Kontaktujte nás

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9011 9525

Bc. Katarína Babaríková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav
laborant v biológii a príbuzných odboroc

doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/593 57 426

Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav
odborný zamestnanec v biologických a v p

Dagmar Cigáneková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9521
02/593 57 521

MUDr. Mgr. Rudolf Drábek

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav
asistent vysokej školy, univerzity

Mária Flasková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav
umývačka

MUDr. Dominika Grochová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1] 2 3 4