KONZULTAČNÉ HODINY

18.2.2019 - 17.5.2019

Mgr. Anna Rollerová, PhD.

STREDA
ŠTVRTOK
9:30 - 10:30
11:30 - 12:30
Ing. Janka Bábelová, PhD. PONDELOK
UTOROK
10:30 – 11:30
10:30 – 11:30
Ing. Anna Cibulková PONDELOK
ŠTVRTOK
12:30 – 13:30
12:30 – 13:30
Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD. PONDELOK
STREDA

10:30 – 11:30
10:30 – 11:30
Mgr. Milota Haláková STREDA
ŠTVRTOK
11:00 – 12:00
10:30 – 11:30
Mgr. Ľubomír Holík UTOROK
STREDA
10:30 - 11:30
12:00 - 13:00
PhDr. Valéria Jamrichová ŠTVRTOK
PIATOK
12:30 – 13:30
10:30 – 11:30
Mgr. Patricia Kotlebová, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
09:30 - 10:30
12:30 - 13:30
Mgr. Marína Kšiňanová PONDELOK
STREDA
10:30 - 11:30
13:30 - 14:30
PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
12:30 – 13:30
10:30 – 11:30
PhDr. Beata Ricziová UTOROK
PIATOK
10:30 - 11:30
09:30 - 10:30
Mgr. Angela Škovierová, PhD. PONDELOK
STREDA
08:30 – 09:30
12:30 – 13:30
Mgr. Oľga Vaneková, PhD. UTOROK
PIATOK
11:30 – 12:30
10:30 – 11:30
Mgr. Linda Vasiľová UTOROK
PIATOK
12:30 – 13:30
10:30 – 11:30