Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UN Bratislava

O klinike

Súčasti kliniky

Transplantačné centrum

- medzinárodne akreditovaný klinický program transplantácií všetkých typov vrátane nepríbuzenských transplantácií. 

Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene

- sa zaoberá vyhľadávaním a náborom darcov krvotvorných buniek

- oficiálnu stránku registra nájdete tu

 Ambulantná činnosť

- kľúčové postavenie vo včasnej diagnostike a v liečebnopreventívnej starostlivosti

- rozvíja komplexnú ambulantnú liečebnopreventívu činnosť pre ďalšie chorobné procesy, respektíve fázy liečby

Nárdodné hemofilické centrum

- zdokonaľovanie diagnostiky a liečby krvácavých ochorení

- komplexná dispenzárna starostlivosť o vrodené koagulopatie

- riadenie komplikovaných operačných výkonov na chirurgických klinikách UNB

- imunotolerančná liečba inhibítorov

- aktualizovanie celoslovenského registra vrodených koagulopatií

- koordinácia centrálneho nákupu koncentrátov koagulačných faktorov pre SR

Laboratórna časť

- kontinuálny a komplexný rozvoj laboratórnych systémov kvality

- zavádza a rozvíja sofistikované diagnostické metódy (imunofenotypizácia, tkanivové kultúry, imunogenetika, hemostazeológia) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej a onkohematologickej diagnostike

Aferetická jednotka

- vykonáva liečebné aferézy a odbery periférnych krvotvorných buniek.

