Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA

Onkologický ústav svätej Alžbety s.r.o.

 

Prednostka kliniky: doc.MUDr.Soňa Balogová, PhD.


tel. 02 32 249 240


e-mail: sona.balogova(at)ousa.sk


Zástupca prednostky kliniky pre liečebno-preventívnu činnosť

 

MUDr.Eva Takácsová, PhD. (liečebná časť)

MUDr.Zuzana Tomišková (diagnostická časť)

 

Sekretariát kliniky:

tel: 02 32 249 129, 02 32 249 130

fax: 02 32 249 131

 

Docenti:

doc. MUDr. Soňa  Balogová, PhD. - odbor Vnútorné choroby 

 

Asistenti:

MUDr.Lucia Noskovičová

 

 

Doktorandi na klinike:

MUDr.Lucia Noskovičová (ext.)

 

 

SKÚŠKA Z RÁDIOLÓGIE A NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY 2020/21 - INFORMÁCIE

Z dôvodu vývoja epidemiologickej situácie bola praktická výučba nukleárnej medicíny v zimnom semestri akademického roka 2020/21 realizovaná online v čase od 8.30 do 13.20 hod.

Každý krúžok absolvoval dva moduly praktickej výučby (Modul1 a Modul2).

Prednášky z nukleárnej medicíny sú k dispozícii po kliknutí na nižšie uvedené odkazy:

Nukleárna medicína Prednáška 1

https://web.microsoftstream.com/video/9f6aedce-34fd-4b6e-aee6-aca7ccc32ac9

***

Nukleárna medicína Prednáška 2

https://web.microsoftstream.com/video/14dd0436-5880-47dd-b118-25820de4ad59

***

Nukleárna medicína Prednáška 3

https://web.microsoftstream.com/video/95dc4cc8-24e9-4f80-b76b-bfa4e4215c47

 

***

Konzultácia prednášok z nukleárnej medicíny bola 14.12.2020 o 13.30 hod. na MS teams, pozvaní boli všetci recipienti mailu adresovaného  students_LF_4.VLuniba.sk.

 

 

SKÚŠKA Z PREDMETU RÁDIOLÓGIA A NUKLEÁRNA MEDICÍNA

je realizovaná formou jedného spoločného online testu zahŕňajúceho otázky z oboch odborov. 

Skúška začína o 9:00 a študenti majú na vyplnenie testu jednu hodinu. Po uplynutí toho času sa test automaticky uzavrie.

Link na prístup k online testu je uvedený v poznámke k termínu hodnotenia v AIS najneskôr hodinu pred začatím testu. 

Test pozostáva z 20 otázok a z 3 kazuistík z nukleárnej medicíny a z 20 otázok a z 3 kazuistík z rádiológie. Pre absolvovanie je potrebné dosiahnuť úspešnosť >60%.

Po odoslaní odpovedí dostanú študenti mailom automatickú notifikáciu o odoslaní. 

Výsledky skúšky budú uvedená v AIS, prípadnú konzultáciu výsledkov testu je možné dohovoriť mailom.

Na vypracovanie testu má študent jednu hodinu. 

 

V prípade záujmu o nukleárnu medicínu je v letnom semestri k dispozícii povinne voliteľný predmet Klinické aplikácie nukleárnej medicíny.

 

 

Textbook from nuclear medicine