INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

 

OZNAM pre študentov 3. ročníka zubného lekárstva

Učebnicu grécko-latinskej klinickej terminológie 

Anna Rollerová, Beata Ricziová, a kol.: TERMINOLOGIA MEDICA GRAECO-LATINA. Bratislava UK 2018.

si môžete kúpiť v eshope, budúci týždeň aj vo fakultnej predajni.

Povinná a odporúčaná študijná literatúra

 

Povinná literatúra (slovenský štud. program)

 

Latinská lekárska terminológia (1. roč.)

Bujalková, M., Šimon, F.: Terminologia Medica Latina. Martin: Osveta 2015.

Latinská klinická terminológia (3. roč, zubné lekárstvo)

Anna Rollerová, Beata Ricziová, a kol.: Terminologia medica Graeco-latina. Učebnica grécko-latinskej klinickej terminológie pre zubné lekárstvo. Bratislava: UK 2018

  

Anglický jazyk

2.roč. VL

Bábelová, J., Friedová, L.: New English for Medical Students,  Bratislava: Univerzita Komenského 2017. 304 s. ISBN 978-80-223-3495-2

2.roč. ZL

Bábelová, J., Rollerová, A.: English for Dentistry Students, Bratislava: Univerzita Komenského 2018. 147 s. ISBN 978-80-223-4443-2.

 

Nemecký jazyk (povinne voliteľný predmet vo 4. roč.)

Ivanová, A., Hromadová, K.: Deutsch für medizinische Berufe. Bratislava: Univerzita Komenského 2013. 262 s. ISBN 978-80-223-3400-6.

V tomto školskom roku sa povinne voliteľný predmet Nemecký jazyk neotvára.