Projekty

Dokumenty na stiahnutie

 

NOVÉ KLINICKÉ ŠTÚDIE

 Tabuľky k publikácii - linky - zobrazia sa po kliknutí:

Tabuľka 1 (link)

Tabuľka 2 (link)

 

TERAPEUTICKÉ VYUŽITIE REPETITÍVNEJ TRANSKRANIÁLNEJ MAGNETICKEJ STIMULÁCIE U PACIENTOV PO CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODE

II. časť: Klinické štúdie

 

THERAPEUTIC USE OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN PACIENTS AFTER STROKE

 Part II: Clinical studies

 

Katarína VALOVIČOVÁ 1 , Pavel ŠIARNIK 1 , Igor RIEČANSKÝ 2 , Stanislava KLOBUCKÁ 3 , Eva VASKÁ 4 , Marek SÝKORA 1,5 , Peter TURČÁNI 1 , Branislav KOLLÁR 1

 

1 I. neurologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej

nemocnice Bratislava, Bratislava

2 Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied a Psychiatrická klinika

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Bratislava

3 Rehabilitačné centrum Harmony, n.o., Bratislava

4 Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

5 Neurological Intensive Care Unit & Stroke Unit, St. John of God Hospital, Viedeň

 

Práca bola realizovaná v rámci projektu EÚ s názvom „Dobudovanie centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na LF UK v Bratislave.“ ITMS:26240120023 a s podporou grantu UK/253/2022.