Tematické celky

Tematické celky

Program na získanie jazykového certifikátu UNIcert® III  pozostáva celkove zo 120 hodín odbornej jazykovej prípravy, z ktorých

  • 72 hodín  pokrýva bežná  jazyková výučba na ÚCJ LF UK
  • 48 hodín je formou plateného prípravného jazykového kurzu.

Obsahuje 30 tematických celkov z rôznych oblastí medicíny.

Anglický jazyk

1.

Názov tematického celku: Ľudské telo

Pomenovanie jednotlivých častí ľudského tela spolu so stručnou charakteristikou ich funkcií. Telové systémy. Anatomické určenie pozície orgánov. Laické výrazy.

2.

Názov tematického celku: Genetika

Rozdiel medzi genotypom a fenotypom. Definícia génu. Genetický výskum a jeho budúcnosť.

3.

Názov tematického celku: Biochémia

Definícia biochémie ako vednej disciplíny. Najvýznamnejšie biochemické objavy. Interdisciplinárny prístup ku biochémii a jej využitie. Význam biochémie pre budúcnosť.

4.

Názov tematického celku: Rádiológia

Počítačová tomografia a jej diagnostické využitie. CT z pohľadu pacienta, výhody a nevýhody.

5.

Názov tematického celku: Anamnéza

Základné otázky týkajúce sa pacienta a jeho zdravotného stavu. Rozdiel medzi syndrómom a symptómom.

6.

Názov tematického celku: Vyšetrenie pacienta

Základné druhy vyšetrovacích techník, pojem a definícia. Interkultúrne rozdiely a špecifiká práce s pacientmi z cudzích krajín.

7.

Názov tematického celku: Diagnostika

Diagnostický proces, pojem a definícia. Určenie správnej diagnózy na základe symptómov a výsledkov vyšetrení.

8.

Názov tematického celku: Farmakológia a terapeutika

Liek, liečivo, vplyv účinku liekov na organizmus. Definícia pojmov – zloženie, absorpcia, distribúcia a eliminácia lieku. Kontrola a testovanie nových liečiv – thalidomid. Informácie v príbalovom letáku.

9.

Názov tematického celku:  Alternatívna medicína

Nebezpečenstvo hroziace pri kombinovanom užívaní predpísaných liekov a voľnopredajných výživových doplnkoch. Ženšen, ginko biloba.

10.

Názov tematického celku:  Onkológia

Rakovina, charakteristika choroby, jej symptómy a spôsoby liečby.

11.

Názov tematického celku:  Infekčné choroby

Pojmy a ich definície: HIV, AIDS, chorobnosť, úmrtnosť, vírus, baktéria, incidencia, prevalencia, epidemický, endemický, imunosupresia, nedostatočná imunita, protilátka, aktívna a pasívna imunizácia.

12.

Názov tematického celku: Prezentácia odbornej témy

Príprava na prezentáciu ľubovoľnej odbornej témy. Vysvetlenie formálnych a obsahových charakteristík prezentácie pri použití IKT. Publikačná činnosť a jej pravidlá, písanie abstraktu.

13.

Názov tematického celku: Klonovanie

Charakteristika pojmu, proces klonovania, jeho výhody a nevýhody.

14.

Názov tematického celku: Psychiatria

Chronická a akútna schizofrénia, symptómy a spôsoby liečby. Špecifiká psychiatrického vyšetrenia.

15.

Názov tematického celku: Gynekológia a pôrodníctvo I.

Umelé oplodnenie, definícia a charakteristika. Proces umelého oplodnenia a jeho riziká. Cisársky rez.

16.

Názov tematického celku: Gynekológia a pôrodníctvo II.

Gynekologické vyšetrenie v tehotenstve, tehotenstvo, preklampsia, potrat, pôrod, antikoncepcia, hysterektómia.

17.

Názov tematického celku: Pediatria I.

Psychomotorický vývin dieťaťa. Najčastejšie detské choroby, ich symptómy a liečba. Astma, symptómy a možnosti liečby.

18.

Názov tematického celku: Pediatria II.

Špecifické vývinové poruchy učenia. Dyslexia – definícia pojmu, problémy počas jednotlivých období života.

19.

Názov tematického celku: Kardiológia

Kardiovaskulárny systém. Anatómia srdca. Cirkulácia krvi. Infarkt myokardu.

20.

Názov tematického celku: Anatómia

Anatomický popis vnútorných orgánov a ich častí. Mozog – jeho časti a ich funkcie. Anatómia obličky.

21.

Názov tematického celku: Neurológia

Centrálny nervový systém, skleróza multiplex, špeciálne druhy neurologických vyšetrení.

22.

Názov tematického celku: Chirurgia

Operácia – definícia pojmu, predoperačné vyšetrenia, rekonvalescencia. Operácia slepého čreva. Druhy operačných zákrokov a rezov. Implantáty.

23.

Názov tematického celku: Urológia

Zväčšená prostata, prostatektómia, cystitída, cystoskopia, obličkové kamene.

24.

