KONZULTAČNÉ HODINY

10.12.2018 - 15.2.2019

Mgr. Anna Rollerová, PhD.

platné od 7.2.2019
UTOROK
ŠTVRTOK
08:30 - 10:30
09:30 - 11:30
Ing. Janka Bábelová, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
Ing. Anna Cibulková PONDELOK
ŠTVRTOK
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD. STREDA
ŠTVRTOK
09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
Mgr. Milota Haláková PONDELOK
ŠTVRTOK
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
Mgr. Ľubomír Holík UTOROK
ŠTVRTOK
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
PhDr. Valéria Jamrichová PONDELOK
ŠTVRTOK
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
Mgr. Patricia Kotlebová, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
Mgr. Marína Kšiňanová PONDELOK
ŠTVRTOK
12:00 - 14:00
10:00 - 12:00
PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD. UTOROK
ŠTVRTOK
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
PhDr. Beata Ricziová UTOROK
PIATOK
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Mgr. Angela Škovierová, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
08:00 – 10:00
10:00 – 12:00
Mgr. Oľga Vaneková, PhD. UTOROK
PIATOK
09:30 – 11:30
09:30 – 11:30
Mgr. Linda Vasiľová PONDELOK
STREDA
10:30 – 12:30
10:30 – 12:30