Úsek kryokonzervácie

- sa zamerieva na spracovávanie a uchovávanie krvotvorných buniek  

Nadačná činnosť

- link na stránku nadácie nájdete tu

Zamestnanci LFUK

 1. ABD Poruchy hemostázy a zásady hemoterapie / Angelika Bátorová
  In: Perioperačný manuál chirurga. - ISBN 80-968653-2-3. - Bratislava : Ebner, 2002. - S. 110-130
 2. ACB Klinická hematológia / A. Sakalová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2010
 3. ACD Poruchy hemostázy / Angelika Bátorová
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 198-227
 4. ADC Replacement therapy in inherited factor VII deficiency: occurrence of adverse events and relation with surgery / M. Napolitano ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 21, No. 6 (2015), s. e513-e517
 5. ADC Challenges in the management of hemophilia B with inhibitor / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Vol. 39, No. 7 (2013), s. 767-771
 6. ADC Pharmacokinetics of Factor VIII in hemophilia A patients assessed by frequency response method / M. Ďurišová ... et al.]
  In: Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology. - Vol. 20, No. 3 (1998), s. 217-226
 7. ADC The changing face of immune tolerance induction in haemophilia A with the advent of emicizumab / Manuel Carcao ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Roč. 25, č. 4 (2019), s. 676-684
 8. ADC Inhibitors to factor VII in congenital factor VII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 20, No. 2 (2014), s. e188-e191
 9. ADC Pharmacokinetic properties of recombinant FVIIa in inherited Rill deficiency account for a large volume of distribution at steady state and a prolonged pharmacodynamic effect / M. Morfini ... [et al.]
  In: Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 112, No. 2 (2014), s. 424-425
 10. ADC Inhibitors in severe hemophilia A: 25-year experience in Slovakia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Vol. 42, No. 5 (2016), s. 550-562
 11. ADC Women with congenital factor VII deficiency: clinical phenotype and treatment options from two international studies / M. Napolitano ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 22, No. 5 (2016), s. 752-759
 12. ADC Coagulation factor VII variants resistant to inhibitory antibodies / A. Branchini ... [et al.]
  In: Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 112, No. 5 (2014), s. 972-980
 13. ADC Replacement therapy for invasive procedures in patients with haemophilia: literature review, European survey and recommendations / C. Hermans ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 15, No. 3 (2009), s. 639-658
 14. ADC Major differences in bleeding symptoms between factor VII deficiency and hemophilia B / F. Bernardi ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 7, No. 5 (2009), s. 774-779
 15. ADC Factor VII deficiency: clinical manifestation of 717 subjects from Europe and Latin America with mutations in the factor 7 gene / F.H. Herrmann and The Study Group of Greifswald Registry FVII D
  In: Haemophilia. - Vol. 15, No. 1 (2009), s. 267-280
 16. ADC Non-genetic risk factors and the development of inhibitors in haemophilia: a comprehensive review and consensus report / J. Astermark ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 16, Iss. 5 (2010), s. 747-766
 17. ADC Special lectures in haemophilia management / A. Bátorová, K. A. High, A. Gringeri
  In: Haemophilia. - Vol. 16, Suppl. 5 (2010), s. 22-28
 18. ADC An unusual reason for obstructive sleep apnea in a boy with hemophilia B: supraglottic papilloma / J. Jakubíková ... [et al.]
  In: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. - Vol. 34, No. 1-2 (1996), s. 165-169
 19. ADC Recombinant, activated factor VII for surgery in factor VII deficiency: a prospective evaluation - the surgical STER / G. Mariani ... [et al.]
  In: British Journal of Haematology. - Vol. 152, No. 3 (2011), s. 340-346
 20. ADC Evaluation of factor V mRNA to define the residual factor V expression levels in severe factor V deficiency / B. Lunghi ... [et al.]
  In: Haematologica - the Hematology Journal. - Vol. 93, No. 3 (2008), s. 477-478
 21. ADC Clinical efficacy of a novel VWF-containig FVIII concetrate, Wilate (R), in the prophylaxis and treatment of bleeding episodes in previously treated haemophilia A patients / A. Klukowska, J. Windyga, A. Bátorová
  In: Thrombosis Research. - Vol. 127, Iss. 3 (2011), s. 247-253
 22. ADC Invasive procedures and minor surgery in factor VII deficiency / G. Mariani ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Iss. 3 (2012), s. e63-e65
 23. ADC Should prophylaxis be used in adolescent and adult patients with severe haemophilia ? An European survey of practice and outcome data / M. Richards ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 13, No. 5 (2007), s. 473-479
 24. ADC Allogeneic BMT for haematological disorders: single centre experience of University hospital Bratislava / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 22, Suppl. 4 (1998), s. S67-S70
 25. ADC Factor X deficiency: clinical manifestation of 102 subjects from Europe and Latin America with mutations in the factor 10 gene / F.H. Herrmann ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 12, No. 5 (2006), s. 479-489
 26. ADC Continuous infusion of coagulation factors: Current opinion / A. Bátorová, U. Martinowitz
  In: Current Opinion in Hematology. - Vol. 13, No. 5 (2006), s. 308-315
 27. ADC Clinical phenotypes and factor VII genotype in congenital factor VII deficiency / G. Mariani and Factor VII Deficiency Study Group
  In: Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 93, No. 3 (2005), s. 481-487
 28. ADC Increased transgene integration efficiency upon microinjection of DNA into both pronuclei of rabbit embryos / P. Chrenek ... [et al.]
  In: Transgenic Research. - Vol. 14, No. 4 (2005), s. 417-428
 29. ADC Hypofibrinogenaemia caused by a novel FGG missense mutation (W253c) in the gamma chain globular domain impairing fibrinogen secretion / D. Vu ... [et al.]
  In: Journal of Medical Genetics. - Vol. 42, No. 9 (2005), s. e57 [1-5]
 30. ADC Consensus perspectives on surgery in haemophilia patients with inhibitors: summary statement / E.C. Rodriguez-Merchan ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 10, Suppl. 2 (2004), s. 50-52
 31. ADC Comprehensive care for haemophilia around the world / B.L. Evatt ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 10, Suppl. 4 (2004), s. 9-13
 32. ADC Current view and outcome of ITI therapy - A change over time? / K. Holstein ... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Vol. 148 (2016), s. 38-44
 33. ADC Diagnostic differentiation of von Willebrand disease types 1 and 2 by von Willebrand factor multimer analysis and DDAVP challenge test / J. J. Michiels ... [et al.]
  In: Clinical and Applied Thrombosis-Hemostasis. - Vol. 23, No. 6 (2017), s. 518-531
 34. ADC Continuous infusion of coagulation factors / A. Bátorová, U. Martinowitz
  In: Haemophilia. - Vol. 8, No. 3 (2002), s. 170-177
 35. ADC Thrombosis in inherited factor VII deficiency / G. Mariani ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 1, No. 10 (2003), s. 2153-2158
 36. ADC Weighting function used for adjustment of multiple-bolus drug dosing / L. Dedík, M. Ďurišová, A. Bátorová
  In: Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology. - Vol. 22, No. 7 (2000), s. 543-549
 37. ADC Intermittent injections vs. continuous infusion of Factor VIII in haemophilia patients undergoing major surgery / A. Bátorová, U. Martinowitz
  In: British Journal of Haematology. - Vol. 110, No. 3 (2000), s. 715-720
 38. ADC Recommendations for assessment, monitoring and follow-up of patients with haemophilia / P. De Moerloose ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Iss. 3 (2012), s. 319-325
 39. ADC Continuous infusion in haemophilia: current practice in Europe / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Iss. 5 (2012), s. 753-759
 40. ADC Rare bleeding disorders / F. Peyvandi ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Sp. Iss. SI (2012), s. 148-153
 41. ADC Neonatal bleeding in haemophilia: a European cohort study / M. Richards ... [et al.]
  In: British Journal of Haematology. - Vol. 156, Iss. 3 (2012), s. 374-382
 42. ADC Can we predict clinical cardiotoxicity with cardiac biomarkers in patients after haematopoietic stem cell transplantation? / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Cardiovascular Toxicology. - Vol. 15, No. 3 (2015), s. 210-216
 43. ADC Replacement therapy for bleeding episodes in factor VII deficiency. A prospective evaluation / G. Mariani ... [et al.]
  In: Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 109, No. 2 (2013), s. 238-247
 44. ADC Continuous infusion of coagulation factor concentrates during intensive treatment / P. A. Holme, G. E. Tjonnfjord, Angelika Bátorová
  In: Haemophilia. - Roč. 24, č. 1 (2018), s. 24-32
 45. ADC Emergency care of patients receiving non-vitamin K antagonist oral anticoagulants / J. W. Eikelboom ... [et al.]
  In: British Journal of Anaesthesia. - Roč. 120, č. 4 (2018), s. 645-656
 46. ADD Factor V Leiden in patients with venous thrombosis in Slovak population / M. Šimková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Vol. 23, No. 4 (2004), s. 435-442
 47. ADD Autologous hematopoietic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia - single center experience / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Vol. 64, No. 5 (2017), s. 738-744
 48. ADE Molecular etiology and laboratory phenotypes of recessive von Willebrand disease 2N due to mutations in the D'D3 factor VIII-binding domain of the von Willebrand factor gene: A critical appraisal of the literature and personal experiences / Jan Jacques Michiels ... [et al.]
  In: Acta Scientific Medical Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 12 (2019), s. 140-158 [online]
 49. ADE Gynaecological issues in women with bleeding disorders: CLS Behring Symposium / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: The Journal of Haemophilia Practice [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2019), s. 28-38 [online]
 50. ADE The Malmö International Brother Study (MIBS). Genetic defects and inhibitor development in siblings with severe hemophilia A / J. Astermark and the MIBS study group
  In: Haematologica. - Vol. 90, No. 7 (2005), s. 924-930
 51. ADE Hodnotenie klinických štúdií s emicizumabom / Angelika Bátorová
  In: Farmakoterapia. - Roč. 9, č. Supplement 4 (2019), s. 19-21
 52. ADE Factor V Leiden mutation and its impact on pregnancy complications / Ľ. Hammerová ... [et al.]
  In: Acta Medica (Hradec Králové). - Roč. 54, č. 3 (2011), s. 117-121
 53. ADE Tkanivový faktor a aktivácia hemostázy / Angelika Bátorová
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 8, č. 4 (2002), s. 161-165
 54. ADE FVIII and FIX concentrates and replacement therapy / A. Bátorová, U. Martinowitz
  In: The International Monitoring on Hemophilia. - Vol. 9, No. 1 (2001), s. 16-17
 55. ADE Changing insights in the diagnosis and classification of autosomal recessive and dominant von Willebrand diseses 1980-2015 / J. J. Michiels ... [et al.]
  In: World Journal of Hematology [elektronický zdroj]. - Vol. 5, No. 3 (2016), s. 61-74 [online]
 56. ADE Fenotypová a genotypová analýza vrodenej hypofibrinogenémie a dysfibrinogenémie / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 51, č. 7-8 (2005), s. 802-808
 57. ADE Prvé skúsenosti s liečbou ponatinibom - kazuistika pacientky v blastovej kríze chronickej myelocytovej leukémie / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Farmakoterapia. - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 151-153
 58. ADE Bosutinib v liečbe chronickej myelocytovej leukémie s pozitivitou génu BCR/ABL / Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Farmakoterapia. - Roč. 8, č. 1 (2018), s. 4-7
 59. ADF Polycytémia vera - súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu / Antónia Hatalová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 13, č. 1 (2018), s. 186-189
 60. ADF Daratumumab v kombinovanej liečbe mnohopočetného myelómu / Ľubica Harvanová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 13, č. 3 (2018), s. 216-220
 61. ADF Chronická hepatitída C a hemofília. Majú pacienti s hemofíliou rovnakú šancu na vyliečenie? / M. Belovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 143-147
 62. ADF Prvé roky života s hemofíliou / E. Bubanská, A. Bátorová
  In: Pediatria. - Roč. 10, č. 4 (2015), s. 213-218
 63. ADF Použitie rituximabu pri eradikácii inhibítora u pacientky so získanou hemofíliou / A. Morongová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 11 (2015), s. 510-513
 64. ADF Nové trendy v liečbe Ph+ akútnej lymfoblastovej leukémie / F. Farkaš ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 12, č. 3 (2017), s. 210-212
 65. ADF Riziko tromboembolickej choroby pri hormonálnej antikoncepcii - aktualizovaný pohľad / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 17, č. 4 (2019), s. 181-187
 66. ADF Venózny trombembolizmus a gravidita / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 17, č. 4 (2019), s. 210-215
 67. ADF Esenciálna trombocytémia / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 8, č. 6 (2013), s. 374-378
 68. ADF Vrodená dysfibrinogenémia a hypofibrinogenémia - molekulová báza a klinický fenotyp / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 109-115
 69. ADF Priebeh a liečba esenciálnej trombocytémie u našich chorých / M. Šteruská ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 6, č. 1 (1996), s. 48-57
 70. ADF On the mechanism of acute toxicity of phosmet / M. Vargová ... [et al.]
  In: Czechoslovak Medicine. - Roč. 9, č. 3 (1986), s. 130-142
 71. ADF Fibrínové lepidlo / J. Klačanský ... [et al.]
  In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 1, č. 1 (1992), s. 35-37
 72. ADF Vplyv rizikových faktorov trombózy na výskyt trombotických komplikácií u pacientov s esenciálnou trombocytémiou / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 2 (2014), s. 116-121
 73. ADF Súčasné možnosti liečby a manažment pacientov s hemofíliou / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 15, č. 4 (2017), s. 14-16
 74. ADF Optimalizácia liečby primárnej imunitnej trombocytopénie u dospelých / Angelika Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 12, Suppl. 7 (2017), s. 4-7
 75. ADF Bezpečnosť a účinnosť liečby hemofílie - koncentráty koagulačných faktorov / Angelika Bátorová
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 4, č. 4 (1996), s. 30-40
 76. ADF Artériová tromboprofylaxia v internisticko-angiologickej praxi / P. Gavorník, A. Bátorová
  In: Via practica. - Roč. 6, č. 7-8 (2009), s. 286-289
 77. ADF Národné štandardné postupy pre liečbu hemofílie a iných vrodených koagulopatií v Slovenskej Republike / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 56, č. 7-8 (2008), s. 330-340
 78. ADF Pomalidomid: nová imunomodulačná látka v liečbe mnohopočetného myelómu / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 3 (2014), s. 163-164
 79. ADF Chronická myelocytová leukémia - príklad úspešnej cielenej terapie nádorovej choroby / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Via practica. - Roč. 11, č. 3-4 (2014), s. 112-116
 80. ADF Transplantácia krvotvorných buniek pre myelodysplastický syndróm / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 5 (2014), s. 320-322
 81. ADF Trombofilické stavy v gynekológii a pôrodníctve / Angelika Bátorová
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 335-347
 82. ADF Miesto bosutinibu v terapii chronickej myelocytovej leukémie / Z. Sninská, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 11, č. 3 (2016), s. 176-179
 83. ADF Diseminovaná intravaskulárna koagulácia - súčasný pohľad na patogenézu, diagnostiku a liečbu / Angelika Bátorová
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 10, č. 1 (2000), s. 21-30
 84. ADF Vyšetrovanie inhibítorov FVIII: C Nijmegen modifikáciou Bethesda metódy / A. Filová ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 10, č. 4 (2000), s. 173-177
 85. ADF Výskyt hematologických chorôb v Slovenskej republike / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 53, č. 5 (2004), s. 169-173
 86. ADF Odstránenie synovie v prevencii a liečbe hemofilickej artropatie / K. Hrubišková ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 31, č. 7 (1985), s. 637-643
 87. ADF Dispenzárna starostlivost o vrodené krvácavé stavy v SSR / K. Hrubišková, A. Filová, A. Bátorová
  Roč. 30, č. 7 (1984), s. 633-641
 88. ADF Zmeny hemostázy pri leukémiach / A. Filová, A. Bátorová, K. Hrubišková
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 32, č. 8 (1986), s. 739-744
 89. ADF Komplikácie neadekvátnej liečby hemofilikov / Š. Chlebovič, I. Jančík, A. Bátorová
  In: Rheumatologia. - Roč. 8, č. 1 (1994), s. 35-42
 90. ADF Trombocytóza pri myeloproliferatívnom syndróme - vplyv chemoterapie a interferónu alfa / M. Šteruská ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 4, č. 2 (1994), s. 15-20
 91. ADF Klinické skúsenosti s transplantáciou kostnej drene medzi súrodencami (TKD) / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 12-18
 92. ADF Transplantácia kostnej drene od HLA-identického súrodenca pre ťažkú aplastickú anémiu / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 7, č. 4 (1997), s. 35-40
 93. ADF Antikoncepcia z pohľadu hematológa / A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 7, č. 4 (2009), s. 178-183
 94. ADF Alogénna transplantácia kostnej drene po prípravnom režime s busulfanom / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 4, č. 2 (1994), s. 3-8
 95. ADF Štvorročné pretrvávanie liečebnej odpovede u pacientky s pokročilým myelómom - kazuistika / Zdenka Štefániková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 4-7
 96. ADF Pomalidomid u ťažko predliečeného pacienta s mnohopočetným myelómom - kazuistika / Ľubica Harvanová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 14-17
 97. ADF Buddov - Chiariho syndróm popis 2 prípadov / M. Belovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 5, č. 6 (2005), s. 367-371
 98. ADF Darovanie krvotvorných kmeňových buniek / K. Slezáková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 31-35
 99. ADF Liečebná plazmaferéza / J. Martinka, A. Bátorová, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 16, č. 12 (2016), s. 481-484
 100. ADF Prevencia vzniku RHD hemolytickej choroby plodu a novorodenca z pohľadu imunohematológa / D. Pavlíková, M. Skraková, A. Bátorová
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 23, č. 4 (2016), s. 198-203
 101. ADF Juvenilná metrorágia u dievčat s vrodenými koagulopatiami / Zuzana Nižňanská ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 26, č. 2 (2019), s. 86-90
 102. ADF Trombotické mikroangiopatie a hemolyticko-uremický syndróm / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. 6 (2019), s. 234-242
 103. ADF Alternatívne prístupy v liečbe spontáneho retroperitoneálneho hematómu u pacientky s chronickou myellocytovou leukémiou po alogénnej transplantácii periférnych kmeňových buniek - rekombinantný koagulačný faktor VIIA / P. Weibl ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 55, č. 6 (2006), s. 257-261
 104. ADF Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek pre mnohopočetný myelóm / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 8, č. 3 (2013), s. 180-183
 105. ADF Primárna imunitná trombocytopénia v gravidite / Z. Sninská, I. Simančíková, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 3 (2015), s. 125-127
 106. ADF História diagnostiky a liečby mnohopočetného myelómu na Slovensku / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 6 (2015), s. 285-290
 107. ADF Liečba pacientov s FLT3 pozitívnou akútnou myeloblastovou leukémiou / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 14, č. 6 (2019), s. 425-428
 108. ADF Zmeny hemostázy pri srdcovocievnych ochoreniach / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 32, č. 8 (1986), s. 745-753
 109. ADF Nové pohľady na vzťah hormonálnej antikoncepcie a tromboembolickej choroby / V. Cupaník, A. Bátorová
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 11, č. 2 (2013), s. 92-96
 110. ADM European principles of inhibitor management in patients with haemophilia / Paul Leo Francis Giangrande ... [et al.]
  In: Orphanet Journal of Rare Diseases [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 27. April (2018), s. [1-6], Art. No. 66 [online]
