II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava

Pracovníci

Prednosta:

doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

 

Odborný asistenti:

doc. MUDr. Silvia Vajcziková PhD.

MUDr. Ilja Chandoga PhD.

MUDr. David Debnár

MUDr. Michal Zaťka

MUDr. Helena Kocúriková

 

 

Popis pracoviska

 

   Pracovisko II.OTK zabezpečuje v celom rozsahu zdravotnícku starostlivosť o úrazového pacienta a ortopedického v príslušnom rajóne. V spolupráci s ARO riešime polytraumatizovaných pacientov. 

Na II. OTK sa prevádzajú tieto operačné výkony:

-          komplexná konzervatívna a operačná liečba končatinových poranení

-          liečba dutinových poranení

-          liečba poranení chrbtice, panvy

-          artroskopické operácie kĺbov /koleno, členok, rameno, lakeť, zápästie/

-          endroprotetické operácie bedra, kolena, ramena

-          ošetrenie periprotetických zlomenín

-          revízne operácie po implantáciách endoprotéz

-          rekonštrukčné operácie po zle zhojených zlomeninách

-          chirurgia ruky

-          rekonštrukčné operácie nohy

-          externé fixátory

-          operácie pacientov s hemofíliou, DMO a inými systémovými ochoreniami

 

      II. OTK zabezpečuje v rámci výuky krátkodobé kurzy so zabezpečením aj zahraničných odborníkov.

 

      Prioritou kliniky je výuka študentov pregraduálneho a postgraduálneho štúdia medicíny a iných zdravotníckych odborov.

 

 

