II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava

Pracovníci

Prednosta:

doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

 

Odborný asistenti:

doc. MUDr. Silvia Vajcziková PhD.

MUDr. Ilja Chandoga PhD.

MUDr. David Debnár

MUDr. Michal Zaťka

MUDr. Helena Kocúriková

 

 

Popis pracoviska

 

   Pracovisko II.OTK zabezpečuje v celom rozsahu zdravotnícku starostlivosť o úrazového pacienta a ortopedického v príslušnom rajóne. V spolupráci s ARO riešime polytraumatizovaných pacientov. 

Na II. OTK sa prevádzajú tieto operačné výkony:

-          komplexná konzervatívna a operačná liečba končatinových poranení

-          liečba dutinových poranení

-          liečba poranení chrbtice, panvy

-          artroskopické operácie kĺbov /koleno, členok, rameno, lakeť, zápästie/

-          endroprotetické operácie bedra, kolena, ramena

-          ošetrenie periprotetických zlomenín

-          revízne operácie po implantáciách endoprotéz

-          rekonštrukčné operácie po zle zhojených zlomeninách

-          chirurgia ruky

-          rekonštrukčné operácie nohy

-          externé fixátory

-          operácie pacientov s hemofíliou, DMO a inými systémovými ochoreniami

 

      II. OTK zabezpečuje v rámci výuky krátkodobé kurzy so zabezpečením aj zahraničných odborníkov.

 

      Prioritou kliniky je výuka študentov pregraduálneho a postgraduálneho štúdia medicíny a iných zdravotníckych odborov.

 

 

