Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UN Bratislava

O klinike

Súčasti kliniky

Transplantačné centrum

- medzinárodne akreditovaný klinický program transplantácií všetkých typov vrátane nepríbuzenských transplantácií. 

Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene

- sa zaoberá vyhľadávaním a náborom darcov krvotvorných buniek

- oficiálnu stránku registra nájdete tu

 Ambulantná činnosť

- kľúčové postavenie vo včasnej diagnostike a v liečebnopreventívnej starostlivosti

- rozvíja komplexnú ambulantnú liečebnopreventívu činnosť pre ďalšie chorobné procesy, respektíve fázy liečby

Nárdodné hemofilické centrum

- zdokonaľovanie diagnostiky a liečby krvácavých ochorení

- komplexná dispenzárna starostlivosť o vrodené koagulopatie

- riadenie komplikovaných operačných výkonov na chirurgických klinikách UNB

- imunotolerančná liečba inhibítorov

- aktualizovanie celoslovenského registra vrodených koagulopatií

- koordinácia centrálneho nákupu koncentrátov koagulačných faktorov pre SR

Laboratórna časť

- kontinuálny a komplexný rozvoj laboratórnych systémov kvality

- zavádza a rozvíja sofistikované diagnostické metódy (imunofenotypizácia, tkanivové kultúry, imunogenetika, hemostazeológia) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej a onkohematologickej diagnostike

Aferetická jednotka

- vykonáva liečebné aferézy a odbery periférnych krvotvorných buniek.