Zamestnanci

 1. ACB Artroplastika bedrového kĺbu / Boris Šteňo
  Bratislava : Herba, 2014
 2. ADC FDG-PET in the Erdheim-Chester disease: its diagnostic and follow-up role / E. Šteňová ... [et al.]
  In: Rheumatology International. - Vol. 32, No. 3 (2012), s. 675-678
 3. ADC Endorsement by Central European experts of the revised ESCEO algorithm for the management of knee osteoarthritis / Eugene J. Kucharz ... [et al.]
  In: Rheumatology International. - Roč. 39, č. 7 (2019), s. 1117-1123
 4. ADC Acetabular revision arthroplasty using trabecular titanium implants / B. Šteňo, M. Kokavec, L. Nečas
  In: International Orthopaedics. - Vol. 39, No. 3 (2015), s. 389-395
 5. ADE Diagnostika a liečba sekundárnej osteoporózy / E. Šteňová, B. Šteňo, R. Brnka
  In: Súčasná klinická prax - Current Clinical Practice. - Č. 2 (2008), s. 46-51
 6. ADE Luxácie cementovaných totálnych endoprotéz bedrového kĺbu - riziko a liečba / B. Šteňo ... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 67, č. 1 (2000), s. 33-35
 7. ADE Osteochondróm prvého rebra / B. Šteňo, L. Lehotský, M. Lisý
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 67, č. 2 (2000), s. 143-144
 8. ADE Osud prvej implantovanej cup artroplastiky na Slovensku / B. Šteňo, M. Šteňo
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 67, č. 3 (2000), s. 200-202
 9. ADE Tvar akromia a jeho vplyv na subakromiálny priestor / M. Lisý, P. Hreusík, B. Šteňo
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 71, č. 2 (2004), s. 110-114
 10. ADE Necementované acetabulárne komponenty v revíznej endoprotetike bedrového kĺbu / Boris Šteňo
  In: Ortopedie. - Roč. 10, č. 5 (2016), s. 219-225
 11. ADE Revízne operácie acetabulárneho komponentu pri použití implantátov s trabekulárnou štruktúrou. Nové možnosti, staré problémy? / Boris Šteňo
  In: Ortopedie. - Roč. 10, č. 5 (2016), s. 226-231
 12. ADF Septická sakroiliitída u pacienta s ochronózou / E. Šteňová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 3, č. 5 (2003), s. 320-323
 13. ADF Operačná liečba a následná rehabilitácia zlomenín tíbie / J. Hucko ... [et al.]
  In: Rehabilitácia. - Roč. 40, č. 3 (2003), s. 156-163
 14. ADF Osud pacientov po operácii pre zlomeninu proximálneho konca stehnovej kosti / P. Cisár ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 14, č. 7-8 (2004), s. 236-238
 15. ADF Biologická bezpečnosť kostných aloštepov / R. Jány ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 54, č. 1 (2005), s. 14-18
 16. ADF Rehabilitácia pacientov hospitalizovaných pre fraktúru proximálneho femuru / P. Cisár ... [et al.]
  In: Rehabilitácia. - Roč. 41, č. 3 (2004), s. 177-179
 17. ADF Výsledky liečby pacientov liečených pre zlomeninu proximálneho femuru / P. Cisár ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 53, č. 11 (2004), s. 429-432
 18. ADF Morbidita pacientov hospitalizovaných pre zlomeninu proximálneho femuru / P. Cisár ... [et al.]
  In: Rheumatologia. - Roč. 19, č. 1 (2005), s. 17-20
 19. ADF Vyhľadávanie pacientov so sekundárnou osteoporózou v ambulantnej praxi / E. Šteňová, B. Šteňo, R. Brnka
  In: Interná medicína. - Roč. 7, č. 5 (2007), s. 278-282
 20. ADF Fibromyalgia / E. Šteňová, B. Šteňo, R. Brnka
  In: Interná medicína. - Roč. 7, č. 6 (2007), s. 336-340
 21. ADF Možnosti prevencie a liečby primárnej osteoporózy v ambulancii lekára prvého kontaktu / E. Šteňová, B. Šteňo, L. Baqi
  In: Via practica. - Roč. 5, č. 1 (2008), s. 34-38
 22. ADF Osteoartróza - komplexná konzervatívna liečba / B. Šteňo, E. Šteňová, R. Brnka
  In: Ambulantná terapia. - Roč. 6, č. 2 (2008), s. 98-102
 23. ADF Effect of long-term oral anticoagulant therapy on bone mineral density and bone turnover markers: a prospective 12 month study / E. Šteňová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 112, č. 2 (2011), s. 71-76
 24. ADF Farmakologická liečba osteoartrózy / B. Šteňo, J. Šeliga
  In: Ambulantná terapia. - Roč. 6, č. 3 (2008), s. 164-168
 25. ADF Avaskulárna nekróza hlavy femuru u pacientov po renálnej transplantácii - možnosti liečby / B. Šteňo, P. Polan, Z. Kizeková
  In: Rheumatologia. - Roč. 25, č. 3 (2011), s. 127-131
 26. ADF Avaskulárna nekróza hlavy femuru / Boris Šteňo
  In: Via practica. - Roč. 10, č. 3-4 (2013), s. 131-136
 27. ADF Artróza - včasná diagnostika a liečba / B. Šteňo, M. Lisý, J. Lukáč
  In: Slovenský lekár. - Roč. 10, č. 11-12 (2000), s. 461-462
