VEDENIE ÚSTAVU

Prednosta ústavu:

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

Tel.: +421 2 90119 320
e-mail: jazyky.prednostafmed.uniba.sk
            tomas.hamar@fmed.uniba.sk

 

Zástupkyňa prednostu ústavu: 

Ing. Janka Bábelová, PhD.

Tel.: +421 2 90119 418 
e-mail: janka.babelova@fmed.uniba.sk

Tajomníčka ústavu: 

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

Tel.: +421 2 900119 418
e-mail: olga.vanekovafmed.uniba.sk

  

Sekretárka ústavu:

Ľubomíra Lešková

Tel.: +421 2 90119 449
e-mail: jazyky.sekretariatfmed.uniba.sk