IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

Zamestnanci lekarskej fakulty

doc. MUDr. Marián Vician, CSc.

Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Rudolf Škubla

Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Margita Soltészová

Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
administratívny sekretár

MUDr. Arpád Panyko

Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Marianna Hajská, PhD.

Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Martin Dubovský

Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
asistent vysokej školy, univerzity