 111. ADM FVIII inhibitor development according to concentrate: Data from the EUHASS registry excluding overlap with other studies / K. Fischer ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 22, No. 1 (2016), s. e36-e38
 112. ADM Comparison of two different techniques of warfarin dosing determination - a chemometrics study / Miroslava Makohusová ... [et al.]
  In: Iranian Journal of Pharmaceutical Research. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. 1010-1019
 113. ADM 25 rokov v komplexnej starostlivosti a liečbe hemofílie / Angelika Bátorová
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 25, č. 1 (2019), s. 50-55
 114. ADM Manažment veľkých operácií u pacientov s hemofíliou A kontinuálnou infúziou a bolusovými injekciami FVIII - farmakokinetický prístup k liečbe / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 23, č. 2 (2017), s. 61-72
 115. ADM Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 23, č. 2 (2017), s. 73-81
 116. ADM Single center experience with the treatment of older patients with myelodysplastic syndrome, not eligible for intensive therapy and its financial consequences / L. Masáková ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 22, č. 2 (2016), s. 106-114
 117. ADM Pomalidomid v liečbe relabujúceho a refraktérneho mnohopočetného myelómu / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Klinická onkologie. - Roč. 27, č. 5 (2014), s. 318-325
 118. ADM Analýza zhody vyšetrenia inhibítorov FVIII Bethesda metódou a modifikovanou Nijmegen metódou a vplyv hraničných titrov inhibítorov na farmakodynamiku a farmakokinetiku FVIII u pacientov s hemofíliou A / A. Morongová... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 22, č. 3 (2016), s. 172-181
 119. ADM Mutácie génu F8 u pecientov s ťažkým stupňom hemofílie A a výskyt inhibítorov FVIII / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. 3 (2018), s. 194-206
 120. ADM Outcome measures in European patients with haemophilia: Survey of implementation in routine clinical practice, perception of relevance and recommendations by European treaters in the EHTSB / C. Hermans ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 23, No. 2 (2017), s. 222-229
 121. ADM Transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s myelodysplastickým syndrómom - skúsenosti jedného centra / Lenka Magyaricsová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 25, č. 2 (2019), s. 168-175
 122. ADN Longitudinal evaluation of markers of hemostasis in pregnancy / L. Hammerová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 115, č. 3 (2014), s. 140-144
 123. ADN Výskyt genetických polymorfizmov génov VKORC1 a CYP2C9 a ich význam pre dávkovanie warfarínu u pacientov s antikoagulačnou liečbou klinická štúdia / E. Milátová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 63, č. 1 (2014), s. 15-20
 124. ADN Totálna endoprotéza kolenného kĺbu u pacientov s hemofilickou artropatiou / B. Šteňo, D. Jankovičová, A. Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 66, č. 12 (2017), s. 389-396
 125. ADN Graft-versus-host disease management / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 117, č. 7 (2016), s. 388-396
 126. ADN Komplexná porucha hemostázy pri cirhóze pečene / M. Sásiková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 4 (2016), s. 140-148
 127. ADN Collection of peripheral hematopoietic stem/progenitor cells / V. Rimajová Diheneščíková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 116, č. 1 (2015), s. 9-13
 128. ADN The use of granulocyte colony stimulating factor after autologous hematopoietic stem cell transplantation / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 9 (2019), s. 668-672
 129. ADN Hemofília v rodine ruského cára Mikuláša II. a jej medicínske a historické aspekty / Vladimír Bzdúch, Marián Bernadič, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. 3-4 (2018), s. 131-135
 130. AEC Factor VII deficiency: Clinical manifestation and molecular genetics of 718 subjects with FVII gene mutations / F. H. Herrmann ... [et al.]
  In: 37th Hemophilia Symposium. - ISBN 978-354073534-2. - Berlin : Springer Verlag, 2008. - S. 238-246
 131. AEC Continuous infusion of coagulation products in hemophilia. / U. Martinowitz, A. Bátorová
  In: Textbook of Hemophilia. - ISBN 978-1-4051-2769-4. - Oxford, New York : Blackwell, 2005. - S. 46-52
 132. AEC National registry of Factor VII deficiency in Slovakia - clinical survey of 230 patients / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Gene Diagnosis of Inherited Bleeding Disorders. - ISBN 3-936142-80-7 (Europe). - Lengerich : PABST, 2002. - S. 146-161
 133. AEC Life- and limb- threatening episodes and intracranial bleeds / S. Schulman and the rFVIIIa-CI Group
  In: Inhibitors in Patients with Haemophilia. - ISBN 0-632-06477-3. - Oxford : Blackwell, 2002. - S. 78-83
 134. AEC Latest advances in haemophilia therapeutics / Angelika Bátorová
  In: Private Hospital Healtcare Europe. - ISBN 978-1-904471-87-5. - London : Campden Publ. Ltd., 2008. - S. P29-P32
 135. AEC Congenital factor VII deficiency / Angelika Bátorová
  In: Textbook of Hemophilia. 3rd Edition. - ISBN 978-1-118-39824-1. - Chichester : John Wiley & Sons, 2014. - S. 413-420
 136. AEC Continuous infusion of coagulation products in hemophilia / A. Bátorová, U. Martinowitz
  In: Textbook of Hemophilia. 3rd Edition. - ISBN 978-1-118-39824-1. - Chichester : John Wiley & Sons, 2014. - S. 204-212
 137. AED Chirurgia u hematologického pacienta / Angelika Bátorová
  In: Princípy chirurgie : 1. - ISBN 80-89104-94-0. - Bratislava : SAP, 2007. - S. 307-314
 138. AED Choroby hemostázy / Angelika Bátorová
  In: Praktické a rodinné lekárstvo. - ISBN 80-968295-4-8. - Senica : Prognóza, 1999. - S. 445-454
 139. AED Antitrombotická liečba v gravidite / Angelika Bátorová
  In: Antitrombotická liečba z multidisciplinárneho pohľadu. - ISBN 978-80-89631-54-4. - Bratislava : Herba, 2016. - S. 142-152
 140. AED Hemostáza a jej vyšetrenie / Angelika Bátorová
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 189-197
 141. AEG National registry of congenital factor VII deficiency in Slovakia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 8, No. 4 (2002), s. 584
 142. AEG Hepatitis C in haemophilia patients in Slovakia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 6, No. 4 (2000), s. 321-322
 143. AEG rFVIIa in the treatment of common bleedings in haemophilia A with inhibitor in Slovakia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 6, No. 4 (2000), s. 330
 144. AEG Congenital FVII deficiency -replacement therapy for surgery / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 2, Supplement 1 (1996), s. 109
 145. AEG Hemophilia care in Slovakia and the National register of gongenital bleeding disorders / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 2, Supplement 1 (1996), s. 109
 146. AEG Survey of patients with hasmophiliac arthropathy in the 35 years PERI00 (1961-1995) / F. Makai, A. Bátorová, Š. Chlebovič
  In: Haemophilia. - Vol. 2, Supplement 1 (1996), s. 46
 147. AEG Surgery in hemophilia a patients treated by continuous infusion of Factor VIII / A. Bátorová, F. Makai, A. Filová
  In: Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 73, No. 6 (1995), s. 1025
 148. AEG Home treatment with contiuous infusion of Factor VIII for multiple dental extractions in hemophilia patients / A. Bátorová, I. Gašparík
  In: Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 73, No. 6 (1995), s. 1024
 149. AEG Allogenic bone marrow transplantation in chronic myelogenous leukemia (CML): experience at the University of Bratislava / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 15, Supplement 2 (1995), s. S23
 150. AEG NovoSeven(R) for surgery in inherited FVII deficiency: datavfrom STER (Seven Treatment Evaluation Registry) / G. Mariani ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 16, Suppl. 4 (2010), s. 38
 151. AEG Inhibitor incidence in hemophilia A patients intensively treated with continuous infusion of factor VIII / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 16, Suppl. 4 (2010), s. 67
 152. AEG Recombinant factor VIII- Kogenate R in previously treated patients / A. Bátorová... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 4, No. 3 (1998), s. 187
 153. AEG Fibrin sealant in surgery for patients with and/or without bleeding disorders / I. Bátora ... [et al.]
  In: Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 73, No. 6 (1995), s. 1468
 154. AEG Pharmacokinetics and clinical efficacy of Wilate R a high purity, double virus-inactivated FVII/VWF concentrate, in severe hemophilia A - overview of data from prospective clinical trials / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 14, Suppl. 2 (2008), s. 11
 155. AEG Continuous infusion of recombinant factor VIII (Kogenate R) for surgery in hemophilia A. / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 2, Supplement 1 (1996), s. 36
 156. AEG Prophylaxis in hemophilia A children in Slovakia / A. Bátorová, D. Jankovičová, D. Horváthová
  In: Haemophilia. - Vol. 14, Suppl. 2 (2008), s. 101
 157. AEG Menarché and juvenile menorrhagia in girls with inherited bleedind disorders / D. Jankovičová, A. Bátorová, D. Horváthová
  In: Haemophilia. - Vol. 14, Suppl. 2 (2008), s. 155-156
 158. AEG Adjusted dose continuous infusion of F VIII is superior to intermittent bolus therapy for major surgery in hemophillia A / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 4, No. 3 (1998), s. 182
 159. AEG Development of hemophilia care in Slovakia-the rapid progress in the 1990´s / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 4, No. 3 (1998), s. 201
 160. AEG Results of prae and postoperative application of continous infusions or bolus therapy with factor VIII. in major orthopaedic operations in hemophilliac arthropy / F. Makai, A. Bátorová, J. Kordoš
  In: Haemophilia. - Vol. 4, No. 3 (1998), s. 212
 161. AEG Rare bleeding disorders in Slovakia - genotype and phenotype characteristics / A. Bátorová... [et al.]
  In: Blood Reviews. - Vol. 21, Supplement 1 (2007), s. S70-S71
 162. AEG Allogeneic and autologous stem cell transplantation for chronic myelogenous leukaemia / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 35, Supplement 2 (2005), s. S381
 163. AEG Gynecological problems in women with severe congenital factor VII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Vol. 115, Suppl. 1 (2005). s. 111
 164. AFC Mutation analysis of Factor VII deficiency in Slovakia / K. Wulff, A. Bátorová, F.H. Herrmann
  In: Gene Diagnosis of Inherited Bleeding Disorders. - ISBN 3-936142-80-7 (Europe). - Lengerich : PABST, 2002. - S. 162-168
 165. AFC Kontinuálna infúzia v intenzívnej liečbe vrodených koagulopatií / A. Bátorová, U. Martinowitz
  In: Trombóza a hemostáza 2003. - ISBN 80-903238-5-5. - Hradec Králové : HK Credit, 2003. - S. 55-61
 166. AFC Inhibítory faktora VIII pri hemofílii / Angelika Bátorová
  In: Sborník postgraduálních přednášek z 12. českého a slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu s mezinárodní účastí. - ISBN 80-7067-999-0. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - S. 186-200
 167. AFC Pokroky v antitrombotickej liečbe - antitrombotiká s anti-Xa účinkom / Angelika Bátorová
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 55, č. 3 (2009), s. 295-301
 168. AFC Možnosti nesubstitučnej liečby hemofílie a perspektívy génovej terapie / Angelika Bátorová
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 72-76
 169. AFD Výber prvolíniovej liečby u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 21-23
 170. AFD Moderné liečebné postupy u Ph negatívnej MPN / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 32-37
 171. AFD Stratégia liečby mnohopočetného myelómu v r. 2017 / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 67-70
 172. AFD Chronická mierna cytopénia / M. Mistrík, J. Lazúr, A. Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 78-83
 173. AFD Refraktérna imúnna trombocytopénia / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 99-104
 174. AFD Disseminated intravascular coagulation / Angelika Bátorová
  In: Use and abuse of blood and blood products. - Bratislava : [s.n.], 2000. - S. 101-114
 175. AFD Coagulation factor concentrates and their therapeutical use / Angelika Bátorová
  In: Use and abuse of blood and blood products. - Bratislava : [s.n.], 2000. - S. 141-154
 176. AFD Tandémová autológna transplantácia periférnych krvotvorných buniek u pacientov s mnohopočetným myelómom / Iveta Simančíková ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4712-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 300-303 [online]
 177. AFD Trombocytopénia v gravidite / Denisa Jankovičová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 19-23
 178. AFD Trombotické mikroangiopatie / Angelika Bátorová, Ján Martinka, Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 16-19
 179. AFD Heparínom indukovaná trombocytopénia / Angelika Bátorová
  In: 7. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - Martin : [s. n.], 2000. - S. 37-40
 180. AFD Imunoterapia hematologických malignít / Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 14, č. S3 (2019), s. 40-44
 181. AFD Vzácne vrodené koagulopatie - štúdium genotypových a fenotypových súvislostí / Angelika Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 9, Suppl. S (2009), s. 10S-13S
 182. AFD Komplexná starostlivosť o hemofíliu a vrodené koagulopatie / Angelika Bátorová
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 11, Suppl. 2 (2005), s. 20-23
 183. AFD Incidencia inhibítorov u pacientov s hemofíliou na Slovensku v ére liečby koncentrátmi koagulačných faktorov, analýza rizikových faktorov a výsledky imunotolerančnej indukcie v Národnom hemofilickom centre / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 12-14
 184. AFG Pharmacokinetic guided prophylaxis in children with severe hemophilia A and its potential impact on factor concentrates requirements / Angelika Bátorová, Denisa Jankovičová, Tatiana Prigancová
  In: Haemophilia : Invited Presentation Summaries and Submitted Abstracts of the WFH 2018 World Congress. - Roč. 24, č. S5 (2018), s. 97-97
 185. AFG Management of major surgery in patients with haemophilia A with continuous infusion and bolus injections of FVIII pharmacokinetic approach to therapy / Denisa Jankovičová, Angelika Bátorová, Tatiana Prigancová
  In: Haemophilia : Invited Presentation Summaries and Submitted Abstracts of the WFH 2018 World Congress. - Roč. 24, č. S5 (2018), s. 88-89
 186. AFG Trombotické mikro a makroangiopatické syndromy / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 32. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5324-8. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 3-3
 187. AFG Ponatinib v liečbe chronickej myelocytovej lukémie - prvé skúsenosti v klinickej praxi / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: 32. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5324-8. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 39-39
 188. AFG Comparison of radiosynoviorthesis in rheumatoid arthritis and haemophiliac arthropathy / F. Makai ... [et al.]
  In: 11th E.R.A.S.S. Congres. - Montpellier : [s.n.], 2001. - S. 59
 189. AFG Rare bleeding disorders in Slovakia / Angelika Bátorová, Denisa Jankovičová, Tatiana Prigancová
  In: Haemophilia : 11th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2018, 7–9 February 2018, Madrid, Spain. - Roč. 24, č. S1 (2018), s. 53-53
 190. AFG Inherited hypofibrinogenemia and dysfibrinogenemia in Slovakia- a study of phenotype and genotype / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia : 11th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2018, 7–9 February 2018, Madrid, Spain. - Roč. 24, č. S1 (2018), s. 53-54
 191. AFG An economic evaluation of novoseven in the management of haemaphilia patients with inhibitors in Slovakia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: The Hematology Journal. - Vol. 3, Supplement 1 (2002), s. 83-84
 192. AFG Inherited factor VII deficiency and thrombosis in relation to FVII genotype and thrombophilia / G. Mariani ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 100, No. 11, part 1 of 2 parts (2002), s. 267a
 193. AFG Acquired hemophilia - clinical course and treatment / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres. - Praha : [s.n.], 2002. - S. 109
 194. AFG Continuous infusion of F. VIII concentrates vs. intermittent injections in hemophiliia patients undergoing surgery / A. Bátorová, U. Martinowitz
  In: Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 78, Supplement (1997), s. 56
 195. AFG FVII deficiency - what does it mean for the patient and the treater? / Angelika Bátorová
  In: Haemophilia : 12th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2019, 6–8 February 2019, Prague, Czech Republic. - Roč. 25, č. S1 (2019), s. 19-20
 196. AFG Patient-specific model of factor VIII, the base for contiuous computer controled infusion of Factor VIII in hemophilia A treatment / L. Dedík, M. Ďurišová, A. Bátorová
  In: Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology. - Vol. 356, No. 4, Suppl. 1 (1997), s. R 37
 197. AFG Účinnosť, tolerancia a bezpečnosť liečby ponatinibom u pacientov s BCR-ABL1 pozitívnou chronickou myelocytovou leukémiou v bežnej klinickej praxi - skúsenosti jedného centra / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: 33. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 987-80-244-5520-4. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. - S. 61-62
 198. AFG Ambulantná a domáca liečba malých a stredných krvácaní rekombinantným faktorom VIIa u hemofilikov s inhibítormi / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza. - ISBN 80-901753-7-6. - Hradec Králové : Nucleus HK, 1999. - S. 49-50
 199. AFG FVIIa and TFPI plasma levels in patients with hemophilia / J. Staško ... [et al.]
  In: 11th Meeting of the Danubian League against Thrombosis and Hemorrhagic Disorders. - Frankfurt nad Mohanom : Klinikum der J.W. Goethe, 1998. - S. 34
 200. AFG Úspešná liečba závažného pooperačného krvácania kontinuálnou infúziou rekombinantného FVIIa u pacientky s ťažkým deficitom faktora XI a alergickými reakciami po plazme / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza. - ISBN 80-901753-7-6. - Hradec Králové : Nucleus HK, 1999. - S. 50-51
 201. AFG Vyšetrovanie inhibítorov FVIII Nijmegen modifikáciou Bethesda metódy / A. Filová ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza. - ISBN 80-901753-7-6. - Hradec Králové : Nucleus HK, 1999. - S. 66
 202. AFG Zmeny aktivity proteinu C u pacientov s deficitom faktora VIII a IX / J. Staško ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza.. - ISBN 80-901753-7-6. - Hradec Králové : Nucleus HK, 1999. - S. 77
 203. AFG Markery vírusových ochorení a výskyt hepatitídy v hemofilickej populácií na Slovensku / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza. - ISBN 80-901753-7-6. - Hradec Králové : Nucleus HK, 1999. - S. 58
 204. AFG Hyperbarický kyslík v liečbe vredov predkolenia / I. Bátora, A. Bízík, A. Bátorová
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 54, č. 4 (2002), s. 165
 205. AFG Comparison of the results of surgical synovectomies and radiosynoviortheses / F. Makai, A. Bátorová
  In: 5th Musculoskeletal Congress of the World Federation of Hemophilia. - Sydney : [s.n.], 1999. - S. 26
 206. AFG Comparison of continuous infusion of Factor VIII and bolus treatment in patients after major orthopaedic operations / F. Makai, A. Bátorová
  In: 4th Musculoskeletal Congress of the World Federation of Hemophilia. - Madrid : [s.n.], 1997. - S. 25
 207. AFG Blood coagulation abnormalities by acute intoxication with insecticide phosmet / I. Bátora ... [et al.]
  In: 17th International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists. - Marseille : [s.n.], 1996. - S. 125
 208. AFG Management of surgery in congenital factor VII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 16, Suppl. 4 (2010), s. 140
 209. AFG Clinical experience with contiuous infusion of Factor VIII in thirty patients / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Current and Future Directions in Hemophilia. - Dublin : [s.n.], 1996. - S. [1]
 210. AFG Importance of the use of heparin during the first induction chemotherapy in acute leukemia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Aktuální problémy trombózy a hemostázy. - Hradec Králové : Facultas medica, 1993. - S. [1]
 211. AFG Diseminovaná intravaskulárna koagulácia / Angelika Bátorová