Úsek kryokonzervácie

- sa zamerieva na spracovávanie a uchovávanie krvotvorných buniek  

Nadačná činnosť

- link na stránku nadácie nájdete tu

Zamestnanci LFUK

 1. AAA Kostní nádorová choroba / Z. Adam ... [et al.]
  Praha : Grada, 2005
 2. AAB Choroby červených a bielych krviniek / Martin Mistrík
  Bratislava : ProLitera, 2014
 3. AAB Chronická myelocytová leukémia / E. Tóthová ... [et al.]
  Prešov : Datapress, 2000
 4. ACB Klinická hematológia / A. Sakalová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2010
 5. ADC Dexamethasone compared to prednisolone for adults with acute lymphoblastic leukemia or lymphoblastic lymphoma: final results of the ALL-4 ramdomized, phase III trial of the EORTC Leukemia Group / B. Labar and EORTC Leukemia Group
  In: Haematologica - the Hematology Journal. - Vol. 95, No. 9 (2010), s. 1489-1495
 6. ADC Extracorporeal photopheresis for the prevention of acute GVHD in patients undergoing standard myeloablative conditioning and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation / P. J. Shaughnessy ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 45, No. 6 (2010), s. 1068-1076
 7. ADC Outcome of HLA-matched related allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for patients with acute leukemia in first complete remission treated in Eastern European centers. Better results in recent years / S. Giebel ... [et al.]
  In: Annals of Hematology. - Vol. 88, Iss. 10 (2009), s. 1005-1013
 8. ADC Inhibitors in severe hemophilia A: 25-year experience in Slovakia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Vol. 42, No. 5 (2016), s. 550-562
 9. ADC No difference in intra-arterial and intramuscular delivery of autologous bone marrow cells in patients with advanced critical limb ischemia / A. Klepanec ... [et al.]
  In: Cell Transplantation. - Vol. 21, No. 9 (2012), s. 1909-1918
 10. ADC Intra-arterial autologous bone marrow cell transplantation in a patient with upper-extremity critical limb ischemia / J. Maďarič ... [et al.]
  In: Cardiovascular and Interventional Radiology. - Vol. 36, No. 2 (2013), s. 545-548
 11. ADC Amphotericin B lipid complex to treat invasive fungal infections in cancer patients: report of efficacy and safety in 20 patients / E. Oravcová ... [et al.]
  In: Chemotherapy. - Vol. 41, No. 6 (1995), s. 473-476
 12. ADC Allogeneic BMT for haematological disorders: single centre experience of University hospital Bratislava / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 22, Suppl. 4 (1998), s. S67-S70
 13. ADC High-Dose cytarabine in induction treatment improves the outcome of adult patients younger than age 46 years with acute myeloid leukemia: Results of the EORTC-GIMEMA AML-12 trial / R. Willemze ... [et al.]
  In: Journal of clinical oncology [elektronický dokument]. - Vol. 32, No. 3 (2014), s. 219-228
 14. ADC Liposomal nystatin (L-NYS) in therapy of pulmonary aspergillosis refractory to conventional amphotericin B in cancer patients / Y. Krupová ... [et al.]
  In: Supportive Care in Cancer. - Vol. 9, No. 3 (2001), s. 209-210
 15. ADC Early detection of minimal residual disease by reverse - transcriptase polymerase chain - reaction predicts relapse in acute promyelocytic leukemia / E. Koller ... [et al.]
  In: Annals of Hematology. - Vol. 70, No. 2 (1995), s. 75-78
 16. ADC Allogeneic bone marrow transplantation for acute leukaemia - IGCI experience / B. Labar ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 17, No. 6 (1996), s. 1009-1012
 17. ADC MGN-3 arabinoxylan rice bran modulates innate immunity in multiple myeloma patients / D. Cholujová ... [et al.]
  In: Cancer Immunology Immunotherapy. - Vol. 62, No. 3 (2013), s. 437-445
 18. ADC Retrolective cohort study of an additive therapy with an oral enzyme preparation in patients with multiple myeloma / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Cancer Chemotherapy and Pharmacology. - Vol. 47, Suppl. S (2001), s. S38-S44
 19. ADC Serial measurements of cardiac biomarkers in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. - Vol. 31, Art. No. 13 (2012), s. [1-6]
 20. ADC Can we predict clinical cardiotoxicity with cardiac biomarkers in patients after haematopoietic stem cell transplantation? / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Cardiovascular Toxicology. - Vol. 15, No. 3 (2015), s. 210-216
 21. ADD Treatment of newly diagnosed patients with acute promyelocytic leukemia with modified spanish treatment protocol / I. Oravcová ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 57, č. 3 (2010), s. 270-279
 22. ADD Establishing the method of chimerism monitoring after allogeneic stem cell transplantation using multiplex polymerase chain reaction amplification of short tandem repeat markers and Amelogenin / S. Šufliarska ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 54, č. 5 (2007), s. 424-430
 23. ADD Inflammatory environment created by fibroblast aggregates induces growth arrest and phenotypic shift of human myeloma cells / K. Szabová ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 62, č. 6 (2015), s. 938-948
 24. ADD Use of direct sequencing for detection of mutations in the BCR-ABL kinase domain in Slovak patients with chronic myeloid leukemia / Ľ. Strháková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Vol. 58, No. 6 (2011), s. 548-553
 25. ADD Activation of HLA-G expression by 5-aza-2´- deoxycytidine in malignant hematopoetic cells isolated from leukemia patients / K. Poláková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 56, č. 6 (2009), s. 514-520
 26. ADD Is there still a role for autologous stem cell transplantation in acute myeloid leukemia? / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 60, č. 2 (2013), s. 167-173
 27. ADD Secondary malignancies after hematopoietic stem cell transplantation / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Vol. 58, No. 1 (2011), s. 1-8
 28. ADD A significance of additional chromosomal aberrations and other variables on post transplantation outcome of patients with CML / V. Vranová... [et al.]
  In: Neoplasma. - Vol. 52, No. 5 (2005), s. 381-387
 29. ADD Prognostic value of plasma-cell immunophenotype in patients with multiple myeloma / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 40, č. 6 (1993), s. 351-354
 30. ADD Prognostic significance of genetic markers in chronic myelogenous leukemia patients after bone marrow transplantation / A. Zámečníková, P. Križan, M. Mistrík
  In: Neoplasma. - Roč. 47, č. 5 (2000), s. 299-302
 31. ADD Autologous hematopoietic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia - single center experience / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Vol. 64, No. 5 (2017), s. 738-744
 32. ADE Výsledky randomizovanej štúdie v závislosti od postupov liečby pri mnohopočetnom myelóme / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 9, č. 4 (1996), s. 130-134
 33. ADE Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu doporučení České myelové skupiny a Myelomové sekce České hematologické společnosti pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu / Z. Adam ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 9, Suppl. 1 (2003), s. 3-33
 34. ADE Sledovanie obnovy krvotvorby a cytotoxickej aktivity NK-buniek po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek / M. Sapák ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 3, č. 10 (2004), s. 90-98
 35. ADE Liečba kostnej choroby pri mnohopočetnom myelóme / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 7, č. 1 (2002), s. 17-22
 36. ADE Použitie plerixaforu "on demand" pri mobilizácii periférnych kmeňovch buniek u pacientky s mnohopočetným myelómom / M. Zwiewka ... [et al.]
  In: Farmakoterapia. - Roč. 1, č. 1 (2011), s. 7-12
 37. ADE Transfúzia darcových orgánov / Martin Mistrík
  In: Transfuze dnes. - Roč. 6, č. 4 (2000), s. 137-143
 38. ADE Fenotypová a genotypová analýza vrodenej hypofibrinogenémie a dysfibrinogenémie / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 51, č. 7-8 (2005), s. 802-808
 39. ADE Súčasná klasifikácia, diagnostika a prognóza primárnych monoklonových gamapatií (paraproteinémií) / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 16, č. 4 (2010), s. 193-201
 40. ADE Zápalové a protizápalové cytokíny pri zhubných hematologických ochoreniach / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 16, č. 1 (2003), s. 19-23
 41. ADE Problém diferenciálnej diagnózy a liečby Waldenströmovej makroglobulinémie / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 13, č. 3 (2000), s. 79-82
 42. ADE Fibronektín a ľudská slezina / J. Šidlo ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 32/41, č. 1 (1996), s. 14-18
 43. ADE Skúsenosti s PUVA liečbou dvoch prípadov akútnej choroby štepu proti hostiteľovi (graft-versus-host disease - GVHD). / V. Filo ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 68, č. 4 (1993), s. 203-205
 44. ADE Autológna transplantácia krvotvorných buniek u chorého s juvenilnou chronickou artritídou / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 45, č. 12 (1999), s. 720-722
 45. ADE Dlhodobé prežitie pri mnohopočetnom myelóme / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 40, č. 2 (1994), s. 98-103
 46. ADE Porovnanie účinnosti a tolerancie ferosulfátových prípravkov Aktiferrin kapsle a Tardyferon dražé u pacientov s nekomplikovanou sideropenickou anémiou / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 134, č. 20 (1995), s. 666-668
 47. ADE Sledovanie denzity adhezívnych proteínov po perorálnom podaní proteolytických enzýmov pri mnohopočetnom myelóme / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 41, č. 12 (1995), s. 822-826
 48. ADE Problém osteoporózy pri mnohopočetnom myelóme / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 44, č. 11 (1998), s. 649-653
 49. ADE Prvé skúsenosti s liečbou ponatinibom - kazuistika pacientky v blastovej kríze chronickej myelocytovej leukémie / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Farmakoterapia. - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 151-153
 50. ADE Richterov syndróm (bimorfný malígny lymfón) / D. Holomáňová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 48, č. 3 (2002), s. 259-263
 51. ADE Bone changes in multiple myeloma - current etiopathogenic, diagnostic and therapeutic aspects / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 48, č. 7 (2002), s. 642-648
 52. ADE Symptomatický myeloidný sarkóm uteru v čase diagnózy akútnej myeloblastovej leukémie - kazuistika / M. Martišová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 17, č. 3 (2011), s. 144-148
 53. ADE Neskoré následky u pacientov liečených alogénnou transplantáciou kmeňových krvotvorných buniek / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 24, č. 6 (2011), s. 453-459
 54. ADE Bosutinib v liečbe chronickej myelocytovej leukémie s pozitivitou génu BCR/ABL / Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Farmakoterapia. - Roč. 8, č. 1 (2018), s. 4-7
 55. ADE Dasatinib v 2. línii liečby chronickej myelocytovej leukémie u pacientov s rezistenciou alebo intoleranciou imatinibu na Klinike hematológie a transfuziológie Bratislava v rokoch 2007-2011 / M. Martišová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 18, č. 3 (2012), s. 105-111
 56. ADE Perorálna substitúcia železa prípravkom Sorbifer Durules u pacientov so sideropenickou anémiou / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Gynekolog. - Roč. 3, č. 6 (1994), s. 215
 57. ADF Autológna transplantácia kmeňových buniek u pacienta s kritickou končatinovou ischémiou - 12 mesačné sledovanie - kazuistika / A. Klepanec ... [et al.]
  In: Slovenská rádiológia. - Roč. 18, č. 2 (2011), s. 9-12
 58. ADF Epigenetická a integratívna liečba mnohopočetného myelómu / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, č. 1 (2014), s. 12-15
 59. ADF Problematika hemolytických anémií v Slovenskej republike / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 56, č. 6 (2007), s. 243-249
 60. ADF Korelácia chimérizmu po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek s výskytom GvHD a relapsu / M. Krivošíková ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 1, č. 4 (2006), s. 250-253
 61. ADF Molekulová analýza dedičných hemolytických anémií na Slovensku / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 48, č. 4 (1999), s. 115-119
 62. ADF Postihnutie centrálneho nervového systému pri hematologických malignitách / M. Mistrík, B. Czako, F. Al Sabty
  In: Onkológia. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 146-148
 63. ADF Vplyv kombinovanej chemoterapie na dlhodobé prežitie pri mnohopočetnom plazmocytóme / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 46, č. 6 (1997), s. 147-149
 64. ADF Prehľad súčasných možností včasnej diagnostiky a liečby plazmocytómu II. Liečba plazmocytómu a jej vplyv na prežívanie chorých / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 40, č. 9 (1991), s. 493-498
 65. ADF Isolated extra-medullary relapse of acute leukemia following allogeneic bone marrow transplantation / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 109, č. 8 (2008), s. 358-361
 66. ADF Tazocin v liečbe febrilnej neutropénie u hematologických chorých / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Acta chemotherapeutica. - Roč. 8, č. 1 (1999), s. 28-32
 67. ADF Leukemia in pregnancy / F. Al Sabty, E. Demečková, M. Mistrík
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 109, č. 8 (2008), s. 364-366
 68. ADF Teikoplanín v liečbe grampozitívnych a zmiešaných infekcií u 83 imunosuprimovaných dospelých a detí: multicentrická štúdia / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Acta chemotherapeutica. - Roč. 6, č. 1 (1997), s. 51-53
 69. ADF Liečba chronickej myelocystovej leukémie na KHAT v Bratislave v rokoch 2002 - 2007 / Z. Sninská, E. Demečková, M. Mistrík
  In: Onkológia. - Roč. 3, č. 6 (2008), s. 397-400
 70. ADF Problém kostných zmien pri asymptomatickom mnohopočetnom myelóme a ich liečba / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 8, č. 2-3 (1998), s. 28-35
 71. ADF Mnohopočetný myelóm (klinika a diagnostika) / M. Mistrík, Z. Adam
  In: Interná medicína. - Roč. 8, č. 12 (2008), s. 617-622
 72. ADF ABO inkompatibilná transplantácia kostnej drene a krvotvorných buniek / D. Cupaníková ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 7-12
 73. ADF Autológna transplantácia krvotvorných buniek v hematológii / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 7, č. 2 (1997), s. 3-11
 74. ADF Reakcia štepu proti príjemncovi (2.) Akútna GVHD / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 7, č. 2 (1997), s. 11-15
 75. ADF Fludarabin - ďalší purínový analóg v liečbe hematologických malignít / M. Hrubiško, M. Mistrík
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 5, č. 3-4 (1995), s. 52-61
 76. ADF Reakcia štepu proti príjemncovi (I) / M. Mistrík, E. Bojtárová, M. Hrubiško
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 6, č. 1 (1996), s. 20-26
 77. ADF Prognóza pacienta s MDS, prognostické systémy používané pri MDS, (IPSS, WPSS, R-IPSS) / S. Kubalová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 2 (2014), s. 112-114
 78. ADF Nové aspekty v diagnostike a liečbe akútnych leukémií / Martin Mistrík
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 6, č. 2-3 (1996), s. 31-56
 79. ADF Vplyv rizikových faktorov trombózy na výskyt trombotických komplikácií u pacientov s esenciálnou trombocytémiou / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 2 (2014), s. 116-121
 80. ADF Primárna amyloidáza obličiek a asymptomatický (smoldering) mnohopočetný myelóm / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, č. 7-8 (2009), s. 338-342
 81. ADF Pomalidomid: nová imunomodulačná látka v liečbe mnohopočetného myelómu / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 3 (2014), s. 163-164
 82. ADF Liečba akútnej promyelocytovej leukémie na KHaTa NOÚ v Bratislave - naše skúsenosti / I. Oravcová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, č. 2 (2007), s. 390-394
 83. ADF Výsledky liečby invazívnej mykotickej infekcie u hematologických chorých / J. Tóthová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 56, č. 11 (2007), s. 451-454
 84. ADF Transplantácia kostnej drene z pohľadu anesteziológa / O. Masár ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 3, č. 4 (1993), s. 58-61
 85. ADF Indikácie transplantácie kmeňových krvotvorných buniek / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 7, č. 4 (1997), s. 29-32
 86. ADF Diagnostika a liečba invazívnych mykóz (odporúčané štandardy pre SR) / Ľ. Drgoňa ... [et al.]
  In: Antibiotiká a rezistencia. - Roč. 3, Suppl. 1 (2004), s. 5-16
 87. ADF Súčasná liečba mnohopočetného myelómu a Waldenströmovej makroglobulinémie / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 53, č. 7-8 (2004), s. 280-284
 88. ADF Monitorovanie chimérizmu po alogénnej transplantácii krvotvorných bunke analýzou DNA pomocou lokusov VNTR / M. Krivošíková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. 22-24
 89. ADF Magnetické čistenie transplantátov kmeňových krvotvorných buniek / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 53, č. 5 (2004), s. 163-168
 90. ADF Očkovanie dospelých pacientov po transplantácii krvotvorných buniek / E. Bojtarová, V. Czako, M. Mistrík
  In: Lekársky obzor. - Roč. 53, č. 5 (2004), s. 184-187
 91. ADF Aktuálne problémy včasného rozpoznania primárnej malígnej monoklonovej gamapatie / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 53, č. 5 (2004), s. 177-183
 92. ADF Vrodená dysfibrinogenémia a hypofibrinogenémia - molekulová báza a klinický fenotyp / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 109-115
 93. ADF CD 34 pozitívna selekcia v transplantácii kmeňových buniek krvotvorby / M. Gubková ... [et al.]
  In: Speculum Nostrum. - Roč. 5, č. 4 (2004), s. 103-105
 94. ADF Význam in vitro kultivácie krvotvorných kmeňových buniek / M. Siváková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 55, č. 5 (2006), s. 207-212
 95. ADF Chronická myeloidná leukémia v súvislosti s alogénnou transplantáciou kostnej drene / I. Hojsíková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 50, č. 2 (2001), s. 45-47
 96. ADF Alternatívne prístupy v liečbe spontáneho retroperitoneálneho hematómu u pacientky s chronickou myellocytovou leukémiou po alogénnej transplantácii periférnych kmeňových buniek - rekombinantný koagulačný faktor VIIA / P. Weibl ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 55, č. 6 (2006), s. 257-261
 97. ADF Autológna transplantácia v liečbe akútnych leukémií v dospelom veku / M. Hrubiško, ml. ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 50, č. 2 (2001), s. 39-44
 98. ADF Intenzívna imunosupresívna liečba pacientov so získanou ťažkou aplastickou anémiou / E. Bojtárová, E. Demečková, M. Mistrík
  In: Lekársky obzor. - Roč. 55, č. 7-8 (2006), s. 278-284
 99. ADF Adhezívne proteíny a ich interakcie s cytokínmi pri hematologických procesoch II. časť / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 9, č. 4 (1999), s. 3-10
 100. ADF Lymfadenopatia / Martin Mistrík
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 11, č. 2 (2001), s. 269-277
 101. ADF Primárna a sekundárna amyloidóza z hľadiska súčasných diagnostických a liečebných možností / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 12, č. 1-2 (2002), s. 486-493
 102. ADF Miesto bosutinibu v terapii chronickej myelocytovej leukémie / Z. Sninská, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 11, č. 3 (2016), s. 176-179
 103. ADF Použitie lenograstimu (glykozylovaného G-CSF) pri stimulácii krvotvorných buniek / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 10, č. 4 (2000), s. 177-183
 104. ADF Význam adhezívnych molekúl pri regulácii hematopoézy / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 9, č. 1-2 (1999), s. 22-27
