Zamestnanci

 1. AAB Detská gastroenterológia / I. Čierná ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2003
 2. ACB Pediatria : 2. diel. / M. Šašinka, T. Šagát, L. Kovács ... [et al.]
  Bratislava : Herba, 2007
 3. ACB Pediatria : 1. diel. / M. Šašinka ... [et al.]
  Bratislava : Herba, 2007
 4. ACB Pediatric propedeutics / L. Kovács ... [et al.]
  Bratislava : Arete, 2014
 5. ACD Malabsorpčný syndróm / Iveta Čierna, Miroslav Šašinka
  In: Pediatria : 1. a 2. diel. - ISBN 978-80-89631-90-2. - Bratislava : Herba, 2019. - S. 430-448 [2,47 AH]
 6. ACD Choroby čreva / Iveta Čierna, Miroslav Šašinka
  In: Pediatria : 1. a 2. diel. - ISBN 978-80-89631-90-2. - Bratislava : Herba, 2019. - S. 449-461 [1,89 AH]
 7. ADC Effect of natural polyphenols (Pycnogenol) on oxidative stress markers in children suffering from Crohn's disease - a pilot study / M. Koláček ... [et al.]
  In: Free Radical Research. - Vol. 47, No. 8 (2013), s. 624-634
 8. ADC Seasonality of births and childhood inflammatory bowel disease / M. Mikulecký, I. Čierna
  In: Wiener klinische Wochenschrift. - Vol. 117, No. 15-16 (2005), s. 554-557
 9. ADE Molekulová diagnostika dedičných nekonjugovaných hyperbilirubinémií na Slovensku / I. Zmetáková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 64, č. 5 (2009), s. 223-229
 10. ADE Význam infekcie Helicobacterom pylori v etiológii bolestí brucha u detí / A. Černák ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 48, č. 11 (1993), s. 656-658
 11. ADE Intolerancia laktózy v diferenciálnej diagnostike bolestí brucha u detí / I. Čierna ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 48, č. 11 (1993), s. 651-653
 12. ADE Hyperamylazémia a ochorenie pankreasu u detí / M. Krajčírová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 48, č. 11 (1993), s. 648-650
 13. ADE Celiakálna choroba detí - 10ročné sledovanie / M. Krajčírová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie. - Roč. 53, č. 3 (1999), s. 75-79
 14. ADE Antiendomyziálne protilátky ako serologický skríning celiakálnej choroby / M. Krajčírová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 54, č. 11 (1999), s. 670-672
 15. ADE Manifestácia Wilsonovej choroby akútnou hemolytickou krízou / J. Rašková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, č. 12 (2001), s. 713-717
 16. ADE Infekcia Helicobacter pylori u detí s recidivujúcimi bolesťami brucha / I. Čierna ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, č. 12 (2001), s. 692-696
 17. ADE Diagnostika laktózovej intolerancie u detí pomocou analýzy koncentrácie vodíka vo výdychovom vzduchu / M. Krajčírová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 56, č. 5 (2002), s. 177-182
 18. ADE Výskyt polymorfizmu tumor nektotizujúceho faktoru alfa (TNF alfa-308) u detí s chronickými zápalovými ochoreniami čreva / I. Čierna ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 61, č. 2 (2006), s. 64-70
 19. ADE Gastroezofágový reflux u detí s bronchiálnou astmou / A. Tarhini ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 61, č. 12 (2006), s. 679-683