  In: 14. Olomoucké hematologické dny s medzinárodní účastí. - ISBN 80-86247-12-0. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - S. 143
 212. AFG Continuous infusion practice in 22 haemophilia comprehensive care centres in 16 European countries / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 7, Suppl. 2 (2009), s. 509
 213. AFG Management of 118 surgeries in congenital FVII deficiency a single centre experience / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 7, Suppl. 2 (2009), s. 848
 214. AFG Contribution of genotype analysis to the diagnosis and management of rare bleeding disorders / A. Bátorová, D. Jankovičová, D. Horváthová
  In: Trombóza a hemostáza 2009. 16. Česko-slovenská konference o hemostáze a trombóze. - ISBN 978-80-86703-32-9. - Hradec Králové : Olga Čermáková, 2009. - S. 15
 215. AFG Qualitative vs. quantitative methods as a psychotherapeutic tool in cancer research / Zuzana Ondrušová... [et al.]
  In: Psycho-Oncology. - Vol. 26, Suppl. 3 (2017), s. 155 [online]
 216. AFG Problémy fertilného veku u žien s vrodeným koagulopatiam / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza 2009. - ISBN 978-80-86703-32-9. - Hradec Králové : Olga Čermáková, 2009. - S. 32
 217. AFG Building registries and networks for hemophilia care. A national approach: Slovakia / A. Bátorová, M. Žarnovičanová on behalf of the Slovak Hemophilia Working Group
  In: DLTH 2009 Belgrade. - Belgrade : [s.n.], 2009. - S. OP 70
 218. AFG Transplantácie periférnych krvotvorných buniek pri CML v ére inhibítorov tyrozínkinázy / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Olomoucké hematologické dny ; Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů ; Symposium on Advances in Molecular Hematology. - ISBN 978-80-244-4099-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 62-63
 219. AFG The role haemophilia registries in improvement of hemophilia care / Angelika Bátorová
  In: Changing possibilities in haemophilia. - Prague : [s.n.], 2008. - S. [1]
 220. AFG Tyreoidálna dysfunkcia po alogénnej transplantácii kmeňových buniek / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Olomoucké hematologické dny ; Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů ; Symposium on Advances in Molecular Hematology. - ISBN 978-80-244-4099-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 52-53
 221. AFG Alotransplantácia krvotvorných buniek pre myelofibrózu / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Olomoucké hematologické dny ; Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů ; Symposium on Advances in Molecular Hematology. - ISBN 978-80-244-4099-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 14-15
 222. AFG Alogénna transplantácia krvotvorných buniek pri paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrii / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Olomoucké hematologické dny ; Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů ; Symposium on Advances in Molecular Hematology. - ISBN 978-80-244-4099-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 15-16
 223. AFG Impact of AB0 incompability on outcome after unrelated allogeneic stem cell transplantation / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 49, Suppl. 1 (2014), s. S250
 224. AFG Mononuclear cell collection for extracorporeal photopheresis. Comparison between Spectra Optia, COBE-Spectra and Amicus / J. Martinka ... [et al.]
  In: Transfusion and Apheresis Science. - Vol. 50, Suppl. 1 (2014), s. S22
 225. AFG Increased prevalence of metabolic syndrome after hematopoietic stem cell transplantation / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Haematologica. - Vol. 99, Suppl. 1 (2014), s. 715
 226. AFG Management of iliopsoas hematomas in patients with hemophilia / A. Bátorová, T. Prigancová, D. Jankovičová
  In: Haemophilia. - Vol. 20, Suppl. 2 (2014), s. 43-44
 227. AFG Evaluation of liver fibrosis in hemophilia patients with HCV infection using transient elastography: Fibrotest / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Suppl. 3 (2012), s. 81
 228. AFG Acquired hemophilia: clinical course and treatment outcomes in 25 patients / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Suppl. 3 (2012), s. 1
 229. AFG Iliopsoas hemorrhage in patients with hemophilia / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Suppl. 3 (2012), s. 121
 230. AFG Krvácanie do kĺbov a možnosti profylaxie pri von Willebrandovej chorobe / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 16. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a 13. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-87086-50-6. - Brno : Veltrhy Brno, 2012. - S. [1]
 231. AFG Manažment ovulačných krvácaní u žien s vrodenými koagulopatiami / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 16. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a 13. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-87086-50-6. - Brno : Veltrhy Brno, 2012. - S. [1]
 232. AFG Severe hemophilia and physiologic inhibitors of coagulation / P. Kubisz ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Roč. 10, Suppl. 3 (2004), s. 60
 233. AFG Low incidence of FVIII inhibitors in patients treated with plasma derived FVIII concentrates and outcomes of immune tolerance induction with FVIII/vWF concentrates / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 20, Suppl. 3 (2014), s. 47-48
 234. AFG Total knee and hip replacement in hemophilia and related bleeding / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 20, Suppl. 3 (2014), s. 72
 235. AFG Inhibitor eradication in hemophilia: A European survey / K. Holstein ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 20, Suppl. 3 (2014), s. 50
 236. AFG Stem cell transplantation for chronic myelogenous leukemia / M. Mistrík ... [et al.]
  In: New Trends in the Treatment of Acute Leukemia. - Dubrovnik : [s.n.], 2004. - S. 47
 237. AFG Optimal use of granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) after autologus hematopoietic stem cell transplantation / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 124, No. 21 (2014), s. P2519
 238. AFG ADAMTS13 v patogenéze, diagnostike a manažmente TTP / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 18. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - ISBN 80-7346-023-8. - Olomouc : Rubico, 2004. - S. 35
 239. AFG Effectiveness of lenalidomide and dexamethasone for the treatment of extramedullary plasmacytoma in patients with multile myeloma: report of two cases / K. Masárová ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 124, No. 21 (2014), s. 5760
 240. AFG Acquired hemophilia - The treatment and use of bypassing agents / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 5th Inhibitor Workshop for Opinion Leaders in Hemophilia. ECE-SEE-Russia-Turkey-Baltic States. - St. Julians : [s.n.], 2007. - S. 35
 241. AFG Aktuálne problémy vrodených koagulopatií / Angelika Bátorová
  In: Trombóza a hemostáza 2007. - ISBN 978-80-86780-02-3. - Hradec Králové : HK Credit, 2007. - S. 29
 242. AFG Inhibitor incidence in severe haemophilia a in Slovakia - influence of treatment products / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 38S-39S
 243. AFG Clinical results from a comparative trial: What can FENOC tell us ? / Angelika Bátorová
  In: 4th Inhibitor Workshop for Opinion Leaders in Hemophilia. ECE-SEE-Russia-Turkey-Baltic States. - Dubrovnik : [s.n.], 2006. - S. 7
 244. AFG Management of the spontaneous bleeding episodes in factor VII deficiency. A prospective evaluation of the STER / M. Napolitano ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 118, Iss. 2 (2011), s. P3368
 245. AFG At disease presentation, severity of te bleeding symptom predicts the following bleeds in patients with FVII deficiency? / M. N. D. Minno ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 118, Iss. 2 (2011), s. O30
 246. AFG Pharmacokinetics of factor VII / M. Morfini ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 118, Iss. 2 (2011), s. P2259
 247. AFG Inhibitor incidence in severe hemophilia A treated with pd-FVIII / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 12, Supplement 2 (2006), s. 58
 248. AFG Replacement therapy for minor surgery and invasive procedures in factor VII deficience: The STER experience / M. Napolitano ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 118, Iss. 2 (2011), s. P1262
 249. AFG Literature review and European survey of factor replacement therapy for invasive procedures in patients with haemophilia / C. Hermans ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 12, Supplement 2 (2006), s. 10 8
 250. AFG Factor VII deficiency: evidence that in minor surgery 1-day replacement therapy is sufficient / G. Mariani ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 9, Suppl. 2, Sp. Iss. SI (2011), s. 348
 251. AFG Factor concentrate prophylaxis in severe haemophilia during the transition from child to adult - survey of current practice within a group of European Haemophilia Centre Directors / M. Richards ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 12, Supplement 2 (2006), s. 109
 252. AFG Bone mineral density and bone turnover in patients with haemophilia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 9, Suppl. 2, Sp. Iss. SI (2011), s. 923-924
 253. AFG Factor concentrate prophylaxis in severe haemophilia in older patients - a survey of current practice within a group of European Haemophilia Centre Directors / M. Richards ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 12, Supplement 2 (2006), s. 109
 254. AFG Thrombophilic markers in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 9, Suppl. 2, Sp. Iss. SI (2011), s. 866
 255. AFG Factor concentrate prophylaxis in severe haemophilia during the transition from child to adult - outcome of stopping prophylaxis within an European cohort of patients / M. Richards ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 12, Supplement 2 (2006), s. 109
 256. AFG Hyperbaric oxygen therapy in chronic non-healing diabetic and venous ulcer / I. Bátora ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 3, Supplement 1 (2005), s. P1632
 257. AFG Clinical studies with FEIBA: Slovak patients involved in the FENOC study / Angelika Bátorová
  In: 3rd Inhibitor Workshop for ECE Opinion Leaders. - Krakow : [s.n.], 2005. - S. 25
 258. AFG Heterozygosity for a novel FGG Trp253Cys mutation causes hypofibrinogenemia by specifically impairing fibrogen secretion / D. Vu ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 3, Supplement 1 (2005), P184
 259. AFG Factor X deficiency: clinical manifestation of 102 subjects with mutations in factor 10 gene / F.H. Herrmann ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 3, Supplement 1 (2005), P1447
 260. AFG Succesful treatment of hematuria and kidney hematoma with continuous infusion of rFVIIa in hemophilia patient with inhibitor / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 10, Suppl. 3 (2004), s. 9
 261. AFG Genetic and phenotypic analysis of families with inherited hypo - and dys - fibrinogenemia. Fibrinogen Bratislava / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 106, No. 11 (2005), s. 510A
 262. AFG Liver biopsy in hemophilia patients / A. Karafoulidou ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 10, Suppl. 3 (2004), s. 48
 263. AFG Gynaecological problems in severe congenital factor VII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 3, Supplement 1 (2005), s. PO852
 264. AFG Factor replacement in haemophilia patients performing synovectomy procedures / M. Fraga ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 10, Suppl. 3 (2004), s. 84
 265. AFG Bleeding characteristics of patients with congenital hemophilia and inhibitors: Data from a postmarketing study of recombinant activated factor VII (SMART-7) / K. Kavakli ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 22, Suppl. 4 (2016), s. 68
 266. AFG Surgical procedures in children with hemophilia: experiences need to be shared / H. Chambost ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 10, Suppl. 3 (2004), s. 100
 267. AFG Vyšetrenie inhibítorov FVIII Bethesda metódou a modifikovanou Nijmegen metódou a vplyv hraničných titrov inhibítorov na farmakodynamiku a farmakokinetiku FVIII u pacientov s hemofíliou A / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 17. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-906205-4-4. - Hradec Králové : Hanzo Production, 2016. - S. 14
 268. AFG Rationale of registries and data collection / Angelika Bátorová
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Suppl. 3, Spec. Iss. SI (2012), s. 67
 269. AFG Major surgery in haemophilia - which post-operative factor level is really necessary ? A systematic review / R. Klamroth ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 10, Suppl. 3 (2004), s. 102
 270. AFG The royal family: A project to increase awareness of hemophilia in Slovakia / J. Janovec ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Suppl. 3, Spec. Iss. SI (2012), s. 137
 271. AFG Použitie rekombinovaného FVIIa v liečbe refraktérnych krvácavých stavov u leukemických pacientov / P. Kotouček ... [et al.]
  In: 19. olomoucké hematologické dny. - ISBN 80-7346-051-3. - Olomouc : Rubico, 2005. - abstrakt č. 166
 272. AFG Congenital Factor VII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Suppl. 3, Spec. Iss. SI (2012), s. 182
 273. AFG Slovakian experience with continuous infusion of factor VIII for surgery in hemophilia A and von Willebrand disease / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Thrombosis and Haemostasis. - Supplement S (1997), s. PS227
 274. AFG Replacement Therapy for Surgery in FVII Deficiency: The Ster Experience Concerning 63 Interventions / G. Mariani ... [et al.]
  In: Blood. - Vol.114, No. 22 (2009), s. 529
 275. AFG Prophylaxis in countries with limited resources / Angelika Bátorová
  In: Haemophilia. - Vol. 19, Suppl. 2 (2013), s. 5-6
 276. AFG Vrodený trombofilný stav a kortikálny cerebrálny infarkt - kazuistika / B. Beňová ... [et al.]
  In: 13. Český a slovenský hematologický a transfuziologický kongres. - Praha : [s.n.], 2002. - S. P/127
 277. AFG Impact of mismatches in the HLA system on the outcome after unrelated allogeneic stem cell transplantation / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 50, Suppl. 1 (2015), s. S157-S158
 278. AFG Immune tolerance induction in hemophilia A and B with inhibitor - single centre experience / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 13, Suppl. 2 (2015), s. 598
 279. AFG Management of bleeding and emergency situations for patients treated with dabigatran- single centre experience / T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 13, Suppl. 2 (2015), s. 641-642
 280. AFG Acquired von Willebrand syndrome - diagnosis and management / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 13, Suppl. 2 (2015), s. 761-762
 281. AFG Pregnancy in women with antiphospholipid syndrome / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 13, Suppl. 2 (2015), s. 776
 282. AFG Kontinuálna liečba lenalidopidom pri relabovanom mnohopočetnom myelóme / K. Masárová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 22, Suppl. 1 (2016), s. 103
 283. AFG Succesful treatment of postoperative bleeding with continuous infusion of recombinant factor VIIa in patient with severe factor XI deficiency and allergic reactions to plasma / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 82, Suppl. S (1999), s. 621
 284. AFG Trendy v transplantácii krvotvorných buniek na Slovensku / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 22, Suppl. 1 (2016), s. 57-58
 285. AFG Evaluation of bone mineral density and bone turnover in patients with haemophilia / B. Šteňo ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 16, Suppl. 4 (2010), s. 100
 286. AFG Aké sú úskalia liečby chronickej myelocytovej leukémie u starších pacientov? / K. Slezáková ... [et al.]
  In: 31. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5159-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 36
 287. AFG Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie / A. Hatalová ... [et al.]
  In: 31. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5159-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 33-34
 288. AFG Correlation analysis of standard Bethesda method versus modified Nijmegen assay in detecting factor VIII inhibitors, and impact of marginal titer inhibitors on FVIII pharmacodynamics and pharmacokinetics in patients with hemophilia A / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Vol. 1, Suppl. 1 (2017), s. 399 [online]
 289. AFG Is autologous hematopoietic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia still an option? / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 52, Suppl. 1 (2017), s. S496
 290. AFG Liečba chronickej B-lymfocytovej leukémie kombinovanou imunochemoterapiou s rituximabom - dáta z reálnej klinickej praxe / Mikuláš Hrubiško ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 49-49
 291. AFG Alotransplantácia krvotvorných buniek pre myelodysplastický syndróm - skúsenosti centra / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 86-86
 292. AFG Minimálna dávka krvotvorných buniek pri autológnej transplantácii pre mnohopočetný myelóm / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 97-97
 293. AFG Analýza mutácií génu F8 u pacientov s ťažkým stupňom hemofílie A v Slovenskej republike / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 106-106
 294. AFH Sekundárna akútna myeloblastová leukémia - kazuistika / S. Kubalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 108
 295. AFH Farmakokineticky riadená profylaxia u detí / A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 9
 296. AFH Angiodysplázia a von Willebrandova choroba / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. 5 (2018), s. 254-255
 297. AFH Von Willebrandova choroba - moderná diagnostika a liečba / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s10-s10
 298. AFH Septický šok u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou / J. Lukáš ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 109
 299. AFH Koncentráty koagulačných faktorov s predĺženým biologickým polčasom. Prvé odporučenia UKHCDO / Angelika Bátorová
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 10-12
 300. AFH CMV infekcia pri alogénnej transplantácii krvotvorných buniek / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s34-s35
 301. AFH Solitárny plazmocytóm s progresiou do mnohopočetného myelómu u mladého pacienta - kazuistika / I. Bizíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 113
 302. AFH Prvé klinické výstupy Národného genetického programu hemofílie / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 13-14
 303. AFH Správa o transplantácii krvotvorných buniek na Slovensku / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s12-s13
 304. AFH Použitie syntetického kanabinoidu na kontrolu refraktívnej emézy pri transplantácii krvotvorných buniek / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 116
 305. AFH Medzinárodné guidelines pre liečbu vrodených porúch fibrinogénu / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 20-21
 306. AFH Alogénna transplantácia krvotvornými bunkami po liečbe brentuximab vedotínom pre relabovaný/refraktérny Hodgkinov lymfóm / Miriam Ladická ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s13-s13
 307. AFH Výmenné plazmaferézy v terapii trombotických mikroangiopatii / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 81
 308. AFH Revolučná liečba chronickej hepatitídy C pacientom s vrodeným krvácavým ochorením - prípad úspešne liečeného pacienta s ťažkou hemofíliou B a doteraz rezistentnou chronickou hepatitídou C / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 22-23
 309. AFH Výsledky tretej alogénnej transplantácie krvotvorných buniek na Klinike hematológie a transfuziológie / Ladislav Sopko ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s13-s13
 310. AFH Prevencia krvácaní u dieťaťa počas imunotolerančnej liečby - FEIBA verzus rFVIIa / A. Morongová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 24-25
 311. AFH Optimálna liečba polycystémie vera / Antónia Hatalová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s14-s14
 312. AFH Palonosetrón verzus ondansetrón v profylaxii chemoterapiou indukovanej nauzey a vracania (CINV) u hematoonkologických pacientov / F. Al Sabty, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 10, Suppl. 4 (2015), s. 50-51
 313. AFH Korelácia medzi Bethesda a Nijmegen metódou testovania inhibítorov a kritéria úspechu ITT / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 26