 105. ADF Solitérne plazmocytómy - ich význam v diferenciálnej diagnostike zhubných chorôb / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 55, č. 7-8 (2006), s. 272-277
 106. ADF Makrocytová anémia / Martin Mistrík
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 10, č. 2 (2000), s. 65-69
 107. ADF 200 transplantácií krvotvorných buniek na Klinike hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice v Bratislave / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 3 (2002), s. 13-18
 108. ADF Význam transplantácie kostnej drene pri zápalových reumatologických ochoreniach / M. Mistrík, A. Sakalová
  In: Rheumatologia. - Roč. 13, č. 3 (1999), s. 115-123
 109. ADF Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek pre mnohopočetný myelóm / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 8, č. 3 (2013), s. 180-183
 110. ADF Prospektívna, observačná, pilotná štúdia o účinnosti a bezpečnosti vorikonazolu v indikácii invazívnych mykóz / E. Tóthová ... [et al.]
  In: Acta chemotherapeutica. - Roč. 14, č. 1-2 (2005), s. 35-37
 111. ADF Terapeutická angiogenéza v liečbe pacientov s kritickou končatinovou ischémiou / A. Klepanec ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 60, č. 4 (2011), s. 171-174
 112. ADF Súčasné možnosti liečby a manažment pacientov s hemofíliou / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 15, č. 4 (2017), s. 14-16
 113. ADF K otázke interakcií cytokínov a expresie adhezívnych proteínov pri mnohopočetnom myelóme / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 6, č. 1 (1996), s. 23-27
 114. ADF Liečba akútnej leukémie / Martin Mistrík
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 4, č. 1 (1992), s. 9-19
 115. ADF Liečba chronickej myeloickej leukémie alogénnou transplantáciou kostnej drene od HLA-identického súrodenca / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 5, č. 1 (1995), s. 23-31
 116. ADF Amfotericín B lipid complex (ABLC) v liečbe invazívnych mykóz u onkologických pacientov - prvé skúsenosti v Európe / E. Oravcová ... [et al.]
  In: Acta chemotherapeutica. - Roč. 4, č. 3-4 (1995), s. 74-76
 117. ADF Súčasný pohľad na paraneoplastický syndróm so špeciálnym zameraním na hematologické poruchy / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 45, č. 6 (1996), s. 173-176
 118. ADF Možnosti výberu HLA-identickej dvojice darca-príjemca na transplantácie kostnej drene / M. Buc ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 91, č. 7 (1990), s. 516-520
 119. ADF Transplantácia kostnej drene / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 1, č. 1 (1991), s. 10-26
 120. ADF Primárna amydoloidóza a amyloidná angiopatia / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 24-33
 121. ADF Imunotypizácia dreňových a cirkulujúcich buniek pri prognostickom posúdení plazmocytómu / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 38, č. 7 (1992), s. 685-692
 122. ADF Diagnostika a liečba systémovej amyloidózy 2. časť / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 46, č. 10-11 (1997), s. 255-258
 123. ADF Podporný účinok hydrolytických enzýmov pri liečbe imunocytómu a plazmocytómu / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 38, č. 9 (1992), s. 921-929
 124. ADF Chronická myelocytová leukémia - príklad úspešnej cielenej terapie nádorovej choroby / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 11, č. 3-4 (2014), s. 112-116
 125. ADF Oxsoralen a ultrafialové a žiarenie (PUVA) v liečbe akútnej reakcie štepu proti príjemcovi / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 3, č. 2 (1993), s. 39-44
 126. ADF Waldenströmová makroglobulinémia - aký je súčasný stav? / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 9, č. 1-2 (1999), s. 56-60
 127. ADF Choice of donor - recipient sibling - pairs for allogeneic bone marrow transplantation / M. Buc ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 101, č. 3 (2000), s. 173-175
 128. ADF Transplantácia krvotvorných buniek pre myelodysplastický syndróm / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 5 (2014), s. 320-322
 129. ADF Alotransplantácia krvotvorných buniek pre chronickú myeloickú leukémiu Výsledky transplantačného centra vo FN Bratislava / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 9, č. 1 (1999), s. 28-39
 130. ADF Alogénna transplantácia kostnej drene po prípravnom režime s busulfanom / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 4, č. 2 (1994), s. 3-8
 131. ADF Včasná diagnostika mnohopočetného myelómu - jeho latentných a variantných foriem / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 91-97
 132. ADF Odbery, príprava a transplantácia periférnych krvotvorných buniek pri mnohopočetnom myelóme / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 50, č. 7-8 (2001), s. 241-245
 133. ADF Solubilný TNF a možnosti jeho klinického využitia / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 4, č. 2 (1994), s. 9-14
 134. ADF The feasibility of an early hospital discharge following chemotherapy for the acute myeloid leukemia / L. Sopko ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 113, č. 5 (2012), s. 298-300
 135. ADF Odporúčania terapeutického využitia imunoglobulínov / P. Pružinec ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 20-26
 136. ADF Závažné akútne poškodenie obličiek indukované mnohopočetným myelómom - 2-ročné sledovanie pacientov / Jana Mateovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. 3 (2018), s. 117-121
 137. ADF Vyšetrenie erytrokinetiky pri myelodysolastickom syndróme / Martin Mistrík
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 37, č.2 (1991), s. 166-171
 138. ADF Liečebná plazmaferéza / J. Martinka, A. Bátorová, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 16, č. 12 (2016), s. 481-484
 139. ADF Liečba retroperitoneálneho hematómu u hematologických pacientov / P. Weibl ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 5, č. 2 (2009), s. 84-88
 140. ADF Klinické skúsenosti s transplantáciou kostnej drene medzi súrodencami (TKD) / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 12-18
 141. ADF Transplantácia kostnej drene od HLA-identického súrodenca pre ťažkú aplastickú anémiu / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 7, č. 4 (1997), s. 35-40
 142. ADF Esenciálna trombocytémia / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 8, č. 6 (2013), s. 374-378
 143. ADF Prognostic significance of cytokines and inflammatory reactions malignant diseases / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Journal of Health Management and Public Health. - Roč. 5, č. 1-2 (2002), s. 74-84
 144. ADF Azitromycín versus V-penicilín, obidva v kombinácii s ofloxacínom a flukonazolom v prevencii infekčných komplikácií počas neutropénie u leukemických pacientov / S. Špánik ... [et al.]
  In: Acta chemotherapeutica. - Roč. 6, č. 1 (1997), s. 65-67
 145. ADF Klinický význam stanovenia hepcidínu, centrálneho regulátora metabolizmu železa / M. Nosáľ, M. Mistrík
  In: Lekársky obzor. - Roč. 60, č. 10 (2011), s. 418-423
 146. ADF Prvé skúsenosti s transplantáciou kostnej drene (TKD) / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 62-72
 147. ADF Darovanie krvotvorných kmeňových buniek / K. Slezáková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 31-35
 148. ADF Polycytémia vera - súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu / Antónia Hatalová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 13, č. 1 (2018), s. 186-189
 149. ADF História diagnostiky a liečby mnohopočetného myelómu na Slovensku / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 6 (2015), s. 285-290
 150. ADF Daratumumab v kombinovanej liečbe mnohopočetného myelómu / Ľubica Harvanová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 13, č. 3 (2018), s. 216-220
 151. ADF Diagnostika a liečba pacientov s primárnou myelofibrózou / J. Lukáš, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 12, č. 11 (2012), s. 534-538
 152. ADF Liečba pacientov s FLT3 pozitívnou akútnou myeloblastovou leukémiou / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 14, č. 6 (2019), s. 425-428
 153. ADF Darovanie periférnych krvotvorných kmeňových a progenitorových buniek z hľadiska bezpečnosti darcu / V. Rimajová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 60, č. 12 (2011), s. 512-517
 154. ADF Abnormal cardiomarkers in leukemia patients treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 113, č. 3 (2012), s. 159-162
 155. ADF Hypereozinofilný syndróm - leukémia, lymfómy, myeloproliferatívny a myelodysplastický syndróm s eozinofiliou / M. Šteruská ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 4, č. 1 (1994), s. 14-22
 156. ADF Granulocyte transfusions / V. Rimajová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 113, č. 3 (2012), s. 175-181
 157. ADF Diagnosis and therapy of systemic amyloidosis / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Journal of Health Management and Public Health. - Roč. 5, č. 4 (2000), s. 32-43
 158. ADF Indikačné kritéria transplantácie krvotvorných buniek na začiatku tretieho tisícročia v Slovenskej republike / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 11, č. 1 (2001), s. 236-244
 159. ADF Výskyt hematologických chorôb v Slovenskej republike / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 53, č. 5 (2004), s. 169-173
 160. ADF Nové trendy v liečbe Ph+ akútnej lymfoblastovej leukémie / F. Farkaš ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 12, č. 3 (2017), s. 210-212
 161. ADF Autológna transplantácia v liečbe chronickej myeloickej leukémie / M. Hrubiško, ml., M. Mistrík, E. Demečková
  In: Lekársky obzor. - Roč. 48, č. 2 (1999), s. 31-38
 162. ADF Kardiotoxicita po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, B. Mladosievičová
  In: Kardiológia pre prax. - Roč. 13, č. 2 (2015), s. 74-76
 163. ADF Trombotické mikroangiopatie a hemolyticko-uremický syndróm / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. 6 (2019), s. 234-242
 164. ADF Štvorročné pretrvávanie liečebnej odpovede u pacientky s pokročilým myelómom - kazuistika / Zdenka Štefániková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 4-7
 165. ADF Súčasný pohľad na systémovú AL amyloidózu z hľadiska včasnej diagnózy / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 58, č. 10 (2009), s. 425-430
 166. ADF Pomalidomid u ťažko predliečeného pacienta s mnohopočetným myelómom - kazuistika / Ľubica Harvanová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 14-17
 167. ADF Prídavné chromozómové zmeny u pacientov s akútnou promyelocytovou leukémiou - ich vplyv na prežívanie / I. Oravcová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 4, č. 6 (2009), s. 354-358
 168. ADM Single center experience with the treatment of older patients with myelodysplastic syndrome, not eligible for intensive therapy and its financial consequences / L. Masáková ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 22, č. 2 (2016), s. 106-114
 169. ADM Udržiavacia liečba lenalidomidom u pacientov s mnohopočetným myelómom / Ľ. Roziaková, M. Mistrík
  In: Klinická onkologie. - Roč. 26, č. 3 (2013), s. 186-190
 170. ADM Analýza zhody vyšetrenia inhibítorov FVIII Bethesda metódou a modifikovanou Nijmegen metódou a vplyv hraničných titrov inhibítorov na farmakodynamiku a farmakokinetiku FVIII u pacientov s hemofíliou A / A. Morongová... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 22, č. 3 (2016), s. 172-181
 171. ADM Characteristics of responders to autologous bone marrow cell therapy for no-option critical limb ischemia / J. Maďarič ... [et al.]
  In: Stem Cell Research & Therapy [elektronický zdroj]. - Vol. 7 (2016), Art. No. 116 [8 s.] [online]
 172. ADM Diagnostic Tools of Waldenström's Macroglobulinemia - Best Possibilities for Non-invasive and Long-term Disease Monitoring / K. Growkova ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 30, Suppl. 2 (2017), s. 2S81-2S91
 173. ADM Pomalidomid v liečbe relabujúceho a refraktérneho mnohopočetného myelómu / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Klinická onkologie. - Roč. 27, č. 5 (2014), s. 318-325
 174. ADM Erdheimova-chesterova choroba - Poddiagnostikovaná zriedkavá choroba? / Martin Mistrík
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 60, č. 5-6 (2014), s. 410-411
 175. ADM Improvement in asymmetric dimethylarginine and oxidative stress in patients with limb salvage after autologous mononuclear stem cell application for critical limb ischemia / J. Maďarič ... [et al.]
  In: Stem Cell Research & Therapy [elektronický zdroj]. - Vol. 8 (2017), Art. No. 165 [7 s.] [online]
 176. ADM Transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s myelodysplastickým syndrómom - skúsenosti jedného centra / Lenka Magyaricsová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 25, č. 2 (2019), s. 168-175
 177. ADM Manažment veľkých operácií u pacientov s hemofíliou A kontinuálnou infúziou a bolusovými injekciami FVIII - farmakokinetický prístup k liečbe / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 23, č. 2 (2017), s. 61-72
 178. ADM Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 23, č. 2 (2017), s. 73-81
 179. ADM Mutácie génu F8 u pecientov s ťažkým stupňom hemofílie A a výskyt inhibítorov FVIII / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. 3 (2018), s. 194-206
 180. ADN Treatment difficulty with acute GVHD - frequent cause of mortality after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation / J. Lukáš ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 115, č. 2 (2014), s. 80-82
 181. ADN Metabolický syndróm u pacientov po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek / L. Setteyová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 64, č. 5 (2015), s. 176-180
 182. ADN Graft-versus-host disease management / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 117, č. 7 (2016), s. 388-396
 183. ADN Collection of peripheral hematopoietic stem/progenitor cells / V. Rimajová Diheneščíková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 116, č. 1 (2015), s. 9-13
 184. ADN The use of granulocyte colony stimulating factor after autologous hematopoietic stem cell transplantation / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 9 (2019), s. 668-672
 185. ADN Dlhodobé prežitie pri mnohopočetnom myelóme. Výsledky 40-ročných štúdií / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 62, č. 2 (2013), s. 57-62
 186. AEC Výskyt novotvarů mízní a krvetvorné tkáně / Martin Mistrík
  In: Obecná onkologie. - ISBN 80-210-3574-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 428-429
 187. AEC National registry of Factor VII deficiency in Slovakia - clinical survey of 230 patients / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Gene Diagnosis of Inherited Bleeding Disorders. - ISBN 3-936142-80-7 (Europe). - Lengerich : PABST, 2002. - S. 146-161
 188. AEC Výskyt novotvarů mízní a krvetvorné tkáně / Martin Mistrík
  In: Obecná onkologie a podpůrná léčba. - ISBN 80-247-0677-6. - Praha : Grada, 2003. - S. 722-728
 189. AED Transplantácia krvotvorných buniek / Martin Mistrík
  In: Princípy internej medicíny : 2. - ISBN 80-88908-69-8. - Bratislava : SAP, 2001. - S.1829-1835
 190. AED Hemolytické anémie / A. Sakalová, M. Mistrík
  In: Princípy internej medicíny : 2. - ISBN 80-88908-69-8. - Bratislava : SAP, 2001. - S. 1699-1718
 191. AED Význam transplantácie kostnej drene pri zápalových reumatických chorobách / M. Mistrík, A. Sakalová
  In: Reumatológia v teórii a praxi. VI.. - ISBN 80-8063-163-8. - Martin : Osveta, 2004. - S. 939-946
 192. AED Transplantácia krvotvorných buniek na Slovensku / Martin Mistrík
  In: Princípy chirurgie : 1. - ISBN 80-89104-94-0. - Bratislava : SAP, 2007. - S. 843-845
 193. AED Hematologické nádorové choroby / Martin Mistrík
  In: Geriatria. - ISBN 978-80-89171-73-6. - Bratislava : Herba, 2010. - S. 374-377
 194. AED Systémová amyloidóza / A. Sakalová, M. Mistrík, J. Rovenský
  In: Princípy internej medicíny : 2. - ISBN 80-88908-69-8. - Bratislava : SAP, 2001. - S. 1556-1564
 195. AED Kvantitatívne zmeny zloženia krvi / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 99-101
 196. AED Vrodená hemochromatóza a porfýrie / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 102-107
 197. AED Hypoprodukčné anémie / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 107-118
 198. AED Hemolytické anémie a anémia po akútnom krvácaní / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 118-126
 199. AED Hemoglobinotapie / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 126-134
 200. AED Akútne leukémie / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 145-149
 201. AED Chronické leukémie / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 150-156
 202. AED Myeloproliferatívne choroby / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 156-164
 203. AED Lymfoproliferácie / M. Mistrík, E. Bojtárová
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 165-172
 204. AED Ochorenia plazmatických buniek / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - ISBN 978-80-970253-9-7. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 172-184
 205. AED Leukémie / Martin Mistrík
  In: Klinická a radiačná onkológia. 1 diel. - ISBN 978-80-8063-302-8. - Martin : Osveta, 2010. - S. 663-671
 206. AED Chronická lymfocytová leukémia / Martin Mistrík
  In: Klinická a radiačná onkológia. 1 diel. - ISBN 978-80-8063-302-8. - Martin : Osveta, 2010. - S. 672-674
 207. AED Chronická myelocytová leukémia / Martin Mistrík
  In: Klinická a radiačná onkológia. 1 diel. - ISBN 978-80-8063-302-8. - Martin : Osveta, 2010. - S. 675-678
 208. AED Myelodysplastický syndróm / Martin Mistrík
  In: Klinická a radiačná onkológia. 1 diel. - ISBN 978-80-8063-302-8. - Martin : Osveta, 2010. - S. 679-681
 209. AED Myeloproliferatívne ochorenia / Martin Mistrík
  In: Klinická a radiačná onkológia. 1 diel. - ISBN 978-80-8063-302-8. - Martin : Osveta, 2010. - S. 682-688
 210. AED Infekcie v potransplantačnom období / O. Bálint, M. Mistrík
  In: Princípy internej medicíny : 3. - ISBN 80-88908-69-8. - Bratislava : SAP, 2001. - S. 2340-2346
 211. AEG Thalidomide-Dexamethasone versus Melphalan -Prednisolone as first line treatment in elderly patients with multiple myeloma: second interim analysis / H. Ludwig ... [et al.]
  In: Haematologica - the Hematology Journal. - Vol. 92, Suppl. 1 (2007), s. 166
 212. AEG Long-term outcomes of autologous transplantation in multiple myeloma: benefit from newer drugs used in the relapsed setting / R. Hájek ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 112, No. 11 (2008), s. 1144
 213. AEG Monitoring of chimerism after allogeneic heamatopoetic stem cell transplantation by analysing DNA using VNTR loci / M. Krivošíková ... [et al.]
  In: Tissue Antigens. - Vol. 64, No. 4 (2004), s. 369
 214. AEG Extracorporeal photoimmune therapy with uvadex (R) for the prevention of acute graft versus host disease in patients undergoing standard myeloablative conditioning and allogeneic haematopoietic stem cell transplantation / P.J. Shaughnessy ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 102, No. 11, Part 1 (2003), s. 2643
 215. AEG A multi-institutional study of extracorporeal photoimmune therapy with UVADEX R for preventin of acute GVHD in patients undergoing standard myeloablative conditioning and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation / P. J. Shaughnessy ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 104, No. 11 (2004), s. 347A
 216. AEG A multi-institutional study of extracorporeal photophoresis (ECP) with UVADEX R for the prevention of acute graft vs. host disease (AGVHD) in patients (PTS) undergoing allogeneic hematopoietic progenitor cell transplants (ALLO-HPCT) with myeloablative conditioning / S. Abhyankar... [et al.]