 28. ADF Farmakoterapia osteoartrózy / B. Šteňo, Z. Melníková, P. Polan
  In: Via practica. - Roč. 8, č. 2 (2011), s. 62-66
 29. ADM Cementless hip arthroplasty and transverse shortening femoral osteotomy with the S-ROM stem for Crowe type IV developmental dysplasia / Libor Nečas ... [et al.]
  In: European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology. - Roč. 29, č. 5 (2019), s. 1025-1033
 30. ADM Minimally invasive hollow trephine technique is recommended for revision of broken uncemented and extensively porous-coated monolithic femoral stems: a review of three cases / B. Šteňo ... [et al.]
  In: Eklem Hastaliklari ve Cerrahisi. - Vol. 25, No. 2 (2014), s. 112-116
 31. ADM Manažment veľkých operácií u pacientov s hemofíliou A kontinuálnou infúziou a bolusovými injekciami FVIII - farmakokinetický prístup k liečbe / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 23, č. 2 (2017), s. 61-72
 32. ADN Totálna endoprotéza kolenného kĺbu u pacientov s hemofilickou artropatiou / B. Šteňo, D. Jankovičová, A. Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 66, č. 12 (2017), s. 389-396
 33. ADN Avaskulárna nekróza hlavy femuru operačná liečba totálnou endoprotézou bedrového kĺbu u populácie pacientov Slovenskej Republiky / B. Šteňo, L. Nečas, P. Polan
  In: Rheumatologia. - Roč. 27, č. 2 (2013), s. 73-80
 34. ADN Algoritmus operačnej liečby hallux valgus / Augustín Majcher, Róbert Krause, Boris Šteňo
  In: Lekársky obzor. - Roč. 69, č. 3 (2020), s. 79-84
 35. AED Choroby kostí a kĺbov / M. Kokavec, ml., B. Šteňo
  In: Pediatria. - ISBN 978-80-970624-0-8. - Bratislava : Arete, 2010. - S. 367-374
 36. AFC Vertikalizácia pacientov po ošetrení zlomenín horného konca femuru / B. Šteňo, P. Cisár
  In: 10. Národní kongres ČSOT. - ISBN 80-7262-414-8. - Praha : Galén, 2006. - S. 130-132
 37. AFF Operačná liečba periprotetických fraktúr femuru po TEP bedrového kĺbu / Boris Šteňo ... [et al.]
  In: 72. chirurgický deň Kostlivého : Súčasné trendy v chirurgii gastrointestinálneho traktu. - ISBN 978-80-973245-1-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 15-16
 38. AFG Voľný prenos fibuly pri kongenitálnej pseudoartroze tibie / D. Palenčár ... [et al.]
  In: Symposium České společnosti plastické chirurgie s mezinárodní účastí. - Rožnov pod Radhoštěm : [s.n.], 2001. - S. 40
 39. AFG Je signifikantný rozdiel v BMI u postmenopauzálnych pacientok s fraktúrou proximálneho femuru oproti populácii bez zlomenín ? / B. Šteňo ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 8, č. 3 (2003), s. 102
 40. AFG Syndróm tranzitórnej osteoporózy / B. Šteňo, J. Vojtaššák, P. Cisár
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 9, č. 3 (2004), s. 106
 41. AFG Lokalizovaná a regionálna osteoporóza / J. Vojtaššák, B. Šteňo
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 9, č. 3 (2004), s. 108
 42. AFG Management of 118 surgeries in congenital FVII deficiency a single centre experience / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 7, Suppl. 2 (2009), s. 848
 43. AFG Evaluation of bone mineral density and bone turnover in patients with haemophilia / B. Šteňo ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 16, Suppl. 4 (2010), s. 100
 44. AFG Iliopsoas hemorrhage in patients with hemophilia / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Suppl. 3 (2012), s. 121
 45. AFG Krvácanie do kĺbov a možnosti profylaxie pri von Willebrandovej chorobe / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 16. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a 13. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-87086-50-6. - Brno : Veltrhy Brno, 2012. - S. [1]
 46. AFG Bone mineral density and bone turnover in patients with haemophilia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 9, Suppl. 2, Sp. Iss. SI (2011), s. 923-924
 47. AFG Management of surgery in congenital factor VII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 16, Suppl. 4 (2010), s. 140
 48. AFG Konverzie cervikokapitálnych endoprotéz na totálne endoprotézy / J. Vojtaššák, B. Šteňo, R. Jány
  In: 8. Kongres české společnosti pro ortopedii a traumatologii. - Praha : Intercongress, 2004. - S. 88
 49. AFG The use of trabecular titanium in primary and revision cases of hip joint replacement / Boris Šteňo
  In: 9th Central European Orthopaedic Congress. - ISBN 978-961-269-725-9. - Ljubljana : Society of Orthopaedic Surgery Development, 2012. - S.72-73
