Personálne obsadenie

Personálne obsadenie

Mgr. Barbora Chovancová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav hygieny
odborný zamestnanec v odbore príbuznom b

MUDr. Martin Soldán

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav hygieny
odborný zamestnanec v odbore príbuznom b

MUDr. Tatiana Wrba, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav hygieny
odborný zamestnanec v odbore príbuznom b

Mária Jágerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav hygieny
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9475

Monika Purnochová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav hygieny
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9938

Viera Zelenková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav hygieny
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9876

MUDr. Lucia Hadvinová, MSc

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav hygieny
odborný asistent vysokej školy, univerzi