 20. ADE Chronic pancreatitis with polycystic kidney disease: A rare coincidence? / Gabriela Hrčková ... [et al.]
  In: Nefrología. - Roč. 40 (2020), s. 1-5
 21. ADE Príspevok k diagnostike obstipácie u detí / I. Čierna, M. Krajčírová, J. Lukáč
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 53, č. 8 (1998), s. 478-481
 22. ADE Skúsenosti so zahustením mliečnej stravy pri regurgitácii u dojčiat / M. Krajčírová, I. Čierna, D. Haviar
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 54, č. 11 (1999), s. 667-669
 23. ADE Bronchiálna hyperreaktivita u detí s gastroezofágovým refluxom / A. Tarhini ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 67, č. 3 (2007), s. 127-131
 24. ADF Gilbertov syndróm - choroba, rizikový faktor, ale aj evolučná výhoda? / S. Požgayová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 16, č. 3 (2015), s. 105-107
 25. ADF Liečba celiakie - celoživotná bezlepková diéta / Iveta Čierna
  In: Detský lekár. - Roč. 16, č. 1 (2009), s. 8-10
 26. ADF Infekčné hepatitídy u detí / E. Chovancová, J. Strnová, I. Čierna
  In: Detský lekár. - Roč. 17, č. 4 (2010), s. 112-115
 27. ADF Bolesti brucha v detskom veku / Iveta Čierna
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 9, č. 4 (2008), s. 212-216
 28. ADF Hereditárna pankreatitída / Iveta Čierna
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 8, č. 2 (2009), s. 94-98
 29. ADF Fekálna mikrobiálna transplantácia pri ulceróznej kolitíde - naša prvá skúsenosť / Igor Šturdík ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 18, č. 1 (2019), s. 32-35
 30. ADF Obstipácia / Iveta Čierna
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 8, č. 6 (2007), s. 331-333
 31. ADF Intolerancia laktózy nie je alergia / Iveta Čierna
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 8, č. 3 (2007), s. 129-134
 32. ADF Od úrazu k cirhóze pečene / T. Silný, I. Čierna, J. Bibza
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 12, č. 1 (2011), s. 31-32
 33. ADF Chronické poruchy výživy u detí / Iveta Čierna
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 3, č. 5 (2005), s. 13-15 a 23
 34. ADF Intolerancia laktózy / Iveta Čierna
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 12, č. 5 (2014), s. 17-19
 35. ADF Liečba hnačky u dojčiat a batoliat rehydratačným roztokom obohateným o probiotiká / Iveta Čierna
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 10, č. 1 (2012), s. 1-2
 36. ADF Črevná mikroflóra, probiotiká, prebiotiká / Iveta Čierna
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 6, č. 2 (2008), s. 14-16
 37. ADF Farmakoterapia chronických črevných zápalov / I. Čierna, Ľ. Jurgoš
  In: Terapia. - Č. 2 (2004), s. 29-30
 38. ADF Hereditárna pankreatitída u 17-ročného pacienta / I. Čierna, V. Cingel
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 12, č. 3 (2011), s. 121-122
 39. ADF Gastroezofágový reflux u dojčiat / Iveta Čierna
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 15, č. 6 (2014), s. 243-246
 40. ADF Črevné lymfangiektázie / I. Čierna, V. Cingel
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 7, č. 3 (2008), s. 158-160
 41. ADF Osobitosti v diferenciálnej diagnostike gastrointestinálnych ochorení v detskom veku / Iveta Čierna
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 9, č. 2 (2010), s. 53-57
 42. ADF Schistozomiáza u 17 ročného indického utečenca / I. Čierna, J. Lukáč
  In: Detský lekár. - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 28-30
 43. ADF Alergia na bielkovinu kravského mlieka z pohľadu detského gastroenterológa / Iveta Čierna
  In: Detský lekár. - Roč. 12, č. 1 (2005), s. 11-15
 44. ADF Skúsenosti s diagnostikou a liečbou gastroezofagálneho refluxu u detí / M. Krajčírová ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 4, č. 4 (1997), s. 19-21
 45. ADF Pretrvávajúca leukocytúria u 17-ročného chlapca ako prvý prejav Crohnovej choroby / K. Kušíková ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 17, č. 6 (2016), s. 261-262
 46. ADF Familiárna adenomatózna polypóza - klinický pohľad a príklady zo života / Ľ. Lukáč ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 10 (2004), s. 517-520
