Urologická klinika LF UK a UNB

 

Výberové konanie 

Hľadáme nových kolegov - staňte sa súčasťou nášho tímu ako lekár/ka Urologickej kliniky ! 

Pre ďalšie informácie kontaktujte vedenie Urologickej kliniky.

Charakteristika pracoviska

            Urológia je základná medicínska disciplína, ktorá sa zaoberá diagnostikou a liečbou chirurgických ochorení obličiek a močových ciest u obidvoch pohlaví a pohlavného systému u mužov.      

            Urologická klinika je výučbovou bázou Lekárskej fakulty UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Sídlom kliniky je Univerzitná nemocnica s poliklinikou akademika L. Dérera v Bratislave na Kramároch. Klinika má 45 lôžok, tri operačné sály, vlastnú pooperačnú izbu, rentgenové, ultrazvukové a urodynamické pracovisko.

            Základom pracoviska je intenzívna liečebno-preventívna činnosť, od ktorej sa následne odvíja činnosť pedagogická a vedecko-výskumná. Vo svojej činnosti sa klinika opiera o významné osobnosti slovenskej i európskej urológie a o kolektív skúsených (aj mladých) lekárov a sestier. Vzťahy medzi pracovníkmi kliniky charakterizuje vzájomná úcta, vážnosť a náročnosť v práci. Voči pacientom zachovávajú pracovníci kliniky slušnosť a poskytovanie urologickej starostlivosti na najvyššej úrovni.

            Náplňou práce je všeobecná a špeciálna urológia, komplexná starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami obličiek, nadobličiek, močových ciest a genitálu, komplikovanými infekciami močových ciest  a močovými kameňmi, gynekologická urológia, rekonštrukcie močových ciest, problematika porúch močenia a derivácie moču, sexuálne poruchy u mužov a problematika starnúceho muža.

            Vychádzajúc z demografických štúdií možno očakávať podstatné zvýšenie počtu urologických ochorení, takže urológiu aj v budúcnosti čakajú značné rozvojové perspektívy.

            Urologická klinika udržuje odborné i osobné kontakty s urologickými pracoviskami na Slovensku, v Čechách i v Európe. Pracovníci Urologickej kliniky zastávali funkcie predsedov Slovenskej urologickej spoločnosti a boli členmi Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Urologická klinika vychovala niekoľko univerzitných profesorov, doktorov vied (DrSc), docentov a veľa kandidátov vied (CSc) resp. doktorov filozofie (PhD).

            Intenzívna odborná, publikačná a edukačná práca Urologickej kliniky pozitívne ovplyvnila vývoj urológie na Slovensku.

Pracovníci kliniky

Profesori:

prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.

Docenti: 

doc. MUDr. Branislav Trebatický, PhD.

doc. MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Andrej Janák

MUDr. Michaela Mihaľová

Zamestnanci UNB:

MUDr. Jozef Dúbravický, MPH

MUDr. Róbert Fröhlich

MUDr. Martin Jankovich, PhD. 

MUDr. Marek Kamenický

MUDr. Pavol Kožák

MUDr. Michaela Homzová

MUDr. Martina Serátor

MUDr. Katarína Topoliová - MD

MUDr. Ivona Wilšinská

Knihy, učebnice, skriptá

Publikácie pracoviska

PhD štúdium 2022/2023 školitelia


Školiteľ: Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA

email: jan.brezagmail.com

 

Školiteľ: prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc. 

email: peter.bujdakkr.unb.sk

          bujdak@gmail.com

 

Školiteľ: doc. MUDr. Branislav Trebatický, PhD. 

email: branotrebatickygmail.com

 

Školiteľ: doc. MUDr. Stanislav Žiaran, PhD. 

email: stanoziaran@gmail.com

 

Doktorandi

Externí doktorandi:

MUDr. Michaela Mihaľová - michaela.mihalovaLFgmail.com 

Vedúci práce: prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

Názov práce: Nové markery v etiopatogenéze urosepsy

 

MUDr. Ivona Wilšinská - wilsinska.ivonagmail.com 

Vedúci práce: prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc. 

Názov práce: Prognostické molekulárne markery tumorov močového mechúra

 

MUDr. Katarína Topoliová 

Vedúci práce: doc. MUDr. Stanislav Žiaran, PhD. MPH, FEBU

Názov práce: Využitie regeneratívnej medicíny a tkaninového inžinierstva pri náhrade a rekonštrukcii močových ciest

 

MUDr. Andrej Janák 

Vedúci práce: doc. MUDr. Stanislav Žiaran, PhD. MPH, FEBU

Názov práce: Štúdium účinkov statínov a nestatínových hypolipidemík na prognózu a priebeh karcinómu prostaty

 

MUDr. Dušan Pastorek 

Pracovisko: Urologické oddelenie UNB Ružinov

Vedúci práce: prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc. 

Názov práce: