Aktuálne informácie

Konferencie

Spolok slovenských lekárov v Bratislave, 22. 5. 2023 o 17.00 h,

Malá poslucháreň NTÚ, Sasinkova 4

Večer Ústavu hygieny LFUK

Predsedá: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD, MPH

Program:

1. Ľubica Argalášová, Jana Babjaková, Diana Vondrová, Jana Jurkovičová, Katarína Hirošová, Martin Samohýl, Katarína Mayer Vargová, Ivana Kachútová, Michael Weitzman, Ľudmila Ševčíková†

Výsledky štúdie behaviorálnych rizikových faktorov u adolescentov a dospelých (YABS).

 

2. Martin Samohýl, Katarína Hirošová, Ľubica Argalášová, Zuzana Štefániková, Jana Babjaková, Ivana Kachútová, Lenka Matejáková, Jana Jurkovičová

Kvalita života pacientov s klinickou diagnózou Crohnova choroba

 

3. Lenka Matejáková, František Horn, Eva Štefánková, Ľubica Argalášová

Využitie kraniofaciálnej antropometrie v praxi pediatrickej chirurgie

 

4. Iveta Dubrovová, Martina Pilková, Monika Varmusová

EU HEALTHY GATEWAYS JOINT ACTION – spolupráca Ministerstva dopravy SR Útvar vedúceho hygienika rezortu (ÚVHR) na európskom projekte

 

* * * * *

Ústav hygieny v spolupráci so SLS každoročne od roku 1993 organizuje vedecko-odbornú konferenciu Životné podmienky a zdravie.

 

XXVIII. vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Životné podmienky a zdravie sa uskutočnila

26. - 28. 9. 2022

v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.

 

PROGRAM

 

Pokyny pre autorov príspevkov do zborníka

Do zborníka je možné posielať práce, ktoré odzneli na konferencii, ale aj akékoľvek iné vedecké práce. Účasť na konferencii nie je podmienkou.

V súlade s platnou legislatívou upozorňujeme na povinnosť, podľa ktorej sú autori príspevkov povinní deklarovať konflikt záujmov v texte príspevku do zborníka

 

XXIX. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Životné podmienky a zdravie je naplánovaná na

25. - 27. 9. 2023

v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.

 

 

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2019

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2018

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2017

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2016

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2015

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2014

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2013

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2012

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2011

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2010

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2009

Program

 

 

_______________________________________________

Konferencie s medzinárodnou účasťou:

 

XIII. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2017

Program

 

XII. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2015

Program

 

XI. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2011

Program

 

X. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2009

Program