 314. AFH Možnosti prvolíniovej liečby chronickej myelocytovej leukémie v roku 2018 / Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s14-s15
 315. AFH Perniciózna anémia z pohľadu imunológa / Ľ. Gürtler ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 18
 316. AFH Nová perspektíva pre pacientov so zlým žilovým prístupom - periférne zavedený centrálny katéter - PICC / L. Sopko ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 27
 317. AFH Zmena citlivosti baktérií na antibiotiká v priebehu posledného desaťročia / Jozef Lukáš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s19-s19
 318. AFH MDS - prehľad liečebných možností / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s20-s20
 319. AFH Deplečná erytrocytaferéza v terapii hereditárnej hemochromatózy / Ján Martinka ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s21-s21
 320. AFH Z histórie hemofílie: sté výročie tragického úmrtia cároviča Alexeja / Angelika Bátorová
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 5-7
 321. AFH Aloimunizácia anti-Cellano v gravidite / Daniela Pavlíková, Marcela Skraková, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s22-s22
 322. AFH Pokroky "nesubstitučnej" liečby hemofílie a perspetívy génovej terapie / Angelika Bátorová
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 9-12
 323. AFH Prínos molekulovej analýzy hemofílie pre komplexnú diagnostiku a klinickú prax / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s23-s23
 324. AFH Mutations of F8 gene in patients with severe haemophilia A and occurence of FVIII inhibitors / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 8-9
 325. AFH Transplantačná liečba myelodysplastického syndrómu / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s25-s26
 326. AFH Prolongovaná imunotolerančná liečba a záchranná liečba rituximabom / Eva Bubanská, H. Fillová, Angelika Bátorová
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 14-15
 327. AFH Ruxolitinib v liečbe myelofibrózy: efektivita a tolerabilita v bežnej klinickej praxi / Antónia Hatalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s31-s31
 328. AFH Tri prípady získanej hemofílie v regióne Nové Zámky / Alexander Varga ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 20-22
 329. AFH Skúsenosti s liečbou chronickej B-lymfocytovej leukémie rituximabom na KHaT v Bratislave / Mikuláš Hrubiško ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s31-s31
 330. AFH Neobvyklý vznik získanej hemofílie v pooperačnom období v teréne adenokarcinómu žlčových ciest / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 22-23
 331. AFH Nové scenáre v liečbe RRMM - pohľad z vlastnej praxe / Ľubica Harvanová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s33-s33
 332. AFH Genotypová a fenotypová charakteristika pacientov s APC rezistenciou / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 2. Celoštátna hematologicko-transfuziologická konferencia. - Piešťany : [s.n.], 2001. - S. 18
 333. AFH Získaná hemofília ako fatálna komplikácia mnohopočetného myelómu / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 23-24
 334. AFH Akútne terapeutické možnosti Ph- MPN: MF a PV / Antónia Hatalová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s37-s37
 335. AFH Vrodená a získaná trombofília u chorých s tromboembolitickou chorobou a u žien s abortami / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 2. Celoštátna hematologicko-transfuziologická konferencia. - Piešťany : [s.n.], 2001. - S. 17
 336. AFH Význam a perspektívy použitia koncentrátov FVII a IX s predĺženým biologickým poločasom a stav zabezpečenia koncentrátov pre pacientov s von Willebrandovou chorobou v SR / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 28-31
 337. AFH Výsledky alotransplantácií krvotvorných buniek u pacientov s myelodysplastickým syndrómom / Lenka Magyaricsová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s38-s38
 338. AFH Súčasné postavenie inhibítora tyrozínkinázy 1. generácie v liečbe chronickej myelocytovej leukémie / Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 12-12
 339. AFH Množstvo krvotvorných buniek v štepe na autotransplantáciu pre mnohopočetný myelóm / Hana Pribulová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s44-s44
 340. AFH Different types of inhibitors and outcomes of immune tolerance induction in three hemophilia boys with the same mutation of F8 gene / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 15-16
 341. AFH Príbuzenské transplantácie krvotvorných kmeňových buniek pre akútnu myeloblastovú leukémiu - update / Balázs Gálffy ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s43-s43
 342. AFH Ultrasonografia v diagnostike krvácania a poškodenia pohybového aparátu u pacientov s hemofíliou - praktická demonštrácia ultrasonografického vyšetrenia / Richard Kašpárek, Denisa Jankovičová, Angelika Bátorová
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 33-33
 343. AFH Dlhodobé výsledky alogénnych transplantácií krvotvorných buniek u 648 pacientov s rôznymi hematologickými ochoreniami / Ladislav Sopko ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s45-s45
 344. AFH Skúsenosti s liečbou rizikového RR MM perorálnym inhibítorom proteazómu / Ľubica Harvanová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 14-15
 345. AFH Liečba relabovaného mnohopočetného myelómu ireverzibilným proteázomovým inhibítorom - naše prvé skúsenosti / Ľubica Harvanová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 16-16
 346. AFH Anémia a splenomegália / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 32-33
 347. AFH Načasovanie alogénnej transplantácie krvotvorných buniek pri myelodysplatickom syndróme / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 20-23
 348. AFH Nové výzvy a perspektívy v liečbe hemofílie / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 45-54
 349. AFH Histiocytóza z langerhansových buniek u dospelých / Antónia Hatalová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 66-67
 350. AFH Keď myelóm nemusí byť "len" myelómom alebo prečo aktívne vyhľadávať pacientov s typom 1 Gaucherovej choroby / Michaela Martišová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 77-78
 351. AFH Odber periférnych krvotvorných buniek u detí / Tomáš Sýkora ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 19, č. S3 (2018), s. 6-7
 352. AFH Alogénna transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou / Jozef Lukáš ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 78-79
 353. AFH Využitie periférnych cievnych vstupov v hematológii - skúsenosti KHAT / Ladislav Sopko ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 80-80
 354. AFH Úskalia diagnostiky TMA - aHUS alebo TTP? / Daniela Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S2 (2019), s. 21-21
 355. AFH Národné hemofilické centrum - EHCCC - Centrum expertízy pre hemofíliu a vrodené krvácavé choroby v SR - správa o činnosti 2017 / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 26-27
 356. AFH Chronická leukémia z veľkých granulárnych lymfocytov / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 8-8
 357. AFH Národné hemofilické centrum - EHCCC - Centrum expertízy správa o činnosti 2017 / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 81-82
 358. AFH Protrahovaná agranulocytóza pri hemoblastóze / Tamina Madajová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 10-10
 359. AFH Monoklonálne protilátky v liečbe mnohopočetného myelómu - čo je nové? / Ľubica Harvanová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 7-8
 360. AFH Prvolíniová alotransplantácia krvotvorných buniek pre MDS/MPN (kazuistika) / Vladimíra Lábska ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 10-11
 361. AFH Kontrola kvality transplantátov - výstupy pre klinickú prax / Mikuláš Hrubiško ... [et al.]
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 14-14
 362. AFH Transplantácia krvotvorných buniek ako primárna liečba aplastickej anémie / Veronika Juríková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 11-11
 363. AFH Odber autológnych krvotvorných kmeňových buniek u pacientov s mnohopočetným myelómom na separátore Spectra Optia / Ján Martinka ... [et al.]
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 15-15
 364. AFH Postavenie tandemovej autológnej transplantácie v ére nových liekov - skúsenosti jedného centra / Ľubica Harvanová ... [et al.]
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 15-16
 365. AFH Využitie periférne zavádzaných centrálnych katétrov (PICC) u pacientov s mnohopočetným myelómom / Ladislav Sopko, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 16-17
 366. AFH Anémia ako prvý príznak sekundárnej MPN u pacienta s CML / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 30-30
 367. AFH Výskyt inhibítora u detských pacientov s hemofíliou / A. Morongová ... [et al.]
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 8
 368. AFH Kostná choroba pri mnohopočetnom myelóme / Zdenka Štefániková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 19-19
 369. AFH APL - súbor pacientov liečených na KHaT SZU, LFUK a UNB v rokoch 1992 - 2013 / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 13
 370. AFH Nové perorálne antikoagulanciá - ako zvládnuť krvácavé komplikácie / T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 16
 371. AFH Effect of rituximab in hemophilia B patient with relapsing inhibitor of factor IX / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 18-19
 372. AFH Extrakorporálna fotoferéza na KHaT Bratislava / Ján Martinka ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s20-s20
 373. AFH Trombotické komplikácie Ph-myeloproliferatívnych neoplázií - patogenéza, diagnostika a liečba / A. Bátorová, A. Hatalová
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 18-19
 374. AFH Monoklonálne gamapatie / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 27
 375. AFH Imunotolerančná liečba u dospelého pacienta s dlhotrvajúcim inhibítorom FVII / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 16-17
 376. AFH Prehľad liečby hemofílie v krajinách Európskej únie v r. 2012 / A. Bátorová, B. O´Bahony
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 22
 377. AFH Imunitná trombocytopénia v gravidite / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 22-23
 378. AFH 70 rokov transfúznej služby na Slovensku - od odberu krvi k transplantáciám krvotvorných buniek / Klára Sviteková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s17-s17
 379. AFH Manažment gravidity a pôrodu ženy s anamnézou neonatálnej autoimunitnej trombocytopénie v predchádzajúcom tehotenstve / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 23
 380. AFH Aký prístup k individualizovanej profylaxii? / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 5-6
 381. AFH Zriedkavý prípad transformácie BCR/ABL1 pozitívnej CML do ťažkej myelofibrózy s progresiou do sekundárnej AML / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2020. - ISBN 978-80-973387-3-2. - Bratislava : Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť SLS, 2020. - S. 21-22
 382. AFH Náhrady kolenných kĺbov u pacientov s hemofíliou a inými vrodenými koagulopatiami / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 24
 383. AFH Manažment pacientov s inhibítormi - imunotolerančná liečba a liečba rFVIIa v ére nových nefaktorových terapeutík / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 6-7
 384. AFH Liečba akútnej a chronickej GVHD pomocou extrakorporálnej fotoferézy na KHaT Bratislava / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 24
 385. AFH Národný hemofilický genetický program - výskyt inhibítorov pri veľkých génových mutáciách u pacientov s hemofíliou v SR / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 8-9
 386. AFH Liečba hemofílie koncentrátmi rekombinantného faktora VIII a IX s predĺženým biologickým polčasom / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s21-s21
 387. AFH Nilotinib v 1. línii u pacientov v chronickej fáze CML je spojený s častejším dosiahnutím hladiny BCR/ABL pod 10% a veľkej molekulovej remisie po 3 mesiacoch liečby v porovnaní s imatinibom - skúsenosti KHaT Bratislava / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 27
 388. AFH Prvé skúsenosti s koncentrátmi rFVIIIFc a rFIXFc s predĺženým biologickým polčasom na Slovensku / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 9-10
 389. AFH Manažment Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie z hľadiska dlhodobej bezpečnosti / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 28
 390. AFH Projekt zrýchlenia identifikácie pacienta s vrodeným krvácavým ochorením pri dopravnej nehode / Martin Sedmina ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 11-12
 391. AFH Chronická myelomonocytová leukémia v roku 2019 / Peter Rohoň, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s22-s23
 392. AFH Tafi (thrombin activable fibrinolysis, inhibítor-trombínom aktivovaný inhibítor fibrolýzy) a hemokoagulácia / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: 9. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - Martin : Matica slovenská, 2002. - S. 10
 393. AFH Poruchy hemostázy vo včasnej fáze akútnych leukémií a použitie heparínu počas indukčnej chemoterapie / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 4, č. 2 (1994), s. 37
 394. AFH Vplyv AB0 inkompatibility medzi darcom a príjemcom na výsledky alogénnej nepríbuzenskej transplantácie krvotvorných buniek / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 29-30
 395. AFH Hemofília u žien - prvý záchyt hemofílie v rodine / Anna Kyselová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 14-15
 396. AFH Trombotická trombocypenická purpura / A. Filová ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 4, č. 2 (1994), s. 78
 397. AFH Potrebujeme alogénnu transplantáciu krvotvorných buniek pri liečbe Ph1 pozitívnej ALL? / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 30-31
 398. AFH Medzinárodné registre vrodeného deficitu FVII- čo sme sa z nich naučili? / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 15-16
 399. AFH Včasná liečebná intervencia pri Polycystémii vera / Antónia Hatalová, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s22-s22
 400. AFH 30 years experience with surgical treatment of hemophiliac arthropathy / F. Makai, A. Bátorová
  In: 21. Congress Alpe - Adria - Pannonia - Tatra. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 5
 401. AFH Včasná aplikácia rastového faktora granulopoézy (G-CSF) po autológnej transplantácii krvotvorných buniek u pacientov s lymfoidnými malignitami zrýchľuje prihojenie štepu a znižuje potransplantačnú morbiditu a mortalitu / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 31
 402. AFH Trombocytopénia v gravidite / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 16-17
 403. AFH Nové trendy v profylaxii a liečbe chemoterapiou indukovanej nauzey a vracania (CINV), čo prinieslo posledné desaťročie? / F. Al Sabty, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 31
 404. AFH Využitie genetiky a in vitro fertilizácie a ich úskalia v prevencii hemofílie / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 17-18
 405. AFH First experience of scoliosis in M. Willebrand / Ľ. Rehák ... [et al.]
  In: 21. Congress Alpe - Adria - Pannonia - Tatra. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 9
 406. AFH Menorágia a juvenilná menorágia u dievčat a žien s vrodenými koagulopatiami / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 19-19
 407. AFH PICC - periférne zavedený centrálny katéter - trojročné skúsenosti na KHaT / Ladislav Sopko ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s19-s20
 408. AFH Liečba pacientov s ITP agonistami trombopoetínových receptorov / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 33-34
 409. AFH Vyšetrenie multimérov von Willebrandovho faktora - prvé výsledky v skupine 150 pacientov s von Willebrandovou chorobou / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 20-21
 410. AFH Iatrogénna neuropénia - kazuistika / I. Bizíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 35
 411. AFH Výsledky liečby hepatitídy C novou generáciou antivírusovej terapie - nová nádej pre pacientov s vrodenými krvácavými chorobami / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 22-23
 412. AFH Fyziologické inhibítory koagulácie a hemofília / J. Staško ... [et al.]
  In: 5. Slovensko-Česká konferencia o hemostáze a trombóze. - Martin : JLF UK, 1998. - [S. 1]
 413. AFH Odber periférnych krvotvorných kmeňových a progenitorových buniek / V. Rimajová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 35
 414. AFH Fraktúry ako neskoré komplikácie totálnej artroplastiky u pacientov s hemofíliou - ako im predchádzať? / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 24-25
 415. AFH Avaskulárna nekróza hlavice femuru po alogénnej príbuzenskej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek - kazuistika / M. Martišová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 36
 416. AFH Neobvyklé prípady chirurgických operácií pri hemofílii / Anna Kyselová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 25-25
 417. AFH Sekundárna akútna myeloblastová leukémia / S. Kubalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 36-37
 418. AFH Hemofília a športové aktivity - odporučenia / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 26-27
 419. AFH Použitie rFVIIa v nových indikáciách / Angelika Bátorová
  In: 11. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - ISBN 80-223-1957-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 13-14
 420. AFH Metabolický syndróm u pacientov po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 37
 421. AFH Súčasná úroveň a potreby dostupnosti liečby koncentrátmi koagulačných faktorov v SR pre rok 2020 / Angelika Bátorová
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 30-33
 422. AFH Transplantácia krvotvorných buniek na KHaT LF UK, SZU a UNB / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s28-s29
 423. AFH Vrodený defekt faktora VII a trombóza. Sledovanie vplyvu vrodenej trombofílie na klinický fenotyp vrodeného defektu faktora VII / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - ISBN 80-223-1957-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 24-25
 424. AFH Duplicitné primárne malignity pri mnohopočetnom myelóme: sú dôsledkom liečby alebo prirodzeným prejavom ochorenia? / K. Masárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 38
 425. AFH Aktualizácia Národného registra hemofílie a vrodených krvácavých ochorení / Angelika Bátorová
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 34-37
 426. AFH Hyperbarická oxygenoterapia v liečbe chronického venózneho vredu / I. Bátora, A. Bízik, A. Bátorová
  In: 26. Kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou a 3. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88985-83-8. - Košice : UVL, 2002. - S. [1] [CD-ROM]
 427. AFH Vrodená dysfibrinogenémia a jej klinický význam / D. Horváthová, A. Bátorová, Z. Šujanová
  In: 11. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - ISBN 80-223-1957-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 32-33
 428. AFH Naše skúsenosti s ofatumumabom u už liečených pacientov c CLL / K. Masárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 39
 429. AFH Profylaktická liečba hemofílie v prevencii hemofilickej artropatie - súčasný stav / A. Bátorová, D. Horváthová
  In: 11. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - ISBN 80-223-1957-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 34-35
 430. AFH Naše prvé skúsenosti s krvinkovým separátorom spectra optia / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 43
 431. AFH Naše skúsenosti s liečbou získanej hemofílie / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - ISBN 80-223-1957-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 35-36
 432. AFH Hemoragické komplikácie liečby dabigatranom - kazuistika / L. Masáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 40-41
 433. AFH Rekombinantný faktor VIIa - mechanizmus účinku a možnosti terapeutického použitia / Angelika Bátorová
  In: 9. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - Martin : [s. n.], 2002. - S. 15-16
 434. AFH Rekombinantný faktor VIIa v liečbe hemofílie s inhibítorom. Ekonomické aspekty liečby / A. Bátorová, M. Žarnovičanová
  In: 7. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - Martin : [s. n.], 2000. - S. 22-23
 435. AFH Hepatitída C pri hemofílii - súčasné možnosti diagnostiky a liečby / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 7. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - Martin : [s. n.], 2000. - S. 27-28
