Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCh

Detská ORL klinika LFUK a NÚDCh

Vitajte na stránke

Detskej ORL kliniky LFUK a NÚDCh

Veríme, že nájdete informácie, ktoré hľadáte. Na stránke sú informácie o klinike, jej histórii, zamestnancoch a kontaktoch na nich. Súčasťou sú tiež informácie pre pacientov o ambulanciách, o lôžkovej časti kliniky, informácie o hospitalizácii a operačných výkonoch a poradňa pre rodičov. Pre študentov sú k dispozícii rozvrhy, odporúčaná štúdijná literatúra, otázky na praktickú skúšku, či témy vypísaných diplomových prác. Súčasťou je aj prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti.

Kolektív detskej ORL kliniky.

O nás

Detská otorinolaryngologická klinika LFUK a NÚDCh je klinickým pracoviskom, ktoré poskytuje vysokošpecializovanú zdravotnícku službu v liečbe chorôb v ORL oblasti u detí pre celé Slovensko. Prebieha tu výučba študentov 5. ročníka a 6. ročníka LFUK a SZU. Pracovisko sa zameriava i na vedeckovýskumnú činnosť ako aj na postgraduálne vzdelávanie lekárov.

Informácie pre študentov

Prebieha tu výučba študentov 5. ročníka a 6. ročníka LFUK a SZU.

info: https://www.fmed.uniba.sk/?id=12893

Informácie pre rodičov a pacientov

info: https://www.fmed.uniba.sk/?id=12908