  In: Biology of Blood and Marrow Transplantation. - Vol. 10, No. 2, Special Supplement 1 (2004), s. 53
 217. AEG High dose (HD-Ara-C) vs standard dose cytosine arabinoside (SD-AraC) during induction in acute myelogenous leukemia (AML): Impact on stem cell mobolization after consolidation and on autologous transplantation (Second report of the EORTC-leukemia group (LG) - GIMEMA AML- 12 trial / R. Willemze ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 108, No. 11 (2006), s. 184a
 218. AEG High dose cytosine arabinoside (HD-AraC) vs standard dose AraC(SD-AraC) during induction, and stem cell transplantationfollowed by IL-2 or no maintenance in acute myelogenos leukemia (AML): first report on the AML-12 phase III trial of the EORTC-leukemia group (LG) and GIMEMA / R. Willemze ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 106, No. 11 (2005), s. 83A
 219. AEG Dexamethasone versus methyl-prednisolone in induction therapy for adult acute lymphoblastic (ALL) and non-hodgkin lymphoma (NHL) patients 60 years old : final results of the eortic ll-4 phase III trial / B. Labar ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 106, No. 11 (2005), s. 522a
 220. AEG Stem cell transplantation and immunosuppressive treatment of severe aplastic anaemia. Single-centre experiences / E. Bojtárová, M. Mistrík, B. Czako
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 35, Supplement 2 (2005), s. S379
 221. AEG Allogeneic and autologous stem cell transplantation for chronic myelogenous leukaemia / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 35, Supplement 2 (2005), s. S381
 222. AEG Outcome of adult patients with severe aplastic anaemia treated with immunosuppressive treatment: a single-centre experience / E. Bojtárová, M. Mistrík
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 41, Suppl. 1 (2008), s. S143
 223. AEG Autologous transplantation of blood stem cells in acute myeloid leukaemia - 10-year experience at the Clinic of Haematology, Bratislava / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 35, Supplement 2 (2005), s. S227
 224. AEG Gynecological problems in women with severe congenital factor VII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Vol. 115, Suppl. 1 (2005). s. 111
 225. AEG Stem cell transplantation for acute myeloid leukemia / E. Bojtarová ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 31, Suppl. 1 (2003), s. S184-S185
 226. AEG Continuous infusion of recombinant factor VIII (Kogenate R) for surgery in hemophilia A. / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 2, Supplement 1 (1996), s. 36
 227. AEG Development of hemophilia care in Slovakia-the rapid progress in the 1990´s / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 4, No. 3 (1998), s. 201
 228. AEG Rare bleeding disorders in Slovakia - genotype and phenotype characteristics / A. Bátorová... [et al.]
  In: Blood Reviews. - Vol. 21, Supplement 1 (2007), s. S70-S71
 229. AEG National registry of congenital factor VII deficiency in Slovakia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 8, No. 4 (2002), s. 584
 230. AEG Hepatitis C in haemophilia patients in Slovakia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 6, No. 4 (2000), s. 321-322
 231. AEG Congenital FVII deficiency -replacement therapy for surgery / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 2, Supplement 1 (1996), s. 109
 232. AEG Hemophilia care in Slovakia and the National register of gongenital bleeding disorders / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 2, Supplement 1 (1996), s. 109
 233. AEG Allogenic bone marrow transplantation in chronic myelogenous leukemia (CML): experience at the University of Bratislava / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 15, Supplement 2 (1995), s. S23
 234. AEG Extracorporeal photoimmune therapy with Uvadex for the prevention of acute graft versus host disease in patients undergoing standard myeloablative conditioning and allografts hematopoietic stem cell transplantation / P. J. Shauhnessy ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 102, No. 11 (2003), s. 714A
 235. AEG Treatment of newly - diagnosed CML patients with interferon alpha and continuous versus intermitten cytarabin - ocfosfat (YNK01): A radomized central euroepan leukemia study / T. Kühr ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 102, No. 11 (2003), s. 311B
 236. AEG Cardiac biomarkers during and after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 46, Suppl. 1 (2011), s. 170
 237. AEG Recombinant factor VIII- Kogenate R in previously treated patients / A. Bátorová... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 4, No. 3 (1998), s. 187
 238. AFC Stem cell transplants for acute leukemia / Martin Mistrík
  In: New trends in the treatment of acute leukemia: seminar. - Dubrovik : [s.n.], 2001. - S. 104-107
 239. AFC Adoptívna imunoterapia onkohematologických ochorení transfúziami darcových lymfocytov (DLT) / Martin Mistrík
  In: 13. Český a slovenský hematologický a transfuziologický kongres s mezinárodní účastí. - Praha : [s.n.], 2002. - S. 37-42
 240. AFD 50 výročie Národnej transfúznej služby a 40 rokov od založenia Kliniky hematológie a transfuziológie fakultnej nemocnice a IVZ v Bratislave / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 100, č. 8 (1999), s. 457-458
 241. AFD Alogénna transplantácia krvotvorných buniek na KHaT FN v Bratislave / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 100, č. 8 (1999), s. 460-461
 242. AFD Klinický význam HLA zhody pri nepríbuzenskej transplantácii krvotvorných buniek / K. Slezáková ... [et al.]
  In: 46. fakultná konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti a 2. vedecká konferencia doktorandov LF UK. - ISBN 978-80-8095-011-8. - Bratislava : SAP, 2007. - S. 96-97
 243. AFD Autológne transplantácie krvotvorných buniek na KHaT (Stručný prehľad krátkej histórie) / M. Hrubiško, ml. ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 100, č. 8 (1999), s. 462-463
 244. AFD Stem-cell transplantation / Martin Mistrík
  In: Use and abuse of blood and blood products. - Bratislava : [s.n.], 2000. - S. 205-210
 245. AFD Therapeutic use of lymphocytes / Martin Mistrík
  In: Use and abuse of blood and blood products. - Bratislava : [s.n.], 2000. - S. 191-199
 246. AFD Trombocytopénia v gravidite / Denisa Jankovičová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 19-23
 247. AFD Trombotické mikroangiopatie / Angelika Bátorová, Ján Martinka, Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 16-19
 248. AFD Výber prvolíniovej liečby u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 21-23
 249. AFD Moderné liečebné postupy u Ph negatívnej MPN / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 32-37
 250. AFD Stratégia liečby mnohopočetného myelómu v r. 2017 / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 67-70
 251. AFD Chronická mierna cytopénia / M. Mistrík, J. Lazúr, A. Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 78-83
 252. AFD Refraktérna imúnna trombocytopénia / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 99-104
 253. AFD Imunoterapia hematologických malignít / Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 14, č. S3 (2019), s. 40-44
 254. AFD Incidencia inhibítorov u pacientov s hemofíliou na Slovensku v ére liečby koncentrátmi koagulačných faktorov, analýza rizikových faktorov a výsledky imunotolerančnej indukcie v Národnom hemofilickom centre / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 12-14
 255. AFG Nekrotická alterácia nádorového infiltrátu akútnej leukémie v kostnej dreni: možnosti a limity výpovednej hodnoty bioptického nálezu v korelácii s prietokovo-cytometrickými a genetickými vyšetreniami / L. Plank... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 17, suppl. 2 (2011), s. 50-51
 256. AFG Cytokíny v monitorovaní dynamiky malígnych hematologických procesov / A. Sakalová ... [et al.]
  In: 10. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - Olomouc : [s.n.], 1997. - S. 41
 257. AFG Transplantácie periférnych krvotvorných buniek pri CML v ére inhibítorov tyrozínkinázy / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Olomoucké hematologické dny ; Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů ; Symposium on Advances in Molecular Hematology. - ISBN 978-80-244-4099-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 62-63
 258. AFG Improvement in ADMA and oxidative stress after stem cell therapy in patients with critical limb ischemia / J. Maďarič ... [et al.]
  In: European Heart Journal. - Vol. 36, Suppl. 1 (2015), s. 610
 259. AFG Izolovaný myeloidný sarkóm testis a retroperitonea / M. Martišová ... [et al.]
  In: Olomoucké hematologické dny ; Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů ; Symposium on Advances in Molecular Hematology. - ISBN 978-80-244-4099-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 77
 260. AFG Tyreoidálna dysfunkcia po alogénnej transplantácii kmeňových buniek / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Olomoucké hematologické dny ; Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů ; Symposium on Advances in Molecular Hematology. - ISBN 978-80-244-4099-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 52-53
 261. AFG Alotransplantácia krvotvorných buniek pre myelofibrózu / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Olomoucké hematologické dny ; Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů ; Symposium on Advances in Molecular Hematology. - ISBN 978-80-244-4099-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 14-15
 262. AFG Antifungal prophylaxis in high-risk, adult hematological patients - results from multicenter, real life MIFI study / Ľ. Drgoňa ... [et al.]
  In: Mycoses. - Vol. 58, Suppl. 4 (2015), s. 166
 263. AFG Registry of Monoclonal Gammopathies (RMG) - the monitored real-world database of the Czech Myeloma Group / Vladimír Maisnar ... [et al.]
  In: Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia. - Roč. 19, č. 10, Suppl. S (2019), s. E324-E325
 264. AFG Alogénna transplantácia krvotvorných buniek pri paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrii / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Olomoucké hematologické dny ; Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů ; Symposium on Advances in Molecular Hematology. - ISBN 978-80-244-4099-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 15-16
 265. AFG Efekt liečby ruxolitinibom u pacientov s primárnou myelofibrózou / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Olomoucké hematologické dny ; Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů ; Symposium on Advances in Molecular Hematology. - ISBN 978-80-244-4099-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 64
 266. AFG Impact of AB0 incompability on outcome after unrelated allogeneic stem cell transplantation / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 49, Suppl. 1 (2014), s. S250
 267. AFG Mononuclear cell collection for extracorporeal photopheresis. Comparison between Spectra Optia, COBE-Spectra and Amicus / J. Martinka ... [et al.]
  In: Transfusion and Apheresis Science. - Vol. 50, Suppl. 1 (2014), s. S22
 268. AFG Increased prevalence of metabolic syndrome after hematopoietic stem cell transplantation / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Haematologica. - Vol. 99, Suppl. 1 (2014), s. 715
 269. AFG Imunohematologický nález pri ABO inkompatibilných transplantáciách krvotvorných buniek / D. Pavlíková ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 15, Suppl. 3 (2009), s. 26
 270. AFG Trombotické mikro a makroangiopatické syndromy / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 32. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5324-8. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 3-3
 271. AFG The role of cell concentration at overnight storage and at cryopreservation on the viability and clonogenity of progenitor cells in peripheral blood stem cell harvests / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Blood Reviews. - Vol. 21, Suppl. 1 (2007), s. S92-S93
 272. AFG Ponatinib v liečbe chronickej myelocytovej lukémie - prvé skúsenosti v klinickej praxi / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: 32. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5324-8. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 39-39
 273. AFG Intraarterial versus intramuscular delivery of autologous bone marrow blood to patients with critical limb ischemia / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 118, No. 21 (2011), s. 1291-1292
 274. AFG Higher CD34+cells concentration and lower degree of inflammation are associated with better therapeutic response to autologous bone marrow cells application in patients with critical limb ischemia / J. Maďarič ... [et al.]
  In: Journal of the American College of Cardiology. - Vol. 58, No. 20, Suppl. B (2011), s. B150
 275. AFG Autologous bone marrow cells transplantation in patients with advanced critical limb ischemia: no difference in intra-arterial and intramuscular application / J. Maďarič ... [et al.]
  In: Journal of the American College of Cardiology. - Vol. 57, No. 14, Suppl. 1 (2011), s. E1473
 276. AFG Stem cell transplantation for chronic myelogenous leukemia / M. Mistrík ... [et al.]
  In: New Trends in the Treatment of Acute Leukemia. - Dubrovnik : [s.n.], 2004. - S. 47
 277. AFG Kontrola kvality transplantátov pri immunomagnetickej selekcii CD34+ krvotvorných buniek / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: 18. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - ISBN 80-7346-023-8. - Olomouc : Rubico, 2004. - S. 07
 278. AFG Úspešná stratégia antimykotickej liečby / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: 18. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - ISBN 80-7346-023-8. - Olomouc : Rubico, 2004. - S. 97
 279. AFG Talidomid v liečbe refraktérnej extenzívnej chronickej reakcii štepu proti príjemcovi / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 18. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - ISBN 80-7346-023-8. - Olomouc : Rubico, 2004. - abstrakt 5
 280. AFG Neopterin concentration in autoimmune hematology disorders / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Pteridines. - Vol. 17, No. 2 (2006), s. 50
 281. AFG ADAMTS13 v patogenéze, diagnostike a manažmente TTP / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 18. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - ISBN 80-7346-023-8. - Olomouc : Rubico, 2004. - S. 35
 282. AFG Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in Slovakia: cell fungal infection database (FIND) analysis, 2005-2011 / B. Žiaková ... [et al.]
  In: Mycoses. - Vol. 56, Suppl. 3 (2013), s. 126
 283. AFG Succesful treatment of postoperative bleeding with continuous infusion of recombinant factor VIIa in patient with severe factor XI deficiency and allergic reactions to plasma / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 82, Suppl. S (1999), s. 621
 284. AFG Analýza vplyvu HLA -aliel na vznik GVHD po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek v slovenskej populácii / Monika Homolová ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 20, č. Supplement 2 (2018), s. 55-55
 285. AFG Real-world comparison of Ixazomib, lenalidomide and dexamethasone vs lenalidomide and dexamethasone in relapsed and refractory multiple myeloma / Jiří Minárik ... [et al.]
  In: Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia. - Roč. 19, č. 10, Suppl. S (2019), s. E271-E272
 286. AFG Liečba primárnej myelofibrózy (PMF) / M. Nosáľ... [et al.]
  In: OHD : 27. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-224-3480-3. - Olomouc : Vydavatelství UP, 2013. - S. 77
 287. AFG Allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in myelofibrosis: single-centre experience at the University Hospital in Bratislava / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 48, Suppl. 2 (2013), s. S151
 288. AFG Incidence, mortality and causative pathogens of septic shock in neutropenic patients after intensive chemotherapy / J. Lukáš ... [et al.]
  In: Haematologica. - Vol. 98, Suppl. 1 (2013), s. 726
 289. AFG Prognostický význam cytogenetických a molekulovo-biologických zmien u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou / L. Sopko ... [et al.]
  In: OHD : 27. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-224-3480-3. - Olomouc : Vydavatelství UP, 2013. - S. 60-61
 290. AFG Septický šok u pacientov s akútnou leukémiou / J. Lukáš, L. Sopko, M. Mistrík
  In: OHD : 27. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-224-3480-3. - Olomouc : Vydavatelství UP, 2013. - S. 63
 291. AFG Trendy v transplantácii krvotvorných buniek v SR / M. Mistrík ... [et al.]
  In: OHD : 27. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-224-3480-3. - Olomouc : Vydavatelství UP, 2013. - S. 22
 292. AFG Alogénna transplantácia krvorvorných buniek pri myelofibróze: skúsenosti jedného centra / E. Bojtárová, B. Žiaková, M. Mistrík
  In: OHD : 27. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-224-3480-3. - Olomouc : Vydavatelství UP, 2013. - S. 76
 293. AFG Špecifiká diagnostiky a liečby mladých pacientov (< 40 rokov) s Ph negatívnou myeloproliferatívnou neopláziou / A. Hatalová, D. Jankovičová, M. Mistrík
  In: OHD : 27. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-224-3480-3. - Olomouc : Vydavatelství UP, 2013. - S. 35-36
 294. AFG Diagnóza relapsu akútnej promyelocytovej leukémie, geneticky úplne nemého, dokázaná len vďaka invenčnosti patológa-imunohistochemický dôkaz APL proteínom v jadre buniek / P. Kotouček ... [et al.]
  In: 20. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 80-7346-065-3. - Olomouc : Rubico, 2006. - S. 128-129
 295. AFG Genetic and phenotypic analysis of families with inherited hypo - and dys - fibrinogenemia. Fibrinogen Bratislava / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 106, No. 11 (2005), s. 510A
 296. AFG Gynaecological problems in severe congenital factor VII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 3, Supplement 1 (2005), s. PO852
 297. AFG Plasma metabolite changes in chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) patients / V. Parrák ... [et al.]
  In: Pteridines. - Vol. 28, No. 1 (2017), s. 49-50
 298. AFG Plasma levels of tyrosine, phenylalanine, tryptophan kynurenine and neopterin in chronic lymphocytic leukemia (CLL) patients / Vojtech Parrák ... [et al.]
  In: Pteridines. - Vol. 26, No. 3 (2015), s. 126
 299. AFG Familiar haemophagocytic lymphohistiocytosis / E. Hostýmová ... [et al.]
  In: Pediatric Research. - Roč. 41, č. 5 (1997), s. 764
 300. AFG Včasný relaps ALL po BUCY2 režime a alogénnej TKD / B. Czako ... [et al.]
  In: 11. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - Olomouc : [s.n.], 1998. - S. [1]
 301. AFG Súvislosti kvality transplantátu periférnych krvotvorných buniek (PKB) a bunkovej koncentrácie - pohľad po 10 rokoch / M. Gubková ... [et al.]
  In: 19. olomoucké hematologické dny. - ISBN 80-7346-051-3. - Olomouc : Rubico, 2005. - abstrakt č. 49
 302. AFG Priebežné výsledky multicentrickej randomizovanej štúdie EORTC-AML-12 na KHaT Bratislava / E. Demečková ... [et al.]
  In: 19. olomoucké hematologické dny. - ISBN 80-7346-051-3. - Olomouc : Rubico, 2005. - abstrakt č. 104
 303. AFG Použitie rekombinovaného FVIIa v liečbe refraktérnych krvácavých stavov u leukemických pacientov / P. Kotouček ... [et al.]
  In: 19. olomoucké hematologické dny. - ISBN 80-7346-051-3. - Olomouc : Rubico, 2005. - abstrakt č. 166
 304. AFG Randomized comparison of intra-arterial and intramuscular mesenchymal stem cells therapy in patients with critical limb ischemia: 3-month results / A. Klepanec ... [et al.]
