II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

O nás

II. chirurgická klinika vznikla delimitáciou pracovníkov v roku 1980 po zriadení Ústavu kardiovaskulárnych chorôb. Sprvu pôsobila v Nemocnici Staré Mesto na Bezručovej ulici, odkiaľ sa v roku 1997 presťahovala do Nemocnice sv. Cyrila a Metoda.

Klinika má 48 lôžok a 4 lôžka intenzívnej starostlivosti. Priemerne hospitalizujeme asi 2 500 pacientov ročne, robíme približne 1 600 – 1 800 operácií, ročne ambulantne ošetríme približne 5 500 pacientov. Priemerný čas čakania na operáciu je jeden až dva týždne, resp. podľa priania pacienta. Na klinike je možnosť výberu operatéra podľa pravidiel určených UNB (viď Platené služby).

Činnosť: 
1. diagnosticko-preventívna,
2. pedagogická,
3. vedecko-výskumná.


Klinika je výukovým pracoviskom Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, poskytuje pregraduálnu aj postgraduálnu výučbu študentov v slovenskom a anglickom jazyku. Robia sa tu tiež štátne skúšky z chirurgie.
Na klinike prebieha niekoľko výskumných projektov vrátane medzinárodných štúdií, ďalšie sú v štádiu rozbiehania. Venujú sa akútnym pankreatitídam, nádorovým ochoreniam, prietržiam, vacuum sealingu, tromboprofylaxii, septickým stavom atď.

Zamestnanci kliniky

Prednosta kliniky: doc. MUDr. Augustín Prochotský , CSc.

tel: 6867 2040

e-mail: prochotskype.unb.sk

Zástupca prednostu kliniky: MUDr. Pavol Sýkora, MPH

Sekretárka kliniky: Bc. Bibiana  Ž i l i n s k á

tel. 6867 27 49, e-mail: zilinskape.unb.sk

 

 

Operačné zákroky

Operačné zákroky:
- chirurgia štítnej žľazy a prištítnych teliesok,
- chirurgia pažeráka – vrátane resekcie pre nádory s náhradou hrubým črevom alebo tubulizovaným žalúdkom, operácie pre achaláziu pažeráka,
- antirefluxné operácie (operácie pri žalúdočnom refluxe) – fundoplikácia podľa Nissen-Rosettiho klasicky aj laparoskopicky,
- chirurgia žalúdka vrátane resekcií pre nádory,
- operácie tenkého aj hrubého čreva, resekcie vykonané klasicky aj laparoskopicky,
- chirurgia konečníka pre benígne (fistuly, fisúry, hemoroidy – operácia podľa Milligan Morgana aj operácie za pomoci staplera – Longova metóda) aj malígne ochorenia (nádory konečníka),
- kompletné spektrum operácií pre rakovinu gastrointestnálneho traktu klasicky aj laparoskopicky,
- chirurgia sleziny – laparoskopické aj klasické resekcie pre hematologické ochorenia,
- chirurgia pečene – resekcie, laparoskopická histologizácia,
- chirurgia žlčníka a žlčových ciest – klasická aj laparoskopická cholecystektómia, revízie žlčových ciest, spojkové operácie
- chirurgia pankreasu vrátane duodenopankreatektómie,
- chirurgia brušnej steny – operácie prietrží klasicky aj laparoskopicky,
- operácie varixov (kŕčových žíl).

Zaoberáme sa chirurgickou diagnostikou, terapeutickou endoskopiou a komplikovanými ranami, ako sú open abdomen s eventuálnymi komplikáciami. Sme školiacim centrom systém VAC (vacuum sealing) a jedným z popredných slovenských pracovísk využívajúcich tento systém. Sme koncovým pracoviskom s vysokou úrovňou výkonov, pričom naši pacienti sú z celého Slovenska.

Zóna pre študentov

Informácie pre študentov