 436. AFH Riešenie krvácania zo žalúdka u pacienta s hemofíliou A a cirkulujúcim inhibítorom (kazuistika) / A. Wild ... [et al.]
  In: 7. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - Martin : [s. n.], 2000. - S. 54
 437. AFH Dlhodobé výsledky nepríbuzenských alogénnych transplantácií krvotvorných buniek u 283 pacientov s rôznymi hematologickými ochoreniami / Ladislav Sopko ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s30-s30
 438. AFH Kontinuálna infúzia Faktora VIII pri chirurgickej liečbe hemofílie A a von Willebrandovej choroby / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Slovensko-česká hematologicko-transfuziologická konferencia. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. [1]
 439. AFH Antikoagulačná liečba Warfarinom / A. Filová, A. Bátorová
  In: Slovensko-česká hematologicko-transfuziologická konferencia. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. [1]
 440. AFH Aké sú možnosti ukončenia liečby inhibítormi tyrozínových kináz u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou? / Peter Rohoň ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s30-s31
 441. AFH Laboratórna diagnostika v štruktúre starostlivosti o vrodené krvácavé stavy v SR / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Slovensko-české dni laboratórnej hematológie a transfuziológie. - Trenčianské Teplice : [s.n.], 2001. - S. 17
 442. AFH Možnosti laboratórnej diagnostiky vrodenej a získanej trombofílie hemokoagulačným vyšetrením a špeciálnymi metódami / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Slovensko-české dni laboratórnej hematológie a transfuziológie. - Trenčianske Teplice : [s.n.], 2001. - S. 18
 443. AFH Prvé skúsenosti s liečbou bosutinibom u pacienta s BCR/ABL pozitívnou chronickou myelocytovou leukémiou - kazuistika / Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s31-s31
 444. AFH Variantná Creuzfeld-Jacobova choroba a hemofília. Statement svetovej hemofilickej federácie (WFH) / Angelika Bátorová
  In: Európske princípy liečby hemofílie. - Bratislava : [s.n.], 2009. - S. 35
 445. AFH Aktuálne trendy v liečbe chronickej hepatitídy C u pacientov s hemofíliou / M. Belovičová ... [et al.]
  In: Európske princípy liečby hemofílie. - Bratislava : [s.n.], 2009. - S. 17
 446. AFH Menarché a včasné obdobie fertility pri vrodených koagulopatiách z pohľadu hematológa / D. Jankovičová, A. Bátorová, D. Horváthová
  In: Európske princípy liečby hemofílie. - Bratislava : [s.n.], 2009. - S. 33
 447. AFH Výber inhibítora tyrozínkinázy u novodiagnostikovaného pacienta s chronickou myelocytovou leukémiou / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s47-s48
 448. AFH Poruchy hemostázy pri cirhóze pečene / M. Sásiková, A. Bátorová, D. Horváthová
  In: Hepatológia ´09. - Tále : [s.n.], 2009. - S. 33
 449. AFH Profylaxia a liečba VTE / Angelika Bátorová
  In: XARELTO - nová perorálna prevencia VTE. - Bratislava : [s.n.], 2009. - S. [1]
 450. AFH Nové antitrombotika v prevencii a liečbe venózneho tromboembolizmu / Angelika Bátorová
  In: Trombóza pod priamou kontrolou. - Bratislava : [s.n.], 2009. - S. 2
 451. AFH Prvé skúsenosti s liečbou generickým imatinibom u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s48-s48
 452. AFH Menorrhagia and gynaecological problems in severe congenital Factor VII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 1
 453. AFH Domáca a profylaktická liečba hemofílie - úloha sestry pri edukácii pacienta a rodiny / M. Benková, A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 35
 454. AFH Choroba z chladových aglutinínov - laboratórny a klinický pohľad / Daniela Pavlíková, Marcela Skraková, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s16-s16
 455. AFH Prvý prípad kombinovaného výskytu mutácií 3 génov fibrinogénu pri dysfibrinogenémii s variabilným klinickým fenotypom na Slovensku / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s36-s36
 456. AFH Pacient s hematologickými poruchami / M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Č. 11 (2003), s. 674
 457. AFH Súčasný pohľad na systémovú AL amyloidózu-včasná diagnostika a klinické skúsenosti / A. Sakalová... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, suppl. (2009), s. 10
 458. AFH Prevalencia HCV infekcie v slovenskej hemofilickej populácii a výsledky antivírusovej liečby / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Hepatológia´09. - Tále : [s.n.], 2009. - S. 32
 459. AFH Vznik TMA v súvislosti s graviditou: aHUS alebo TTP? / Dana Horváthová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s48-s49
 460. AFH Nenaplnené potreby v liečbe mnohopočetného myelómu / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 11, Suppl. 2 (2016), s. 10
 461. AFH 20 rokov autológnej transplantácie periférnych krvotvorných buniek pre mnohopočetný myelóm na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 11, Suppl. 2 (2016), s. 20-21
 462. AFH Mnohopočetný myelóm a hemofília / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 11, Suppl. 2 (2016), s. 24-25
 463. AFH Profylaktická liečba hemofílie / Angelika Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 17S-18S
 464. AFH Zmeny metabolizmu železa pri mnohopočetnom myelóme pred transplantáciou kostnej drene a po nej / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 11, Suppl. 2 (2016), s. 28-29
 465. AFH Vplyv typu koncentrátov na výskyt inhibítorov u chorých s hemofíliou / A. Bátorová, D. Jankovičová, D. Horváthová
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplmenet 1 (2007), s. 30S
 466. AFH Retroperitoneálne krvácanie u pacientov s ťažkou hemofíliou / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 4. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2012. - S. [1]
 467. AFH Prognóza alotransplantu pri AML - rizikové faktory / Lenka Magyaricsová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s51-s51
 468. AFH Národné štandardné postupy pri liečbe hemofílie a vrodených krvácavých ochorení podľa EU princípov starostlivosti o hemofíliu / Angelika Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 31S
 469. AFH Krvácanie do m. iliopsoas u pacientov s hemofíliou / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, Suppl. 2 (2012), s. 18-19
 470. AFH Transplantácie krvotvorných buniek v Slovenskej republike / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 55
 471. AFH Prvý prípad inhibítora faktora IX vo vysokom titri na Slovensku u dieťaťa s ťažkou hemofíliou B a "non-sense" mutáciou g.6460 C>T; Arg29Stop / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 37S-38S
 472. AFH Juvenilný angiofibróm ako príčina torpídnej epistaxy u pacienta s ľahkým stupňom hemofílie / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, Suppl. 2 (2012), s. 18
 473. AFH Intrakraniálna hemoragia ako komplikácia ťažkého deficitu vitamínu B12 - kazuistika / L. Masáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 104
 474. AFH Ovulačné krvácanie u žien s vrodenou koagulopatiou / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 4. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2012. - S. [1]
 475. AFH Aktualizácia Národného hemofilického genetického registra / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, Suppl. 1 (2016), s. 49
 476. AFH Manažment invazívnych chirurgických výkonov u pacientov s hemofíliou: prehľad súčasnej praxe v 14 európskych hemofolických centrách / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 13. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-223-2128-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, 2006. - S. 13
 477. AFH Zaistenie venózneho prístupu pred začatím ITI u pacientov s inhibítorom (implantácia A-V fistuly a Port-A-cath) / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, Suppl. 1 (2016), s. 20
 478. AFH The FEIBA NovoSeven (FENOC) comparative study / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 13. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-223-2128-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, 2006. - S. 43-44
 479. AFH Prvé použitie dezmopresínu (DDAVP) v prevencii krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou a hemofíliou A na Slovensku / A. Bátorová, D. Jankovičová, T. Prigancová
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, Suppl. 1 (2016), s. 20
 480. AFH Zriedkavé vrodené koagulopatie na Slovensku - od genotypu ku klinickým prejavom / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, Suppl. 1 (2016), s. 19
 481. AFH Current controversies, availability and limitations of immune tolerance therapy in Europe / A. Bátorová, B. O´Mahony, P. Giangrande
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, Suppl. 1 (2016), s. 47-48
 482. AFH Heterozygozity for a novel FGG Trp 253 CYS mutation causes hypofibrinogenaemia by specifically impairing fibrinogen secretion / D. Vu ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 38 S
 483. AFH Total hip and knee replacement and the first ankle replacement in patients with hemophilia and other bleeding disorders / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, Suppl. 1 (2016), s. 48
 484. AFH Význam molekulovej analýzy pri vrodenej dysfibrinogenémii / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, č. S4 (2004), s. 23 S - 24 S
 485. AFH Darca a príjemca krvotvorných buniek - čo môže urobiť praktický lekár / M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Via practica. - Roč. 11, Suppl. 1 (2014), s. 29
 486. AFH Lupus antikoagulant s ťažkou hypoprotrombinémiou ako prvý príznak "lupusovej nefritídy" / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suppl. 4 (2004), s. 24 S-25 S
 487. AFH Hemofilická osteoartritída členka - možnosti chirurgickej liečby / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 36-37
 488. AFH Prvý prípad chronickej inveterovanej luxácie pately operačne liečenej u pacienta s hemofíliou. Kazuistika. / B. Šteňo ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 40
 489. AFH Praktické skúsenosti v liečbe pacientov s FLT3 pozitívnou AML / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s11-s11
 490. AFH 15 rokov transplantácie krvotvorných buniek pre hematologické ochorenia : prvých 304 TKB na KHaT Bratislava / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 19S
 491. AFH Vplyv HLA zhody medzi darcom a príjemcom na výsledky alogénnej nepríbuzenskej transplantácie krvotvorných buniek / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 6-7
 492. AFH Optimálne použitie rastového faktora granulopoézy (G-CSF) po autológnej transplantácii krvotvorných buniek / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 7
 493. AFH Komplikácie pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou spojené s podávaním indukčnej chemoterapie podľa protokolu GMALL / L. Sopko, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 7
 494. AFH Extramedulárny myelóm - kazuistika / Iveta Simančíková ... [et al.]
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 24-25
 495. AFH Budd-Chiari syndróm / M. Belovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 57
 496. AFH Program transplantácie krvotvorných buniek na KHaT v Bratislave / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 7-8
 497. AFH Možnosti terapie MDS v roku 2018 / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 19-20
 498. AFH Manažment trombocytémie / M. Mistrík, A. Bátorová, L. Plank
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 38
 499. AFH Liečba nilotinibom v 1. a ďalších líniách liečby u pacientov s CML - výsledky z registra CAMELIA / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 9
 500. AFH Analýza multimérov von Willebrandovho faktora v skupine 150 pacientov s von Willebrandovou chorobou / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s36-s37
 501. AFH Polycystémia vera - vieme ju správne liečiť? / A. Hatalová, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 10
 502. AFH Odbery krvotvorných kmeňových buniek z periférnej krvi za účelom autológnej i alogénnej transplantácie na krvinkovom separátore Spectra Optia - prvé skúsenosti / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 12
 503. AFH Má vyšetrenie mutácie MTHFR a homocysteínu u pacientov s trombózou význam ? / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, Supl. (2009), s. 18 S
 504. AFH JAK 2 atypické myeloproliferatívne neoplázie prezentujúce sa splanchnickou a atypickou trombózou / A. Hatalová, D. Jankovičová, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 14
 505. AFH Stav transplantácie krvotvorných buniek na Slovensku / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 3-4 (2018), s. [1-1]
 506. AFH Totálna artroplastika bedrových a kolenných kĺbov u pacientov s hemofíliou a vrodenými koagulopatiami / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, Supl. (2009), s. 18 S
 507. AFH Inhibítory - najzávažnejší problém liečby hemofílie. Možnosti zníženia incidencie a zvýšenia efektivity eradikácie inhibítorov / A. Bátorová, A. Morongová
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 16-17
 508. AFH Fatálne krvácanie do CNS u hemofilikov - kazuistiky / A. Varga ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, Supl. (2009), s. 18 S-19 S
 509. AFH Indukčná liečba mnohopočetného myelómu u chorých nevhodných na transplantáciu krvotvorných buniek / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 21
 510. AFH Pharmacokinetics and clinical efficacy of Wilate R, a high purity, double virus-inactiva-ted FVIII/VWF concentrate, in severe hemophilia a - overview of data from prospective clinical trials / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, Supl. (2009), s. 50 S
 511. AFH Získané špecifické inhibítory koagulačných faktorov / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 24-25
 512. AFH Manažment chirurgických operácií u pacientov s vrodeným defektom FVII / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, Supl. (2009), s. 50 S
 513. AFH Nežiadúce účinky nových antitrombotík / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 25-26
 514. AFH Krvácavé komplikácie pri liečbe dabigatranom - klinické skúsenosti / T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 26
 515. AFH Prvá transplantácia členkového kĺbu u hemofilického pacienta pre hemofilickú artropatiu / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 26-27
 516. AFH Trombotické mikroangiopatie v gravidite - náročnosť stanovenia diagnózy v rámci konziliárnej činnosti hematológa / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 27
 517. AFH Liečba relabujúcej akútnej promyelocytovej leukémie / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 30
 518. AFH Intravenózny busulfan v prípravnom režime pred alogénnou transplantáciou krvotvorných buniek / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 32
 519. AFH Účinnosť lenalidomidu a dexametazónu v liečbe extramedulárneho plazmocytómu u pacientov s mnohopočetným myelómom: dva prípady / K. Masárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 36
 520. AFH Liečba nehojacích sa vredov dolných končatín: konvenčná liečba vs hyperbarický kyslík / I. Bátora ... [et al.]
  In: 18. Kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou a 4. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie. - Košice : [s.n], 2005. - S. 63
 521. AFH Infekčné komplikácie u pacientov po alogénnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek - kazuistika / I. Bizíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 37
 522. AFH Inherited thrombophilia in patients with non-healing venous and diabetic ulcers and the effect of hyperbaric oxygen therapy / I. Bátora ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 64-65
 523. AFH Flegmóna dorsi nasi ako komplikácia indukčnej chemoterapie akútnej myeloblastovej leukémie - kazuistika / L. Masáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 38
 524. AFH Familiárny MDS - kazuistika / S. Kubalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 38-39
 525. AFH Sledovanie bezpečnosti liekov - EUHASS projekt Európskej únie (European Hemophilia Safety Surveillance) / A. Bátorová, M. Makris, K. Fischer
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 5
 526. AFH Primárna imúnna trombocytopénia v gravidite - kazuistika / M. Martišová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 39
 527. AFH Prvé skúsenosti s emicizumabom na Slovensku / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s45-s46
 528. AFH Rekombinantný faktor VIIa v liečbe refraktérnych krvácavých stavov u leukemických pacientov / P. Kotouček ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 1
 529. AFH Súčasná úroveň liečby hemofílie na Slovensku a informácia o zabezpečovaní koncentrátov koagulačných faktorov pre jedncov s hemofíliou a inmi vrodenými koagulopatiami / A. Bátorová, Ľ. Hlinková, P. Fodorová
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 6
 530. AFH Systémová AL amyloidóza a mnohopočetný myelóm / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 39
 531. AFH Reakcia štepu proti príjemcovi / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 79
 532. AFH Postavenie tranzientnej elastografie pri hodnotení fibrózy u pacientov s chronickými vírusovými hepatitídami / M. Belovičová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 7
 533. AFH Progresia chronickej myelocytovej leukémie do akcelerovanej fázy s extrémnou hyperleukocytózou pri non-compliance pacienta - kazuistika / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 39-40
 534. AFH Imunotolerančná liečba (ITT) inhibítorov, protokoly a problém venózneho prístupu / Angelika Bátorová
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 9
 535. AFH Klinické aspekty dobrovoľného darcu pre nepríbuzenskú transplantáciu krvotvorných buniek - ako vybrať toho správneho? / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 41
 536. AFH Je niečo nové v liečbe relabujúcej/refraktérnej B-akútnej lymfoblastovej leukémie? / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s47-s47
 537. AFH Úspešná imunotolerančná liečba podľa nízkodávkového protokolu u dieťaťa s inhibítorom FVIII / A. Morongová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 11
 538. AFH Prehľad pacientov hospitalizovaných na IV. internej klinike s diagnózou sideropenickej anémie, za obdobie 10 mesiacov, od októbra 2013 do júla 2014 / J. Lukáš ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 40
 539. AFH Dlhodobý efekt anti CD-20 protilátok (Rituximab) na eradikáciu inhibítora u dospelého pacienta s hemofíliou / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 12
 540. AFH Úspešná liečba ťažkej sideropenickej anémie rezistentnej na perorálnu liečbu prípravkom železa, parenterálnou formou železa Ferinject / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 4
 541. AFH Extrakorporálne fotoferézy u detí s pohľadu lekára aferetickej jednotky / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 28
 542. AFH Slovenské hemofilické združenie - náš partner / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 14
 543. AFH Aktuálne možnosti v liečbe invazívnych mykóz / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s47-s47
 544. AFH Hemofília a osteoporóza / E. Šteňová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 15
 545. AFH Prínos ortopedickej liečby a rehabilitácie k zlepšeniu kvality života hemofilikov / B. Šteňo ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 16
 546. AFH Nové trendy v liečbe Ph+ akútnej lymfoblastovej leukémie. Ponatinib, prvé skúsenosti na Slovensku / F. Farkaš, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 20
 547. AFH Profylaktická liečba v prevencii hemofilickej artropatie -" zlatý štandard" liečby hemofílie / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 17
 548. AFH Substitučná terapia imunoglobulínmi u onkohematologicky chorých / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 28-29
 549. AFH Komplikovaná cholecystektómia u pacienta s ťažkou hemofíliou / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 6
 550. AFH The effect of hyperbaric oxygen therapy in treatment of leg ulcers / I. Bátora ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 107, č. 1-2 (2006), s. 40
 551. AFH Špecifické problémy hemofílie detského veku / A. Bátorová, E. Bubanská
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 2
 552. AFH Manažment hemofilického pacienta s onkologickým ochorením / B. Frančeková ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 8
 553. AFH Naše výsledky imunotolerančnej liečby inhibítormi podľa nízko dávkového protokolu / A. Morongová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 9