  In: American Journal of Roentgenology [elektronický zdroj]. - Vol. 196, No. 5, Suppl. A (2011), Abstract No. E621 [1 s.] [online]
 305. AFG Correlation analysis of standard Bethesda method versus modified Nijmegen assay in detecting factor VIII inhibitors, and impact of marginal titer inhibitors on FVIII pharmacodynamics and pharmacokinetics in patients with hemophilia A / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Vol. 1, Suppl. 1 (2017), s. 399 [online]
 306. AFG Is autologous hematopoietic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia still an option? / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 52, Suppl. 1 (2017), s. S496
 307. AFG Immunomodulatory effects of proteolytic enzymes combinated with thynic factor in multiple myeloma,paraproteinemic vasculitis and solid tumors / A. Sakalová ... [et al.]
  In: 12th Meeting of the International Society of Haematology. - Vienna : [s.n.], 1993. - S. 171
 308. AFG Optimal use of granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) after autologus hematopoietic stem cell transplantation / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 124, No. 21 (2014), s. P2519
 309. AFG Effectiveness of lenalidomide and dexamethasone for the treatment of extramedullary plasmacytoma in patients with multile myeloma: report of two cases / K. Masárová ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 124, No. 21 (2014), s. 5760
 310. AFG Tumor necrosis factor (TNF) binding proteins (soluble TNF receptor forms) in multiple myeloma and other malignancies / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Supportive care in hematological oncology. - Prague : [s.n.], 1994. - S. [1]
 311. AFG Biochemical markers for early detection and prediction of cardiotoxicity in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Haematologica - the Hematology Journal. - Vol. 97, Suppl. 1 (2012), s. 412
 312. AFG Acquired hemophilia - The treatment and use of bypassing agents / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 5th Inhibitor Workshop for Opinion Leaders in Hemophilia. ECE-SEE-Russia-Turkey-Baltic States. - St. Julians : [s.n.], 2007. - S. 35
 313. AFG Succesful treatment of hematuria and kidney hematoma with continuous infusion of rFVIIa in hemophilia patient with inhibitor / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 10, Suppl. 3 (2004), s. 9
 314. AFG Acquired hemophilia - clinical course and treatment / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres. - Praha : [s.n.], 2002. - S. 109
 315. AFG Úspešná liečba závažného pooperačného krvácania kontinuálnou infúziou rekombinantného FVIIa u pacientky s ťažkým deficitom faktora XI a alergickými reakciami po plazme / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza. - ISBN 80-901753-7-6. - Hradec Králové : Nucleus HK, 1999. - S. 50-51
 316. AFG Markery vírusových ochorení a výskyt hepatitídy v hemofilickej populácií na Slovensku / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza. - ISBN 80-901753-7-6. - Hradec Králové : Nucleus HK, 1999. - S. 58
 317. AFG Účinnosť, tolerancia a bezpečnosť liečby ponatinibom u pacientov s BCR-ABL1 pozitívnou chronickou myelocytovou leukémiou v bežnej klinickej praxi - skúsenosti jedného centra / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: 33. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 987-80-244-5520-4. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. - S. 61-62
 318. AFG Importance of the use of heparin during the first induction chemotherapy in acute leukemia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Aktuální problémy trombózy a hemostázy. - Hradec Králové : Facultas medica, 1993. - S. [1]
 319. AFG Kontinuálna liečba lenalidopidom pri relabovanom mnohopočetnom myelóme / K. Masárová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 22, Suppl. 1 (2016), s. 103
 320. AFG Trendy v transplantácii krvotvorných buniek na Slovensku / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 22, Suppl. 1 (2016), s. 57-58
 321. AFG Aké sú úskalia liečby chronickej myelocytovej leukémie u starších pacientov? / K. Slezáková ... [et al.]
  In: 31. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5159-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 36
 322. AFG Autológna transplantácia kmeňových buniek u pacientov s KKI - intramuskulárne versus intraarteriálne podanie / A. Klepanec ... [et al.]
  In: Česká radiologie. - Roč. 64, Suppl. 1 (2010), s. 66
 323. AFG Liečba chronickej B-lymfocytovej leukémie kombinovanou imunochemoterapiou s rituximabom - dáta z reálnej klinickej praxe / Mikuláš Hrubiško ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 49-49
 324. AFG Alotransplantácia krvotvorných buniek pre myelodysplastický syndróm - skúsenosti centra / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 86-86
 325. AFG Minimálna dávka krvotvorných buniek pri autológnej transplantácii pre mnohopočetný myelóm / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 97-97
 326. AFG Analýza mutácií génu F8 u pacientov s ťažkým stupňom hemofílie A v Slovenskej republike / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 106-106
 327. AFG High Dose (HD-AraC) Vs Standard Dose Cytosine Arabinoside (SD-AraC) During Induction and IL-2 Vs Observation After Consolidation/Autologous Stem Cell Transplantation in Patients with Acute Myelogenous Leukemia (AML): Final Report of the AML-12 Trial of EORTC and GIMEMA Leukemia Groups on the Value of Low Dose IL-2 Maintenance / R. Willemze ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 118, No. 21 (2011), s. 1543
 328. AFG The role of CD34+cells, CFU and total nucleated cells in determining the target dose of stem cells prior to autologous stem cell transplantation / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 46, Suppl. 1 (2011), s. 133-134
 329. AFG Response of steroid-resistant capillary leak syndrome to bevacizumab / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 46, Suppl. 1 (2011), s. 182-183
 330. AFG Bone marrow blood administration to patients with critical limb ischaemia / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 46, Suppl. 1 (2011), s. 318-319
 331. AFG Acquired hemophilia: clinical course and treatment outcomes in 25 patients / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Suppl. 3 (2012), s. 1
 332. AFG Is standard treatment (DA 3+7) is still recommended as front line therapy for adult patients with de novo AML? the role of etoposide / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 118, No. 21 (2011), s. 4272
 333. AFG Manažment pacientov s Ph negatívnou myeloproliferatívnou neopláziou - skúsenosti jedného pracoviska / A. Hatalová ... [et al.]
  In: 16. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a 13. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-87086-50-6. - Brno : Veltrhy Brno, 2012. - S. [1]
 334. AFG Relabujúca sekundárna TTP s ťažkou neurologickou symptomatológiou u pacienta po opakovanej LIM - case report / J. Lukáš ... [et al.]
  In: 16. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a 13. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-87086-50-6. - Brno : Veltrhy Brno, 2012. - S. [1]
 335. AFG Úskalia liečby esenciálnej trombocytémie / A. Hatalová, D. Jankovičová, M. Mistrík
  In: 26. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - ISBN 978-80-244-3157-4. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. - S. 43
 336. AFG Management of pregnancy in CML patients - single centre experience / Z. Sninská ... [et al.]
  In: ELN Frontiers Meeting 2012 : Myeloid Neoplasms: Approaching Cure. - Istanbul : [s.n.], 2012. - S. 19
 337. AFG Lipozomálny citarabín v liečbe CNS leukémie / F. Al Sabty, E. Demečková, M. Mistrík
  In: 26. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - ISBN 978-80-244-3157-4. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. - S. [1]
 338. AFG Nepríbuzenské transplantácie krvotvorných buniek u detí v Slovenskej republike / J. Horáková ... [et al.]
  In: 13. pracovní konference českých a slovenských dětských hematoonkologů. - Lednice : [s.n.], 2003. - S. 11
 339. AFG The role of cardiac biomarkers after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation: can we predict cardiac dysfunction? / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 47, Suppl. 1 (2012), s. S191
 340. AFG Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie / A. Hatalová ... [et al.]
  In: 31. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5159-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 33-34
 341. AFG Impact of mismatches in the HLA system on the outcome after unrelated allogeneic stem cell transplantation / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 50, Suppl. 1 (2015), s. S157-S158
 342. AFG Qualitative vs. quantitative methods as a psychotherapeutic tool in cancer research / Zuzana Ondrušová... [et al.]
  In: Psycho-Oncology. - Vol. 26, Suppl. 3 (2017), s. 155 [online]
 343. AFH Produktívne granulocytaferézy v NTS Bratislava / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, Suppl. (2009), s. 23
 344. AFH Solitárny plazmocytóm s progresiou do mnohopočetného myelómu u mladého pacienta - kazuistika / I. Bizíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 113
 345. AFH Použitie syntetického kanabinoidu na kontrolu refraktívnej emézy pri transplantácii krvotvorných buniek / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 116
 346. AFH Výmenné plazmaferézy v terapii trombotických mikroangiopatii / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 81
 347. AFH Alogénne transplantácie krvotvorných buniek u detí v Slovenskej republike / J. Horáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 54
 348. AFH Palonosetrón verzus ondansetrón v profylaxii chemoterapiou indukovanej nauzey a vracania (CINV) u hematoonkologických pacientov / F. Al Sabty, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 10, Suppl. 4 (2015), s. 50-51
 349. AFH Pokles koncentrácie ADMA a zlepšenie oxidačného stresu u respondentov na liečbu autológnymi kmeňovými bunkami pre kritickú končatinovú ischémiu / J. Maďarič ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 24, Suppl. 1 (2015), s. 24S
 350. AFH Sekundárne malignity a hematoonkologické ochorenia na KHaT, Bratislava - kazuistiky / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Onkológia. - S1 (2007), s. 27
 351. AFH Liečba imatinibom u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou - 5 ročné skúsenosti KHaT Bratislava / Z. Michalovičová, E. Demečková, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 19S
 352. AFH Klofarabín (Evoltra R) v liečbe refraktnej akútnej lymfoblastovej leukémie - prvé použtie v SR / B. Czako ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 19S
 353. AFH Manažment anémie myelodysplastického syndrómu / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 21S
 354. AFH Liečba získanej ťažkej plastickej anémie na KHaT v Bratislave / E. Bojtarová, J. Chabroňová, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 21S- 22S
 355. AFH Autoimunné hemolytické anémie / D. Pavlíková, M. Skraková, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 22S
 356. AFH Stratégia včasnej detekcie variantov mnohopočetného myelómu / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 23 S
 357. AFH Hemorrhagic cystitis after allogeneic bone marrow transplantation / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 27 S
 358. AFH Syndróm obštrukcie sínusoidov u pacientov po alogénnej transplantácii krvotvotných buniek / J. Chabroňová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 27 S -28 S
 359. AFH Autológna transplantácia krvotvorných kmeňových buniek u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou na Klinike hematológie a transfuziológie v Bratislave / M. Zwiewka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 28 S
 360. AFH Návrh antiemetickej liečby chemoterapiou indukovanej nauzey a vracania (CINV) u onkohematologických pacientov / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement1 (2007), s. 31 S
 361. AFH Prokalcitonín - včasný marker závažných systémových bakteriálnych infekcií, sepsy a septického šoku / S. Kubalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 31 S
 362. AFH Gram - pozitívne infekcie u neutropických pacientov na KHaT (Retrospektívna analýza) / J. Tóthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 31S-32S
 363. AFH Liečba kaspofunginom u rizikových hermatologických pacientov / E. Bojtarová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 32S
 364. AFH Starostlivosť o pacienta s MDS / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 34S
 365. AFH Monoklonálne gamapatie / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 27
 366. AFH Postavenie autolognej transplantácie v súčasnosti u pacientov s mnohopočetným myolómom - prehľad spracovaných dát / K. Nachtmannová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 35S
 367. AFH Prvá úspešná eradikácia inhubítora FVIII pri vrodenej hemofílii a s použitím Anticd 20 protilátok - rituximab na Slovensku / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 36S
 368. AFH Činnosť Aferetického strediska KHaT LFUK, SZU a FNsP v Bratislave v rokoch 2005 až 2007 / B. Czako ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 39 S
 369. AFH Torpid clinical course of thrombotic thrombocytopenic purpura / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 40S
 370. AFH Kongenitálne neutropenie / D. Pavlíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 42S-43S
 371. AFH Prehľad činnosti Národného registra darcov kostnej drene v rokoch 2004-2006 / K. Slezáková, M. Kušíková, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 43S
 372. AFH Vplyv polymorfizmu génov pre cytokíny na vznik GVHD alogénnej transplantácii krvotvorných buniek v slovenskej populácii / I. Shawkatová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 40
 373. AFH PICC - periférne zavedený centrálny katéter - trojročné skúsenosti na KHaT / Ladislav Sopko ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s19-s20
 374. AFH Národný register dobrovoľných darcov krvotvorných buniek na Slovensku / M. Kušíková, K. Slezáková, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 43S-44S
 375. AFH Národný transplantačný program krvotvorných kmeňových buniek / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 45S
 376. AFH Extrakorporálna fotoferéza na KHaT Bratislava / Ján Martinka ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s20-s20
 377. AFH Leukemia in pregnancy / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 46S
 378. AFH Výskyt duplicitných malignít u hematoonkologických pacientov na KHaT Bratislava - Kazuistiky / Z. Michalovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 46S
 379. AFH Transplantácie krvotvorných buniek pre hematologické ochorenia / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 18S
 380. AFH Imipenem v empirickej liečbe febrilnej neutropénie: skúsenosti na KHaT v Bratislave / V. Jarolíková, E. Bojtárová, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 48S
 381. AFH 70 rokov transfúznej služby na Slovensku - od odberu krvi k transplantáciám krvotvorných buniek / Klára Sviteková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s17-s17
 382. AFH Choroba štepu proti hostiteľovi u pacientov po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek / B. Czako ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 18S
 383. AFH Mutations of F8 gene in patients with severe haemophilia A and occurence of FVIII inhibitors / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 8-9
 384. AFH Zriedkavý prípad transformácie BCR/ABL1 pozitívnej CML do ťažkej myelofibrózy s progresiou do sekundárnej AML / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2020. - ISBN 978-80-973387-3-2. - Bratislava : Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť SLS, 2020. - S. 21-22
 385. AFH Imunohematologický nález pri transplantáciách krvotvorných buniek inkompatibilných v systéme ABO a RH (D) / D. Pavlíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 19S
 386. AFH Transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s Wiskottovým-Aldrichovým syndrómom / I. Boďová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 19 S
 387. AFH High dose Ara-C compared to standard dose Ara-C in the induction remission of adult patients with acute myeloblastic leukemia / F. Al-Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 19S
 388. AFH Súčasné možnosti kontroly ťažkých grampozitívnych infekcií u hematologických chorých / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 22S
 389. AFH Chronická myelomonocytová leukémia v roku 2019 / Peter Rohoň, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s22-s23
 390. AFH Linezolid v ambulantnej liečbe neutropenických komplikácií / P. Kotouček ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 22S-23S
 391. AFH Používanie vorikonazolu u pacientov s invazívnymi mykózami na KHT / J. Tóthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 23S
 392. AFH Registre dobrovoľných darcov krvotvorných buniek / K. Slezáková, M. Kušíková, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 27S
 393. AFH Národný register darcov krvotvorných buniek SR / M. Kušíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 28S
 394. AFH Kedy zvažovať transplantáciu krvotvorných buniek u hematologického chorého? / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 6-7
 395. AFH Liečba trombotickej trombocytopenickej purpury - update / A. Bátorová, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 30S
 396. AFH APL - súbor pacientov liečených na KHaT SZU, LFUK a UNB v rokoch 1992 - 2013 / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 13
 397. AFH Trombotická trombocytopenická purpura - prípady s torpídnym priebehom / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 30 S-31S
 398. AFH Vyšetrenie hladín hepcidínu pri niektorých lymfoproliferatívnych ochoreniach / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 20-21
 399. AFH Získaná hemofília - 5 nových prípadov v materiáli KHaT FN Bratislava v r. 2005-2006 / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 31S-32S
 400. AFH Imunitná trombocytopénia v gravidite / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 22-23
 401. AFH Velcade in the treatment of myeloma in Slovakia / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 34S
 402. AFH Liečba akútnej a chronickej GVHD pomocou extrakorporálnej fotoferézy na KHaT Bratislava / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 24
 403. AFH Nilotinib v 1. línii u pacientov v chronickej fáze CML je spojený s častejším dosiahnutím hladiny BCR/ABL pod 10% a veľkej molekulovej remisie po 3 mesiacoch liečby v porovnaní s imatinibom - skúsenosti KHaT Bratislava / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 27
 404. AFH Vplyv dodržiavania liečby na jej účinnosť u pacientov s CML / M. Havran, Z. Sninská, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 27-28
 405. AFH Nenaplnené potreby v liečbe mnohopočetného myelómu / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 11, Suppl. 2 (2016), s. 10
 406. AFH Vplyv AB0 inkompatibility medzi darcom a príjemcom na výsledky alogénnej nepríbuzenskej transplantácie krvotvorných buniek / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 29-30
 407. AFH Transplantácia krvotvorných buniek na KHaT LF UK, SZU a UNB / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s28-s29
 408. AFH 20 rokov autológnej transplantácie periférnych krvotvorných buniek pre mnohopočetný myelóm na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 11, Suppl. 2 (2016), s. 20-21
 409. AFH Kapsulová endoskopia pri diagnostike gastrointestinálneho GVHD / I. Páv ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 30
 410. AFH Mnohopočetný myelóm a hemofília / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 11, Suppl. 2 (2016), s. 24-25
