KONZULTAČNÉ HODINY

20.5.2019 - 4.7.2019

Mgr. Anna Rollerová, PhD.

PONDELOK
ŠTVRTOK
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
Ing. Janka Bábelová, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
09:00 – 10:00
09:00 – 10:00
Ing. Anna Cibulková PONDELOK
ŠTVRTOK
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00

platné od 27.5. do 28.6.2019
Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD. UTOROK
ŠTVRTOK

09:00 – 10:00
09:00 – 10:00
Mgr. Milota Haláková PONDELOK
ŠTVRTOK
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00
Mgr. Ľubomír Holík UTOROK
PIATOK
08:00 - 09:00
08:00 - 09:00
PhDr. Valéria Jamrichová PONDELOK
ŠTVRTOK
11:30 – 12:30
10:30 – 11:30
Mgr. Patricia Kotlebová, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
09:30 - 10:30
09:30 - 10:30
Mgr. Marína Kšiňanová PONDELOK
UTOROK
12:00 - 13:00
11:00 - 12:00
PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
10:30 – 11:30
10:30 – 11:30
PhDr. Beata Ricziová UTOROK
PIATOK
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
Mgr. Angela Škovierová, PhD. PONDELOK
STREDA
08:00 – 09:00
08:00 – 09:00
Mgr. Oľga Vaneková, PhD. UTOROK
PIATOK
10:30 – 11:30
10:30 – 11:30
Mgr. Linda Vasiľová UTOROK
ŠTVRTOK
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00