IV. chirurgická klinika LF UK a UNB

O našej klinike

Chirurgické oddelenie nemocnice Ružinov sa v roku 2006 pretransformovalo na IV. Chirurgickú kliniku LF UK a UNB. Klinika, na ktorej aktuálne pracuje 22 lekárov, z toho 4 v špecializačnej príprave, poskytuje na 60 lôžkach, v rátane 8 lôžok na JIS rozsiahlu urgentnú, neodkladnú aj plánovanú zdravotnícku starostlivosť. Súčasťou kliniky je aj chirurgická ambulancia (všeobecná chirurgická, onkochirurgická, cievna, koloproktologická).

Klinika zabezpečuje špecializovanú starostlivosť v oblasti gastroenterochirurgie, vrátane onkologických a miniinvazívnych operácií (diagnostika a liečba ochorení žalúdka, tenkého a hrubého čreva vrátane konečníka, ochorenia žlčníka, žlčových ciest, pankreasu, pečene a sleziny), operačná liečba v oblasti endokrinochirurgie, operačná liečba hernií, diagnostika a liečba ochorení cievneho systému v oblasti dutiny brušnej a končatín, vrátane starostlivosti o pacientov s cievnymi komplikáciami diabetes mellitus a na JIS starostlivosť o kriticky chorých chirurgických pacientov.