 554. AFH Alogénna transplantácia PKB pri mnohopočetnom myelóme / Iveta Simančíková ... [et al.]
  In: Myelómové fórum. - ISBN 978-80-969863-9-2. - Bratislava : Rowex, 2019. - S. 25-26
 555. AFH Fenotypová charakteristika prenášačiek hemofílie / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 10
 556. AFH Získaná hemofília ako fatálna komplikácia mnohopočetného myelómu / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: Myelómové fórum. - ISBN 978-80-969863-9-2. - Bratislava : Rowex, 2019. - S. 24-25
 557. AFH Špecifické problémy hemofílie dospelého veku / Angelika Bátorová
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 13
 558. AFH Úskalia diagnostiky TMA - aHUS alebo TTP? / Daniela Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 25-26
 559. AFH Získaná hemofília - závažný hematologický syndróm staršieho dospelého veku / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 17
 560. AFH Genetic and phenotypic analysis of families with inherited hypo- and dys-fibrinogenemia. Fibrinogen Bratislava / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 60-61
 561. AFH Národné hemofilické centrum - centrum komplexnej hemofilickej starostlivosti / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 19
 562. AFH Systematické sledovanie pacientov s hemofíliou / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 18
 563. AFH Potreba správnej a bezpečnej liečby polycystémie vera / A. Hatalová, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 9
 564. AFH Transplantácie krvotvorných buniek pre hematologické ochorenia / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 18S
 565. AFH Odporučenia pre hepatologickú starostlivosť o pacientov s hemofíliou a vrodenými koagulopatiami / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 20-21
 566. AFH Nové zobrazovacie techniky pri mnohopočetnom myelóme / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 14
 567. AFH Transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s Wiskottovým-Aldrichovým syndrómom / I. Boďová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 19 S
 568. AFH Klinické odporúčania pre vyšetrenie vrodenej a získanej trombofílie. 2011 update / A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 8-9
 569. AFH Atypický hemolyticko-uremický syndróm / Angelika Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 18-19
 570. AFH Liečba trombotickej trombocytopenickej purpury - update / A. Bátorová, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 30S
 571. AFH Riziková priebeh gravidity u žien s antifosfolipidovým syndrómom / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 12
 572. AFH Niektoré zaujímavé imunohematologické nálezy u pacientov podstupujúcich alogénnu transplantáciu kmeňových krvotvorných buniek / D. Pavlíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 22
 573. AFH Multirezistentné bakteriálne kmene / Jozef Lukáš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s14-s14
 574. AFH Trombotická trombocytopenická purpura - prípady s torpídnym priebehom / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 30 S-31S
 575. AFH Náročnosť manažmentu stomatochirurgických výkonov u pacientov s hemofíliou a inhibítorom / D, Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 13
 576. AFH Spotreba transfúznych liekov na Klinike hematológie a transfuziológie v Bratislave, vzťah k výskytu antierytrocytových aloprotilátok / A. Halčínová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 23-24
 577. AFH Získaná hemofília - 5 nových prípadov v materiáli KHaT FN Bratislava v r. 2005-2006 / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 31S-32S
 578. AFH Clinical phenotype in congenital antithrombin deficiency / T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 13
 579. AFH Liečba inhibítormi tyrozínkinázy u starších pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 24-25
 580. AFH Aktualizácia Národného registra vrodených koagulopatií a jeho význam pre koordinovaný postup pri zabezpečení jednotnej úrovne liečby hemofílie v SR / Angelika Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 14
 581. AFH Vplyv mutácie kalretikulínu na hematologický fenotyp esenciálnej trombocytémie a myelofibrózy / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 25
 582. AFH Keď antimikrobiálna liečba nestačí: transfúzia granulocytov u pacienta s ťažkou neutropéniou / Dana Horváthová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s14-s14
 583. AFH Hyperbarická oxygenoterapia v liečbe vredov predkolenia / I. Bátora ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, č. 5 (2006), s. 308
 584. AFH Transplantácia pri mnohopočetnom myelóme: či vôbec, a keď, tak kedy? / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 27
 585. AFH Angiodysplázia v teréne von Willebrandovej choroby / T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 30-31
 586. AFH Nové perspektívy v liečbe hemofílie - koncentráty FVIII/IX s predĺženým účinkom a hemostatické alternatívy pre liečbu pacientov s inhibítormi / Angelika Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 31
 587. AFH Tromboembolické komplikácie u pacientov s dysfibrinogenémiou v súvislosti s operáciou a pôrodom - skúsenosti jedného centra / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 32
 588. AFH HELLP versus AFLP (prípad konziliárnej praxe) / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 32-33
 589. AFH Ako identifikujeme a manažujeme pacienta s nedostatočne kontrolovanou polycytémiou vera / A. Hatalová, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 37-38
 590. AFH Autológna transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 44
 591. AFH Transplantácia krvotvorných buniek na Slovensku / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 10, Suppl. 2 (2015), s. 8-9
 592. AFH Podporná liečba transfúziou granulocytov / M. Šedivá ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 45
 593. AFH Kanylácia centrálneho riečiska u pacientov liečených na klinike hematológie a transfuziológie / L. Sopko, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 46-47
 594. AFH Manažment extramedulárneho plazmocytómu / K. Masárová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 10, Suppl. 2 (2015), s. 13
 595. AFH Lenalidomid u pacienta s renálnym poškodením / K. Masárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 47
 596. AFH Liečba starších pacientov s myelodysplastickým syndrómom nevhodných na intenzívnu terapiu a jej finančné dôsledky - skúsenosti jedného centra / L. Masáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 47-48
 597. AFH Pokroky v budovaní Národného hemofilického genetického registra / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 50
 598. AFH Ťažká trombocytopénia ako dominantný prejav pri PNH / S. Fliegová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 51
 599. AFH Vplyv zápalového procesu na mnohopočetný myelóm / I. Bizíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 53
 600. AFH Gaucherova choroba - priebežné výsledky skríningového projektu na Slovensku / M. Martišová, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 53-54
 601. AFH Doc. MUDr. Klára Hrubišková, CSc., zakladateľka Slovenskej hemostazeológie a komplexnej liečby hemofílie na Slovensku / Angelika Bátorová
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 10-11
 602. AFH 25 rokov Slovenského hemofilického združenia / A. Bátorová, M. Mistrík
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 3
 603. AFH Dostupnosť a limitácie imunotolerančnej liečby u pacientov s inhibítormi v Európe / A. Bátorová, B. O´Mahony, P. Gangrande
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 15-16
 604. AFH Neskoré následky chronickej hepatitídy C u hemofilických pacientov / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 20
 605. AFH Národný register von Willebrandovej choroby a národný genetický program von Willebrandovej choroby / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 20-21
 606. AFH Neonatálne CNS krvácanie u hemofilikov a odporučenia pre antenatálny a neonatálny manažment hemofílie / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 6-8
 607. AFH Inhibítory pri hemofílii A - aktualizované retrospektívne prehľady a výsledky nových prospektívnych štúdií / Angelika Bátorová
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 26-27
 608. AFH Operácie a intenzívna liečba krvácaní v novorodeneckom a dojčenskom veku hemofilikov / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 11-12
 609. AFH Imunosupresívna liečba a anti-CD20 protilátky v liečbe inhibítorov pri hemofílii / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 32-33
 610. AFH Vrodené poruchy fibrinogénu - hypofibrinogenémia a dysfibrinogenémia / Dominika Jarásková ... [et al.]
  In: Via practica. Suplement. - Roč. 16, č. S2 (2019), s. 50-51
 611. AFH Národný genetický program - prvé výsledky projektu / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 13-14
 612. AFH Inherited hypofibrinogenemia and dysfibrinogenemia in Slovakia - a study of phenotype and genotype / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 44-45
 613. AFH Manažment HCV infekcie u pacientov s vrodenými koagulopatiami - up date 2015 / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 17-19
 614. AFH Prvé použitie dezmopresínu (DDAVP) v prevencii krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou a hemofíliou na Slovensku / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 22-23
 615. AFH Von Willebrandova choroba - diagnostika a liečba / Angelika Bátorová
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 21-22
 616. AFH Tromboembolické komplikácie u pacientov s dysfibrinogenémiou / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 46-47
 617. AFH Manažment tehotenstva a pôrodu pri von Willebrandovej chorobe / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 24-25
 618. AFH Angiodysplázia a von Willebrandova choroba / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 24-25
 619. AFH Použitie dezmopresínu (DDAVP) v liečbe von Willebrandovej choroby a hemofílie A / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 26-28
 620. AFH Transplantácia kmeňových buniek pri poruchách hemostázy / M. Mistrík, A. Bátorová, J. Horáková
  In: 13. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-223-2128-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, 2006. - S. 51
 621. AFH Flegmóna dorsi nasi ako komplikácia indukčnej chemoterapie akútnej myeloblastovej leukémie / L. Masáková ... [et al.]
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 25
 622. AFH Rituximab a imunotolerančná liečba u dieťaťa s ťažkou formou hemofílie A / E. Bubánska, H. Fillová, A. Bátorová
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 34-35
 623. AFH Rekombinantný koagulačný faktor RFVIIA v liečbe spontánneho retroperitoneálneho hematómu / P. Weibl ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 15
 624. AFH Infekčné komplikácie u pacientov po alogénnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek / I. Bizíková ... [et al.]
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 24
 625. AFH Vývoj v transplantácii krvotvorných buniek na Slovensku / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-970740-7-4. - Bratislava : Tajpan, 2016. - S. 91
 626. AFH Antivírusová liečba hepatitídy C pegylovaným interferónom a prvé výsledky vyšetrenia fibroscanom u jedincov s hemofíliou / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 8
 627. AFH Kostné zmeny u pacientov s hemofíliou / E. Šteňová ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 15, č. 3 (2010), s. 129
 628. AFH Reálne výsledky liečby mnohopočetného myelómu: retrospektívna analýza jedného centra z RMG registra / Ľubica Harvanová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s24-s24
 629. AFH Smoldering myelóm / Zdenka Štefániková, Angelika Bátorová, Martin Mistrík
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s26-s26
 630. AFH Hemofilická artropatia Súčasné možnosti prevencie a liečby / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Celoštátna hematologicko-transfuziologická konferencia s medzinárodnou účasťou. - Piešťany : [s.n.], 2000. - S. 23
 631. AFH Historické míľniky a nové perspektívy v liečbe hemofílie / Angelika Bátorová
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 82
 632. AFH Imunotolerančná liečba inhibítorov FVIII a FIX - využitie a význam farmakokinetického vyšetrenia pre hodnotenie efektu ITT / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 27
 633. AFH Anémia v klinickej praxi / M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Via practica. - Roč. 12, Suppl. 2 (2015), s. 11
 634. AFH Manažment 100 veľkých operácií u pacientov s hemofíliou A kontinuálnou infúziou a bolusovými injekciami FVIII - farmakokinetický prístup k liečbe / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 80
 635. AFH Stratégia včasnej detekcie variantov mnohopočetného myelómu / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 23 S
 636. AFH Nové antikoagulanciá (NOAK) / Angelika Bátorová
  In: Via practica. - Roč. 12, Suppl. 2 (2015), s. 11-12
 637. AFH Anémia u seniorov / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 86
 638. AFH Prvá úspešná eradikácia inhubítora FVIII pri vrodenej hemofílii a s použitím Anticd 20 protilátok - rituximab na Slovensku / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 36S
 639. AFH Je bezpečné darovanie kmeňových krvotvorných buniek? / M. Skraková ... [et al.]
  In: Via practica. - Roč. 12, Suppl. 2 (2015), s. 12-13
 640. AFH Stav transplantácie krvotvorných buniek na Slovensku / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 50
 641. AFH Požiadavky na laboratórne monitorovanie liečby hemofílie v ére nových liekov / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s35-s36
 642. AFH Torpid clinical course of thrombotic thrombocytopenic purpura / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 40S
 643. AFH Autológna kostná dreň pri liečbe kritickej končatinovej ischémie / J. Maďarič ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 54
 644. AFH Chronická hepatitída C u chorých s hemofíliou a výsledky antivírusovej liečby / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, S1 (2007), s. 37 S
 645. AFH Autológna transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou na Klinike hematológie a transfuziológie SZU, LFUK a UN Bratislava / I. Simančíková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 51
 646. AFH Menarché a juvenilná menorágia u dievčat s vrodenými koagulopatiami / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 37S
 647. AFH Nepríbuzenská transplantácia krvotvorných buniek pre akútnu myeloblastovú leukémiu / L. Sopko ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 52
 648. AFH Multiplate a primárna hemostáza Naše skúsenosti / Z. Šujanová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 8
 649. AFH Liečba pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou do 55 tokov podľa protokolu GMALL 07/2003 / J. Lukáš ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 68
 650. AFH Diagnostika získanej hemofílie a získaného von Willebrandovho syndrómu / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 9
 651. AFH Konský vs králičí antitymocytový globulín v iniciálnej imunosupresívnej liečbe získanej ťažkej aplastickej anémie / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 89
 652. AFH Zriedkavé špecifické inhibítory koagulačných faktorov / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 9
 653. AFH Gaucherova choroba na Slovensku - priebežné výsledky skríningového projektu (2014-2017) / M. Martišová, A. Bátorová, M. Mistrík
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 96
 654. AFH Možnosti laboratórnej diagnostiky prenášačstva hemofílie / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 10
 655. AFH Rituximab v reálnej praxi pri liečbe chronickej B-lymfocytovej leukémie / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 98
 656. AFH Nové perspektívy v molekulovej diagnostike hemofílie - Národný hemofilický genetický program / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 10
 657. AFH Štandardné postupy v liečbe Ph+ akútnej lymfoblastovej leukémie / F. Farkaš, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 101
 658. AFH Indikácie a vyšetrenie laboratórnej odpovede na DDAVP u pacientov s ľahkou formou hemofílie a von Willebrandovej choroby / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 10-11
 659. AFH Pokroky v liečbe Ph negatívnej akútnej lymfoblastovej leukémie / F. Farkaš, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 102
 660. AFH Úskalia diferenciálnej diagnostiky u pacienta s trombocytopéniou, renálnym zlyhaním a hemoptýzou - kazuistika / Balázs Gálffy ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s38-s38
 661. AFH Porovnanie dvoch metodík na stanovenie hladiny hepcidínu / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 20
 662. AFH Oxid arzenitý v primárnej liečbe APL v súčasnosti / D. Horváthová, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 103
 663. AFH Diagnosis and classification of von Willebrand diseases type 1, 2 and 3: clinician’s and scientist’s perpectives in view of a critical appraisal of the literature 1980-2015 / J. J. Michiels... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 12
 664. AFH Príbuzenské transplantácie krvotvorných kmeňových buniek pre akútnu myeloblastovú leukémiu / B. Gálffy ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 107
 665. AFH Súčasnosť a perspektívy liečby polycytémie vera / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 41-42
 666. AFH Liečba myelodysplastického syndrómu v klinickej praxi / L. Masáková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 112
 667. AFH Mnohopočetný myelóm a zmeny metabolizmu železa / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 58
 668. AFH Intrakraniálne krvácanie u pacientov s hemofíliou v neonatálnom období a v detskom veku / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 62-63
 669. AFH Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie / A. Hatalová, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 47
 670. AFH Národný hemofilický genetický program / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 63
 671. AFH Liečba inhibítormi tyrozínkinázy 2. generácie u starších pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 18
 672. AFH Inovácia guidelines pre manažment krvácania a urgentných situácií u pacientov liečených priamymi inhibítormi trombínu a faktora Xa / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 66
 673. AFH Liečba refraktérnej imúnnej trombocytopénie / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 43
 674. AFH Liečba B - chronickej lemfocytovej leukémie - porovnanie chemoterapie bez resp. s rituximabom - skúsenosti KHaT v Bratislave / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 78-79
 675. AFH Darovanie krvotvorných kmeňových buniek / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 80-81
 676. AFH Terapeutické aferézy na KHaT Bratislava od apríla 2010 do apríla 2015 / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 119
 677. AFH Manažment gravidity u žien s Ph1 negatívnymi myeloproliferatívnymi neopláziami / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 87
 678. AFH Ambulantná liečba pacientov s akútnou pľúcnou embóliou novými antikoagulanciami (NOAK) / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 88
 679. AFH Vieme predikovať kardiovaskulárne komplikácie po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek? / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 91
 680. AFH Coagulation factor concentrates tender and procurement procedures in 38 European countries / B. O´Mahony ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 3
 681. AFH Druhá alogénna transplantácia krvotvorných buniek u hematoonkologických pacientov - restrospektívna analýza / L. Sopko ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 91-92
 682. AFH Bišpecifické protilátky. Nová perspektíva liečby hemofílie? / Angelika Bátorová
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 6-7
 683. AFH Primárna imúnna trombocytopénia / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. 5 (2018), s. 253-253
 684. AFH Transformácia sekundárnej myelofibrózy POST-PV do chronickejmyelocytovej leukémie - kazuistika / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 106
 685. AFH Farmakokinetický manažment veľkých operácií pri hemofílii A. Kontinuálna infúzia a bolusová liečba / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 8
