Kontakty

Sekretariát

Zuzana Pongrácová

Pažítková ul. č. 4, 821 01 Bratislava,

tel. 02/48234  527

sekretariat.popru.unb.sk

zamestnanci kliniky

 1. ADE Bromelain-based enzymatic debridement as a treatment of choice in high-risk patient with deep facial burns, a case report / Nikola Ferančíková ... [et al.]
  In: International Journal of Surgery Case Reports. - č. 71 (2020), s. 6-10
 2. AFD Využitie 3D tlače na tvorbu extracelulárnej matrix pre potreby regeneratívnej medicíny / N. Ferančíková, D. Ďurica, Ľ. Danišovič
  In: Zborník vedeckých prác študentov a doktorandov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-3848-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 36-39
 3. AFH Nová metóda liečby hlbokých popálenín / N. Ferančíková, M. Hajská, J. Koller
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 38
 4. AFH Enzymatický debridement hlbokých popálenín - aplikácia a následná starostlivosť / Nikola Ferančíková ... [et al.]
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 33-33
 5. AFH Vysokoselektívny enzymatický debridement hlbokých popálenín tváre v teréne závažnej inhalačnej traumy / Nikola Ferančíková, Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2018 s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-972285-9-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2018. - S. 4-4
 6. BFA Rapid enzymatic debridement of deep facial burns in a patient with severe inhalation injury: Case report / N. Ferančíková, N. Šarközyová, J. Koller
  In: 17th European Burns Association Congress. - AK ‘s-Hertogenbosch: EBA, 2017. - S. 150
 7. BFA Včasný enzymatický debridement hlbokých popálenín tváre kombinovaných s ťažkou inhalačnou traumou: kazuistika / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: 21. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP [elektronický zdroj]. - Praha : Burnsprague, 2017. - Nestr. [1 s.] [online]

Lekári

MUDr. Miroslav Orság, PhD.

zástupca prednostu

tel. 02/48234 530

Ambulancia

V priestoroch polikliniky dvere č. 1045

tel. 02/48234136

 

 

Centrálna tkanivová banka

Nemocnica ružinov, pavilón D

02/48234376

PhDr. Valéria Cucorová, MPH.

RNDr. Janka Dragúňová, PhD.