Zamestnanci

 1. ACB Športová činnosť pri poruchách orgánov opory a pohybu / Jela Labudová, Silvia Vajcziková
  Bratislava : Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu, 2009
 2. ACB Traumatológia hornej končatiny dospelých / M. Kilian, S. Vajcziková
  Bratislava : Herba, 2012
 3. ACB Všeobecná traumatológia dospelých / M. Kilian, S. Vajcziková
  Bratislava : Herba, 2014
 4. ADE Ipsilaterálne zlomeniny diafýzy a horného konca stehnovej kosti / J. Látal ... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 61, č. 6 (1994), s. 328-333
 5. ADE Talus partitus. Kazuistika / I. Chandoga, S. Vajcziková
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 79, č. 1 (2012), s. 80-83
 6. ADE Včasná primárna implantácia totálnej protézy pri zlomeninách acetabula u pacientov pokročilého veku / P. Šimko, T. Braunsteiner, S. Vajcziková
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 73, č. 4 (2006), s. 275-282
 7. ADF Liečba intraartikulárnych zlomenín prstov ruky Lengemannovým stehom / S. Vajcziková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 44, č. 7-8 (1995), s. 239-240
 8. ADF Zlomeniny horného konca stehennej kosti 2. časť. Intrakapsulárne zlomeniny / J. Látal ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 43, č. 11 (1994), s. 641-652
 9. ADF Použitie metódy vacuum sealingu v liečbe otvorených zlomenín predkolenia / P. Šimkovic ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 60, č. 7-8 (2011), s. 287-291
 10. ADF Zmeny telesného a pohybového rozvoja zdravotne oslabených dievčat / Jela Labudová, Silvia Vajcziková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 3, č. 4 (1993), s. 27-31
 11. ADF Je možné ošetriť ruptúru Achillovej šľachy konzervatívne ? / J. Sabol... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 49, č. 9 (2000), s. 283-285
 12. ADF Fractura radii loco typico - terapeutický problém / S. Vajcziková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 47, č. 5 (1998), s. 157-159
 13. ADF Zlomeniny horného konca stehnovej kosti 3. časť: Trochanterické zlomeniny / T. Braunsteiner ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 44, č. 6 (1995), s. 177-180
 14. ADM Antiglide versus lateral plate fixation for Danis-Weber type B malleolar fractures caused by supination-external rotation injury / M. Kilian ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma. - Vol. 8, No. 4 (2017), s. 327-331
 15. ADM Locking plate fixation with multiple telescoping sliding screws for femoral neck fractures / Miroslav Kilian ... [et al.]
  In: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. - Roč. 20, č. 6 (2018), s. 493-498
 16. ADM Operačná verzus neoperačná liečba 3 a 4-časťových zlomenín proximálneho humeru / M. Kilian ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 95, č. 2 (2016), s. 60-68
 17. ADN Nedostatky v liečbe zlomenín distálneho rádia / M. Kilian ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 64, č. 6 (2015), s. 229-231
 18. ADN Akútne perilunátne a lunátne dislokácie bez pridružených zlomenín / M. Kilian ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 63, č. 7-8 (2014), s. 302-305
 19. ADN Obojstranná zadná inveterovaná luxácia ramena riešená reverzným implantátom / Andrey Švec ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. 11 (2019), s. 405-408
 20. AED Účinnosť telovýchovného procesu so skolioticky oslabenými v oddieloch zdravotnej telesnej výchovy / Jela Labudová, Silvia Vajcziková, Ľubomír Kalečík
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 28. - ISBN 80-08-00038-4. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989. - S. 49-58
 21. AED Influence of Particular Physical Activities upon Development of Locomotor System of Heath Weakened Children / Jela Labudová, Silvia Vajcziková
  In: Magazine of Scientific Society of Physical Education and Sport, 2. - Bratislava : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1994. - S. 33-39
 22. AED Vplyv vybraných telovýchovných aktivít na organizmus zdravotne oslabených detí / Jela Labudová, Silvia Vajcziková, Ladislav Ramacsay
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 34. - ISBN 80-223-0846-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 5-33
 23. AFD Rekreačný šport so skolioticky oslabenými deťmi / Jela Labudová, Silvia Vajcziková
  In: Sport a volný čas. - Praha : ÚV ČSTV, 1984. - S. 108-115
 24. AFD Vplyv športovej činnosti u detí so skoliózou / Silvia Vajcziková, Jela Labudová
  In: Sport ve zdraví a nemoci - 3. část : Sborník ze 4. evropského kongresu tělovýchovného lékařství. - Praha : ÚV ČSTV, 1986. - S. 193-196
 25. AFG Zlomeniny proximálneho femuru / M. Šajter ... [et al.]
  In: 14. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. - [S.l.] : [s.n.], 2012. - S. B15
 26. AFG Russe metóda voľby liečby pakĺbu os scaphoideum / S. Vajcziková ... [et al.]
  In: 14. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. - [S.l.] : [s.n.], 2012. - S. C27
 27. AFH Indikácie a limity dlahovej osteosyntézy pri zlomeninách distálneho rádia / P. Csörgö ... [et al.]
  In: Bedeker zdravia : Chirurgia ruky, odborná príloha. - (2014), s. 16
 28. AFH Ošetrenie zlomenín proximálneho humeru podľa Kapanjiho / P. Šimkovic ... [et al.]
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2010), s. 046
 29. AFH Rekonštrukčné operácie distálneho predlaktia / S. Vajcziková ... [et al.]
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2010), s. 049
 30. AFH Rekonštrukcie luxačných zlomenín hlavice humeru / I. Chandoga, P. Filan, S. Vajcziková
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2011), s. O 38
 31. AFH Výsledky zlomenín talu - paradox? / S. Vajcziková ... [et al.]
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2011), s. O 46
 32. AFH Chyby pri diagnostike a liečbe zlomenín distálneho predlaktia / S. Vajcziková ... [et al.]
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2014), s. 54
 33. AFH Použitie vacuum sealingu v netypických indikáciách / Pavel Šimkovic, Miroslav Kilian, Silvia Vajcziková
  In: 72. chirurgický deň Kostlivého : Súčasné trendy v chirurgii gastrointestinálneho traktu. - ISBN 978-80-973245-1-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 24-24
 34. AGI Máme správne držanie tela? (1988) / Magda Antošovská, Jela Labudová, Silvia Vajcziková
  In: Výsledky výskumu FTVŠ UK Univerzity Komenského v školskej, masovej a rekreačnej telesnej výchove v rokoch 1986-1988. - Bratislava : Šport, 1990. - S. 56-59
 35. AGI Komplex domácich cvičení pre obézne deti (1988) / Jela Labudová, Silvia Vajcziková
  In: Výsledky výskumu FTVŠ UK Univerzity Komenského v školskej, masovej a rekreačnej telesnej výchove v rokoch 1986-1988. - Bratislava : Šport, 1990. - S. 63-67
 36. AGI Pohybový režim skolioticky oslabených detí : Záverečná správa ŠPTR N-01-333-801/02/02. / Jela Labudová, Silvia Vajcziková, Ladislav Ramacsay
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1990
 37. AGI Vplyv vybraných telovýchovných aktivít na organizmus zdravotne oslabených detí : Záverečná správa čiastkovej úlohy RÚ MŠaV SR : Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka. / Jela Labudová, Silvia Vajcziková, Ladislav Ramacsay
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 38. BAB Komplexy cvičení na skoliózu : Metodický list SÚV ČSZTV. / Jela Labudová, Silvia Vajcziková
  Bratislava : Šport, 1987
 39. BAB Domáce cvičenia pre obézne deti / Jela Labudová, Silvia Vajcziková
  Bratislava : SZTK, 1990
 40. BDF Možnosti riešenia skafolunátnej disociácie / S. Vajcziková ... [et al.]
  In: Bedeker zdravia : Chirurgia ruky, odborná príloha. - (2014), s. 3-4
 41. BDF Zlomenina distálneho predlaktia / S. Vajcziková ... [et al.]
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2014), s. 3-5
 42. BDF Trochanterický klinec firmy Fiving / S. Vajcziková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 49, č. 9 (2000), s. 301-302
 43. DAI Liečba pseudoarthrpsis ossis scaphoidei Enderovou metódou / Silvia Vajcziková
  Bratislava : [s.n.], 1997
 44. GII II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava / B. Šteňo, S. Vajcziková
  In: Bedeker zdravia : Ortopédia, odborná príloha. - (2012), s. 6-10