 50. AFG The use of S-ROM proximal anchoring modular femoral compoent in primary total hip replacement / B. Šteňo, L. Nečas
  In: 8th Central European Orthopaedic Congress. - Pécs : SOH, 2010. - S. 72
 51. AFG Total knee and hip replacement in hemophilia and related bleeding / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 20, Suppl. 3 (2014), s. 72
 52. AFH Je používanie kyseliny tranexámovej efektívne a bezpečné pri náhradách veľkých kĺbov? / Juraj Masaryk, Jaroslav Vidan, Boris Šteňo
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 87, č. 7 (2018), s. 184-184
 53. AFH Biologic intervention in the treatment of nonunions / J. Hucko, R. Jány, B. Šteňo
  In: 11th International Conference on Tissue Banking and EATB Annual Meeting. - Bratislava : SUZA, 2002. - S. 54
 54. AFH Kostné zmeny u pacientov s hemofíliou / E. Šteňová ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 15, č. 3 (2010), s. 129
 55. AFH Hemofília a osteoporóza / E. Šteňová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 15
 56. AFH Prínos ortopedickej liečby a rehabilitácie k zlepšeniu kvality života hemofilikov / B. Šteňo ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 16
 57. AFH Porovnanie celkového a lokálneho podávania kyseliny tranexámovej pri náhrade bedrového kĺbu / Juraj Masaryk, Jaroslav Vidan, Boris Šteňo
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia. - (2019), s. 77-77
 58. AFH Kónický modulárny femorálny implantát v primárnej indikácii TEP bedrového kĺbu / Juraj Šeliga, Iľja Chandoga, Boris Šteňo
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia. - (2019), s. 85-85
 59. AFH Závesné náhrady kolenného kĺbu v primárnych indikáciách - naše skúsenosti / Iľja Chandoga, Boris Šteňo, Juraj Šeliga
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia. - (2019), s. 88-88
 60. AFH Totálna artroplastika bedrových a kolenných kĺbov u pacientov s hemofíliou a vrodenými koagulopatiami / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, Supl. (2009), s. 18 S
 61. AFH Manažment chirurgických operácií u pacientov s vrodeným defektom FVII / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, Supl. (2009), s. 50 S
 62. AFH Fraktúry ako neskoré komplikácie totálnej artroplastiky u pacientov s hemofíliou - ako im predchádzať? / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 24-25
 63. AFH Náhrady kolenných kĺbov u pacientov s hemofíliou a inými vrodenými koagulopatiami / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 24
 64. AFH Operačná liečba posttraumatickej gonartrózy / B. Šteňo ... [et al.]
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2011), s. O45
 65. AFH The Miami MOSS instrumentation in the treatment of adolescent idiopathic scoliosis / B. Šteňo ... [et al.]
  In: 1st National Congress of the Slovak Spine Society. - Piešťany : [s.n.], 1997. - S. 45
 66. AFH Modulárny femorálny driek Modulus - prvé skúsenosti / Boris Šteňo
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2012), s. O53
 67. AFH Uzamknuté implantáty v primárnej indikácii totálnej náhrady kolenného kĺbu / B. Šteňo ... [et al.]
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2014), s. 52-53
 68. AFH Indikácie osteotómie tíbie pri gonartróze s osovou úchylkou kolena / M. Šteňo, B. Šteňo
  In: 1. Central European Orthopedic Congress. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 118
 69. AFH Cementovaná a necementovaná TEP bedrového kĺbu v chirurgickej liečbe reumatoidnej artritídy / M. Šteňo, B. Šteňo
  In: 1. Central European Orthopedic Congress. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 119
 70. AFH Osteoartróza - rozdelenie, etiopatogenéza ochorenia a možnosti liečby / Boris Šteňo
  In: Via practica. - Roč. 9, Suppl. 1 (2012), s. 13-14
 71. AFH Riešenie vysokej ilickej luxácie pri postdysplastickej koxartróze subtronchanterickou osteotómiou femuru / L. Nečas, B. Šteňo
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2010), s. O38-O39
 72. AFH Využitie S-ROM proximálne kotveného modulárneho implantátu v primárnej indikácii TEP bedrového kĺbu / B. Šteňo, L. Nečas
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2010), s. O39
 73. AFH Prvá transplantácia členkového kĺbu u hemofilického pacienta pre hemofilickú artropatiu / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 26-27
 74. AFH Total hip and knee replacement and the first ankle replacement in patients with hemophilia and other bleeding disorders / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, Suppl. 1 (2016), s. 48