 411. AFH Potrebujeme alogénnu transplantáciu krvotvorných buniek pri liečbe Ph1 pozitívnej ALL? / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 30-31
 412. AFH Zmeny metabolizmu železa pri mnohopočetnom myelóme pred transplantáciou kostnej drene a po nej / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 11, Suppl. 2 (2016), s. 28-29
 413. AFH Včasná aplikácia rastového faktora granulopoézy (G-CSF) po autológnej transplantácii krvotvorných buniek u pacientov s lymfoidnými malignitami zrýchľuje prihojenie štepu a znižuje potransplantačnú morbiditu a mortalitu / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 31
 414. AFH Transplantácia s autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou (TABU) - prvé výsledky / J. Maďarič ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 2, Suppl. 1 (2010), s. 13
 415. AFH Transplantácie krvotvorných buniek v Slovenskej republike / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 55
 416. AFH Liečba pacientov s ITP agonistami trombopoetínových receptorov / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 33-34
 417. AFH Intrakraniálna hemoragia ako komplikácia ťažkého deficitu vitamínu B12 - kazuistika / L. Masáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 104
 418. AFH Iatrogénna neuropénia - kazuistika / I. Bizíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 35
 419. AFH Odber periférnych krvotvorných kmeňových a progenitorových buniek / V. Rimajová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 35
 420. AFH Infekčné komplikácie po transplantácii / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 4, č. SA/2004 (2004), s. 11-12
 421. AFH Outpatient regime of autologous stem cell transplantation of multiple myeloma / K. Nachtmannová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 35S
 422. AFH Avaskulárna nekróza hlavice femuru po alogénnej príbuzenskej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek - kazuistika / M. Martišová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 36
 423. AFH Nové odporúčania pre diagnostiku a liečbu invazívnych mykóz / Ľ. Drgoňa ... [et al.]
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 4, č. SA/2004 (2004), s. 33-34
 424. AFH Sekundárna akútna myeloblastová leukémia / S. Kubalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 36-37
 425. AFH Akútne a chronické leukémie / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 12 (2004), s. 641
 426. AFH Metabolický syndróm u pacientov po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 37
 427. AFH Vorikonazol v liečbe hematopatologických chorých / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 51S
 428. AFH Duplicitné primárne malignity pri mnohopočetnom myelóme: sú dôsledkom liečby alebo prirodzeným prejavom ochorenia? / K. Masárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 38
 429. AFH 15 rokov transplantácie krvotvorných buniek pre hematologické ochorenia : prvých 304 TKB na KHaT Bratislava / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 19S
 430. AFH Dlhodobé výsledky nepríbuzenských alogénnych transplantácií krvotvorných buniek u 283 pacientov s rôznymi hematologickými ochoreniami / Ladislav Sopko ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s30-s30
 431. AFH Transplantácia kmeňových buniek pri poruchách hemostázy / M. Mistrík, A. Bátorová, J. Horáková
  In: 13. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-223-2128-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava, 2006. - S. 51
 432. AFH Naše skúsenosti s ofatumumabom u už liečených pacientov c CLL / K. Masárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 39
 433. AFH Glivec v liečbe CML v 3 centrách Slovenskej republiky / E. Demečková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 52S
 434. AFH Rekombinantný koagulačný faktor RFVIIA v liečbe spontánneho retroperitoneálneho hematómu / P. Weibl ... [et al.]
  In: Urológia. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 15
 435. AFH Ruxolitinib (JAKAVI) v liečbe pacienta s post-polycytemia vera myelofibrózou / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 39
 436. AFH Vplyv koncentrácie pri skladovaní a mrazení na variabilitu krvotvorných buniek / M. Gubková, M. Hrubiško, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 28S
 437. AFH Transfúziou mediovaná imunomodulácia a infekčné komplikácie / M. Bucová, M. Mistrík
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 16, č. 1 (2007), s. 26
 438. AFH Naše prvé skúsenosti s krvinkovým separátorom spectra optia / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 43
 439. AFH Are results of stem cell transplantation in western and eastern part of Europe comparable ? / B. Labar ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 18S
 440. AFH Hemoragické komplikácie liečby dabigatranom - kazuistika / L. Masáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 40-41
 441. AFH Results of the clinical trial of Czech myeloma group (CMG) using autologous transplantation (4W, CMG2002) or autologous retransplantation / R. Hájek ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 32S
 442. AFH Lymfómová skupina SR / J. Hudeček ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 35S
 443. AFH Aké sú možnosti ukončenia liečby inhibítormi tyrozínových kináz u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou? / Peter Rohoň ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s30-s31
 444. AFH Naše skúsenosti s odberom krvotvorných kmeňových buniek - zhodnotenie / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 29S
 445. AFH Vakcinácia dospelých pacientov po transplantácii krvotvorných buniek / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 8, Suppl. S (2013), s. 19
 446. AFH Imunofenotypizácia akútnej leukémie v sporných prípadoch a jej klinický výstup / P. Kotouček ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 39S
 447. AFH Atriálny natriuretický faktor u onkohematologického pacienta ako parameter kondície myokardu pred kardiotoxickou chemoterapiou a prediktor poškodenia myokardu po tejto liečbe / V. Parrák ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 29S
 448. AFH Získaná hemofília ako fatálna komplikácia mnohopočetného myelómu / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 23-24
 449. AFH Výber inhibítora tyrozínkinázy u novodiagnostikovaného pacienta s chronickou myelocytovou leukémiou / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s47-s48
 450. AFH Dlhodobý efekt anti CD-20 protilátok (Rituximab) na eradikáciu inhibítora u dospelého pacienta s hemofíliou / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 12
 451. AFH Slovenské hemofilické združenie - náš partner / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 14
 452. AFH Získaná hemofília - závažný hematologický syndróm staršieho dospelého veku / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 17
 453. AFH Národné hemofilické centrum - centrum komplexnej hemofilickej starostlivosti / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 19
 454. AFH Prvé skúsenosti s liečbou generickým imatinibom u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s48-s48
 455. AFH Súčasné postavenie inhibítora tyrozínkinázy 1. generácie v liečbe chronickej myelocytovej leukémie / Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 12-12
 456. AFH Skúsenosti s liečbou rizikového RR MM perorálnym inhibítorom proteazómu / Ľubica Harvanová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 14-15
 457. AFH Liečba relabovaného mnohopočetného myelómu ireverzibilným proteázomovým inhibítorom - naše prvé skúsenosti / Ľubica Harvanová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 16-16
 458. AFH Načasovanie alogénnej transplantácie krvotvorných buniek pri myelodysplatickom syndróme / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 20-23
 459. AFH Vyšetrenie chimérizmu po alogénnej TKB a jeho korelácia s výskytom GvHD a relapsu / M. Krivošíková ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 81
 460. AFH Rekombinantný faktor VIIa v liečbe refraktérnych krvácavých stavov u leukemických pacientov / P. Kotouček ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 1
 461. AFH Primárny oseálny a extramedulárny plazmocytóm - stratégia diagnostiky a liečby / Z. Štefániková ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 8
 462. AFH Vznik TMA v súvislosti s graviditou: aHUS alebo TTP? / Dana Horváthová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s48-s49
 463. AFH Bortezomib - nová účinná nádej pre pacientov s refraktérnymi mnohopočetnými myelómom / K. Masárová ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 8-9
 464. AFH Kaspofungin pri profylaxii a liečbe invazívnej mykózy po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 9-10
 465. AFH Transplantácia krvotvorných buniek pri akútnej myeloblastovej leukémii / E. Demečková ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 15
 466. AFH Vplyv HLA-aliel na vznik akútnej a chronickej GVHD po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek / Monika Homolová ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 29, č. 3 (2019), s. 13-13
 467. AFH Registre dobrovoľných darcov krvotvorných buniek / K. Bocková, M. Kušíková, M. Mistrík
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 78
 468. AFH Oneskorené prihojenie erytropoézy po ABO inkompatibilnej transplantácii krvotvorných buniek / B. Czako ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 78
 469. AFH Prognóza alotransplantu pri AML - rizikové faktory / Lenka Magyaricsová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s51-s51
 470. AFH Reakcia štepu proti príjemcovi / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 79
 471. AFH Profylaxia SMV infekcie po alogénnej transplatnácii krvotvorných buniek / Ľuboš Drgoňa ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s34-s34
 472. AFH Neopterin, prokalcitonin, natriuretické peptidy : pro-ANP, pro-BNP -markery monitorovania pacienta počas kardiotoxickej antileukemickej chemoterapie / V. Parrák ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 13
 473. AFH Von Willebrandova choroba - moderná diagnostika a liečba / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s10-s10
 474. AFH Trombotické komplikace u pacientů s mnohopočetným myelomem během indukční léčby a stimulace. Analýza 253 pacientů ve studii CMG 2 2 / P. Kessler ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 23
 475. AFH CMV infekcia pri alogénnej transplantácii krvotvorných buniek / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s34-s35
 476. AFH Priebežné výsledky multicentrickej randomizovanej štúdie EORTC AML-12 na KHaT Bratislava / E. Demečková ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 29-30
 477. AFH Správa o transplantácii krvotvorných buniek na Slovensku / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s12-s13
 478. AFH Efektívnosť terapeutickej flebotomie v skupine pacientov s hereditárnou hemochromatózou / D. Pavlíková, M. Skraková, M. Mistrík
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 41
 479. AFH Imunotolerančná liečba inhibítorov FVIII a FIX - využitie a význam farmakokinetického vyšetrenia pre hodnotenie efektu ITT / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 27
 480. AFH Alogénna transplantácia krvotvornými bunkami po liečbe brentuximab vedotínom pre relabovaný/refraktérny Hodgkinov lymfóm / Miriam Ladická ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s13-s13
 481. AFH Indukční léčba je nejrizikovější a nejnebezpečnejší část léčebných protokolu s autologní transplantací u nemocných s mnohopočetným myelomem / R. Hájek ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 56-57
 482. AFH Manažment 100 veľkých operácií u pacientov s hemofíliou A kontinuálnou infúziou a bolusovými injekciami FVIII - farmakokinetický prístup k liečbe / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 80
 483. AFH Výsledky tretej alogénnej transplantácie krvotvorných buniek na Klinike hematológie a transfuziológie / Ladislav Sopko ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s13-s13
 484. AFH Genetic and phenotypic analysis of families with inherited hypo- and dys-fibrinogenemia. Fibrinogen Bratislava / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 60-61
 485. AFH Anémia u seniorov / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 86
 486. AFH Nové výzvy a perspektívy v liečbe hemofílie / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 45-54
 487. AFH Optimálna liečba polycystémie vera / Antónia Hatalová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s14-s14
 488. AFH Alogénna transplantácia krvotvorných buniek pri chronickej myelocytovej leukémie / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 34
 489. AFH Stav transplantácie krvotvorných buniek na Slovensku / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 50
 490. AFH Výsledky 15-ročných retro- a prospektívnych štúdií u chorých s mnohopočetným myelómom / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Slovensko-česká hematologicko-transfuziologická konferencia. - Bratislava : [s.n.], 1996. - [S. 1]
 491. AFH Možnosti prvolíniovej liečby chronickej myelocytovej leukémie v roku 2018 / Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s14-s15
 492. AFH Alogénna transplantácia kostnej drene a periférnych krvotvorných buniek: skúsenosti KHaT BA / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 35
 493. AFH Autológna kostná dreň pri liečbe kritickej končatinovej ischémie / J. Maďarič ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 54
 494. AFH Histiocytóza z langerhansových buniek u dospelých / Antónia Hatalová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 66-67
 495. AFH Zmena citlivosti baktérií na antibiotiká v priebehu posledného desaťročia / Jozef Lukáš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s19-s19
 496. AFH Kvalita transplantátu krvotvorných buniek z hľadiska bunkovej koncentrácie, pohľad po 10 rokoch / M. Gubková ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 36
 497. AFH Autológna transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou na Klinike hematológie a transfuziológie SZU, LFUK a UN Bratislava / I. Simančíková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 51
 498. AFH MDS - prehľad liečebných možností / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s20-s20
 499. AFH Pupočníková krv ako tretí zdroj krvotvorných buniek / M. Hrubiško, M. Širicová, M. Mistrík
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 37
 500. AFH Nepríbuzenská transplantácia krvotvorných buniek pre akútnu myeloblastovú leukémiu / L. Sopko ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 52
 501. AFH Deplečná erytrocytaferéza v terapii hereditárnej hemochromatózy / Ján Martinka ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s21-s21
 502. AFH Autológna transplantácia krvotvorných buniek - štandardný terapeutický postup pre mnohopočetný myelóm / P. Kotouček ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 42
 503. AFH Liečba pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou do 55 tokov podľa protokolu GMALL 07/2003 / J. Lukáš ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 68
 504. AFH Prínos molekulovej analýzy hemofílie pre komplexnú diagnostiku a klinickú prax / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s23-s23
 505. AFH Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene / M. Kušíková ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 47
 506. AFH Konský vs králičí antitymocytový globulín v iniciálnej imunosupresívnej liečbe získanej ťažkej aplastickej anémie / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 89
 507. AFH Monitorovanie chimérizmu po alogénnej TKD analýzou DNA pomocou VNTR lokusov / Monika Krivošáková ... [et al.]
  In: 4. slovenský transplantačný kongres. - Banská Bystrica : [s.n.], 2003. - S. 91
 508. AFH Transplantačná liečba myelodysplastického syndrómu / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s25-s26
 509. AFH Gaucherova choroba na Slovensku - priebežné výsledky skríningového projektu (2014-2017) / M. Martišová, A. Bátorová, M. Mistrík
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 96
 510. AFH Keď myelóm nemusí byť "len" myelómom alebo prečo aktívne vyhľadávať pacientov s typom 1 Gaucherovej choroby / Michaela Martišová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 77-78
 511. AFH Ruxolitinib v liečbe myelofibrózy: efektivita a tolerabilita v bežnej klinickej praxi / Antónia Hatalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s31-s31
 512. AFH Rituximab v reálnej praxi pri liečbe chronickej B-lymfocytovej leukémie / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 98
 513. AFH Transplantácia krvotvorných buniek v SR / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 4. slovenský transplantačný kongres. - Banská Bystrica : [s.n.], 2003. - S. 80
 514. AFH Skúsenosti s liečbou chronickej B-lymfocytovej leukémie rituximabom na KHaT v Bratislave / Mikuláš Hrubiško ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s31-s31
 515. AFH Štandardné postupy v liečbe Ph+ akútnej lymfoblastovej leukémie / F. Farkaš, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 101
 516. AFH Alogénna transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou / Jozef Lukáš ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 78-79
 517. AFH Súčasné trendy v transplantácii krvotvorných buniek (TKB) vo svete / M. Mistrík
  In: 4. slovenský transplantačný kongres. - Banská Bystrica : [s.n.], 2003. - S. 4
 518. AFH Nové scenáre v liečbe RRMM - pohľad z vlastnej praxe / Ľubica Harvanová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s33-s33
 519. AFH Praktické skúsenosti v liečbe pacientov s FLT3 pozitívnou AML / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s11-s11
 520. AFH Pokroky v liečbe Ph negatívnej akútnej lymfoblastovej leukémie / F. Farkaš, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 102
 521. AFH Akútna reakcia štepu proti hostiteľovi / E. Bojtárová, M. Mistrík, B. Czako
  In: 4. slovenský transplantačný kongres. - Banská Bystrica : [s.n.], 2003. - S. 82
 522. AFH Akútne terapeutické možnosti Ph- MPN: MF a PV / Antónia Hatalová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s37-s37
 523. AFH Oxid arzenitý v primárnej liečbe APL v súčasnosti / D. Horváthová, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 103
 524. AFH Alogénna transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s nemalígnymi ochoreniami krvotvorby / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: 4. slovenský transplantačný kongres. - Banská Bystrica : [s.n.], 2003. - S. 89
 525. AFH Výsledky alotransplantácií krvotvorných buniek u pacientov s myelodysplastickým syndrómom / Lenka Magyaricsová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s38-s38
 526. AFH Príbuzenské transplantácie krvotvorných kmeňových buniek pre akútnu myeloblastovú leukémiu / B. Gálffy ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 107
 527. AFH Magnetická selekcia CD34 pozitívnych buniek na prístroji CliniMacs / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: 4. slovenský transplantačný kongres. - Banská Bystrica : [s.n.], 2003. - S. 86
 528. AFH Množstvo krvotvorných buniek v štepe na autotransplantáciu pre mnohopočetný myelóm / Hana Pribulová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s44-s44
 529. AFH Postihnutie pečene pri GVHD po alogénnej transplantácii kostnej drene Kazuistika / J. Papinčák ... [et al.]
  In: 3. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. [1]
 530. AFH Liečba myelodysplastického syndrómu v klinickej praxi / L. Masáková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 112