Názov tematického celku: Otorinolaryngológia

Vyšetrenie ucha, hluchota, tinitus, nadmerná tvorba ušného mazu, zápal vonkajšieho ucha, zápal stredného ucha, cudzie teleso v nose, krvácanie z nosa, sinusitída, rozšírená nosná prepážka, rakovina hrtana, tracheostómia.

25.

Názov tematického celku: Ortopédia

Zranenia končatín a ich diagnostika, liečba, skolióza, vrodená dislokácia bedrového kĺbu, reumatická artritída, fyzioterapia, plochá noha.

26.

Názov tematického celku: Dermatológia

Psoriáza, herpes, akné, plesne, bradavice, materské znamienka.

27.

Názov tematického celku: Oftalmológia

Refrakčné chyby oka, očný test, glaukóm, katarakt, degenerácia makuly, zranenia oka, diplópia. 

28.

Názov tematického celku: Zranenia

Druhy zranení a rán. Charakteristika. Liečba infekcie.

29.

Názov tematického celku: Zubná medicína

Zub, jeho stavba , druhy zubov, zubný povlak.

30.

Názov tematického celku: Medicínska etika

Hipokratova prísaha, princípy lekárskej etiky, eutanázia, povolanie lekára, mobilita.

 

Odporúčaná literatúra:

1.  Bábelová, J. – Friedová, L.: English for Medical Students. Univerzita Komenského Bratislava, 2007.

2.  Džuganová, B: Medical English in Use. Božena Džuganová, 1999.

3.  Glendinning, E. – Holmstrom, B.: English in Medicine. Cambridge University Press, 1993.

4.  Greenhalgh, T.: Medicine Today. Longman, 1993.

5.  Grice, T.: Nursing. Oxford University Press, 2009.

6.  Gyorffy, M.: English for Doctors. Triton, 2001.

7.  James, D.V.: Medicine. Phoenix ELT, 1995.

8.  Milner,M.: English for Health Sciences

9.  Odborné časopisy – Bratislavské lekárske listy

10. Internet

Nemecký jazyk

1.

Názov tematického celku: Nemocnica

Rozdelenie a charakteristika jednotlivých nemocničných oddelení. Pomenovanie zdravotného personálu a popis jeho práce. Prezentácia základných medicínskych nástrojov. Základné druhy medicínskych vyšetrení. Prezentácia v medicíne. Interkultúrne rozdiely a špecifiká práce s pacientmi z cudzích krajín.

2.

Názov tematického celku: Onkológia

Myóm, bronchiálny karcinóm – symptómy a diagnostika, ťažkosti pri ožarovaní a chemoterapii, základné druhy onkologických vyšetrení, spôsoby liečby. Mamografia.

3.

Názov tematického celku: Infektológia

Hepatitída, symptómy, spôsoby liečby, HIV - spôsoby prenosu. Herpes pohlavných orgánov.

4.

Názov tematického celku: Urgentná medicína

Poskytnutie prvej pomoci. Masáž srdca a pľúc. Prvá pomoc pri prípadoch detskej otravy.

5.

Názov tematického celku: Urológia

Opis vylučovacej sústavy človeka a charakteristika urologických ochorení, obličkové kamene: priebeh choroby a jej liečba, zväčšenie prostaty, inkontinencia.

6.

Názov tematického celku: Športová medicína

Špecifiká športového lekárstva, typické zranenia pohybovej sústavy spôsobované pri športových aktivitách. Natrhnutie svalu, artróza, meniskus. Pojem „fitness“ v modernej spoločnosti a nebezpečenstvá vrcholového športu.

7.

Názov tematického celku: Endokrinológia

Opis žliaz s vnútorným vylučovaním. Funkcie jednotlivých žliaz. Hormóny a ich význam v ľudskom organizme u dospelého jedinca a jedinca vo vývoji. Štítna žľaza a jej poruchy.  Symptomatológia porúch žliaz s vnútornou sekréciou.

8.

Názov tematického celku: Zubné lekárstvo

Stavba zdravého zuba, ochorenia zubov a ústnej dutiny, stomatologická mandibulárna chirurgia, problematika bielenia zubov, prevencia pred ochoreniami zubov a ďasien.    

9.

Názov tematického celku:  Očné lekárstvo

Stavba oka, očné choroby, glaukóm, šedý zákal, retinopatia,  očný laser – jeho výhody a riziká spojené s jeho používaním. 

10.

Názov tematického celku: Dermatológia

Koža ako najväčší orgán ľudského tela. Pigment a opaľovanie. Alergické reakcie kože. Ochorenia kože spôsobované slnečným žiarením.

11.

Názov tematického celku:  Kardiológia

Vysoký krvný tlak ako jedno z najzávažnejších ochorení kardiovaskulárnej sústavy. Tuk v krvi. Spôsoby merania krvného tlaku. Faktory zvyšujúce riziko infarktu. Prevencia srdcovocievnych ochorení.

12.

Názov tematického celku: Epidemiológia

Infekčné choroby, vírusy a baktérie, rozdelenie baktérií podľa klinických a morfologických znakov, chrípka – čo to je, ako ju liečiť a ako jej predchádzať, objavenie penicilínu.