 75. AFH Non-vertebrálne zlomeniny pri osteoporóze / Boris Šteňo
  In: Kompendium medicíny. - Č. 28 (2010), s. 11-12
 76. AFH Bezpečnosť používania kysliny tranexámovej (Exacyl) na Slovensku / Juraj Masaryk, Jaroslav Vidan, Boris Šteňo
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia. - (2020), s. 70-70
 77. AFH Manažment 100 veľkých operácií u pacientov s hemofíliou A kontinuálnou infúziou a bolusovými injekciami FVIII - farmakokinetický prístup k liečbe / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 80
 78. AFH Rehabilitácia u hemofilikov po totálnych artroplastikách / B. Šencová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 29
 79. AFH Farmakokinetický manažment veľkých operácií pri hemofílii A. Kontinuálna infúzia a bolusová liečba / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 8
 80. AFH Možnosti reimplantácie TEP bedrového kĺbu pri rozsiahlych kostných stratách / Boris Šteňo
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2017), s. 54
 81. AFH Sledovanie súboru pacientov po implantácii TEP bedrového kĺbu pre artritídu pri chronických zápalových reumatických chorobách / Boris Šteňo, Agáta Randárová, Zuzana Baková
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia. - (2018), s. 92-92
 82. AFH Sledovanie súboru pacientov po implantácii TEP kolenného kĺbu pre artritídu pri chronických zápalových reumatických chorobách / Boris Šteňo, Zuzana Baková, Agáta Randárová
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia. - (2018), s. 92-93
 83. AFH Princípy implantácie totálnej endoprotézy bedrového kĺbu pri postdysplastickej koxartróze / Boris Šteňo
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2016), s. 34
 84. AFH Hemofilická osteoartritída členka - možnosti chirurgickej liečby / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 36-37
 85. AFH Prvý prípad chronickej inveterovanej luxácie pately operačne liečenej u pacienta s hemofíliou. Kazuistika. / B. Šteňo ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 40
 86. AFL Surgical procedures in congenital FVII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7167-169-5. - Bratislava : Asklepios, 2012. - S. 74 [CD-ROM]
 87. BDE Alkoholická choroba pečene / R. Brnka ... [et al.]
  In: Súčasná klinická prax - Current Clinical Practice. - Č. 2 (2008), s. 34-39
 88. BDF Artroplastika kolenného kĺbu / Boris Šteňo
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia. - (2019), s. 54-58
 89. BDF Osteoartróza kolenného kĺbu / B. Šteňo, M. Kokavec
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2014), s. 30-32
 90. BDF Osteoartróza ruky / M. Bakošová, B. Šteňo
  In: Medikom. - Edukafarm Medinews Roč. 4, č. 3 (2014), s. 15-16
 91. BDF Drobné úrazy v ambulancii praktického lekára / Z. Melníková, B. Šteňo
  In: Via practica. - Roč. 8, č. 3 (2011), s. 128-131
 92. BDF Revízne operácie totálnych endoprotéz bedrového kĺbu / Boris Šteňo
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2017), s. 20-24
 93. BDF Zlomeniny proximálneho femuru-moderné spôsoby liečby / Boris Šteňo
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia. - (2018), s. 16-20
 94. BEE II. ortopedicko-traumatologická klinika 1989 / Boris Šteňo
  In: 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-271-2006-2. - Praha : Grada Publishing, 2019. - S. 245-247
 95. BFA Osud pacientov po zlomenine proximálneho konca stehnovej kosti / P. Cisár ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 8, č. 3 (2003), s. 93-94
 96. BFA Total knee replacement in patients with haemophilia and other bleeding disorders / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 17th International Meeting of the Danubian League Against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders and 20. Czech and Slovak Conference on Thrombosis and Haemostasis. - Hradec Králové : [s.n.], 2013. - S. 22
 97. BFB Pokroky v ortopedickej liečbe hemofílie - rekonštrukčné operácie kĺbov na II. ortopedickej klinike LFUK a FNSP Bratislava / B. Šteňo ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 2
 98. BFB Totálna artroplastika kolenných kĺbov v materiáli Národného hemofilického centra / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 27
 99. GII II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava / B. Šteňo, S. Vajcziková
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2012), s. 6-10