Zamestnanci lekarskej fakulty

 1. ADC Expression of cell cycle regulatory factors hus1, gadd45a, rb1, cdkn2a and mre11a correlates with expression of clock gene per2 in human colorectal carcinoma tissue / Mária Štorcelová ... [et al.]
  In: Molecular Biology Reports. - Vol. 40, No. 11 (2013), s. 6351-6361
 2. ADC Melatonin content in plasma and large intestine of patients with colorectal carcinoma before and after surgery / Marián Vician ... [et al.]
  In: Journal of Pineal Research. - Vol. 27, No. 3 (1999), s. 164-169
 3. ADC Noncolonic cancer stem cells in bone marrow of colorectal cancer patients / D. F. Altomare ... [et al.]
  In: Colorectal Disease. - Vol. 12, No. 3 (2010), s. 206-212
 4. ADC Gender-dependent expression of leading and passenger strand of miR-21 and miR-16 in human colorectal cancer and adjacent colonic tissues / Kristína Hasáková ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 66, Suppl. 4 (2017), s. S575-S582
 5. ADC Acute development of low T3 syndrome and changes in pituitary-adrenocortical function after elective cholecystectome in women: some differences between young and elderly patients / P. Langer ... [et al.]
  In: Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation. - Vol. 52, No. 3 (1992), s. 215-220
 6. ADC Sex-dependent correlation between survival and expression of genes related to the circadian oscillator in patients with colorectal cancer / Kristína Hasáková ... [et al.]
  In: Chronobiology international. - Roč. 35, č. 10 (2018), s. 1423-1434
 7. ADC Sex-dependent regulation of estrogen receptor beta in human colorectal cancer tissue and its relationship with clock genes and VEGF-A expression / Iveta Herichová ... [et al.]
  In: Physiological research. - Roč. 68, č. Suppl. 3 (2019), s. S297-S305
 8. ADD Human liver peroxisomal enzymes and their intraparticular localization / J. Chandoga ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 41, č. 4 (1986), s. 383-392
 9. ADD The expression of clock genes cry1 and cry2 in human colorectal cancer and tumor adjacent tissues correlates differently dependent on tumor location / Kristína Hasáková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 65, č. 6 (2018), s. 986-992
 10. ADE Súčasná problematika krvácania z gastroduodena / J. Šimo ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 79, č. 7 (2000), s. 272-274
 11. ADE Chirurgická liečba akútnej divertikulitídy hrubého čreva / M. Vician ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 79, č. 7 (2000), s. 275-278
 12. ADE "Open abdomen" jedna z možných liečebných alternatív pooperačných komplikácií / L. Vrtík ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 79, č. 7 (2000), s. 269-271
 13. ADE Deregulated expression of the per2 gene in human colorectal carcinoma / Michal Zeman ... [et al. ]
  In: Molecular Medicine Reports [elektronický zdroj]. - Vol. 1, No. 4 (2008), s. 599-603
 14. ADF Rare conditions of gastrointestinal bleeding / B. Hrbatý ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 113, č. 3 (2012), s. 182-185
 15. ADF Úskalia diferenciálnej diagnostiky tumorov pankreasu / M. Vician ... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 53, Suppl. I (1996), s. 90-92
 16. ADF Ošetrenie krvácajúcej sleziny zásahom na arteria lienalis / Š. Durdík ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 99, č. 12 (1998), s. 686-687
 17. ADF Eventrácie po laparotómiách / P. Matis ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 99, č. 12 (1998), s. 662-663
 18. ADF Staplerová anastomóza po nízkej resekcii rekta / J. Škultéty ... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 55, Suppl. 1 (1998), s. 58-60
 19. ADF Nádory konečníka a melatonín / Marián Vician ... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 55, Suppl. 1 (1998), s. 18-23
 20. ADF Výskyt nádorov tenkého čreva / B. Hrbatý, B. Ohrádka, M. Vician
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 100, č. 2 (1999), s. 96-98
 21. ADF Laparoskopická vagotómia v liečbe recidivujúceho ulkusu duodéna / M. Vician ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 100, č. 6 (1999), s. 324-326
 22. ADF Akútna pankreatitída - diagnostika a liečba / R. Reis ... [et al.]
  In: Medikom. - Roč. 6, č. 1 (2016), s. 28-29
 23. ADF Komplikácie pri megakolóne a dolichosigme / R. Moravec ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 62, č. 4 (1983), s. 271-277
 24. ADF K diagnostike a chirurgickej liečbe pseudocýst a cýst pankreasu / R. Moravec ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 82, č. 5 (1984), s. 1340-1350
 25. ADF K problematike gerontochirurgických pacientov / R. Moravec ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 64, č. 3 (1985), s. 202-209
 26. ADF Poranenia rekta / M. Vician ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 65, č. 6 (1986), s. 440-443
