Urologická klinika LF UK a UN Bratislava

Charakteristika pracoviska

            Urológia je základná medicínska disciplína, ktorá sa zaoberá diagnostikou a liečbou chirurgických ochorení obličiek a močových ciest u obidvoch pohlaví a pohlavného systému u mužov.      

            Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek je výučbovou bázou Lekárskej fakulty UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Sídlom kliniky je Univerzitná nemocnica s poliklinikou akademika L. Dérera v Bratislave na Kramároch. Klinika má 45 lôžok, tri operačné sály, vlastnú pooperačnú izbu, rentgenové, ultrazvukové a urodynamické pracovisko.

            Základom pracoviska je intenzívna liečebno-preventívna činnosť, od ktorej sa následne odvíja činnosť pedagogická a vedecko-výskumná. Vo svojej činnosti sa klinika opiera o významné osobnosti slovenskej i európskej urológie a o kolektív skúsených (aj mladých) lekárov a sestier. Vzťahy medzi pracovníkmi kliniky charakterizuje vzájomná úcta, vážnosť a náročnosť v práci. Voči pacientom zachovávajú pracovníci kliniky slušnosť a poskytovanie urologickej starostlivosti na najvyššej úrovni.

            Náplňou práce je všeobecná a špeciálna urológia, komplexná starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami obličiek, nadobličiek, močových ciest a genitálu, komplikovanými infekciami močových ciest  a močovými kameňmi, odbery a transplantácie obličiek, gynekologická urológia, rekonštrukcie močových ciest, problematika porúch močenia a derivácie moču, sexuálne poruchy u mužov a problematika starnúceho muža.

            Vychádzajúc z demografických štúdií možno očakávať podstatné zvýšenie počtu urologických ochorení, takže urológiu aj v budúcnosti čakajú značné rozvojové perspektívy.

            Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek udržuje odborné i osobné kontakty s urologickými pracoviskami na Slovensku, v Čechách i v Európe. Pracovníci Urologickej kliniky zastávali funkcie predsedov Slovenskej urologickej spoločnosti a boli členmi Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Urologická klinika vychovala 5 univerzitných profesorov, 5 doktorov vied (DrSc),        6 docentov a vyše 20 kandidátov vied (CSc) resp. doktorov filozofie (PhD).

            Intenzívna odborná, publikačná a edukačná práca Urologickej kliniky pozitívne ovplyvnila vývoj urológie na Slovensku.

Informácie pre študentov

Informácie pre študentov

OZNAM

Zápočet pre 5. ročník VLa sa bude udeľovať dňa 20.12.2017 na prednáške Urologickej kliniky,  v knižnici 3. posch. Kramáre.

Zápočet pre 5. ročník VL sa bude udeľovať dňa 21.12.2017 na prednáške Urologickej kliniky, v posluchárni nemocnice, Kramáre