 531. AFH Príbuzenské transplantácie krvotvorných kmeňových buniek pre akútnu myeloblastovú leukémiu - update / Balász Gálffy ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s43-s43
 532. AFH Dlhodobé výsledky alogénnych transplantácií krvotvorných buniek u 648 pacientov s rôznymi hematologickými ochoreniami / Ladislav Sopko ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s45-s45
 533. AFH Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie / A. Hatalová, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 47
 534. AFH Využitie periférnych cievnych vstupov v hematológii - skúsenosti KHAT / Ladislav Sopko ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 80-80
 535. AFH Anémia a splenomegália / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 32-33
 536. AFH Liečba inhibítormi tyrozínkinázy 2. generácie u starších pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 18
 537. AFH Analýza multimérov von Willebrandovho faktora v skupine 150 pacientov s von Willebrandovou chorobou / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s36-s37
 538. AFH Liečba refraktérnej imúnnej trombocytopénie / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 43
 539. AFH Národné hemofilické centrum - EHCCC - Centrum expertízy pre hemofíliu a vrodené krvácavé choroby v SR - správa o činnosti 2017 / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 26-27
 540. AFH Darca a príjemca krvotvorných buniek - čo môže urobiť praktický lekár / M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Via Practica. - Roč. 11, Suppl. 1 (2014), s. 29
 541. AFH Monoklonálne protilátky v liečbe mnohopočetného myelómu - čo je nové? / Ľubica Harvanová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 7-8
 542. AFH Kontrola kvality transplantátov - výstupy pre klinickú prax / Mikuláš Hrubiško ... [et al.]
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 14-14
 543. AFH Odber autológnych krvotvorných kmeňových buniek u pacientov s mnohopočetným myelómom na separátore Spectra Optia / Ján Martinka ... [et al.]
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 15-15
 544. AFH Postavenie tandemovej autológnej transplantácie v ére nových liekov - skúsenosti jedného centra / Ľubica Harvanová ... [et al.]
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 15-16
 545. AFH Využitie periférne zavádzaných centrálnych katétrov (PICC) u pacientov s mnohopočetným myelómom / Ladislav Sopko, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 16-17
 546. AFH Vplyv HLA zhody medzi darcom a príjemcom na výsledky alogénnej nepríbuzenskej transplantácie krvotvorných buniek / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 6-7
 547. AFH Primárna imúnna trombocytopénia / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. 5 (2018), s. 253-253
 548. AFH Kostná choroba pri mnohopočetnom myelóme / Zdenka Štefániková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 19-19
 549. AFH Optimálne použitie rastového faktora granulopoézy (G-CSF) po autológnej transplantácii krvotvorných buniek / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 7
 550. AFH Nové trendy v liečbe Ph+ akútnej lymfoblastovej leukémie. Ponatinib, prvé skúsenosti na Slovensku / F. Farkaš, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 20
 551. AFH Anémia vo vyššom veku / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. 5 (2018), s. 254-254
 552. AFH Komplikácie pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou spojené s podávaním indukčnej chemoterapie podľa protokolu GMALL / L. Sopko, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 7
 553. AFH Substitučná terapia imunoglobulínmi u onkohematologicky chorých / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 28-29
 554. AFH Angiodysplázia a von Willebrandova choroba / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. 5 (2018), s. 254-255
 555. AFH Program transplantácie krvotvorných buniek na KHaT v Bratislave / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 7-8
 556. AFH Slovenské skúsenosti s pomalidomidom v liečbe pacientov s relabujúcim refraktérnym mnohopočetným myelómom / Z. Štefániková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 43
 557. AFH Extramedulárny myelóm - kazuistika / Iveta Simančíková ... [et al.]
  In: Myelómové fórum : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-8-5. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 24-25
 558. AFH Liečba nilotinibom v 1. a ďalších líniách liečby u pacientov s CML - výsledky z registra CAMELIA / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 9
 559. AFH Odbery krvotvorných kmeňových buniek z periférnej krvi za účelom autológnej i alogénnej transplantácie na krvinkovom separátore Spectra Optia - prvé skúsenosti / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 12
 560. AFH Potreba správnej a bezpečnej liečby polycystémie vera / A. Hatalová, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 9
 561. AFH Možnosti terapie MDS v roku 2018 / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 19-20
 562. AFH Indukčná liečba mnohopočetného myelómu u chorých nevhodných na transplantáciu krvotvorných buniek / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 21
 563. AFH Nové zobrazovacie techniky pri mnohopočetnom myelóme / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 14
 564. AFH Trombotické mikroangiopatie v gravidite - náročnosť stanovenia diagnózy v rámci konziliárnej činnosti hematológa / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 27
 565. AFH Niektoré zaujímavé imunohematologické nálezy u pacientov podstupujúcich alogénnu transplantáciu kmeňových krvotvorných buniek / D. Pavlíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 22
 566. AFH Liečba relabujúcej akútnej promyelocytovej leukémie / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 30
 567. AFH Spotreba transfúznych liekov na Klinike hematológie a transfuziológie v Bratislave, vzťah k výskytu antierytrocytových aloprotilátok / A. Halčínová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 23-24
 568. AFH Intravenózny busulfan v prípravnom režime pred alogénnou transplantáciou krvotvorných buniek / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 32
 569. AFH Liečba inhibítormi tyrozínkinázy u starších pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 24-25
 570. AFH Účinnosť lenalidomidu a dexametazónu v liečbe extramedulárneho plazmocytómu u pacientov s mnohopočetným myelómom: dva prípady / K. Masárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 36
 571. AFH Vplyv mutácie kalretikulínu na hematologický fenotyp esenciálnej trombocytémie a myelofibrózy / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 25
 572. AFH Je niečo nové v liečbe relabujúcej/refraktérnej B-akútnej lymfoblastovej leukémie? / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s47-s47
 573. AFH Perniciózna anémia z pohľadu imunológa / Ľ. Gürtler ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 18
 574. AFH Infekčné komplikácie u pacientov po alogénnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek - kazuistika / I. Bizíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 37
 575. AFH Transplantácia pri mnohopočetnom myelóme: či vôbec, a keď, tak kedy? / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 27
 576. AFH Odber periférnych krvotvorných buniek u detí / Tomáš Sýkora ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 19, č. S3 (2018), s. 6-7
 577. AFH Agonisty trombopoetínového receptora v liečbe ITP - 2 kazuistiky / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, Suppl. 2 (2012), s. 51-52
 578. AFH Flegmóna dorsi nasi ako komplikácia indukčnej chemoterapie akútnej myeloblastovej leukémie - kazuistika / L. Masáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 38
 579. AFH HELLP versus AFLP (prípad konziliárnej praxe) / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 32-33
 580. AFH Úskalia diagnostiky TMA - aHUS alebo TTP? / Daniela Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S2 (2019), s. 21-21
 581. AFH Použitie autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou - ročné sledovanie / J. Maďarič ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, Suppl. 2 (2012), s. 21-22
 582. AFH Familiárny MDS - kazuistika / S. Kubalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 38-39
 583. AFH Ako identifikujeme a manažujeme pacienta s nedostatočne kontrolovanou polycytémiou vera / A. Hatalová, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 37-38
 584. AFH Chronická leukémia z veľkých granulárnych lymfocytov / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 8-8
 585. AFH Aktuálne možnosti v liečbe invazívnych mykóz / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s47-s47
 586. AFH Primárna imúnna trombocytopénia v gravidite - kazuistika / M. Martišová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 39
 587. AFH Autológna transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 44
 588. AFH Protrahovaná agranulocytóza pri hemoblastóze / Tamina Madajová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 10-10
 589. AFH Poruchy hemostázy vo včasnej fáze akútnych leukémií a použitie heparínu počas indukčnej chemoterapie / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 4, č. 2 (1994), s. 37
 590. AFH Systémová AL amyloidóza a mnohopočetný myelóm / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 39
 591. AFH Podporná liečba transfúziou granulocytov / M. Šedivá ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 45
 592. AFH Prvolíniová alotransplantácia krvotvorných buniek pre MDS/MPN (kazuistika) / Vladimíra Lábska ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 10-11
 593. AFH Trombotická trombocypenická purpura / A. Filová ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 4, č. 2 (1994), s. 78
 594. AFH Progresia chronickej myelocytovej leukémie do akcelerovanej fázy s extrémnou hyperleukocytózou pri non-compliance pacienta - kazuistika / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 39-40
 595. AFH Kanylácia centrálneho riečiska u pacientov liečených na klinike hematológie a transfuziológie / L. Sopko, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 46-47
 596. AFH Transplantácia krvotvorných buniek ako primárna liečba aplastickej anémie / Veronika Markuseková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 11-11
 597. AFH Klinické aspekty dobrovoľného darcu pre nepríbuzenskú transplantáciu krvotvorných buniek - ako vybrať toho správneho? / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 41
 598. AFH Lenalidomid u pacienta s renálnym poškodením / K. Masárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 47
 599. AFH Prehľad pacientov hospitalizovaných na IV. internej klinike s diagnózou sideropenickej anémie, za obdobie 10 mesiacov, od októbra 2013 do júla 2014 / J. Lukáš ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 40
 600. AFH Liečba starších pacientov s myelodysplastickým syndrómom nevhodných na intenzívnu terapiu a jej finančné dôsledky - skúsenosti jedného centra / L. Masáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 47-48
 601. AFH Naše skúsenosti s liečbou získanej hemofílie / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - ISBN 80-223-1957-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 35-36
 602. AFH Ťažká trombocytopénia ako dominantný prejav pri PNH / S. Fliegová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 51
 603. AFH Anémia ako prvý príznak sekundárnej MPN u pacienta s CML / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 30-30
 604. AFH Kontinuálna infúzia Faktora VIII pri chirurgickej liečbe hemofílie A a von Willebrandovej choroby / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Slovensko-česká hematologicko-transfuziologická konferencia. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. [1]
 605. AFH Vplyv zápalového procesu na mnohopočetný myelóm / I. Bizíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 53
 606. AFH Gaucherova choroba - priebežné výsledky skríningového projektu na Slovensku / M. Martišová, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 53-54
 607. AFH Národný hemofilický genetický program - výskyt inhibítorov pri veľkých génových mutáciách u pacientov s hemofíliou v SR / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 8-9
 608. AFH Laboratórna diagnostika v štruktúre starostlivosti o vrodené krvácavé stavy v SR / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Slovensko-české dni laboratórnej hematológie a transfuziológie. - Trenčianské Teplice : [s.n.], 2001. - S. 17
 609. AFH Hemofília u žien - prvý záchyt hemofílie v rodine / Anna Kyselová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 14-15
 610. AFH Imunosupresívna liečba a anti-CD20 protilátky v liečbe inhibítorov pri hemofílii / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 32-33
 611. AFH Trombocytopénia v gravidite / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 16-17
 612. AFH Inherited hypofibrinogenemia and dysfibrinogenemia in Slovakia - a study of phenotype and genotype / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 44-45
 613. AFH Využitie genetiky a in vitro fertilizácie a ich úskalia v prevencii hemofílie / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 17-18
 614. AFH Prvé použitie dezmopresínu (DDAVP) v prevencii krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou a hemofíliou na Slovensku / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 22-23
 615. AFH Vyšetrenie multimérov von Willebrandovho faktora - prvé výsledky v skupine 150 pacientov s von Willebrandovou chorobou / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 20-21
 616. AFH Alogénna transplantácia PKB pri mnohopočetnom myelóme / Iveta Simančíková ... [et al.]
  In: Myelómové fórum. - ISBN 978-80-969863-9-2. - Bratislava : Rowex, 2019. - S. 25-26
 617. AFH Transplantácia krvotvorných buniek pri myelóme v ére nových liekov: pre a proti / Martin Mistrík
  In: Myelómové fórum. - ISBN 978-80-969863-9-2. - Bratislava : Rowex, 2019. - S. 14-15
 618. AFH Vývoj v transplantácii krvotvorných buniek na Slovensku / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-970740-7-4. - Bratislava : Tajpan, 2016. - S. 91
 619. AFH Získaná hemofília ako fatálna komplikácia mnohopočetného myelómu / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: Myelómové fórum. - ISBN 978-80-969863-9-2. - Bratislava : Rowex, 2019. - S. 24-25
 620. AFH Multirezistentné bakteriálne kmene / Jozef Lukáš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s14-s14
 621. AFH Úskalia diagnostiky TMA - aHUS alebo TTP? / Daniela Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 25-26
 622. AFH Keď antimikrobiálna liečba nestačí: transfúzia granulocytov u pacienta s ťažkou neutropéniou / Dana Horváthová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s14-s14
 623. AFH Richterov syndróm / Varga, A. ...[et al.]
  In: 2. Celoštátna hematologicko-transfuziologická konferencia. - Bratislava : [s.n.], 2001. - S. 1
 624. AFH Kardiálne biomarkery u pacientov liečených alogénnou transplantáciou krvotvorných buniek / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 34
 625. AFH Úloha BAL pri stanovení etiologického patogéna zápalových pľúcnych infiltrátov u pacienta s hematologickou malignitou / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 19
 626. AFH Význam sledovania aktivity NK buniek vzhľadom k vývoju GvHD / M. Sapák ... [et al.]
  In: 3. slovenský transplantačný kongres s medzinárodnou účasťou. - Košice : LF UPJŠ, 2001. - S. 20
 627. AFH LGL leukémia (Large Granular Lymphocyte Leukemia, Lymfocytová leukémia s veľkými granulami) / M. Nosáľ, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 19
 628. AFH Národný register darcov kostnej drene v SR - aktuálny stav / M. Kušíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 28
 629. AFH Transplantácia krvotvorných buniek na Slovensku / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 10, Suppl. 2 (2015), s. 8-9
 630. AFH Kľúčová úloha prognostického skórovacieho systému IPSS (DIPSS) v klinickom manažmente pacientov s primárnou myelofibrózou / A. Hatalová, J. Lukáš, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 22
 631. AFH Manažment extramedulárneho plazmocytómu / K. Masárová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 10, Suppl. 2 (2015), s. 13
 632. AFH Liečba primárnej myelofibrózy (PMF) / M. Nosáľ, M. Mistrík, M. Skraková
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 22
 633. AFH Hrubiškova prednáška Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek / Martin Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 6
 634. AFH Populační analýza výsledků léčby zaměřená na léčbu imatinibem u 1087 nemocných s chronickou myeloidní leukemií (CML) léčených v centrech intenzivní hematologické péče SR a ČR kooperujících v registru CAMELIA / K. Indrák ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 9
 635. AFH Liečba chronickej myelocytovej leukémie inhibítormi tyrozínkinázy 2. generácie / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 11
 636. AFH Je autológna transplantácia hemopoetických kmeňových buniek stále efektívna liečba u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou? / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 17
 637. AFH Retroperitoneálne krvácanie u pacientov s ťažkou hemofíliou / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 4. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2012. - S. [1]
 638. AFH Registry of patients with myelodysplastic syndrome (MYDYS) in Slovakia / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 23
 639. AFH Kvantitatívna charakteristika transplantátu: netransplantujeme zbytočne veľa buniek? / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 27
 640. AFH Alogénna transplantácia krvotvorných buniek pri paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrii / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 27
 641. AFH Prediktory efektu bunkovej liečby u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou / J. Maďarič ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, Suppl. 3 (2012), s. 52-53
 642. AFH Vplyv AB0 kompatibility na náročnosť hemoterapie pri alogénnych transplantáciách krvotvorných buniek / D. Pavlíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 27-28
 643. AFH Nové prístupy k mobilizácii periférnych kmeňových buniek u pacientov s mnohopočetným myelómom a malígnymi lymfómami - klinické a farmakoekonomické aspekty / M. Zwiewka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 29
 644. AFH Extramedulárny plazmocytóm (EMP) u pacientov s mnohopočetným myelómom (MM) / K. Masárová, Z. Štefániková, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 30
 645. AFH Pacient s hematologickými poruchami / M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Č. 11 (2003), s. 674
 646. AFH Projekt mapovania pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom liečených novšími imunomodulačnými látkami na KHT UN Bratislava / Z. Štefániková, K. Masárová, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 32
 647. AFH Multicentrické randomizované klinické studie České myelomové skupiny s využitím myeloablativní léčby s podporou autologních periferních kmeňových buněk / R. Hájek ... [et al.]
  In: 3. Košické hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou. - Košice : SLS, 2003. - S. 53
 648. AFH Mykotická pneumónia - veľké bremeno pre onkohematologického pacienta / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 3. Košické hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou. - Košice : SLS, 2003. - S. 58
 649. AFH Stav transplantácie krvotvorných buniek na Slovensku / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 3-4 (2018), s. [1-1]
 650. AFH Mylotarg - súčasný stav poznatkov / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 3. Košické hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou. - Košice : SLS, 2003. - S. 46
