Kontakty

Sekretariát

Zuzana Pongrácová

Pažítková ul. č. 4, 821 01 Bratislava,

tel. 02/48234  527

sekretariat.popru.unb.sk

zamestnanci kliniky

 1. ADE Bromelain-based enzymatic debridement as a treatment of choice in high-risk patient with deep facial burns, a case report / Nikola Ferančíková ... [et al.]
  In: International Journal of Surgery Case Reports. - č. 71 (2020), s. 6-10
 2. ADE Exposed kidney transplant salvage by the use of allogeneic human acellular dermal matrix graft for disrupted abdominal wall reconstruction / Nina Šarközyová ... [et al.]
  In: Clinics in Surgery [elektronický dokument]. - Roč. 4 (2019), s. [1-3], Art. No. 2488 [online]
 3. ADN Aplikácia biologickej matrice pri rekonštrukcii inflamovanej brušnej steny / Nina Šarközyová, Ján Koller
  In: Lekársky obzor. - Roč. 69, č. 1 (2020), s. 32-35
 4. AFD Acelulárna aloderma v rekonštrukčnej chirurgii / Nina Šarközyová
  In: Zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4712-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 178-182 [online]
 5. AFH Dočasné kryty rán, kožné náhrady / Nina Šarközyová, Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2019. - ISBN 978-80-973245-6-8. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 24-25
 6. AFH Využitie acelulárnej dermálnej náhrady v chirurgii / N. Šarkőzyová, J. Koller
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 39
 7. AFH Použitie kryokonzervovanej alogénnej acelulárnej dermálnej náhrady v chirurgii / Ján Koller ... [et al.]
  In: 73. chirurgický deň Kostlivého : Tradícia a inovácia v chirurgii. - ISBN 978-80-973245-7-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 17-18
 8. AFH Klinická aplikácia acelulárnej dermálnej náhrady v rekonštrukcii kontrakčnej jazvy / Nina Šarközyová, Ján Koller
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 39-40
 9. AFH Klinická aplikácia acelulárnej dermálnej náhrady v rekonštrukcii defektov / Nina Šarközyová, Valéria Cucorová, Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2018 s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-972285-9-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2018. - S. 5-5
 10. BFA Acellular allodermis grafts prepared by a novel method for use in burns and reconstructive surgery / N. Šarközyová ... [et al.]
  In: 17th European Burns Association Congress. - ’s-Hertogenbosch : EBA, 2017. - S. 31
 11. BFA Rapid enzymatic debridement of deep facial burns in a patient with severe inhalation injury: Case report / N. Ferančíková, N. Šarközyová, J. Koller
  In: 17th European Burns Association Congress. - AK ‘s-Hertogenbosch: EBA, 2017. - S. 150
 12. BFA New method for preparation of acellular allodermis / N. Šarközyová ... [et al.]
  In: 21. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP [elektronický zdroj]. - Praha : Burnsprague, 2017. - Nestr. [1 s.] [online]

Lekári

MUDr. Miroslav Orság, PhD.

zástupca prednostu

tel. 02/48234 530

Ambulancia

V priestoroch polikliniky dvere č. 1045

tel. 02/48234136

 

 

Centrálna tkanivová banka

Nemocnica ružinov, pavilón D

02/48234376

PhDr. Valéria Cucorová, MPH.

RNDr. Janka Dragúňová, PhD.