AKTUALITY

 

VÝSKUMNÉ AKTIVITY V OBLASTI MEDICÍNSKYCH KOLOKÁCIÍ

Nadviazaním strategických partnerstiev s univerzitami a jazykovými pracoviskami v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku a Slovinsku sa podarilo Ústavu cudzích jazykov vytvoriť obojsmerný kanál a rozvinúť aktívnu spoluprácu nielen v oblasti jazykového vzdelávania. Aktuálne náš ústav v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne začal výskumnú aktivitu v oblasti medicínskych kolokácií. Tento výskum bude realizovaný na vybraných pracoviskách v Českej republike, Slovinsku, Bulharsku, Maďarsku a Slovensku. Primárnym cieľom je zistiť znalosti vybraných kolokácií u študentov pregraduálnej a postgraduálnej výchovy, na základe analýzy získaných údajov zostaviť odporúčania pre prax a implementovať ich v rámci výučby jazykov s cieľom zvýšiť odborné jazykové a komunikačné kompetencie študentov. V budúcnosti budú získané poznatky využité pri tvorbe študijných materiálov a kolokačného slovníka. 

 

 

100. VÝROČIE ZALOŽENIA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

V roku 2019 si pripomenieme 100. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave a vznik Lekárskej fakulty, ktorá bola prvou z jej štyroch, zákonom schválených fakúlt. Pri tejto príležitosti ponúka Ústav cudzích jazykov možnosť publikovať v medzinárodnom nekonferenčnom recenzovanom zborníku pod názvom Rebus Linguae Vol. 3.

Pre bližšie informácie kliknite na obrázok zborníka Rebus Linguae Vol. 3.

  

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

V septembri 2018 na konferencii CercleS sa podpísalo Memorandum o spolupráci v rámci novovzniknutej siete reprezentantov systémov výučby jazykov a skúšok na vysokých školách v Európe nazvanej NULTE, ktorého je UNIcertLUCE spoluzakladateľom. Memorandum podpísali nasledovné inštitúcie: ACERT (PL), CertAcles (ES), CLES (FR), UNIcert (DE), UNIcert LUCE (SK/CZ), UNILANG (GB/IE).

Týmto sa rozširuje platforma pre spoluprácu v rámci Európy na inštitucionálnej aj individuálnej báze. Dúfame, že čoskoro pocítime túto možnosť aj v praxi. O ďalších krokoch a možnostiach Vás s radosťou budeme informovať.