13.

Názov tematického celku: Súdne lekárstvo

Štúdium konkrétnych prípadov z oblasti súdneho lekárstva. Metódy využívané v oblasti súdneho lekárstva. Typy poranení spôsobených strelnou zbraňou. Využívanie poznatkov z genetiky ako pomocnej vedy v súdnom lekárstve.

14.

Názov tematického celku: Rehabilitácia

Rehabilitačné metódy, spôsoby obnovenia správnej funkcie pohybovej sústavy, druhy masáží, inštitucionalizované formy rehabilitácie. Zdravotnícky personál vykonávajúci rehabilitačné úkony.

15.

Názov tematického celku: Traumatológia

Úrazové lekárstvo, pomliaždeniny, rôzne typy a symptomatika zlomenín, prípadové štúdie úrazov. Poskytovanie prvej pomoci v prípade úrazov.

16.

Názov tematického celku: Alternatívna medicína

Aromaterapia, akupunktúra, akupresúra, fytoterapia, sugescia, hypnóza, imaginácia, meditácia, autogénny tréning.

17.

Názov tematického celku: Ortopédia

Bolesti v krížovej oblasti, zdravé kosti, bedrový kĺb, rachitída, ploché nohy, skolióza, artritída.

18.

Názov tematického celku: Reumatológia

Reuma, reumatické bolesti, pôvod, charakteristika a liečba reumatických bolestí.

19.

Názov tematického celku: Pediatria

Špecifiká detského lekárstva, detské choroby.

Čítanie článkov o detských chorobách  (rubeola, mumps, osýpky, exanthema subitum, zápal mozgových blán, čierny kašeľ) so zameraním na charakteristické príznaky, inkubačnú dobu, priebeh choroby, liečbu a možnosti očkovania.

20.

Názov tematického celku: Interná medicína

Dejiny lekárstva, akútny zápal červovitého výrastku slepého čreva, črevná mikroflóra.

21.

Názov tematického celku: Neurológia

Stavba nervovej sústavy človeka, Alzheimer, epilepsia, skleróza multiplex, bolesti hlavy, migréna. 

22.

Názov tematického celku: Fyziológia

Fyziológia srdca a pečene, meranie krvného tlaku.

23.

Názov tematického celku: Farmakológia

Stavba príbalového letáku liečiv, Acylpyrín, placebo efekt, reklamné letáky voľne predajných liekov. Stavba receptu hromadne vyrábaných liečiv v nemecky hovoriacich krajinách a na Slovensku. Liekové formy (prášok, tabletka, tinktúra, masť, a pod.).

24.

Názov tematického celku: Otorinolaryngológia

Vyšetrenie uší, hluchota a nedoslýchavosť, ťažkosti pacientov, zvonenie v ušiach (tinnitus), zápal vnútorného, stredného a vonkajšieho ucha, tonzilitída a možnosti jej liečby.

25.

Názov tematického celku: Psychológia

Duševné zdravie a faktory, ktoré ho ohrozujú, stres, duševná hygiena, pozitívne myslenie, základné poznatky z psychológie využívané v lekárskej praxi, kontakt s pacientom. Oznámenie dobrej a zlej správy pacientovi a rodinným príslušníkom.

26.

Názov tematického celku: Zdravotníctvo

Zdravie, prevencia, pojem prevencie a profylaxie: primárna a sekundárna prevencia. Systém zdravotníctva v SR a v nemecky hovoriacich krajinách. Mobilita.

27.

Názov tematického celku: Chirurgia

Pomenovanie a opis nástrojov používaných v modernej chirurgii, hyperthyreóza, problémy s tráviacou sústavou, problémy so žlčníkom, zápal červovitého výbežku slepého čreva, embólia, anestézia.

28.

Názov tematického celku: Anamnéza

Dôležitosť anamnézy pri liečbe ochorení, dedičné choroby, získané choroby. Diagnózy.

29.

Názov tematického celku: Diabetológia

Diabetes mellitus: príznaky, prevencia, liečba a život s ochorením.

30.

Názov tematického celku: Závislosti

Omamné látky, jedy a prekurzory, metadon, crack, kokaín, LSD, marihuana, ich pôsobenie a negatívny vplyv na zdravotný stav.

 

Použitá literatúra:

1. Dusilová, D. a kol.: Sprechen Sie Deutsch? Učebnice nemčiny pro zdravotnické odbory. Polyglot, 2004.

2. Gyorffy, M.: Deutsch fur Mediziner. Triton, 2006.

3. Ivanová, A.: Deutsch fur Krankenhauspersonal. Univerzita Komenského Bratislava, 2008.

4. Ivanová, A. – Pobudová, K.: Deutsch fur medizinische Berufe. Univerzita Komenského, Bratislava, 2004.

5. Karasová, E.: Deutsch fur Krankenschwester. Informatorium. Praha, 2004.

6. Soják, K.: Nemčina pro vyšší zdravotní školy a bakaláršké studium. Eurolex Bohemia, Praha, 2004.

7. Dreyer D., Shmitt R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber, München, 2001

8. Odborné časopisy

9. Internet