Súbory na stiahnutie

Konzultačné hodiny

Zoznam povinnej a doporučenej literatúry

Obsah výučby - LETO 2023

  • Obs_napl_PC_Vsl_ls_2023.pdfObsahová náplň praktických cvičení pre program všeobecné lekárstvo, letný semester 2023
  • Obs_napl_PC_Zub_ls_2023.pdfObsahová náplň praktických cvičení pre program zubné lekárstvo, letný semester 2023
  • VL_Predn.pdfPlán prednášok pre program všeobecné lekárstvo, letný semester 2023
  • ZL_Predn.pdfPlán prednášok pre program zubné lekárstvo, letný semester 2023

Otázky na skušku