Doktorandské štúdium

Ústav je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia z vedného odboru hygiena.

Denná forma štúdia: školitel:
Mgr. Lenka Matejáková (od 2021/2022) prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
Téma: Využitie kraniofaciálnej antropometrie u pacientov s kraniosynostózou  
Mgr. Alexandra Filová doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
úspešná obhajoba dizertačnej práce august 2017  
Externá forma štúdia: školitel:
RNDr. Katarína Hirošová prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
úspešná obhajoba dizertačnej práce august 2017  
MUDr. Etela Janeková doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
úspešná obhajoba dizertačnej práce jún 2018  
PhDr.Ing. Martin Samohýl prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
úspešná obhajoba dizertačnej práce jún 2018  
Ivana Kachútová, MSc. (od 2017/2018) prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
Téma: Analýza faktorov výživy vo vzťahu k obezite