 686. AFH Anémia vo vyššom veku / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. 5 (2018), s. 254-254
 687. AFK Serous retinal detachment as the first clinical sign of thrombotic thrombocytopenic purpura - case report / J. Štefaničková ... [et al.]
  In: SOE 2009: 17th Congress of the European Society of Ophthalmology. - Amsterdam : SOE, 2009. - S. 193
 688. AFK Chronic venous ulcer in patients with inherited APC resistance - successful treatment with hyperbaric oxygen / I. Bátora ... [et al.]
  In: Haemostasis. - Vol. 30, Suppl. 1 (2000), s. 113
 689. AFL Význam národných a medzinárodných registrov vrodených koagulopatií / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 13. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-223-2128-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, 2006. - S. 60
 690. AFL Surgical procedures in congenital FVII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7167-169-5. - Bratislava : Asklepios, 2012. - S. 74 [CD-ROM]
 691. AFL Successful treatment of hematuria and kidney hematoma with continuous infusion of rFVIIA in hemophilia a patient with inhibitor / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 41S
 692. AFL Alogénna transplantácia krvotvorných buniek pre akútnu leukémiu / B. Czako ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 37S
 693. AFL Liečba mnohopočetného myelómu podľa protokolu Total Therapy 3 / L. Petríková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 115
 694. BAB Štandardné diagnostické postupy / T. Trnovec ... [et al.]
  Martin : Osveta, 1998
 695. BAB Mnohopočetný myelóm : História a súčasnosť. / A. Sakalová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2016
 696. BCB Hematológia a transfuziológia : teória a cvičenia. / zost. A. Sakalová
  Martin : Osveta, 1995
 697. BCI Kritické stavy a intenzívna starostlivosť v chirurgii : aktuálne odborné texty. / J. Olejník ... [et al.]
  Bratislava : Katedra chirurgie SPAM, 2001
 698. BDF Reverzia antikoagulačného účinku nových perorálnych antikoagulácií pri krvácaní a v urgentných situáciách s rizikom krvácania - spoločné odporúčania odborných spoločností / A. Remková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, č. 3 (2014), s. 105-114
 699. BDF Poruchy hemostázy pri ochoreniach pečene / Angelika Bátorová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 26 (1997), s. 10 a 12
 700. BDF Hemofília - kráľovská choroba / Angelika Bátorová
  In: Humanita plus. - Č. 6 (2004), s. 1-3
 701. BDF Protidoštičkové lieky - súčasnosť a nové perspektívy / Angelika Bátorová
  In: Kardiológia pre prax. - Roč. 6, č. 2 (2008), s. 79-86
 702. BDF Nové antikoagulanciá - súčasnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja / Angelika Bátorová
  In: Kardiológia pre prax. - Roč. 6, č. 1 (2008), s. 45-50
 703. BDF Protitrombotické stavy a trombóza z pohľadu hematológa / Angelika Bátorová
  In: Via practica. - Roč. 3, č. 2 (2006), s. 75-80
 704. BDF ELN odporúčania na manažment pacientov s CML 2013 / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 242-246
 705. BDF Pokroky v liečbe vrodených krvácavých ochorení / Angelika Bátorová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 29 (1996), s. 15-16
 706. BDF Koncentráty koagulačných faktorov v liečbe hemofílie Nové postupy zaisťujúce vysokú účinnosť a bezpečnosť prípravkov, domácu liečbu a profylaktické podávanie / Angelika Bátorová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 17 (1997), s. 4-5
 707. BEE Klinika hematológie a transfuziológie 1954 / Angelika Bátorová
  In: 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-271-2006-2. - Praha : Grada Publishing, 2019. - S. 169-171
 708. BEE 55 rokov inštitucionálneho vzdelávania v odbore hematológia a transfuziológia / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 14, Suppl. 1 (2008), s. 175-177
 709. BEE Aktuálne problémy inhibítorov u pacientov s hemofíliou / Angelika Bátorová
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 14, č. 3 (2008), s. 156-159
 710. BEE Súčasný stav a perspektívy liečby hemofílie v SR / A. Bátorová a kolektív hematológov SR
  In: Trombóza a hemostáza 2007. - ISBN 978-80-86780-02-3. - Hradec Králové : HK Credit, 2007. - S. 25-28
 711. BEF Transplantácia krvotvorných buniek / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 104-106
 712. BEF 40 rokov Centra komplexnej hemofilickej starostlivosti a 20 rokov Národného hemofilického centra v Bratislave / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 3-6
 713. BEF Prvých 304 transplantácií krvotvorných buniek na KhAT LFUK a FNaPP Bratislava / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave. - ISBN 80-7167-081-2. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 149-151
 714. BEF Rozvoj komplexnej starostlivosti o vrodené krvácavé ochorenia. Národné hemofilické centrum / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Zborník prednášok z konferencie pri príležitosti 50 rokov Národnej transfúznej služby a 40 rokov Kliniky hematológie a transfuziológie FN Bratislava. - Bratislava : SLS, 1998. - S. 31-33
 715. BEF Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť (SHaTS) / Angelika Bátorová
  In: História Slovenskej lekárskej spoločnosti. - ISBN 978-80-89305-54-4. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2019. - S. 146-149
 716. BEF Profylaktická liečba hemofílie - hodnotenie efektu a výsledkov liečby / Angelika Bátorová
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 3-5
 717. BEF Význam multiparametrovej prietokovej cytometrie pre diagnostiku a efekt liečby / D. Harrachová ... [et al.]
  In: Myelómové fórum 2017. - Bratislava : Slovenská myelómová spoločnosť, 2017. - S. 15-19
 718. BEF Podporná liečba u pacientov s mnohopočetným myelómom - substitučná liečba imunoglobulínmi / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Myelómové fórum 2017. - Bratislava : Slovenská myelómová spoločnosť, 2017. - S. 24-26
 719. BFA Second primary malignancies in multiple myeloma: are they drug-related or is it natural course of disease? / K. Masárová ... [et al.]
  In: Lymphoma & Myeloma 2013 : International Congress on Hematologic Malignancies. - New York : Imedex, 2013. - S. P10
 720. BFA Mapping of inhibitory antibodies directed to the carboxy-terminus of FVIIa in severe FVII deficiency with elongated C-terminal variant(p.A354V-p.P464Hfst) / A. Branchini ... [et al.]
  In: ISTH 2013 : Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Amstersdam : [s.n.], 2013. - S. PA 1.08-2 [online]
 721. BFA Congenital antithrombin deficiency-clinical phenotype in 40 patients / T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: ISTH 2013 : Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Amstersdam : [s.n.], 2013. - S. PB 3.72.5 [online]
 722. BFA Frequency of FVIII inhibitor in patients treated with plasma derived FVIII concentrates / A. Morongová ... [et al.]
  In: ISTH 2013 : Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Amstersdam : [s.n.], 2013. - S. PO 154 [online]
 723. BFA Inherited thrombophilia and other risk factors in women with thrombotic complications of oral contraceptives / A. Bátorová ... [et al.]
  In: ISTH 2013 : Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Amstersdam : [s.n.], 2013. - S. PO 196 [online]
 724. BFA Zastúpenie hematologických ochorení v SR / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 17. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - Olomouc : [s.n.], 2003. - S. 10
 725. BFA Biologické a molekulové aspekty mnohopočetného myelómu vo vzťahu ku jeho liečiteľnosti a prognóze / A. Sakalová ... [et al.]
  In: 17. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - Olomouc : [s.n.], 2003. - S. 47-48
 726. BFA Introduction / Angelika Bátorová
  In: Embracing the Challenge of Advancing Age in Managing Hemophilia. - Melbourne : WFH, 2014. - nestr. [2 s.]
 727. BFA European survey of substitutive treatment of invasive procedurs in patients with haemophilia / C. Hermans ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 10, Suppl. 3 (2004), s. 9
 728. BFA Review of published evidence regarding optimal treatment of dental extraction in patients with haemophilia / B. White ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 10, Suppl. 3 (2004), s. 28
 729. BFA Comprehensive care - Central and Eastern Europe prospective / Angelika Bátorová
  In: Haemophilia. - Vol. 10, Suppl. 3 (2004), s. 41
 730. BFA Management of surgery in hemophilia with continuous infusion of coagulation factors: a systematic review of current practice / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 10, Suppl. 3 (2004), s. 68
 731. BFA Importance of vWF in immunotolerance treatment / Angelika Bátorová
  In: 17th International Meeting of the Danubian League Against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders and 20. Czech and Slovak Conference on Thrombosis and Haemostasis. - Hradec Králové : [s.n.], 2013. - S. [1-2]
 732. BFA Implementation of prophylactic treatment in haemophilia in Europe / Angelika Bátorová
  In: 17th International Meeting of the Danubian League Against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders and 20. Czech and Slovak Conference on Thrombosis and Haemostasis. - Hradec Králové : [s.n.], 2013. - S. 23
 733. BFA Total knee replacement in patients with haemophilia and other bleeding disorders / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 17th International Meeting of the Danubian League Against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders and 20. Czech and Slovak Conference on Thrombosis and Haemostasis. - Hradec Králové : [s.n.], 2013. - S. 22
 734. BFA Novel insights in the molecular etiology of recessive von Willebrand disease 2N due to D´D3 factor VIII-binding site mutations of von Willebrand factor / J. J. Michiels ... [et al.]
  In: 61st Annual Meeting of the Society of Thrombosis and Hemostasis Research [elektronický zdroj]. - Aarau : Meister ConCept, 2017. - Nestr. [2 s. ] [online]
 735. BFB Imunitná trombocytopénia dospelých / Angelika Bátorová
  In: 22. Stretnutie detských hematológov, transfuziológov a onkológov. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2018. - S. 15-15
 736. BFB Myeloproliferatívne neoplázie v dospelom a detskom veku: rozdiely v klinickom priebehu a liečbe / Antónia Hatalová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: 23. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov [elektronický dokument]. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2019. - S. 14-15 [online]
 737. BFB Hemophilic arthropathy - the current state of prevention and treatment in Slovakia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 21. Congress Alpe - Adria - Pannonia - Tatra. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 6-7
 738. BFB Získaný von Willebrandov syndróm - kazuistika / P. Mesár ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 19
 739. BFB Acquired hemophilia - the National hemophilia centre 20 years experience / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 34
 740. BFB Hematologický dispenzár / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 2. Celoštátna hematologicko-transfuziologická konferencia. - Piešťany : [s.n.], 2001. - S. 52
 741. BFB Európske princípy starostlivosti o hemofíliu. Uvedenie v Európskom parlamente a implementácia do slovenského národného hemofilického programu / Angelika Bátorová
  In: Európske princípy liečby hemofílie. - Bratislava : [s.n.], 2009. - S. 11
 742. BFB Inhibítory FVIII na Slovensku. 40 ročné skúsenosti a výsledky liečby inhibítorov v NHC Bratislava / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 11-12
 743. BFB Úskalia imunotolerančnej liečby - výsledky ITI u troch pacientov s inhibítorom v Banskej Bystrici / E. Bubanská, H. Fillová, A. Bátorová
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 13
 744. BFB Zaistenie venózneho prístupu pred začatím ITI u pacientov s inhibítorom (implantácia A-V fistuly Port-A-Cath) / A. Morongová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 14
 745. BFB Manažment extrakcií zubov u pacientov s inhibítormi / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 15
 746. BFB Veľké krvácanie a chirurgická liečba u pacientov s inhibítormi v materiáli NHC Bratislava / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 16-17
 747. BFB Úspešná profylaktická liečba prípravkom FEIBA u dospelých pacientov s inhibítorom / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 18
 748. BFB Komplikovaný priebeh a liečba závažného krvácania u pacienta s inhibítorom / L. Škopková ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 21-22
 749. BFB Imunotolerančná liečba pri hemofílii B s inhibítorom FIX / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 23-24
 750. BFB Inhibítory FVII - komplikácia liečby pri vrodenom deficite FVII a získaný efekt FVII / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 25-26
 751. BFB Získaný von Willebrandov syndróm / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 30
 752. BFB Národné a medzinárodné registre hemofílie a iných vrodených koagulopatií / Angelika Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 29S
 753. BFB Manažment heparínom indukovanej trombocytopénie / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 31S
 754. BFB Imunoterapeutické prístupy v liečbe myelofibrózy / Antónia Hatalová ... [et al.]
  In: Košické hematologické a transfúziologické dni. - ISBN 978-80-971468-8-7. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 41-41
 755. BFB Transplantácia krvotvorných buniek v Slovenskej republike / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 20. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : SLS, 2016. - S. 18
 756. BFB Manažment veľkého krvácania operácií u detí s hemofíliou v novorodeneckom a dojčenskom veku / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 20. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : SLS, 2016. - S. 26
 757. BFB Hemofília A ako prvý prípad ochorenia v rodine / E. Bubánska, H. Fillová, A. Bátorová ... [et al.]
  In: 20. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : SLS, 2016. - S. 26-27
 758. BFB Zaistenie venózneho prístupu pred začatím ITI u pacientov s inhibítorom (implantácia A-V fistuly a Port-A-cath) / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 20. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : SLS, 2016. - S. 28
 759. BFB Pokroky v ortopedickej liečbe hemofílie - rekonštrukčné operácie kĺbov na II. ortopedickej klinike LFUK a FNSP Bratislava / B. Šteňo ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 2
 760. BFB Manažment stomatochirurgickch výkonov u pacientov s hemofíliou a inými vrodenými koagulopatiami / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 3
 761. BFB Slizničné život-ohrozujúce krvácania u pacientov s hemofíliou / A. Morongová ... [et al.]
  In: 17. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 21-22
 762. BFB Národný register darcov kostnej drene / M. Kušíková ... [et al.]
  In: 19. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : SLS, 2015. - S. 26
 763. BFB Hemofília B - odlišná choroba a manažment? / Angelika Bátorová
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 14
 764. BFB Vplyv adherencie k rofylaxii na efekt a výsledky liečby / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 11
 765. BFB Mnohopočetná extrakcia zubov u pacienta s trombocytopatiou typu Bernard-Soulier / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 22
 766. BFB Totálna artroplastika kolenných kĺbov v materiáli Národného hemofilického centra / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 27
 767. BFB Hemihepatektómia u pacienta s ťažkou hemofíliou / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 28
 768. BFB Hematologické komplikácie antivírusovej liečby chronickej hepatitídy C u pacientov s vrodenými koagulopatiami / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 31
 769. BFB Liečba nehojacich sa defektov u pacientov s hemofíliou a von Willebrandovou chorobou metódou Vacuum Sealing / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 29
 770. BFB Rituximab v liečbe získanej hemofílie - kazuistika / A. Morongová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 32
 771. BFB Životohrozujúce krvácanie pri získanej hemofílii - kazuistika / J. Lazúr, A. Krotká, A. Bátorová
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 33
 772. BFB Špecifické problémy hemofílie detského veku / A. Bátorová, D. Jankovičová, E. Bubánska
  In: 17. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 21
 773. BFB Liečba mnohopočetného myelómu založená na totálnej terapii 3 - pilotná skúsenosť jedného pracoviska / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Myelómové fórum 2017. - Bratislava : Slovenská myelómová spoločnosť, 2017. - S. 22-23
 774. BFB Myelómová nefropatia / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Myelómové fórum 2017. - Bratislava : Slovenská myelómová spoločnosť, 2017. - S. 26-27
 775. BFB Immunologic disorders of hemostasis in monoclonal gamopathy / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Myelómové fórum 2017. - Bratislava : Slovenská myelómová spoločnosť, 2017. - S. 29-30
 776. BFB Plazmaferéza v liečbe hyperviskózneho syndrómu / J. Martinka ... [et al.]
  In: Myelómové fórum 2017. - Bratislava : Slovenská myelómová spoločnosť, 2017. - S. 31
 777. BFB Mutačná analýza génu pre faktor VIII u pacientov s hemofíliou A / M. Baldovič ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 36
 778. EDJ Aktuálne otázky liečby primárnej imunitnej trombocytopénie / Angelika Bátorová
  In: Event Report z EHA 2018 : Správa pre odborníkov v zdravotníctve. - ISBN 978-80-972221-7-8. - Bratislava : We Make Media Slovakia, 2018. - S. 5-10
 779. EDJ Optimalizácia liečby imúnnej trombocytopénie a nové stratégie liečby trombocytopénie pri aplastickej anémii a myelodysplastickom syndróme / Angelika Bátorová
  In: Event Report EHA 2017. - ISBN 978-80-972221-5-4. - Bratislava : We Make Media Slovakia, 2017. - S. 49-53
 780. EDJ Spomienka na zakladateľa slovenskej hematológie a transfuziológie prof. MUDr. Mikuláša Hrubiška, DrSc. / A. Bátorová, M. Mistrík
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 1-2
 781. EDJ Čo je nové v diagnostike a liečbe trombocytopénií / Angelika Bátorová
  In: Event Report z EHA 2019. - ISBN 978-80-99918-04-9. - Bratislava : We Make Media Slovakia, 2019. - S. 5-10
 782. EDJ Aktuálne otázky liečby primárnej imunitnej trombocytopénie / Angelika Bátorová
  In: Event Report z EHA 2018 : Zpráva pro odborníky ve zdravotnictví. - ISBN 978-80-87339-41-1. - Praha : We Make Media, 2018. - S. 17-20
 783. GHG Basic insights into the molecular etiology and pathology of von Willebrand factor (VWF) behind the ISTH and ECLM calssifications of von Willebrand disease using a complete set of VWF parameters / Jan Jacques Michiels ... [et al.]
  In: Austin Hematology [elektronický dokument]. - Roč. 4, č. 1 (2019), s. [1-25], Art. No. 1026 [online]
 784. GII Editoriál / Angelika Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 12, Suppl. 7 (2017), s. 3
 785. GII Životné jubileum docentky MUDr. Kláry Hrubiškovej, CSc. / A. Sakalová, A. Bátorová
  In: Monitor medicíny SLS. - Roč. 6, č. 3-4 (2016), s. 43-44
 786. GII Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof. / Angelika Bátorová
  In: Monitor medicíny SLS. - Roč. 6, č. 3-4 (2016), s. 44-45
 787. GII Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc., jr. / Angelika Bátorová
  In: Monitor medicíny SLS. - Roč. 6, č. 3-4 (2016), s. 45
 788. GII MUDr. Miloš Nosáľ, PhD. / Angelika Bátorová
  In: Monitor medicíny SLS. - Roč. 6, č. 3-4 (2016), s. 46
 789. GII Životné jubileum doc. MUDr. Martina Mistríka, CSc., zakladateľa transplantácie kostnej drene na Slovensku / Angelika Bátorová
  In: Monitor medicíny SLS. - Roč. 6, č. 3-4 (2016), s. 46-47
 790. GII Správa zo študijného pobytu v New York Blood Center / E. Fehervízyová, P. Turek, A. Bátorová
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 3, č. 1 (1993), s. 50-56
 791. GII Doc. MUDr. Klára Hrubišková, CSc. - 90 rokov / A. Sakalová, A. Bátorová, M. Mistrík
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 7-8 (2016), s. 293-294
 792. GII Trombotická trombocytopenická purpura / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Noviny. Onkologické centrum J. G. Mendela. - Č. 1 (2004), s. 8-9
 793. GII Životné jubileum doc. MUDr. Kláry Hrubiškovej, CSc., zakladateľky hemostazeológie a liečby hemofílie na Slovensku / A. Bátorová, A. Sakalová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 5-6

Informácie pre študentov

Zóna pre študentov