 47. ADF Syndróm hornej mezenterickej artérie: neobvyklá príčina črevnej obštrukcie / I. Čierna ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 8, č. 4 (2009), s. 215-217
 48. ADF Hodnotenie stravovacích záznamov detí vo veku 6 - 23 mesiacov / L. Kovács ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 17, č. 2 (2016), s. 82-85
 49. ADF Výskyt Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy v detskej populácii na Slovensku / I. Čierna ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 7, č. 2 (2008), s. 101-106
 50. ADF Celiakia - celoživotná choroba / M. Šašinka, K. Furková, I. Čierna
  In: Lekársky obzor. - Roč. 57, č. 3 (2008), s. 111-118
 51. ADF Asociácia polymorfizmu G-308A-génu TNF s imunopatogenetickými stavmi u detí / L. Kovács ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 55, č. 1-2 (2006), s. 83-87
 52. ADF Stravovacie návyky dojčiacich žien - výsledky dotazníkového prieskumu / L. Kovács ...[et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 17, č. 3 (2016), s. 130-132
 53. ADM Niektoré genetické determinanty celiakie, význam HLA typizácie v klinickej praxi a zastúpenie HLA-DQ haplotypov v súbore 306 detských pacientov / M. Kubina ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 70, č. 6 (2016), s. 475-479
 54. ADM Význam genetického vyšetrenia u detí s idiopatickou chronickou pankreatitídou / E. Hegyi ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 69, č. 6 (2015), s. 554-560
 55. ADM Sezónna variabilita deficitu vitamínu D u detí s nešpecifickým zápalovým ochorením čreva a inými chronickými ochoreniami / P. Horváthová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 4 (2017), s. 232-238
 56. ADM Kompresívne vertebrálne fraktúry u detí s Crohnovou chorobou: kazuistiky / Alžbeta Čagalová ... [et al.]
  In: Clinical Osteology. - Roč. 23, č. 3 (2018), s. 126-131
 57. ADM Chronic pancreatitis associated with the p.G208A variant of PRSS1 gene in a European patient / E. Hegyi ... [et al.]
  In: Journal of the Pancreas [elektronický zdroj]. - Vol. 15, No. 1 (2014), s. 49-52 [online]
 58. ADM Perianálne lézie - kondylómy alebo prejav Crohnovej choroby? / I. Čierna, D. Székyová
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 5 (2017), s. 290-292
 59. ADM Thiopurine S-methyltransferase gene polymorphisms in a healthy Slovak population and pediatric patients with inflammatory bowel disease / A. Chocholová ... [et al.]
  In: Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids. - Vol. 32, No. 5 (2013), s. 239-246
 60. ADN Effect of natural polyphenols on thromboxane levels in children with Crohn’s disease / Marián Koláček ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 12 (2019), s. 924-928
 61. AEC Prevencia potravinovej alergie / Iveta Čierna
  In: Nové pohledy na výživu novorozenců a kojenců. - ISBN 978-80-903776-8-4. - Olomouc : Solen Print, 2008. - S. 38-47
 62. AED Zápalové ochorenie čreva a oxidačný stres / J. Muchová ... [et al.]
  In: Čerpajme z minulosti, ktorá nás navedie na budúcnosť. - ISBN 978-80-89747-06-1. - Bratislava : Proprint, 2015. - S. 172-178
 63. AED Choroby čreva / Iveta Čierna
  In: Pediatria. 1. diel. - ISBN 978-80-89171-49-1. - Bratislava : Herba, 2007. - S. 397-405
 64. AED Bolesti brucha / Iveta Čierna
  In: Pediatria : 1. a 2. diel. - ISBN 978-80-89631-90-2. - Bratislava : Herba, 2019. - S. 365-367
 65. AED Vracanie / Iveta Čierna
  In: Pediatria : 1. a 2. diel. - ISBN 978-80-89631-90-2. - Bratislava : Herba, 2019. - S. 368-371
 66. AED Obstipácia / Iveta Čierna
  In: Pediatria : 1. a 2. diel. - ISBN 978-80-89631-90-2. - Bratislava : Herba, 2019. - S. 372-374
 67. AED Choroby pankreasu / Iveta Čierna, Miroslav Šašinka
  In: Pediatria : 1. a 2. diel. - ISBN 978-80-89631-90-2. - Bratislava : Herba, 2019. - S. 498-503
 68. AFC Probiotiká ako bioterapeutiká / L. Ebringer ... [et al.]
  In: Mikrobiologie potravin. - ISBN 80-7080-519-6. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2003. - S. 83-93
 69. AFD Porovnanie protilátok proti gliadínu s histologickými nálezmi pri podozrení na coeliakálny syndróm / M. Krajčírová ... [et al.]
