PERSONÁLNE OBSADENIE

ZAMESTNANCI

Mgr. Anna Rollerová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 53 20
Publikačná činnosť

Ing. Janka Bábelová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborná asistentka
Telefón
02/901 19 504
Publikačná činnosť

Ing. Anna Cibulková

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 341
Publikačná činnosť

Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/901 19 341
Publikačná činnosť

Mgr. Milota Haláková

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/901 19 504
Publikačná činnosť

Mgr. Ľubomír Holík

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
asistent vysokej školy, univerzity

PhDr. Valéria Jamrichová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/901 19 341
Publikačná činnosť

Mgr. Patrícia Kotlebová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Marína Kšiňanová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 504
Publikačná činnosť

PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/901 19 341
Poznámka
Publikačná činnosť

PhDr. Beata Ricziová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 418
Publikačná činnosť

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 816
Miestnosť
M9
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Taranová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborná asistentka
Telefón
02/593 57 815
Publikačná činnosť

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 418
Publikačná činnosť

Mgr. Melinda Vasiľová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 815
Publikačná činnosť

Žaneta Horváthová

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii

Ľubomíra Lešková

Lekárska fakulta, Ústav cudzích jazykov
sekretárka ústavu
Telefón
9011 9449

ZAMESTNANCI NA MD

Mgr. Lucia Lauková, PhD. 

odborná asistentka, Lekárska fakulta,  Ústav cudzích jazykov

E-mail: lucia.laukovafmed.uniba.sk