Doktorandské štúdium

Vstupný test z anglického jazyka

Vstupný test z anglického jazyka pre PhD štúdium

Písomný vstupný test obsahuje cvičenia zamerané na gramatickú a lexikologickú stránku lekárskej angličtiny, ktorá však nie je špecificky zameraná na konkrétny odbor v medicíne.

Jazykovú prípravu z anglického jazyka absolvujú uchádzači o doktorandské štúdium v rámci samoštúdia (súkromné štúdium, jazyková škola, kurzy, pobyt v zahraničí) tak, aby splnili minimálne úroveň B1 (stredne pokročilá) hodnotenia jazykových zručností podľa tzv. Spoločného európskeho referenčného rámca. 

Doktorandi absolvujú podľa výsledku vstupného testu jednosemestrový kurz v letnom semestri šk. roku 2017/2018 alebo individuálne konzultácie (min. 2x). Doktorandi zaradení na individuálne konzultácie dostanú propozície ku skúške na konzultácii s vyučujúcim, ku ktorému si zaradení.

Odborný seminár pre doktorandov sa v letnom semestri šk. r. 2017/2018 začne v týždni od 19.2.2018.

 

Zaradenie do seminárov nájdete TU.

 

Študijná literatúra:

Sam McCarter, Medicine 1, Oxford University Press – Student´s book

ROZVRH ANGLICKÝ JAZYK DOKTORANDI

Seminár PhDr. Nikolajovej Kupferschmidtovej, PhD. pre skupinu č. 2 sa začne 19. 2. 2018 o 8.30 v knižnici ÚCJ na Moskovskej ulici č. 2.

Seminár Ing. Anny Cibulkovej pre skupinu č. 3 sa začne vo štvrtok 22.2.2018 o 13.30 v knižnici ÚCJ na Moskovskej ulici č. 2.