Kontakty

Sekretariát

Zuzana Pongrácová

Pažítková ul. č. 4, 821 01 Bratislava,

tel. 02/48234  527

sekretariat.popru.unb.sk

zamestnanci kliniky

 1. ADC Clinical experience with the use of negative pressure wound therapy combined with a silver-impregnated dressing in mixed wounds: A retrospective study of 50 cases / P. Bukovčan ... [et al.]
  In: Wounds - a Compendium of Clinical Research and Practice. - Vol. 28, No. 8 (2016), s. 255-263
 2. ADM Mesenchymal stem cells for chronic wounds therapy / P. Záhorec ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 16, No. 1 (2015), s. 19-26
 3. ADN Súčasné možnosti využitia somatických kmeňových buniek v humánnej medicíne / M. Boháč ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 63, č. 3 (2014), s. 104-109
 4. AED Súčasný pohľad na liečbu chronických rán pomocou mezenchymálnych kmeňových buniek / P. Záhorec ... [et al.]
  In: Biomedicínsky výskum 1. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971370-0-7. - Bratislava : Mamma Feminina, 2013. - S. 35-38 [CD-ROM]
 5. AFD Možnosti využitia mezenchymálnych kmeňových buniek z tukového tkaniva v liečbe popáleninových jaziev / Peter Záhorec
  In: Zborník vedeckých prác študentov a doktorandov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-3848-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 209-212
 6. AFG Možnosti využitia mezenchymálnych kmeňových buniek z tukového tkaniva v liečbe popáleninových jaziev / P. Záhorec ... [et al.]
  In: 20. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. - ISBN 978-80-210-7875-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 51
 7. DAI Možnosti využitia mezenchymálnych kmeňových buniek z tukového tkaniva v liečbe popáleninových jaziev / Peter Záhorec ; školiteľ Ján Koller
  Bratislava : [s.n.], 2015

Lekári

MUDr. Miroslav Orság, PhD.

zástupca prednostu

tel. 02/48234 530

Ambulancia

V priestoroch polikliniky dvere č. 1045

tel. 02/48234136

 

 

Centrálna tkanivová banka

Nemocnica ružinov, pavilón D

02/48234376

PhDr. Valéria Cucorová, MPH.

RNDr. Janka Dragúňová, PhD.