Kontakty

Sekretariát

Zuzana Pongrácová

Pažítková ul. č. 4, 821 01 Bratislava,

tel. 02/48234  527

sekretariat.popru.unb.sk

zamestnanci kliniky

 1. ADC Re: A novel technique of NexoBrid (TM) application to burns on the hands by L. R. Springford, H. Creasy, T. Cubison, B. Dheansa [Burns 2017;43:1129-39] / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Burns. - Vol. 43, No. 8 (2017), s. 1820-1821
 2. ADC Toxic epidermal necrolysis data from the CELESTE multinational registry / Bretislav Lipový ... [et al.]
  In: Burns. - Roč. 44, č. 6 (2018), s. 1561-1572
 3. ADC Toxic epidermal necrolysis data from the CELESTE multinational registry / Bretislav Lipový ... [et al.]
  In: Burns. - Roč. 44, č. 6 (2018), s. 1551-1560
 4. ADC Another possible solution of overgranulation following skin autograft procedure / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: Burns. - Roč. 46, č. 1 (2020), s. 239-240
 5. ADC Clinical experience with the use of negative pressure wound therapy combined with a silver-impregnated dressing in mixed wounds: A retrospective study of 50 cases / P. Bukovčan ... [et al.]
  In: Wounds - a Compendium of Clinical Research and Practice. - Vol. 28, No. 8 (2016), s. 255-263
 6. ADE Cultured keratinocytes and their possible applications / M. Orság, P. Bukovčan, J. Koller
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Vol. 54, No. 2 (2012), s. 67-70
 7. ADE Treatment of partial-thickness scalds by skin xenografts--a retrospective study of 109 cases in a three-year period / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Vol. 52, No. 1 (2010), s. 7-12
 8. ADE Analysis of 1119 burn injuries treated at the Bratislava Burn Department during a five year period / J. Koller ... [et al.]
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 36, č. 3 (1994), s. 67-70
 9. ADE Enzymatic necrolysis of acute deep burns - report of preliminary results with 22 patients / J. Koller ... [et al.]
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 50, č. 4 (2008), s. 109-114
 10. ADF Využitie kožných náhrad pri liečbe popálenín / Peter Bukovčan
  In: Derma revue. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 22-23
 11. ADF Korekcia kontraktúry axily po popálení (kazuistika) / Peter Bukovčan
  In: Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. - Roč. 9, č. 3 (2005), s. 24-25
 12. ADM Complications of lower extremity hematomas in patients with pre-injury warfarine use / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: Acta chirurgiae plasticae. - Roč. 59, č. 2 (2017), s. 56-59
 13. ADM Bromelain-based enzymatic debridement as a treatment of choice in high-risk patient with deep facial burns, a case report / Nikola Ferančíková ... [et al.]
  In: International Journal of Surgery Case Reports. - č. 71 (2020), s. 6-10
 14. ADM Epileptics and burns / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Vol. 55, No. 2 (2013), s. 49-50
 15. AEC Treatment of partial-thickness scalds by skin xenografts / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds [elektronický zdroj]. - Cham : Springer, 2017. - DOI: 10.1007/15695_2017_28 [10 s.] [online]
 16. AEC Clinical experience with negative-pressure wound therapy combined with silver-impregnated dressing in mixed wounds / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds [elektronický zdroj]. - Cham : Springer, 2017. - DOI: 10.1007/15695_2017_55 [11 s.] [online]
 17. AFG Burn epidemiology: a review of 1000 cases treated at Bratislava burn department / J. Koller ... [et al.]
  In: 9th Congress of the International Society for Burn Injuries. - Paris : [s.n.], 1994. - S. 225
 18. AFG Debridement und Diagnostik tiefer Verbrennungen mit dem Debrase®-Gel-Verband (DGD) - wie kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden / F. Sander ... [et al.]
  In: 30. Jahrestagung der Deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft für Verbrennungsbehandlung. - Nassfeld : [s.n.], 2012. - S. 55-56
 19. AFG Deep burns debridement options with emphasis to minimally invasive debridement / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: DAV 2015 [elektronický zdroj]. - Vienna : Vienna Medical Academy, 2015. - S. A83 [online]
 20. AFG Enzymatic necrolysis of acute deep burns - report of preliminary results with 23 patients / J. Koller ... [et al.]
  In: Burns. - Vol. 35, Supplement 1 (2009), s. S36
 21. AFG Triple benefit of early rapid enzymatic debridement of acute deep burns / J. Koller ... [et al.]
  In: ISBI 2012 : One World, One Standard of Burn Care. - Edinburgh : [s.n.], 2012. - S. Paper No. 750