 27. ADF Serum zinc levels in old subjects and after surgical challenge / V. Baláž ... [et al.]
  In: Scripta Medica. - Roč. 61, č. 5 (1988), s. 292-300
 28. ADF The abdominal compartment syndrome / R. Reis ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 104, č. 1 (2003), s. 32-35
 29. ADF Familiárna adenomatózna polypóza - klinický pohľad a príklady zo života / Ľ. Lukáč ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 10 (2004), s. 517-520
 30. ADM Expression of miR-34a-5p is up-regulated in human colorectal cancer and correlates with survival and clock gene PER2 expression / Kristína Hasáková ... [et al.]
  In: PLoS One [elektronický dokument]. - Roč. 14, č. 10 (2019), s. [1-14], Art. No. e0224396 [online]
 31. AED Ovplyvnenie intergrínov a imunitného systému v terapii nádorových ochorení / L. Kostková ... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu 5. - ISBN 978-807167-155-8. - Bratislava : Asklepios, 2010. - S. 17-19
 32. AED Dynamika zmien niektorých stopových prvkov počas operačnej traumy u starších ľudí v podmienkach NLA / E. Balážová ... [et al.]
  In: Gerontologia experimentalis bohemico-slovaca I.. - Malacky: [s.n.], 1985. - S. 257-266
 33. AED Hormonálna odozva u starších ľudí počas cholecystektómie v NLA / M. Vician ... [et al.]
  In: Gerontologia experimentalis bohemico-slovaca 1. - Malacky : [s.n.], 1985. - S. 251-256
 34. AED Hormonálna odpoveď na traumu gerontochirurgického pacienta / R. Moravec ... [et al.]
  In: Gerontologia experimentalis bohemico-slovaca 2. - Malacky : [s.n.], 1986. - S. 136-140
 35. AED Pozitrónová emisná tomografia (PET) pri recidíve kolorektálneho karcinómu / M. Vicián ... [et al.]
  In: Súčasné problémy chirurgie hrubého čreva. - Trnava : Trnavská univerzita, 2002. - S. 12-15
 36. AEG Expression of clock gene per2 in human colorectal carcinoma / Michal Zeman ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 56, č. 3 (2007), s. 41P
 37. AEG Expression of clock gene hPer2 in patients with colorectal carcinoma / M. Vician ... [et al.]
  In: Acta Physiologica. - Vol. 191, Suppl. 658 (2007), s. 79
 38. AFD Význam arteria lienalis v taktike záchovných operácií pri traume sleziny / Š. Durdík ... [et al.]
  In: Praktická flebologie. - Roč. 7, č. 2 (1998), s. 60-61
 39. AFD Expresia hodinového génu per2 v tkanive ľudského kolorektálneho karcinómu / Jana Bezáková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 61-65 [CD-ROM]
 40. AFD Zmenená expresia miR-21-3p*, miR-31-5p a miR-142-3p v tkanive kolorektálneho karcinómu človeka v porovnaní s priľahlým tkanivom / Kristína Voglová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 820-824 [CD-ROM]
 41. AFD Krvácanie z gastroduodenálneho vredu / R. Moravec ... [et al.]
  In: 35. chirurgický deň Kostlivého. - Bratislava : [s.n.], 1981. - S. 68-86
 42. AFD Porovnanie expresie miRNA-21-3p a miRNA-21-5p v tkanive kolorektálneho karcinómu človeka / Kristína Voglová ... [et al.]
  In: Chémia a technológie pre život [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4628-1. - Bratislava : STU, 2016. - S. 119-120 [CD-ROM]
 43. AFD Stanovisko k operácii na žlčových cestách u gerontochirurgických pacientov / B. Ohrádka ... [et al.]
  In: Zborník prác zo 4. Hálkových dní. - Čadca : OUNZ, 1983. - S. 66-67
 44. AFD Hormonálna odozva starších ľudí počas cholecystektómie v neuroleptanalgéze / M. Vician ... [et al.]
  In: 1. pracovné stretnutie mladých vedeckých pracovníkov : zborník anotácií zo sekcie lekársko-farmaceutických vied. - Bratislava : UK, 1984. - S. 61-64
 45. AFD Medzipohlavné rozdiely v expresii miR-21-5p, miR-21-3p a miR-16-5p v kolorektálnom karcinóme človeka / Kristína Voglová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia Prif UK 2017 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 834-838 [online]
 46. AFD Niektoré aspekty prípravy a liečby ikterického pacienta v perioperačnom období / B. Ohrádka ... [et al.]
  In: 40. chirurgický deň Kostlivého. - Bratislava : [s.n.], 1986. - S. 138-146
 47. AFD Korelácia expresie miR-21-5p a hodinových génov v nádorovom a priľahlom tkanive pacientov s kolorektálnym karcinómom / Kristína Hasáková ... [et al.]
  In: Chémia a technológie pre život [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89597-77-2. - Bratislava : STU, 2017. - S. 107-108 [CD-ROM]
 48. AFD Korelácia prežívania pacientov s kolorektálnym karcinómom s expresiou hodinových génov per2, cry1 a cry2 podľa pohlavia pacientov / Kristína Hasáková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 169-174 [online]
 49. AFD Expresia AT1 a Mas receptorov a VEGF-A v tkanive ľudského kolorektálneho karcinómu a v priľahlych tkanivách / Paulína Pidíková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 533-537 [online]
 50. AFD Expresia miR-34a a asociácia s prežívaním u pacientov s kolorektálnym karcinómom / Kristína Hasáková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 175-180 [print]
 51. AFD Kolorektálny karcinóm a melatonín / Marián Vician ... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia, Vol. 55, suppl. 1. - ISBN 80-88896-41-X. - Košice : Traxon, 1998. - S. 18-23
 52. AFD miR34a-5p expression in human colorectal cancer and its regression with clock and clock associated genes / Kristína Hasáková ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting [elektronický dokument] : Book of Abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-7] [print]
 53. AFF Physiological role of melatonin in the gastrointestinal tract / Michal Zeman ... [et al.]
  In: 1st Multilateral conference of the physiologists from Central Europe. - Piešťany : [s.n.], 2002. - S. 80
 54. AFG Melatonin content in plasma, saliva and large instestine of patients with colonic cancer / M. Vician ... [et al.]
  In: 5th Canadian Pineal & Melatonin Symposium. Proceedings. - Guelph : University of Guelph, 1997. - S. 8
 55. AFG Autotransplantácia sleziny pri traume ako alternatíva záchovnej operácii / Š. Durdík ... [et al.]
  In: Miniinvazivní terapie. - Roč. 3, č. 4 (1998), s. 65
 56. AFG Chirurgická taktika pri benígnych nádoroch hrubého čreva / P. Matis ... [et al.]
  In: Miniinvazivní terapie. - Roč. 3, č. 4 (1998), s. 13
 57. AFG Melatonín v dg. karcinómu hrubého čreva a rekta / M. Vician ... [et al.]
  In: 2. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. - [S.l.] : [s.n.], 1998). - S. [1]
 58. AFG Včasná diagnóza kolorektálneho karcinómu - stále aktuálny problém / M. Vician ... [et al.]
  In: 3. Setkání českých a slovenských chirurgu na Moravě. - [S.l.] : [s.n.], 1999. - S. [1]
 59. AFG Bleeding from gastrointestinal tract in patients with haemophilia / J. Šimo, M. Vician, P. Matis
  In: 9th World Congress, Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists. - Nagasaki : University School of Medicine, 1999. - S. 377
 60. AFG Melatonin as a possible marker of colorectal carcinoma / Marián Vician ... [et al.]
  In: 9th World Congress, Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists. - Nagasaki : University School of Medicine, 1999. - S. 388
 61. AFG Intraabdominal pressure /IAP/ measurement: Our experiences / R. Reis ... [et al.]
  In: Acta Clinica Belgica. - Vol. 62, Suppl. 1 (2007), s. 302
 62. AFG Gender-dependent expression of miRNA in human colorectal cancer and adjacent colonic tissues / Kristína Voglová ... [et al.]
  In: Acta Physiologica. - Vol. 221, Sp. Iss., Suppl. S713 (2017), s. 176
 63. AFG Melatonin secretion in patients with colorectal carcinoma / Michal Zeman
  In: Cancer and Rhythm - A new challenge in occupational medicine. - Graz : AUVA, 2004. - S. 38
 64. AFH Irregular light-dark cycles as risk factors for civilization diseases / Michal Zeman ... [et al.]
  In: Lifestyle and Risk Factors of Cardiovascular Diseases. - ISBN 978-80-969544-6-9. - Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology SAS, 2010. - S. 11-12
 65. AFH Je indikovaná každá choletiáza k laparoskopickej cholecystektómii ? / M. Vician ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 98, Suppl. (1997), s. 22
 66. AFH Staplerová anastomóza po resekcii rekta / J. Škultéty ... [et al.]
  In: 2. deň kolorektálnej chirurgie s medzinárodnou účasťou. - Košice : [s.n.], 1998. - S. 22
 67. AFH Klinická skúsenosť s autotransplantáciou sleziny pod Glissonskú kapsulu pečene / Š. Durdík ... [et al.]
  In: 2. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou a 31. Spoločný kongres slovenských a českých chirurgov. - [S.l.] : [s.n.], 1999. - S. 20
 68. AFH Expresia hodinových génov cry1 a cry2 a miRNA-21, miRNA-31 a miRNA-142 v ľudskom kolorektálnom karcinóme / Kristína Voglová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-0-7. - Bratislava : Preveda, 2016. - Abstract No. 1442 [1 s.] [online]
 69. AFH Od pohlavia závislé zmeny v expresii hodinových génov v kolorektálnom karcinóme človeka / Iveta Herichová ... [et al.]
  In: 96. fyziologické dni. - ISBN 978-80-8187-074-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020. - S. 27-27
 70. AFH Intraparticular organisation of human liver peroxisomal enzymes / J. Chandoga ... [et al.]
  In: 14th International Congress of Biochemistry. Vol. 1. - Prague : [s.n.], 1988. - S. 148
 71. AFH Manažment akútnej apendicitídy / K. Mészárosová, M. Vician, R. Škubla
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 13, Suppl. 2 (2016), s. 19
 72. AFH Expresia miRNA v kolorektálnom karcinóme človeka / Kristína Voglová ... [et al.]
  In: 93. fyziologické dni [elektronický dokument] : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-89046-98-0. - Prešov : Universum-EU, 2017. - S. 143 [online]
