KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA

ONLINE KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA - ODBORNÁ JAZYKOVÁ PRÍPRAVA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV Z UKRAJINY / КУРС СЛОВАЦЬКОЇ МОВИ ОНЛАЙН КУРС СЛОВАЦЬКОЇ МОВИ – ПРОФЕСІЙНА МОВНА ПІДГОТОВКА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З УКРАЇНИ

Vážení záujemcovia o kurz slovenského jazyka.

V prvej fáze – letný kurz - bolo vybraných 60 účastníkov, ktorí budú kontaktovaní učiteľmi do 1. 7. 2022.

Kritériá výberu:

  • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s dátumom vydania v roku 2022
  • dátum prihlásenia sa na kurz

Záujemcovia, ktorí neboli zaradení na letný kurz, budú mať možnosť zúčastniť sa ďalších kurzov v septembri, záujemcov budeme kontaktovať mailom aj prostredníctvom našej webovej stránky.

 


Шановні бажаючі прийняти участь у курсі.

На першому етапі - літній курс - було вибрано 60 учасників, котрих контактуватимуть викладачі до 1.7.2022.

Критерії вибору:

  • Рішення про визнання фахової кваліфікації виданого Міністерством освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки, виданого у 2022 році
  • дата реєстрації на курс

Бажаючі, котрі не були прийняті на літній курс, будуть мати можливість взяти участь у наступному курсі у вересні. Будемо Вас контактувати посередництвом електронної пошти та вебсторінки.