Konzultačné hodiny

LS 2017/2018: 19.2.2018 - 18.5.2018

Mgr. Anna Rollerová, PhD.

PONDELOK
STREDA
12:30 - 13:30
10:30 - 11:30
Ing. Janka Bábelová, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
10:00 – 11:00
08:30 – 09:30
Ing. Anna Cibulková PONDELOK
ŠTVRTOK
12:30 – 13:30
10:30 – 11:30
Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD. UTOROK
STREDA
09:30 – 10:30
11:30 – 12:30
Mgr. Milota Haláková PONDELOK
STREDA
09:30 – 10:30
12:30 – 13:30
PhDr. Valéria Jamrichová STREDA
ŠTVRTOK
12:30 – 13:30
12:30 – 13:30
Mgr. Patricia Kotlebová PONDELOK
ŠTVRTOK
10:30 - 11:30
10:30 - 11:30
Mgr. Marína Kšiňanová PONDELOK
UTOROK
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
Mgr. Lucia Lauková, PhD. STREDA
ŠTVRTOK
10:30 – 11:30
13:30 – 14:30
PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
10:30 – 11:30
13:30 – 14:30
PhDr. Beata Ricziová UTOROK
PIATOK
10:30 - 11:30
09:30 - 10:30
Mgr. Daniela Rošková, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
10:00 - 11:00
11:30 - 12:30
Mgr. Angela Škovierová, PhD. STREDA
ŠTVRTOK
13:30 – 14:30
07:30 – 08:30
Mgr. Eva Taranová, PhD. STREDA
ŠTVRTOK
13:30 - 14:30
10:30 - 11:30
Mgr. Oľga Vaneková, PhD. UTOROK
PIATOK
10:30 – 11:30
10:30 – 11:30
Mgr. Linda Vasiľová UTOROK
PIATOK
12:30 – 13:30
10:30 – 11:30