 22. AFG Nová metóda nekrolýzy akútnych hlbokých popálenín / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: 20. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. - ISBN 978-80-210-7875-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 27
 23. AFG Možnosti využitia mezenchymálnych kmeňových buniek z tukového tkaniva v liečbe popáleninových jaziev / P. Záhorec ... [et al.]
  In: 20. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. - ISBN 978-80-210-7875-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 51
 24. AFG Liečba obarenín čiastočnej hrúbky kože kožnými xenotransplantátmi - retrospektívna štúdia 109 pacientov v trojročnom období / P. Bukovčan, J. Koller
  In: 16. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. - ISBN 978-80-210-5290-1. - Brno : Muni Press, 2010. - S. 14
 25. AFG Enzymatic debridement of acute deep burns by debrase. A single center experience / J. Kollár ... [et al.]
  In: 14th Congress of the International Society for Burns Injuries. - Montreal : [s.n.], 2008. - S. O-166
 26. AFG Improved early burn depth diagnosis of indeterminate deep burns by minimally invasive method. Preliminary results / J. Koller ... [et al.]
  In: 14th European Burns Association Congres. - Hague : [s.n.], 2011. - S. [1]
 27. AFG Minimally invase debridement options for acute deep burns / J. Koller ... [et al.]
  In: DAV 2009. - Krallerhof/Leogang : [s.n.], 2009. - S. 35
 28. AFH Význam dôslednej prípravy pacienta a rany pred aplikáciou podtlakovej terapie / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, Suppl. 1 (2014), s. 22
 29. AFH Najčastejšie komplikácie pri manažmente popálenín / J. Koller ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 14, Suppl. 1 (2017), s. 12-14
 30. AFH Princípy manažmentu diabetickej nohy / J. Koller, M. Hajská, P. Bukovčan
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 14-15
 31. AFH Lokálnym podtlakom asistovaná liečba kombinovaná so striebrom impregnovaným krytím v liečbe rán s problematickým hojením / P. Bukovčan, J. Koller, M. Hajská
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 33
 32. AFH Využitie biologickej kožnej náhrady pri manažmente hlbokej inveterovanej popáleniny / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 30-31
 33. AFH Nová metóda odstraňovania nekróz pri hlbokých popáleninách / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 12, Suppl. 1 (2015), s. 20-21
 34. AFH Postavenie lokálnym podtlakom asistovanej liečby v procesoch hojenia rán / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2019. - ISBN 978-80-973245-6-8. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 15-15
 35. AFH Enzymatický debridement hlbokých popálenín - aplikácia a následná starostlivosť / Nikola Ferančíková ... [et al.]
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 33-33
 36. AFH Využitie lokálne asistovanej podtlakovej liečby pri uzávere chronických rán s "mŕtvym priestorom" / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2018 s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-972285-9-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2018. - S. 7-7
 37. AFK Acute burn depth diagnosis and debrided wound coverage/closure options following rapid minimally invasive enzymatic debridement / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Annals of Burns and Fire Disasters. - Vol. 28, Suppl. EBA (2015), s. P017
 38. BCI Hojenie rán [elektronický dokument] : . / Peter Bukovčan
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 39. BFA Burn wound debridement by non-surgical procedures / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: EWMA 2016. - Frederiksberg : EWMA, 2016. - Abstract No. 281 [1 s.]
 40. BFB Enzymatická nekrolýza hlbokých popálenín / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Hojenie a manažment rán [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2016. - S. 18 [USB-kľúč]
 41. BFB Efektívne využitie podtlakovej liečby v rekonštrukčnej chirurgii / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Hojenie a manažment rán [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2016. - S. 7 [USB-kľúč]
 42. BFB Nové metódy nechirurgického debridementu hlbokých popálenín / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: 7. Stredoeurópsky popáleninový kongres a 21. výročná konferencia spoločnosti popáleninovej medicíny. - Košice : [s.n.], 2016. - nestr. [1 s.]

Lekári

MUDr. Miroslav Orság, PhD.

zástupca prednostu

tel. 02/48234 530

Ambulancia

V priestoroch polikliniky dvere č. 1045

tel. 02/48234136

 

 

Centrálna tkanivová banka

Nemocnica ružinov, pavilón D

02/48234376

PhDr. Valéria Cucorová, MPH.

RNDr. Janka Dragúňová, PhD.