HORIZONT EUROPE (2021-2027)

VÝZVA ERC ADVANCED GRANT 2021. Termín uzávierky : 31.8.2021

Program : HORIZONT EUROPE  

Podprogram : Európska rada pre výskum (ERC)

Vyhlásenie výzvy : 20.5.2021

Uzávierka :  31.8.2021

Cieľová skupina :  jednotlivec (Hlavný riešiteľ) -  aktívny vo výskume, ktorý v posledných 10 rokoch dosiahol prelomové originálne výsledky, líder z hľadiska originality a významu jeho vedeckých príspevkov.

Maximálna výška grantu :  2,5 mil. EUR + 1 mil. EUR ako dodatočný finančný príspevok

Očakávaný počet schválených projektov :  250

Doba trvania : 5 rokov

Financovanie EÚ : 100%

Konzorcium : nie

Bližšie informácie :

Sumarizácia výzvy 

Celé znenie výzvy ERC-2021-ADG

Manuál pre žiadateľov

Pracovný program ERC granty

Kritériá hodnotenia ERC GRANTY

Príloha B1 žiadosti o grant

Príloha B2 žiadosti o grant

Potvrdenie z hostiteľskej inštitúcie