 73. AFH Medzi-pohlavné rozdiely v expresii hodinových génov u pacientov s kolorektálnym karcinómom / Kristína Voglová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1527 [1 s.] [online]
 74. AFH Podtlaková liečba kombinovaná s instiláciou antimikrobiálneho roztoku - naša prvá skúsenosť / K. Mészárosová ... [et al.]
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 35
 75. AFH Asociácia expresie hodinových a hodinami kontrolovaných génov s prežívaním pacientov s kolorektálnym karcinómom je závislá na pohlaví pacientov / Kristína Hasáková ... [et al.]
  In: 10. Ivanské dni mladých biológov. - Bratislava : Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2018. - S. 25-25
 76. AFH Expression of clock gene in colorectal cancer patients is dependent on tumor location / Kristína Hasáková ... [et al.]
  In: Abstracts of the 8th International Congress of Pathophysiology. - ISBN 978-80-89991-02-0. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2018. - S. 227-227
 77. AFH Zmena algoritmu topickej liečby poamputačných defektov na 4. chirurgickej klinike LFUK a UNB Ružinov / Katarína Szabómihályová, Marián Vician
  In: Kongres SSPLR 2018 s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-972285-9-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2018. - S. 3-3
 78. AGI Parenterálna výživa v postagresívnej fáze u pacientov vo vyšších vekových skupinách : Záverečná správa 31-01-03. / J. Trančík ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1985
 79. AGI Endokrinná a metabolická odpoveď u gerontochirurgického pacienta a jej ovplyvnenie : P 12-535-814-03/07. / R. Moravec ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1986
 80. AGI Zmeny mikroelementov počas cholecystektómie u gerontov : Záverečná správa 31-01-01. / R. Moravec ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1989
 81. AGI Poranenie dutiny brušnej a retroperitonea pri polytraume (zameranie na hepar, pankreas a slezinu) : Výskumná úloha za roky 1986-1990, P 12-335-805-04-01/4. / R. Moravec ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1990
 82. BCI Špeciálna chirurgia 3 : Chirurgia prednej brušnej steny. / B. Ohrádka ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1993
 83. BDE Quo vadis azygoportálna dekonexia / J. Olejník, M. Vician, P.Mráz
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 78, č. 1 (1999), s. 26-28
 84. BDF Pankreatitída z pohľadu chirurga / Š. Durdík ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 18 (1997), s. 12
 85. BDF Clivarine v klinickej praxi / Š. Durdík ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 26 (1997), s. 11
 86. BDF Prínos Kostlivého školy pre resekčnú liečbu peptického vredu / P. Matis ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 98, č. 9 (1997), s. 461-462
 87. BDF Melatonín a nádorové ochorenia / M. Zeman ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 3, č. 1-2 (1999), s. 58-61
 88. BDF AIDS ako profesionálne riziko v chirurgii / L. Vrtík ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 3, č. 10 (1993), s. 13-15
 89. BEE IV. chirurgická klinika 2006 / Marián Vician
  In: 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-271-2006-2. - Praha : Grada Publishing, 2019. - S. 184-185
 90. BFA Asociácia prežívania pacientov s kolorektálnym karcinómom s expresiou hodinových génov / Kristína Hasáková ... [et al.]
  In: Sborník abstraktů 94. fyziologických dnů [elektronický dokument]. - Plzeň : Česká fyziologická společnosť, 2018. - S. 24-24 [online]
 91. BFA Sex-dependent expression of clock and clock associated genes in cancer and adjacent tissues of patients with colorectal cancer / Iveta herichová ... [et al.]
  In: European Biological Rhythms Society Congress [elektronický dokument]. - Lyon : [s.n.], 2019. - S. 163-163 [online]
 92. BFA Expresia miRNA asociovaných s hodinovým génom PER2 u pacientov s kolorektálnym karcinómom / Kristína Hasáková ... [et al.]
  In: 95. Fyziologické dny [elektronický dokument]. - Praha : [s.n.], 2019. - S. 14-15 [online]
 93. BFA Expresia hodinových génov a vybraných génov asociovaných s cirkadiánnym oscilátorom u pacientov s kolorektálnym karcinómom / Iveta Herichová ... [et al.]
  In: 95. Fyziologické dny [elektronický dokument]. - Praha : [s.n.], 2019. - S. 15-16 [online]
 94. BFB Quo vadis chirurgia / P. Labaš ... [et al.]
  In: Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 29
 95. DAI Melatonín ako marker v chirurgii rakoviny hrubého čreva a rekta / Marián Vician
  Bratislava : [s.n.], 1999
 96. DAI K operačnej traume u gerontochirurgického pacienta / Marián Vician
  Bratislava : [s.n.], 1983
 97. DAI Operačný stres u gerontochirurgického pacienta / Marián Vician
  Bratislava : [s.n.], 1988
 98. GII Tupé traumy brucha u hemofilikov / J. Šimo ... [et al.]
  In: Miniinvazivní terapie. - Roč. 3, č. 4 (1998), s. 11

