Hľadame záujemcov o PhD štúdium

Hľadáme PhD. študentov na Fyziologický ústav LF UK

Zaujíma Ťa veda a chcel/a by si sa realizovať v akademickom prostredí?

Rozbiehame projekt zameraný na zdravie mladých dospelých. Ak ste v poslednom ročníku Prírodovedeckej či Lekárskej fakulty, prípadne v odbore biomedicínska fyzika a plánujete doktorandské štúdium so zameraním na stres, metabolické či psychické zdravie mladých so sledovaním biomarkerov, ozvite sa. Radi poskytneme viac informácií.

Čo získate?

- Rozvíjanie zručností v rámci laboratórnych analýz

- Účasť na konferenciách a workshopoch

- Možnosť absolvovať zahraničnú stáž

Aktuálne témy PhD. štúdia:

1. Stres a jeho dopad na zdravie mladých dospelých (odbor lekárske neurovedy)

2. Metabolické a kardiovaskulárne zdravie (odbor normálna a patologická fyziológia)

3. Monitoring a prognostika chorôb prostredníctvom orálnych markerov (odbor normálna a patologická fyziológia)

Všetky témy sú uspôsobiteľné podľa záujmu študenta/tky po konzultácii so školiteľmi.

Termín podania prihlášok najneskôr do 3. júna 2024.

Kontaktná osoba:

jaroslava.babkovafmed.uniba.sk