PUBLIKÁCIE ÚSTAVU

2020

2019

2018

Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny,
Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny,
Angličtina pre zubné lekárstvo
Angličtina pre zubné lekárstvo
On Selected Aspects of Languages for Special Purposes - Monografia
On Selected Aspects of Languages for Special Purposes - Monografia

2009 - 2017

Angličtina pre študentov všeobecného lekárstva
Nemčina pre študentov medicíny
Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch
Angličtina pre študentov všeobecného lekárstva
Choroby postrach ľudstva - preklad publikácie
Anglická gramatika pre študentov medicíny