 651. AFH Transplantácia krvotvorby / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 3. Košické hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou. - Košice : SLS, 2003. - S. 70
 652. AFH Naše prvé skúsenosti so selekciou krvotvorných buniek na prístroji CLINIMACS / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: 3. Košické hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou. - Košice : SLS, 2003. - S. 74
 653. AFH Reálne výsledky liečby mnohopočetného myelómu: retrospektívna analýza jedného centra z RMG registra / Ľubica Harvanová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s24-s24
 654. AFH Smoldering myelóm / Zdenka Štefániková, Angelika Bátorová, Martin Mistrík
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s26-s26
 655. AFH Prvé skúsenosti s liečbou bosutinibom u pacienta s BCR/ABL pozitívnou chronickou myelocytovou leukémiou - kazuistika / Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s31-s31
 656. AFH Farmakokinetický manažment veľkých operácií pri hemofílii A. Kontinuálna infúzia a bolusová liečba / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 8
 657. AFH Medzinárodné guidelines pre liečbu vrodených porúch fibrinogénu / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 20-21
 658. AFH Nová perspektíva pre pacientov so zlým žilovým prístupom - periférne zavedený centrálny katéter - PICC / L. Sopko ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 27
 659. AFH Sideropenická anémia / J. Lukáš ... [et al.]
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 29
 660. AFH Strategy of empiric antibiotic therapy in febrile neutropenic / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 40, č. 5 (1991), s. 256
 661. AFH 25 rokov Slovenského hemofilického združenia / A. Bátorová, M. Mistrík
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 3
 662. AFH Flegmóna dorsi nasi ako komplikácia indukčnej chemoterapie akútnej myeloblastovej leukémie / L. Masáková ... [et al.]
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 25
 663. AFH Infekčné komplikácie u pacientov po alogénnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek / I. Bizíková ... [et al.]
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 24
 664. AFH Progresia chronickej myelocytovej leukémie do akcelerovanej fázy s extrémnou hyperleukocytózou pri non-compliance pacienta / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 11
 665. AFH Manažment trombocytémie / M. Mistrík, A. Bátorová, L. Plank
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 38
 666. AFH Anémia v klinickej praxi / M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Via Practica. - Roč. 12, Suppl. 2 (2015), s. 11
 667. AFH Je bezpečné darovanie kmeňových krvotvorných buniek? / M. Skraková ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 12, Suppl. 2 (2015), s. 12-13
 668. AFH Úskalia diferenciálnej diagnostiky u pacienta s trombocytopéniou, renálnym zlyhaním a hemoptýzou - kazuistika / Balász Gálffy ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s38-s38
 669. AFH Porovnanie dvoch metodík na stanovenie hladiny hepcidínu / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 20
 670. AFH Súčasnosť a perspektívy liečby polycytémie vera / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 41-42
 671. AFH Mnohopočetný myelóm a zmeny metabolizmu železa / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 58
 672. AFH Liečba B - chronickej lemfocytovej leukémie - porovnanie chemoterapie bez resp. s rituximabom - skúsenosti KHaT v Bratislave / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 78-79
 673. AFH Darovanie krvotvorných kmeňových buniek / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 80-81
 674. AFH Terapeutické aferézy na KHaT Bratislava od apríla 2010 do apríla 2015 / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 119
 675. AFH Manažment gravidity u žien s Ph1 negatívnymi myeloproliferatívnymi neopláziami / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 87
 676. AFH Ambulantná liečba pacientov s akútnou pľúcnou embóliou novými antikoagulanciami (NOAK) / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 88
 677. AFH Súčasný pohľad na systémovú AL amyloidózu-včasná diagnostika a klinické skúsenosti / A. Sakalová... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, suppl. (2009), s. 10
 678. AFH Vieme predikovať kardiovaskulárne komplikácie po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek? / Ľ. Roziaková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 91
 679. AFH Druhá alogénna transplantácia krvotvorných buniek u hematoonkologických pacientov - restrospektívna analýza / L. Sopko ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 91-92
 680. AFH Sekundárna akútna myeloblastová leukémia - kazuistika / S. Kubalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 108
 681. AFH Septický šok u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou / J. Lukáš ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 109
 682. AFK Serous retinal detachment as the first clinical sign of thrombotic thrombocytopenic purpura - case report / J. Štefaničková ... [et al.]
  In: SOE 2009: 17th Congress of the European Society of Ophthalmology. - Amsterdam : SOE, 2009. - S. 193
 683. AFK HLA in hematopoietic stem cell transplantation / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Blood Reviews. - Vol. 21, Supplement 1 (2007), s. S92
 684. AFL Hladina neopterinu v sére pri hematologických ochoreniach / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 40S
 685. AFL Atypický extramedulárny relaps akútnej lymfoblastovej leukémie po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek / J. Tóthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 40S
 686. AFL Prednosti autológnej transplantácie krvotvorných buniek ambulantnou formou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 41S
 687. AFL Terapeutický postup u pacientov s chronickou myelopcytovou leukémiou rezistentných na liečbu Glivecom v štandardnej dávke 400 mg denne / Z. Michalovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 41S
 688. AFL Význam cytogenetického vyšetrenia pri mnohopočetnom myelome / K. Masárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 42S
 689. AFL Odbery krvotvorných kmeňových buniek na KHaT LFUK, SZU a FNSP Bratislava v rokoch 2005 a 2006 / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 40S-41S
 690. AFL Successful treatment of hematuria and kidney hematoma with continuous infusion of rFVIIA in hemophilia a patient with inhibitor / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 41S
 691. AFL Stratégia očkovania dospelých pacientov po transplantácii krvotvorných buniek / E. Bojtárová, B. Czako, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 37S
 692. AFL Alogénna transplantácia krvotvorných buniek pre akútnu leukémiu / B. Czako ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 37S
 693. AFL Autoimúnna trombocytopenická purpura - predzvesť lymfoproliferatívneho ochorenia / K. Masárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 40S
 694. AFL Liečba mnohopočetného myelómu podľa protokolu Total Therapy 3 / L. Petríková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 115
 695. AFL Psychosociálne aspekty dobrovoľného darcovstva krvotvorných buniek - skúsenosti národného registra darcov kostnej drene / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7167-169-5. - Bratislava : Asklepios, 2012. - S. 71 [CD-ROM]
 696. AFL Mobilizácia periférnych krvotvorných kmeňových buniek u pacientov s diagnózou akútnej myeloblastovej leukémie / V. Rimajová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 34
 697. AFL Ischemické cerebrovaskulárne komplikácie pri liečbe akútnych leukémií / M. Martišová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 34-35
 698. AFL Výsledky liečby pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou nad 60 rokov na Klinike hematológie a transfuziológie v Bratislava / L. Sopko ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 33
 699. AFL Philadelphia negatívne myeloproliferatívne ochorenia - významný rizikový faktor vzniku trombózy portálnej vény a Buddovho-Chiariho syndrómu / J. Lukáš, A. Hatalová, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 38
 700. AFL Infiltrácia CNS u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou / S. Kubalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 35
 701. AFL Kapsulová endoskopia v diagnostike akútnej choroby štepu proti hostiteľovi / B. Žiaková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 35
 702. AFL Myeloidný sarkóm miechy u pacienta s relapsom akútnej myeloblastovej leukémie / J. Michalková, M. Martišová, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 41-42
 703. BAB Vademecum medici / zostavil M. Šašinka, Š. Nyulassy, L. Badalík
  Martin : Osveta, 2003
 704. BAB Mnohopočetný myelóm : História a súčasnosť. / A. Sakalová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2016
 705. BAB Štandardné diagnostické postupy / T. Trnovec ... [et al.]
  Martin : Osveta, 1998
 706. BCB Hematológia a transfuziológia : teória a cvičenia. / zost. A. Sakalová
  Martin : Osveta, 1995
 707. BCI Myeloidné neoplázie [elektronický zdroj] : . / Martin Mistrík
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 708. BDE Empirická liečba febrilnej neutropénie u onkohematologických pacientov - odporúčanie odborníkov s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S.CH.S. SLS / Ľ. Drgoňa ... [et al.]
  In: Postgraduální medicína. - Roč. 13, příloha č. 5 (2011), s. 47-50
 709. BDE Transfúziou navodená imunomodulácia a infekčné komplikácie / M. Bucová, M. Mistrík
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 52, č. 11 (2006), s. 1085-1092
 710. BDF Sínusoidálny obštrukčný syndróm po transplantácii periférnych krvotvorných buniek - popis dvoch prípadov / M. Belovičová ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 2 (2007), s. 84-87
 711. BDF Indikačné kritériá transplantácie krvotvorných buniek v roku 1998 / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 47, č. 6 (1998), s. 187-189
 712. BDF Reverzia antikoagulačného účinku nových perorálnych antikoagulácií pri krvácaní a v urgentných situáciách s rizikom krvácania - spoločné odporúčania odborných spoločností / A. Remková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, č. 3 (2014), s. 105-114
 713. BDF Akútna lymfoblastová leukémia, Filadelfia pozitívna - model rezistentnej leukémie s dobrou terapeutickou odpoveďou Kazuistika / P. Kotouček ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 53, č. 5 (2004), s. 191-192
 714. BDF Aplastická anémia a jej liečba / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 9, č. 4 (1999), s. 10-17
 715. BDF Mnohopočetný myelóm (liečba) / M. Mistrík, Z. Adam, R. Hájek
  In: Interná medicína. - Roč. 9, č. 5 (2009), s. 258-262
 716. BDF Odoberanie, kryokonzervovanie pupočníkovej krvi na Slovensku / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 6 (1999), s. 32-33
 717. BDF Súčasný prístup k pacientovi s chronickou myelocytovou leukémiou / Z. Michalovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, č. 2 (2007), s. 81-84
 718. BDF Horúčka u pacienta s neutropéniou / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, č. 3 (2006), s. 149-152
 719. BDF Transplantácia krvotvorných buniek - aktuálny stav v Slovenskej republike / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 5, č. 10 (2005), s. 534-538
 720. BDF Naše skúsenosti s transplantáciou kostnej drene / Martin Mistrík
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 1, č. 1 (1991), s. 5-6
 721. BDF ELN odporúčania na manažment pacientov s CML 2013 / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 242-246
 722. BDF Národný register darcov kostnej drene - prehľad činnosti v rokoch 2004-2006 / K. Slezáková, M. Kušíková, M. Mistrík
  In: Onkológia. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 110-111
 723. BDF Akútna myeloblastická leukémia v gravidite / M. Gerová ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 6, č. 2 (2008), s. 123-125
 724. BDF Význam stanovenia endogénnych erytroidných kolónií pri diagnostike polycystemia vera / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 57, č. 7-8 (2008), s. 275-279
 725. BDF Skúsenosti s liečbou mnohopočetného myelómu / Z. Štefániková, K. Masárová, M. Mistrík
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 11 (2012), s. 12-14
 726. BDF Naše skúsenosti s vyšetrením erytrokinetiky (izopové vyšetrenie pomocou 59F a 51Cr) / M. Mistrík, L. Gešo, M. Šteruská
  In: Lekársky obzor. - Roč. 36, č. 11 (1987), s. 685-690
 727. BDF K otázke kostných zmien a ich liečby pri mnohopočetnom myelóme / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 45, č. 1 (1996), s. 20-22
 728. BDF Perorálna liečba železom / M. Mistrík, A. Sakalová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 45, č. 9 (1996), s. 251-253
 729. BDF Je chronická lymfatická leukémia vyliečiteľná ? / M. Šteruská, E. Demečková, M. Mistrík
  In: Hematológia a transfuziológia. - Roč. 3, č. 4 (1993), s. 43-48
 730. BDF Praktický pohľad na chronickú myelocytovú leukémiu / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 8, č. 4 (2010), s. 25-27
 731. BDF 10 rokov transplantácií kostnej drene na Slovensku / Martin Mistrík
  In: Lekársky obzor. - Roč. 58, č. 10 (2009), s. 453-454
 732. BEE 55 rokov inštitucionálneho vzdelávania v odbore hematológia a transfuziológia / A. Sakalová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 14, Suppl. 1 (2008), s. 175-177
 733. BEF 40 rokov Centra komplexnej hemofilickej starostlivosti a 20 rokov Národného hemofilického centra v Bratislave / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 3-6
 734. BEF Prvých 304 transplantácií krvotvorných buniek na KhAT LFUK a FNaPP Bratislava / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave. - ISBN 80-7167-081-2. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 149-151
 735. BEF Transplantácia krvotvorných buniek / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 104-106
 736. BEF Rozvoj komplexnej starostlivosti o vrodené krvácavé ochorenia. Národné hemofilické centrum / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Zborník prednášok z konferencie pri príležitosti 50 rokov Národnej transfúznej služby a 40 rokov Kliniky hematológie a transfuziológie FN Bratislava. - Bratislava : SLS, 1998. - S. 31-33
 737. BEF Význam multiparametrovej prietokovej cytometrie pre diagnostiku a efekt liečby / D. Harrachová ... [et al.]
  In: Myelómové fórum 2017. - Bratislava : Slovenská myelómová spoločnosť, 2017. - S. 15-19
 738. BEF Podporná liečba u pacientov s mnohopočetným myelómom - substitučná liečba imunoglobulínmi / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Myelómové fórum 2017. - Bratislava : Slovenská myelómová spoločnosť, 2017. - S. 24-26
 739. BFA Second primary malignancies in multiple myeloma: are they drug-related or is it natural course of disease? / K. Masárová ... [et al.]
  In: Lymphoma & Myeloma 2013 : International Congress on Hematologic Malignancies. - New York : Imedex, 2013. - S. P10
 740. BFA Efficacy and safety of pomalidomidi in relapsed/refractory multiple myeloma: A retrospective analysis of the first Slovak patients / Z. Štefániková ... [et al.]
  In: Lymphoma & Myeloma 2017 [elektronický zdroj]. - New York : Imedex, 2017. - Abstract No. P-014 [1 s.] [online]
 741. BFA Zastúpenie hematologických ochorení v SR / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 17. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - Olomouc : [s.n.], 2003. - S. 10
 742. BFA Biologické a molekulové aspekty mnohopočetného myelómu vo vzťahu ku jeho liečiteľnosti a prognóze / A. Sakalová ... [et al.]
  In: 17. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - Olomouc : [s.n.], 2003. - S. 47-48
 743. BFA Význam transplantační léčby u mnohopočetného myelomu / A. Sakalová ... [et al.]
  In: 17. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - Olomouc : [s.n.], 2003. - S. 48
 744. BFA Autológna transplantácia krvotvorných buniek pri myeloickej leukémii - 8 ročné skúsenosti KHAT FN, Bratislava / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: 17. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - Olomouc : [s.n.], 2003. - S. 60
 745. BFA Ako ďalej s liečbou ALL dospelých ? / E. Demečková, P. Kotouček, M. Mistrík
  In: 17. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - Olomouc : [s.n.], 2003. - S. 63
 746. BFA Ambulantná konsolidácia akútnej promyelocytovej leukémie / P. Kotouček ... [et al.]
  In: 17. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - Olomouc : [s.n.], 2003. - S. 66
 747. BFA Alogénne transplantácie krvotvorných buniek u detí v Slovenskej republike - retrospektívna analýza / J. Horáková ... [et al.]
  In: 24. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. - Olomouc : ČLS, 2014. - S. 57
 748. BFB Transplantácia krvotvorných buniek v Slovenskej republike / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 20. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : SLS, 2016. - S. 18
 749. BFB Tehotenstvo a popôrodné obdobie u pacientok s deficitom OTC / K. Brennerová ...[et al.]
  In: 31. pracovné dni Dedičné metabolické poruchy. - Praha : Meritis, 2016. - S. 22-23
 750. BFB Acquired hemophilia - the National hemophilia centre 20 years experience / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 34
 751. BFB Rituximab v liečbe získanej hemofílie - kazuistika / A. Morongová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 32
 752. BFB Myeloproliferatívne neoplázie v dospelom a detskom veku: rozdiely v klinickom priebehu a liečbe / Antónia Hatalová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: 23. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov [elektronický dokument]. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2019. - S. 14-15 [online]
 753. BFB Hematologický dispenzár / M. Mistrík ... [et al.]
  In: 2. Celoštátna hematologicko-transfuziologická konferencia. - Piešťany : [s.n.], 2001. - S. 52
 754. BFB Liečba mnohopočetného myelómu založená na totálnej terapii 3 - pilotná skúsenosť jedného pracoviska / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Myelómové fórum 2017. - Bratislava : Slovenská myelómová spoločnosť, 2017. - S. 22-23
 755. BFB Myelómová nefropatia / Ľ. Roziaková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Myelómové fórum 2017. - Bratislava : Slovenská myelómová spoločnosť, 2017. - S. 26-27
 756. BFB Immunologic disorders of hemostasis in monoclonal gamopathy / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Myelómové fórum 2017. - Bratislava : Slovenská myelómová spoločnosť, 2017. - S. 29-30
 757. BFB Plazmaferéza v liečbe hyperviskózneho syndrómu / J. Martinka ... [et al.]
  In: Myelómové fórum 2017. - Bratislava : Slovenská myelómová spoločnosť, 2017. - S. 31
 758. BFB Národný register darcov kostnej drene / M. Kušíková ... [et al.]
  In: 19. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : SLS, 2015. - S. 26
 759. BFB Imunoterapeutické prístupy v liečbe myelofibrózy / Antónia Hatalová ... [et al.]
  In: Košické hematologické a transfúziologické dni. - ISBN 978-80-971468-8-7. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 41-41
 760. EDJ Činnosť Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK a SZU / Martin Mistrík
  In: Speculum Nostrum. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 14-16
 761. EDJ Spomienka na zakladateľa slovenskej hematológie a transfuziológie prof. MUDr. Mikuláša Hrubiška, DrSc. / A. Bátorová, M. Mistrík
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 1-2
 762. GII Doc. MUDr. Klára Hrubišková, CSc. - 90 rokov / A. Sakalová, A. Bátorová, M. Mistrík
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 7-8 (2016), s. 293-294

Informácie pre študentov

Zóna pre študentov