Študijné sylaby

Sylaby pre výuku študentov LFUK – traumatológia

Všeobecná časť

Úraz, polytrauma, združené poranenie  (Injury, polytrauma, multiple injuries)

Zlomeniny - definícia, typy, hojenie, liečba zlomenín  (Fractures - definition, classification, healing treatment)

Rany, ošetrenie rán, hojenie rán (Wounds - treatmens, healing)

Termické poškodenia - popáleniny a omrzliny (Thermal injuries)

Polytrauma, hemoragicko-traumatický šok, trauma skóre  (Polytrauma, haemorhagic shock, trauma scoring)

Primárne a sekundárne poranenia mozgu - všeobecne (Brain injury - primary and secondary)

Poranenia chrbtice a miechy - všeobecne (Spine and spinal cord injury)

ARDS  (Acute respiratory distress syndrome)

SIRS, sepsa, ťažká sepsa a septický šok (SIRS, sepsis)

Zlomeniny panvy  a acetabula  - všeobecne  (Pelvic fractures)

Poranenie ciev – všeobecne  (Vessels injuries)

Kompartment syndróm  (Compartment syndrome)

 

Hrudník a brucho

Poranenia hrudnej steny, zlomeniny rebier, pneumothorax a hemothorax  (Chest injuries - ribs, pneumothorax, hemothorax)

Poranenia pľúc a amediastina (Lung and mediastinal injuries)

Drenáž hrudníka (Chest tubes)

Poranenie brucha - parenchýmové orgány (Abdominal parenchymal organs injuries)

Poranenie brucha - duté orgány (Stomach and bowels injuries)

Poranenie retroperitonea (Retroperitoneal trauma)

Poranenia uropoetického systému (Urologic injuries)

 

Horná končatina

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti kľúčnej kosti a lopatky (Fractures and dislocations of shoulder girdle)

Zlomeniny ramennej kosti (Fractures of humerus)

Zlomeniny kostí predlaktia  (Fractures of forearm)

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti zápästia (Fractures and dislocations of wrist)

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti ruky (Fractures and dislocations of hand)

Zlomeniny člnkovej kosti (os scaphoideum)  - Scaphoid bone fractures

 

Dolná končatina

Vykĺbenie bedrového kĺbu, zlomeniny horného konca stehnovej kosti  (Fractures and dislocations od proximal femur)

Zlomeniny diafýzy a dolného konca stehnovej kosti, zlomeniny patelly (Fractures of femur - diaphysis, distal)

Vykĺbenie kolena, poranenia mäkkých častí kolena (Dislocations and soft tissue injuries around the knee)

Zlomeniny predkolenia (Tibial fractures)

