PERSONÁLNE OBSADENIE

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
prednosta ústavu
02/901 19 320
Pondelok10:00 – 11:00

Ing. Janka Bábelová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
zástupkyňa prednostu
+421 2 9011 9418
02/901 19 418
Streda08:30 – 09:30

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
tajomníčka ústavu
02/901 19 420
Štvrtok12:30 – 13:30

Ľubomíra Lešková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
sekretárka ústavu
02/901 19 449

Mgr. Petra Červeňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 817
Štvrtok11:00 – 12:00

Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 817
Piatok10:30 – 11:30

Mgr. Ľubomír Holík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
asistent
02/901 19 816
Utorok10:00 – 11:00

Mgr. Katarína Hromadová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 816
Streda08:30 – 09:30

PhDr. Valéria Jamrichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 817
Utorok11:00 – 12:00

Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 341
Utorok15:15 – 16:15

Mgr. Stanislav Kováč, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815
Utorok12:00 – 13:00

Mgr. Lucia Lauková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815
Pondelok13:30 – 14:30

doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Jaroslava Šaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 504
Pondelok10:00 – 11:00

Mgr. Marek Šibal, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 504
Utorok10:00 – 11:00

Mgr. Mária Šibalová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815
Pondelok13:00 – 14:00

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 816
Štvrtok10:00 – 11:00

Mgr. Melinda Vasiľová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent
02/901 19 815
Pondelok14:00 – 15:00

Žaneta Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii