Ústav cudzích jazykov LF UK

CERTIFIKÁTY NA VÝUČBU V ANGLICKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH

Ústav cudzích jazykov LF UK má v kompetencii overovať jazykové znalosti pedagógov, ktorí majú záujem vyučovať na LFUK v anglických študijných programoch.

Po úspešnom absolvovaní písomného testu sa uchádzačovi vystaví certifikát oprávňujúci vyučovať v anglickom jazyku.

Pre viac informácií sa obráťte na adresu linda.vasilova@fmed.uniba.sk.

100. VÝROČIE ZALOŽENIA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

V roku 2019 sme si pripomenuli 100. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave a vznik Lekárskej fakulty, ktorá bola prvou z jej štyroch, zákonom schválených fakúlt. Pri tejto príležitosti Ústav cudzích jazykov vydal zborník A.M.O.S. 

 

 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

V septembri 2018 na konferencii CercleS sa podpísalo Memorandum o spolupráci v rámci novovzniknutej siete reprezentantov systémov výučby jazykov a skúšok na vysokých školách v Európe nazvanej NULTE, ktorého je UNIcertLUCE spoluzakladateľom. Memorandum podpísali nasledovné inštitúcie: ACERT (PL), CertAcles (ES), CLES (FR), UNIcert (DE), UNIcert LUCE (SK/CZ), UNILANG (GB/IE).

Týmto sa rozširuje platforma pre spoluprácu v rámci Európy na inštitucionálnej aj individuálnej báze. Dúfame, že čoskoro pocítime túto možnosť aj v praxi. O ďalších krokoch a možnostiach Vás budeme informovať.