  In: Zborník prednášok z 34. konferencie 2. detskej kliniky DFNsP. - Bratislava : 2. Detská klinika DFNsP, 1994. - S. 80-85
 70. AFD Infekcia Helicobacter pylori v detskom veku / Iveta Čierna
  In: Pediatria. - Roč. 4, N1 (2009), s. 42-45
 71. AFE Can oxidative stress in children with Crohn diseases be influenced by the natural polyphenolic extract, Pycnogenol? / Z. Ďuračková... [et al.]
  In: Recent Advances in Health and Medical Sciences. - Limassol : Postgraduate Research Institute, 2012. - S. 17
 72. AFF Fekálny kalprotektín - nový neinvazívny marker zápalu gastrointestinálneho traktu / I. Žitňanová ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 15, č. 1-2 (2010), s. 13-14
 73. AFG Diagnostická hodnota vyšetrovania protilátok proti gliadínu pri coeliakálnej chorobe u detí / M. Krajčírová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 3, č. 6 (1996), s. 30
 74. AFG Manažment laktózovej intolerancie / M. Krajčírová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 55, Suppl. 1 (2000), s. 46
 75. AFG Tumour necrosis factor Alpha -308 promotor polymorphism in slovak children with inflammatory bowel disease / P. Švec, I. Čierna, L. Kovács
  In: Slovenska pediatrija. - Vol. 11, No. 3 (2004), s. 50
 76. AFG Hereditary pancreatitis in children - possibilities of molecular-genetic testing / K. Töröková, I. Čierna, L. Kovács
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 66, č. 6 (2011), s. 412
 77. AFG Oxidative and carbonyl stress -induced DNA damage in patients with inflammatory bowel disease / D. Baláková ... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Vol. 18, Suppl. 1 (2010), s. 231
 78. AFG Inflammation and histamine intolerance in children with Crohn´s disease: influence of polyphenolic extract, Pycnogenol / Z. Ďuračková... [et al.]
  In: Free Radical Biology & Medicine. - Vol. 53, Suppl. 2 (2012), s. S75
 79. AFG Oxidačný stres pri Crohnovej chorobe a možnosti jeho ovplyvnenia prírodnými polyfenolmi (Pycnogenol) / M. Koláček ... [et al.]
  In: 23. biochemický sjezd. Sborník přednášek a posterů. - ISBN 978-80-86313-34-4. - Brno : JPM Tisk, 2012. - S. 138
 80. AFG Hereditary pancreatitis in children - molecular-genetic testing / E. Hegyi ... [et al.]
  In: 21th Meeting of ES-PCR. - Budapest : [s.n.], 2012. - S. 18
 81. AFG Impact of TPMT and MTHFR genotype on development thiopurine related toxicity in IBD and ALL patiens / Lukáš Šebest ... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Vol. 21, Suppl. 2 (2013), s. 538
 82. AFG Genetic aspects of chronic pancreatitis in children / E. Hegyi ... [et al.]
  In: 55th Annual Meeting of the Hungarian Society of Gastroenterology. - Budapest : Hungarian Society of Gastroenterology, 2013. - S. 85
 83. AFG The importance of genetic testing in children with idiopathic chronic pancreatitis / E. Hegyi ... [et al.]
  In: Pancreatology. - Vol. 13, No. 3, Suppl. (2013), s S73
 84. AFG Patient with chronic pancreatitis and polycystic kidney disease / G. Nagyová ... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Vol. 21, Suppl. 2 (2013), s. 575-576
 85. AFH Hereditárne pankreatitídy v detskom veku - možnosti molekulárno-genetickej diagnostiky / K. Töröková, I. Čierna, L. Kovács
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 66, Suppl. 1 (2011), s. 54-55
 86. AFH Syndróm krátkeho čreva u detí / Jarmila Hornová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 20, č. 5 (2019), s. 222-222
 87. AFH Polysyndaktýlia, hypopigmentácie kože a tumory: Ako sa hľadal syndróm / Gabriela Hrčková ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 19, č. S1 (2018), s. 14-15
 88. AFH Krv v stolici dojčiat / Jana Kosnáčová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 19, č. S1 (2018), s. 37-38
 89. AFH Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe IBD - naše prvé skúsenosti / Igor Šturdík ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 73, č. 6 (2019), s. 529-529