Študijné sylaby

Sylaby pre výuku študentov LFUK – traumatológia

Všeobecná časť

Úraz, polytrauma, združené poranenie  (Injury, polytrauma, multiple injuries)

Zlomeniny - definícia, typy, hojenie, liečba zlomenín  (Fractures - definition, classification, healing treatment)

Rany, ošetrenie rán, hojenie rán (Wounds - treatmens, healing)

Termické poškodenia - popáleniny a omrzliny (Thermal injuries)

Polytrauma, hemoragicko-traumatický šok, trauma skóre  (Polytrauma, haemorhagic shock, trauma scoring)

Primárne a sekundárne poranenia mozgu - všeobecne (Brain injury - primary and secondary)

Poranenia chrbtice a miechy - všeobecne (Spine and spinal cord injury)

ARDS  (Acute respiratory distress syndrome)

SIRS, sepsa, ťažká sepsa a septický šok (SIRS, sepsis)

Zlomeniny panvy  a acetabula  - všeobecne  (Pelvic fractures)

Poranenie ciev – všeobecne  (Vessels injuries)

Kompartment syndróm  (Compartment syndrome)

 

Hrudník a brucho

Poranenia hrudnej steny, zlomeniny rebier, pneumothorax a hemothorax  (Chest injuries - ribs, pneumothorax, hemothorax)

Poranenia pľúc a amediastina (Lung and mediastinal injuries)

Drenáž hrudníka (Chest tubes)

Poranenie brucha - parenchýmové orgány (Abdominal parenchymal organs injuries)

Poranenie brucha - duté orgány (Stomach and bowels injuries)

Poranenie retroperitonea (Retroperitoneal trauma)

Poranenia uropoetického systému (Urologic injuries)

 

Horná končatina

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti kľúčnej kosti a lopatky (Fractures and dislocations of shoulder girdle)

Zlomeniny ramennej kosti (Fractures of humerus)

Zlomeniny kostí predlaktia  (Fractures of forearm)

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti zápästia (Fractures and dislocations of wrist)

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti ruky (Fractures and dislocations of hand)

Zlomeniny člnkovej kosti (os scaphoideum)  - Scaphoid bone fractures

 

Dolná končatina

Vykĺbenie bedrového kĺbu, zlomeniny horného konca stehnovej kosti  (Fractures and dislocations od proximal femur)

Zlomeniny diafýzy a dolného konca stehnovej kosti, zlomeniny patelly (Fractures of femur - diaphysis, distal)

Vykĺbenie kolena, poranenia mäkkých častí kolena (Dislocations and soft tissue injuries around the knee)

Zlomeniny predkolenia (Tibial fractures)

Poranenia a zlomeniny členkov (Malleolar fractures)

Poranenia Achillovej šľachy (Achilles tendon ruptures)

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti nohy (Fractures and dislocations of foot)

Blast  a crush syndróm 

 

Sylaby pre výuku študentov LFUK – ortopédia

 

Všeobecný vývoj skeletu, stavba kosti, chrupavky, svalstva a ich degenerácia (Developement and anatomy of  bone, cartilage , tendos)

Vrodené a získané deformity končatín (Inborn and acquired extremity deformities)

Základný prehľad onkoortopédie  (Basics of oncology in orthopaedics)                                                                               

Vyšetrovacie a zobrazovacie metódy v ortopédii a traumatológii (Imaging in ortopaedics and traumatology)

Artropatie, choroby svalov a šliach z preťaženia    (Arthropaties, overuse injuries)                                                  

Systémové ochorenia skeletu (Systematic skeletal  diseases)

Reumatické ochorenia v ortopédii  (Rheumatic diseases in orthopaedics)

Zápalové ochorenia kostí a kĺbov   (Inflamatory diseases of bones and joints)                                                                           

 

Ochorenia chrbtice  (Spinal diseases)

Artrózy, endoprotetika    (Osteoarthritis, endoprosthetics)                                                                                                

Prevencia a terapia v ortopédii  (Prevention and therapy in orthopaedics)

 

                                  TÉMY KLINICKÝCH STÁŽÍ

 

Témy klinických stáží z úrazovej chirurgie (praktické cvičenia)

Prvá pomoc  (First aid)

Obväzové techniky  (Bandage techniques)

Sadrovanie (Plasters)

Sutúry (Sutures)

Ošetrenie popáleniny  ( Burns)

Repozícia zlomenín a vykĺbení (Reduction of dislocations, fractures)

Meranie kompartmentového tlaku (Compartment syndrome measuring)

Drenáž pneumothoraxu (Chest tube - pneumothorax)

Drenáž hemothoraxu (Chest tube - hemothorax)

FAST vyšetrenie brucha (FAST ultrasound examination)

 

Témy klinických stáží z ortopédie (praktické cvičenia)

Vyšetrenie pohybového aparátu  (Musculoskeletal examination)

Základy RTG diagnostiky pohybového aparátu (X ray imaging)

Zobrazovacie a laboratórne metódy v ortopédii (Imaging and laboratory tests)

Endoprotetika veľkých kĺbov (rameno, lakeť, bedro, koleno, členok) (Endoprosthetics)

Artroskopické operácie  (Arthroscopic procedures)

Deformity chodidla v dospelosti a ich riešenie (Foot deformities in adults)

 

Odporúčaná literatúra 

Šteňo, Boris [UKOEXFL] (100%) : Artroplastika bedrového kĺbu. - 1. vyd. - Bratislava : Herba, 2014. - 86 s. ISBN 978-80-89171-26-1  

WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Druhé, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-807-4924-521.

DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-802-4743-578.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Všeobecná traumatológia dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631179.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631018.

KILIAN, Miroslav, Viktor ŽALMAN a Viktor KOVÁČIK. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2017. ISBN 9788089631698.

Študijná literatúra a študijné zdroje

Šteňo, Boris [UKOEXFL] (100%) : Artroplastika bedrového kĺbu. - 1. vyd. - Bratislava : Herba, 2014. - 86 s. ISBN 978-80-89171-26-1  

WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Druhé, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-807-4924-521.

POKORNÝ, Vladimír: Traumatologie: Triton, 2003, ISBN 807254277X

DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-802-4743-578.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Všeobecná traumatológia dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631179.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631018.

KILIAN, Miroslav, Viktor ŽALMAN a Viktor KOVÁČIK. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2017. ISBN 9788089631698.

Webové zdroje: 

Traumatológia: https://surgeryreference.aofoundation.org/    (aj aplikácia  AO foundation)

Ortopédia a traumatológia: http://www.wheelessonline.com/

 

 

 

 

Aktivity pracoviska

rok 2023: organizácia odborných edukačných aktivít

 - Lima akademia: kurz implantácie totálnych náhrad bedrového kĺbu

 - AO Recon Basic Bratislava 2023 - kurz implantácie totálnych náhrad bedrového a kolenného kĺbu