Vedenie ústavu

Prednostka ústavu: Mgr. Anna Rollerová, PhD.

tel. +421 2 59357 320, 5292 19 69 VoIP: 31320

e-mail: jazyky.prednostafmed.uniba.skanna.rollerovafmed.uniba.sk

 

Zástupkyňa prednostky ústavu: Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

tel. +421 2 59357 418, e-mail: olga.vanekovafmed.uniba.sk

 

Tajomníčka ústavu: PhDr. Elena Nikolajová - Kupferschmidtová, PhD.

tel. +421 2 59357 341, e-mail: nikolajova2uniba.sk

                                               nikolajovalio.sk

 

Sekretárka ústavu: Ľubomíra Lešková

tel. +421 2 59357 449 VoIP: 31449

e-mail: jazyky.sekretariatfmed.uniba.sk