TRETÍ PROGRAM V OBLASTI ZDRAVIA

VÝZVY 2019

Tretí zdravotný program

Výzvy (prehľad, podmienky) - typ grantov : projektové 

Manuál pre žiadateľov projektových grantov 2019

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Tretí program v oblasti zdravia (2014 – 2020) je hlavným nástrojom, ktorý Európska komisia využíva na implementáciu stratégie EÚ v oblasti zdravia.

Celkový rozpočet : 449,4 mil. EUR

Realizuje sa formou ročných pracovných programov, v ktorých sú definované :

  • prioritné oblasti
  • kritériá pre financovanie projektov

Riadi a realizuje ho :

  • Európska komisia
  • CHAFEA (Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny), Luxembursko

Program má 4 všeobecné ciele a niekoľko tematických oblastí :

  1. podpora zdravia, prevencia chorôb a vytáranie prostredí priaznivých pre zdravý životný štýl s ohľadom na zásadu zohľadňovať problematiku zdravia vo všetkých politikách
  2. ochrana občanov Únie pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia
  3. prispievanie k inovačným, účinným a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti
  4. uľahčovanie prístupu občanov Únie k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti