Postgraduálne štúdium

Klinika detskej kardiológie koncom roka 2010 získala akreditáciu MZ SR na postgraduálne vzdelávania v pediatrickej kardiológii. Na základe toho sa stala jediným pracoviskom v rámci SR, ktoré umožňuje nadstavbovú špecializáciu v odbore pediatrická kardiológia.

Špecializačný študijný program z pediatrickej kardiológie je uvedený tu, avšak v súčasnosti je na MZSR v štádiu riešenia skrátenie dĺžky povinnej praxe na výučbovom pracovisku LFUK. 

 

Vrodený syndróm dlhého QT