Kontakty

Sekretariát

Zuzana Pongrácová

Pažítková ul. č. 4, 821 01 Bratislava,

tel. 02/48234  527

sekretariat.popru.unb.sk

zamestnanci kliniky

doc. MUDr. Peter Bukovčan, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
docent
Publikačná činnosť

MUDr. Nikola Ferančíková, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Ján Koller, CSc.

Lekárska fakulta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
profesor
Telefón
02/482 34 527
Publikačná činnosť

MUDr. Nina Šarközyová, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
administratívny sekretár
Lekárska fakulta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
odborný asistent
Publikačná činnosť

MUDr. Peter Záhorec, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
odborný asistent
Publikačná činnosť

Lekári

MUDr. Miroslav Orság, PhD.

zástupca prednostu

tel. 02/48234 530

Ambulancia

V priestoroch polikliniky dvere č. 1045

tel. 02/48234136

 

 

Centrálna tkanivová banka

Nemocnica ružinov, pavilón D

02/48234376

PhDr. Valéria Cucorová, MPH.

RNDr. Janka Dragúňová, PhD.