Zamestnanci

Zamestnanci

 1. ADF Sledovanie účinnosti a znášanlivosti ALLERGIKA® - krému na očné viečka / Milica Malíčková, Gabriela Bellová, Mária Šimaljaková
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 12, č. 3 (2018), s. 120-125
 2. AFH Mikrobiálny ekzém alebo paraneoplastická dermatóza? / Milica Malíčková, Mária Šimaljaková
  In: Derma. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 27-27
 3. BFB Toxická epidermálna nekrolýza po tolperizóne u polymorbídneho pacienta (poster) / H. Méryová Faragó, M. Malíčková, M. Šimaljaková
  In: 16. Smrdácke dni. - Smrdáky : Prírodné liečebné kúpele, 2015. - S. 9-10
 4. GII Na vytláčanie zabudnite / Milica Malíčková
  In: Dermato magazín. - Roč. 7, č. 1 (2017), s. 6-7