KURZ Sj PRE ZDRAVOTNÍKOV Z UKRAJINY

ONLINE KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV Z UKRAJINY

LF UK v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky organizuje ďalšiu fázu kurzov odbornej jazykovej prípravy v slovenskom jazyku pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny.

Kritériá zaradenia do kurzu:

  • číslo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky;
  • dátum prihlásenia sa na kurz, prednostne budú do kurzu prijatí tí záujemcovia, ktorí sa prihlásili ešte pred letom, ostatní budú zaradovaní do kurzov podľa kapacít učiteľov.

Vybraní uchádzači boli kontaktovaní mailom priamo učiteľmi.

Prajeme vám veľa úspechov.