Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC

 

 

 

!! Dôležitý oznam pre študentov !!

 

Klinika Detskej Kardiológie LFUK a DKC sa v rámci Detského Kardiocentra dňa 24.2.2021 presťahovala do novej budovy pristavenej k pôvodnej budove NÚSCH a.s. 

Adresa: Pod Krásnou Hôrkou 1, 83348, Bratislava (konečná trolejbusu č. 209). 

Budova Detského Kardiocentra je k pôvodnej budove NÚSCH a.s. pristavená z južnej strany (naľavo, dole). Šatne pre medikov LFUK sú na -2. poschodí, na ktorom je aj hlavný vchod do DKC.  Seminárne miestnosti pre medikov ako aj sekretariát kliniky je na +2.poschodí. Študenti sa nahlasujú v prijímacej kancelárii, odkiaľ budú nasmerovaní do šatní.

Príchod študentov na 08:30hod., študent musí byť bez prejavov akútnej infekcie.

 

 

 

Klinika detskej kardiológie LFUK vznikla v roku 2003 s cieľom skvalitnenia pregraduálnej výučby detskej kardiológie a zintenzívnenia vedecko-výskumnej činnosti v tomto odbore. Na základe konkurzného konania sa prvým prednostom stal Prof. MUDr. Jozef Mašura CSc. Od 1.9.2020 je novým prednostom Doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.