VÝUČBOVÉ PROGRAMY

Anatómia

Biofyzika, fyzika

Biológia, genetika

Dermatovenerológia

Farmakológia

Fyziológia, Patofyziológia

Gynekológia

Histológia

Hygiena

Chémia, Biochémia

Chirurgia

Infektológia

Interná medicína

Mirkobiológia

Neurológia

Oftalmológia

Onkológia

Otorinolaryngológia

Patológia

Pediatria

Psychológia, Psychiatria

Rádiológia, Rádiodiagnostika

Stomatológia

Súdne lekárstvo

Telovýchovné lekárstvo