VEDENIE ÚSTAVU

Prednostka ústavu:

Mgr. Anna Rollerová, PhD.
Tel.: +421 2 90119 320
e-mail: jazyky.prednostafmed.uniba.sk
             anna.rollerovafmed.uniba.sk

Zástupkyňa prednostky ústavu: 

PhDr. Elena Nikolajová  Kupferschmidtová, PhD.

Tel.: +421 2 90119 341
e-mail: elena.kupferschmidtovafmed.uniba.sk

Tajomníčka ústavu: 

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

Tel.: +421 2 900119 418
e-mail: olga.vanekovafmed.uniba.sk

  

Sekretárka ústavu:

Ľubomíra Lešková

Tel.: +421 2 90119 449
e-mail: jazyky.sekretariatfmed.uniba.sk