Kontaktujte nás

Mgr. Ivan Belica, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav
odborný zamestnanec vo výskume

Dagmar Cigáneková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9521
02/593 57 521

MUDr. Mgr. Rudolf Drábek

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav
asistent vysokej školy, univerzity
[1] 2 3 4