 90. AFH Bolesť chrbta u detí s Crohnovou chorobou / Alžbeta Lencsésová ... [et al.]
  In: Clinical Osteology. - Roč. 23, č. 2 (2018), s. 67-68
 91. AFH Alergia na múku / Daniela Staníková ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 20, č. 6 (2019), s. 266-266
 92. AFH Helicobacter pylori a gastroduodenálna patológia v detskom veku / A. Černák ... [et al.]
  In: 35. Konferencia 2. detskej kliniky DFNsP. - Bratislava : [s.n.], 1995. - S. 25-30
 93. AFH Geneticky podmienené ochorenia tráviaceho traktu / E. Hegyi ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 13, Suppl. 2 (2012), s. 15-16
 94. AFH Čo priniesli Turci na Slovensko? / T. Dallos ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 13, Suppl. 2 (2012), s. 36-37
 95. AFH Diagnostická hodnota vyšetrovania protilátok proti gliadínu pri coeliakálnej chorobe u detí / M. Krajčírová ... [et al.]
  In: 1. slovenská konferencia detskej gastroenterologie a výživy 96. - Košice : [s.n.], 1996. - S. 5
 96. AFH Refluxná choroba pažeráka / M. Krajčírová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 56, Suppl. 1 (2001), s. S 50
 97. AFH Diabetes mellitus u pacienta s akútnou pankreatitídou / G. Trgová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, suppl. S (2013), s. 16S
 98. AFH Familiárny výskyt celiakie / M. Krajčirová ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 6-7
 99. AFH Syndróm FPIES (proteínmi indukovaná enterokolitída) / Zuzana Blusková ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 20, č. 6 (2019), s. 266-266
 100. AFH NAFLD u detí so skorým začiatkom obezity / Daniela Staníková ... [et al.]
  In: Trendy v hepatológii. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 23-24
 101. AFH Pacient s Crohnovou chorobou v rukách detského chirurga / Dominika Števková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 14, č. S2 (2019), s. 31-31
 102. AFH Kompresívne fraktúry stavcov u pediatrických pacientov s Crohnovou chorobou / Alžbeta Čagalová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 20, č. S1 (2019), s. 30-30
 103. AFH Fekálna mikrobiálna transplantácia u detí / Iveta Čierna ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 20, č. S1 (2019), s. 36-37
 104. AFH Alergické prejavy v gastrointestinálnom trakte / Dagmar Székyová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 20, č. S1 (2019), s. 38-39
 105. AFH Komplikácie biologickej liečby u pacientov s nešpecifickými chorobami čreva / Iveta Čierna ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 20, č. S1 (2019), s. 39-40
 106. AFH Črevné polypy a polypózy u detí / Iveta Čierna ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 19, č. S1 (2018), s. 40-40
 107. AFH Klostrídiové infekcie v detskom veku / Dagmar Székyová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 19, č. S1 (2018), s. 38-39
 108. AFH Výskyt polymorfizmu tumor nektotizujúceho faktoru alfa (TNF alfa-308) u detí s chronickými zápalovými ochoreniami čreva / I. Čierna ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 8-9 (2005), s. 465
 109. AFH Gastroezofageálny reflux u detí s bronchiálnou astmou / A. Tarhini ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 8-9 (2005), s. 536
 110. AFH Vzťah sezonality a zápalových ochorení čreva / I. Čierna D. Székyová, M. Mikulecký
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 263
 111. AFH Azathioprine treatment and TPMT polymorphisms in pediatric patients with inflammatory bowel disease / A. Dzurenková ... [et al.]
  In: 19th Annual Meeting European Society of Pediatric Clinical Research. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 50
 112. AFH Akútne hepatálne zlyhanie u detí / Jana Kosnáčová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 20, č. 5 (2019), s. 222-223
 113. AFH Stanovenie alelových frekvencií vybraných SNP u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi metódou SNaPshot / D. Baláková ... [et al.]
  In: 21. Izakovičov memoriál. - ISBN 978-80-970491-8-8. - Bratislava : SOLEN, 2010. - S. 66-67
 114. AFH Komplikácie nešpecifických črevných zápalov / Iveta Čierna ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 20, č. 5 (2019), s. 223-223
 115. AFH Akútna pankreatitída / Dagmar Székyová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 20, č. 5 (2019), s. 223-223
 116. AFH Oxidative stress and Crohn disease / M. Koláček ... [et al.]
  In: Lifestyle, Oxidative Stress and Diabetes Mellitus. - ISBN 978-80-970345-2-8. - Bratislava : Mind and Health, 2012. - S. 26
 117. AFH Chronické hnačky u dvojčiat / Petra Riedelová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 19, č. S1 (2018), s. 50-51
 118. AFH Význam genetického vyšetrenia u detí s idiopatickou chronickou pankreatitídou / E. Hegyi ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 68, S1 (2013), s. 38-39
 119. AFK Is Crohn diseases in children influenced by natural polyphenols? / M. Dvořáková ... [et al.]
  In: Annual meetings Society for free radical research (SFRR Europe). - ISBN 978-82-8082-428-8. - Oslo : [s.n.], 2010. - S. 179-180
 120. AFK Crohn disease in children, oxidative stress and natural extract, Pycnogenol / Z. Ďuračková ... [et al.]
  In: Redox Biology and Micronutrients: From signaling to translantion and back. - Istanbul : [s.n.], 2011. - S. 86
 121. AFK Association study of 1237T/C Toll-like receptor 9 gene polymorphism in Slovak pediatric patients with inflammatory bowel disease-preliminary report / P. Švec ... [et al.]
  In: International Conference of Immunogenomics and Immunomics. - Budapest : [s.n.], 2006. - S. 370
 122. AFK Poškodenie DNA v dôsledku karbonylového stresu u pacientov s chronickými zápalovými ochoreniami čreva / D. Baláková ... [et al.]
  In: 13. celostátní konference DNA diagnostiky. - Olomouc : [s.n.], 2009. - S. 57
 123. BAB Odporúčania na výživu dojčiat a batoliat / L. Kovács ... [et al.]
  Bratislava : Solen, 2015
 124. BCI Vybrané kapitoly z detskej ortopédie II. časť / Milan Kokavec, ml. ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2003
 125. BCI Pediatria : 1000 otázok a odpovedí. / L. Kovács, Ľ. Podracká a kol.
  Martin : Osveta, 2003
 126. BCI Vybrané kapitoly z detskej ortopédie I. časť / Milan Kokavec, ml. ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2003
 127. BCI Úvod do pediatrie : Skriptá pre nelekárske smery. / Ľ. Košťálová ... [et al.]
  Bratislava : Lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2005
 128. BDF Prevencia proti letným nástrahám / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 8, č. 3 (2002), s. 12
 129. BDF Prečo má vaše dieťa v stolici krv? / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 8, č. 1 (2002), s. 20-21
 130. BDF Na zdravie našich detí / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 8, č. 2 (2002), s. 21
 131. BDF Čo dokáže vláknina / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 8, č. 2 (2002), s. 20-21
 132. BDF L. casei Imunitas - užitočné baktérie / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 7, č. 2 (2001), s. 13
 133. BDF Naučme deti piť mlieko! / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 7, č. 4 (2001), s. 52
 134. BDF Mlieko a jeho význam pre zdravý vývoj dieťaťa / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 7, č. 3 (2001), s. 46
 135. BDF Mami, bolí ma bruško! / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 7, č. 4 (2001), s. 24
 136. BDF Prečo máme jesť baktérie? / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 7, č. 1 (2001), s. 50-51
 137. BDF Typické letné patálie / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 6, č. 4 (2000), s. 12-13
 138. BDF Prečo stále grcká? / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 39-40
 139. BDF Probiotiká posilňujú imunitný systém / Iveta Čierna
  In: Pharma Journal. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 10
 140. BDF Bolí ma brucho Helicobacter pylori - príčina bolestí brucha u detí / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 5, č. 5 (1999), s. 6-7
 141. BDF Otázniky nad mliekom o neznášanlivosti mliečneho cukru / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 5, č. 6 (1999), s. 12-13
 142. BDF Bezlepková diéta pri celiakálnej chorobe / M. Krajčírová, I. Čierna
  In: Harmónia. - Roč. 7, č. 5 (1999), s. 70
 143. BDF Život s celiakiou / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 6, č. 2 (2000), s. 21-22
 144. BDF Aby zmrzlina nezhorkla o akútnych hnačkách / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 5, č. 4 (1999), s. 12-13
 145. BDF Rifaximín má vhodný farmakokinetický profil pre liečbu SIBO / Iveta Čierna
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 13 (2014), s. 30
 146. BDF Liečba akútnej hnačky u detí / Iveta Čierna
  In: Pediatria. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 45
 147. BDF Obstipácia v detskom veku / Iveta Čierna
  In: Lekárnik. - Roč. 15, č. 2 (2010), s. 33-34
 148. BDF Kráľovstvo za úľavu na tróne / Iveta Čierna
  In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 6, č. 3 (2000), s. 22-23
 149. BDF Prečo sú mliečne baktérie dôležité? / Iveta Čierna
  In: Lekárnik. - Roč. 11, č. 11 (2006), s. 17-34
 150. BDF Ulcerózna kolitída a Crohnova choroba - kedy na ne myslieť? / Iveta Čierna
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 14, č. 1 (2016), s. 21-22
 151. BDF Keď brucho bolí v ramene / M. Kubina, I. Čierna, T. Dallos
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 15, č. 6 (2014), s. 260-261
 152. BDF Nové odporúčania pre výživu dojčiat / I. Čierna, L. Kovács
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 11, č. 2 (2010), s. 50-52
 153. BDF Akútne krvácanie do tráviaceho traktu u 16-mesačného chlapca / K. Töröková ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 11, č. 2 (2010), s. 76-78
 154. BDM Odporúčania Pracovnej skupiny pre IBD Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti pre liečbu ulceróznej kolitídy / T. Hlavatý ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, č. 3 (2017), s. 229-240
 155. BDM Nemoc z gastroezofageálního refluxu v pediatrii - Potřebujeme nová doporučení? / J. Bronský, I. Čierna, R. Szépeová
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 71, č. 1 (2016), s. 3-4
 156. BEF Stravovacie návyky dojčiacich žien / L. Kovács ... [et al.]
  In: Základné informácie o materskom mlieku a dojčení pre pracovníkov v zdravotníctve. - ISBN 978-80-89797-17-2. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 73-76
 157. BFA Children with Crohn diseases and antioxidant enzymes / Z. Ďuračková ... [et al.]
  In: 1st ICOR - 4th RAHMS - 22nd ICOC. - Paphos : Postgraduate Research Institute, 2013. - S. 33
 158. BFB Vzácna príčina vracania v detskom veku - Menétrierova choroba / M. Guzejová, J. Hornová, I. Čierna
  In: Multidisciplinárna spolupráca v pediatrii. - Bratislava : LF UK, 2016. - S. 16
 159. BFB Klaudia konečne prestala vracať! / I. Čierna ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 8, Suppl. 2 (2007), s. 27
 160. BFB Je v detskom veku častá sklerotizujúca cholangitída? / Iveta Čierna ... [et al.]
  In: Pracovná konferencia detskej kliniky LF UK a NÚDCH. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 30-30
 161. BFB Začalo sa to úrazom ... / Dagmar Székyová ... [et al.]
  In: Pracovná konferencia detskej kliniky LF UK a NÚDCH. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 30-31
 162. BFB Autoimunitné hepatitídy v detskom veku / Jana Kosnáčová ... [et al.]
  In: Pracovná konferencia detskej kliniky LF UK a NÚDCH. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 29-30
 163. FAI Odporúčania na výživu dojčiat a batoliat / zost. L. Kovács, I. Čierna
  Bratislava : Solen, 2015
 164. GHG Enterálna výživa - podvýživa pri onkologickom ochorení / Iveta Čierna
  In: Slovenský pacient [elektronický zdroj]. - Č. 24.7.2013 (2013), Nestr. [4 s.] [online]
 165. GHG Genetické prediktory toxicity vybraných liekov vo svetle nových štúdií a kazuistika / B. Mladosievičová, A. Chocholová, I. Čierna
  In: I-med [elektronický zdroj]. - Roč. 4 (2014), nestr. [11 s.] [online]