PERSONÁLNE OBSADENIE

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
prednosta ústavu
02/901 19 320

Ing. Janka Bábelová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
zástupkyňa prednostu
02/901 19 418

Ľubomíra Lešková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
sekretárka ústavu
02/901 19 449

Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 341

Mgr. Patricia Kotlebová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 504
02/901 19 504

Mgr. Stanislav Kováč, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 341

Mgr. Lucia Lauková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815

Mgr. Jaroslava Šaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 504

Mgr. Mária Šibalová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815

Mgr. Melinda Vasiľová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815

Žaneta Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii