Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA

Onkologický ústav svätej Alžbety s.r.o.

 

Prednostka kliniky: doc.MUDr.Soňa Balogová, PhD.


tel. 02 32 249 240


e-mail: sona.balogova(at)ousa.sk


Zástupca prednostky kliniky pre liečebno-preventívnu činnosť

 

MUDr.Eva Takácsová, PhD. (liečebná časť)

MUDr.Zuzana Tomišková (diagnostická časť)

 

Sekretariát kliniky:

tel: 02 32 249 129, 02 32 249 130

fax: 02 32 249 131

 

Docenti:

doc. MUDr. Soňa  Balogová, PhD. - odbor Vnútorné choroby 

 

Odborní asistenti:

RNDr.Soňa Kováčová, PhD.

MUDr.Eva Takácsová, PhD.

MUDr.Marek Bartovic

 

Asistenti:

MUDr.Lucia Noskovičová

 

Doktorandi na klinike:

MUDr.Marika Vereb, FEBNM (ext.)

MUDr.Marek Bartovic (ext.)

MUDr.Lucia Noskovičová (ext.)

 

 

Učebnica nukleárnej medicíny je k dispozícii v Akademickej knižnici LF UK

Milí študenti, 

s radosťou Vám oznamujeme, že učebnica Základy nukleárnej medicíny, ktorej autormi sú doc.MUDr.Soňa Balogová, PhD. a kolektív je k dispozícii na vypožičanie v Akademickej knižnici LFUK. 

Akademická knižnica LF UK a autori