COST

COST 

(The European Co-operation in Scientific and Technical Research)                        

Celoeurópske vytváranie sietí v oblasti vedy a technológií, otvorené pre vedcov a výskumníkov za účelom medzinárodnej spolupráce a prepojenia výskumných aktivít.

COST ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

NOVÉ SCHVÁLENÉ COST AKCIE 2024

Formy participácie:

FORMULÁR - PROPOSAL FOR JOINING COST ACTION  (Pripojenie sa k existujúcej COST Akcii)

Užitočné linky :

COST WEB -   www.cost.eu

COST WEB - DOKUMENTY