Poranenia a zlomeniny členkov (Malleolar fractures)

Poranenia Achillovej šľachy (Achilles tendon ruptures)

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti nohy (Fractures and dislocations of foot)

Blast  a crush syndróm 

 

Sylaby pre výuku študentov LFUK – ortopédia

 

Všeobecný vývoj skeletu, stavba kosti, chrupavky, svalstva a ich degenerácia (Developement and anatomy of  bone, cartilage , tendos)

Vrodené a získané deformity končatín (Inborn and acquired extremity deformities)

Základný prehľad onkoortopédie  (Basics of oncology in orthopaedics)                                                                               

Vyšetrovacie a zobrazovacie metódy v ortopédii a traumatológii (Imaging in ortopaedics and traumatology)

Artropatie, choroby svalov a šliach z preťaženia    (Arthropaties, overuse injuries)                                                  

Systémové ochorenia skeletu (Systematic skeletal  diseases)

Reumatické ochorenia v ortopédii  (Rheumatic diseases in orthopaedics)

Zápalové ochorenia kostí a kĺbov   (Inflamatory diseases of bones and joints)                                                                           

 

Ochorenia chrbtice  (Spinal diseases)

Artrózy, endoprotetika    (Osteoarthritis, endoprosthetics)                                                                                                

Prevencia a terapia v ortopédii  (Prevention and therapy in orthopaedics)

 

                                  TÉMY KLINICKÝCH STÁŽÍ

 

Témy klinických stáží z úrazovej chirurgie (praktické cvičenia)

Prvá pomoc  (First aid)

Obväzové techniky  (Bandage techniques)

Sadrovanie (Plasters)

Sutúry (Sutures)

Ošetrenie popáleniny  ( Burns)

Repozícia zlomenín a vykĺbení (Reduction of dislocations, fractures)

Meranie kompartmentového tlaku (Compartment syndrome measuring)

Drenáž pneumothoraxu (Chest tube - pneumothorax)

Drenáž hemothoraxu (Chest tube - hemothorax)

FAST vyšetrenie brucha (FAST ultrasound examination)

 

Témy klinických stáží z ortopédie (praktické cvičenia)

Vyšetrenie pohybového aparátu  (Musculoskeletal examination)

Základy RTG diagnostiky pohybového aparátu (X ray imaging)

Zobrazovacie a laboratórne metódy v ortopédii (Imaging and laboratory tests)

Endoprotetika veľkých kĺbov (rameno, lakeť, bedro, koleno, členok) (Endoprosthetics)

Artroskopické operácie  (Arthroscopic procedures)

Deformity chodidla v dospelosti a ich riešenie (Foot deformities in adults)

 

Odporúčaná literatúra 

Šteňo, Boris [UKOEXFL] (100%) : Artroplastika bedrového kĺbu. - 1. vyd. - Bratislava : Herba, 2014. - 86 s. ISBN 978-80-89171-26-1  

WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Druhé, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-807-4924-521.

DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-802-4743-578.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Všeobecná traumatológia dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631179.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631018.

KILIAN, Miroslav, Viktor ŽALMAN a Viktor KOVÁČIK. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2017. ISBN 9788089631698.

Študijná literatúra a študijné zdroje

Šteňo, Boris [UKOEXFL] (100%) : Artroplastika bedrového kĺbu. - 1. vyd. - Bratislava : Herba, 2014. - 86 s. ISBN 978-80-89171-26-1  

WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Druhé, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-807-4924-521.

POKORNÝ, Vladimír: Traumatologie: Triton, 2003, ISBN 807254277X

DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-802-4743-578.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Všeobecná traumatológia dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631179.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631018.

KILIAN, Miroslav, Viktor ŽALMAN a Viktor KOVÁČIK. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2017. ISBN 9788089631698.

Webové zdroje: 

Traumatológia: https://surgeryreference.aofoundation.org/    (aj aplikácia  AO foundation)

Ortopédia a traumatológia: http://www.wheelessonline.com/

 

 

 

 

Aktivity pracoviska

rok 2023: organizácia odborných edukačných aktivít

 - Lima akademia: kurz implantácie totálnych náhrad bedrového kĺbu

 - AO Recon Basic Bratislava 2023 - kurz implantácie totálnych náhrad bedrového a kolenného kĺbu