Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC

 

Klinika detskej kardiológie LFUK vznikla v roku 2003 s cieľom skvalitnenia pregraduálnej výučby detskej kardiológie a zintenzívnenia vedecko-výskumnej činnosti v tomto odbore. Na základe konkurzného konania sa prvým prednostom stal dňa 1.4.2003 - Prof. MUDr. Jozef Mašura CSc.