VEDECKO - VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Ťažiskovými výskumnými témami, ktorými sa na našej klinike zaoberáme sú hlavne onkologická chirurgia hrubého čreva, implementácia princípov ERAS protokolu, chirurgická liečba Crohnovej choroby, liečba akútnej pankreatitídy, využitie NPWT v chirurgií. Participujeme na nižšie uvedených štúdiách: 

1, WATERLAND (Normal Saline Versus Lactated Ringer's Solution for Acute Pancreatitis Resuscitation) (2023-2026) - medzinárodná, multicentrická prospektívna intervenčná štúdia o význame infúznej liečby pri akútnych pankreatitídach. Aktuálne schválená etickou komisiou, prebieha nábor pacientov. V spolupráci s Hospital General Universitario z Alicante, Španielsko.

2, CASCADE (CArdiovaSCulAr outcomes after abDominal surgEry) – medzinárodná, multicentrická, observačná prospektívna štúdia o pooperačných kardiovaskulárnych komplikáciách po brušných operáciach. Aktuálne vo fáze analýzy dát.

3, Pancreatitis - Microbiome As Predictor of Severity (P-MAPS) (2022) – medzinárodná prospektívna translačná štúdia v spolupráci s Gastroenterologickým oddelením UMC v Göttingene, o prognostickom význame orálneho a análneho mikrobiómu u pacientov s akútnou pankreatitídou. Aktuálne prebieha DNA analýza odobratých vzoriek a štatistické hodnotenie, prvé výsledky budú prezentované na stretnutí DPC (German Pancreatic Club).

4, Team Dynamics Initiative - v spolupráci s World Society of Emergency Surgery skúmanie relevantnosti a implementácie „non-technical“ zručností a aktuálnych etických otázok v rámci akútnej chirurgie.

5, MANCTRA-1 - coMpliAnce with evideNce-based cliniCal guidelines in the managemenT of acute biliaRy pancreAtitis (2022) - multicentrická prospektívna kohortová štúdia ohľadom manažmentu komplikácií akútnych biliárnych pankreatitíd.

6, GOODBYE HARTMANN – AFTER 100 YEARS HARTMANN'S PROCEDURE IS GOING TO BE ABANDONED? (2022) - multicentrická prospektívna observačná kohortová štúdia. Aktuálne prebieha analýza výsledkov.  

7, Projekty COVIDSurg (2020-2022)- medzinárodné, multicentrické observačné prospektívne štúdie o vplyve pandémie COVID-19 na elektívnu aj akútnu chirurgickú starostlivosť.

8, COMPASS study - Management of COMPlicAted intra-abdominal collectionS after colorectal Surgery (2019-2020) – medzinárodná, multicentrická, observačná kohortová štúdia o možných intraabdominálnych komplikáciách v kolorektálnej chirurgii.

9, IMAGINE (Ileus Management International) (2019) -medzinárodná, observačná kohortová štúdia so zameraním na pooperačný ileus v kolorektálnej chirurgii.

 

CERTIFIKAČNÁ ČINNOSŤ

IV. Chirurgická klinika v roku 2022 prešla úspešne certifikačným procesom na aplikáciu mezenchymálnych kmeňových buniek v liečbe perianálnech choroby u pacientov s morbus Crohn.

 

GRANTOVÁ ČINNOSŤ

IV. Chirurgická klinika spolupracuje s Katedrou farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK.  Ako spoluriešitelia aktuálne participujeme na grantovom projekte Vedeckej grantovej agentúry  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied: VEGA 1/0284/20"

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Na IV. Chirurgickej klinike LFUK a UNB prebieha výučba v rámci predmetov Chirurgická propedeutika a Chirurgia pre študijné odbory Všeobecné lekárstvo a General medicine, 3. ročník, 4. ročník a 6. ročník. Ťažiskom je praktická výučba formou stáží realizovaných priamo na klinike, naši pedagógovia participujú aj na výučbe v Simulačnom centre na Moskovskej ul.

V rámci prednáškovej činnosti participujeme na prednáškach pre študentov 3. ročníka témou Úrazy hrudníka a na predštátnicovej príprave študentov 6. ročníka seminárnymi témami: Chirurgia tenkého hrubého čreva a konečníka, Chirurgické ochorenia pľúc a poranenia hrudníka.

Na našom pracovisku prebieha vedenie diplomových prác:

Chirurgická liečba perianálnej fistuly pri Crohnovej chorobe – Rimóci Rudolf

Chirurgická liečba pečeňových metastáz – Slepčan Tomáš

Chirurgická liečba perforácie pri divertikultíde – Chmúra Matúš 

 

POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE

V roku 2023 MUDr. Dubovský a MUDr. Panyko úspešne obhájili dizertačné práce k titulu PhD. s témami Vplyv pandémie ochorenia COVID 19 na chirurgickú liečbu a Chirurgická liečba akútnych divertikulitíd, význam prognostických faktorov.

Na IV. Chirurgickej klinike LFUK a UNB súčasne prebieha postgraduálne a špecializačné štúdium v odbore Chirurgia. Aktuálne sa z našich lekárov MUDr. Tomáš Padúch venuje téme Rekurencia venóznej trombózy formou externého doktrandského štúdia.