PUBLIKÁCIE ÚSTAVU

2019

2018

Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny,
Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny,
Angličtina pre zubné lekárstvo
Angličtina pre zubné lekárstvo
On Selected Aspects of Languages for Special Purposes - Monografia
On Selected Aspects of Languages for Special Purposes - Monografia
Sociálne a humanitné vedy - bibliografický prehľad

2009 - 2017

Angličtina pre študentov všeobecného lekárstva
Nemčina pre študentov medicíny
Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch
Angličtina pre študentov všeobecného lekárstva
Choroby postrach ľudstva - preklad publikácie
Anglická gramatika pre študentov medicíny