KONZULTAČNÉ HODINY

Konzultačné hodiny sú v platnosti a po dohode s vyučujúcim sa realizujú prostredníctvom MS Teams.

Vedenie ÚCJ

Konzultačné hodiny 15.2.2021 - 14.5.2021

PhDr. Tomáš Hamar, PhD. PIATOK
15:00 - 16:00
Ing. Janka Bábelová, PhD. STREDA
09:30 – 10:30
Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD. STREDA
10:30 – 11:30
Mgr. Milota Haláková ŠTVRTOK
15:00 – 16:00
Mgr. Ľubomír Holík PIATOK 10:30 - 11:30
Mgr. Katarína Hromadová, PhD. PONDELOK
09:00 – 10:00
PhDr. Valéria Jamrichová UTOROK
11:30 – 12:30
Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD. PIATOK 10:30 - 12:30
Mgr. Patricia Kotlebová, PhD. ŠTVRTOK
08:00 - 09:00
Mgr. Stanislav Kováč, PhD. STREDA 10:00 - 11:00
Mgr. Marína Kšiňanová PONDELOK 09:30 - 10:30
Mgr. Lucia Lauková, PhD. UTOROK 12:30 - 13:30
Mgr. Jaroslava Šaková, PhD. ŠTVRTOK 13:30 - 14:30
Mgr. Mária Šibalová, PhD. PIATOK
09:30 - 10:30
Mgr. Angela Škovierová, PhD. PONDELOK
08:00 – 09:00
Mgr. Oľga Vaneková, PhD. PIATOK 08:30 – 09:30
Mgr. Melinda Vasiľová PONDELOK
17:15 – 18:15

Konzultáciu s vaším vyučujúcim si môžete dohodnúť aj mimo jeho/jej konzultačných hodín prostredníctvom emailu.