Diplomové práce, ŠVOČ

Názov témy: Ukladanie niektorých chemických prvkov v bunkách a tkanivách

Školiteľ: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

 

Názov témy: Antropometria

Školiteľ: Dr. Zuzana Balázsiová, PhD.

 

Názov témy: Fyzikálna terapia

Školiteľ: Dr. Zuzana Balázsiová, PhD.

 

Názov témy: Imunologické efekty fotodynamickej terapie v onkologickej liečbe

Školiteľ: RNDr. Beáta Čunderlíková, PhD.

 

Názov témy: Exogénne a endogénne fotosenzibilizátory porovnanie účinku pri fotodynamickej inaktivácii nádorových buniek

Školiteľ: RNDr. Beáta Čunderlíková, PhD.

 

Názov témy: Extracelulárne vezikuly a fotodynamická terapia. 

Školiteľ: RNDr. Beáta Čunderlíková, PhD.

 

Názov témy: Úloha pohlavných steroidných hormónov v etiológii mozgových gliómov.

Školiteľ: Dr. Barbora Filová, PhD.

 

Názov témy: Metabolický syndróm.

Školiteľ: Dr. Radana Gurecká, PhD.

 

Názov témy: Stravovacie návyky a životný štýl vysokoškolákov.

Školiteľ: Dr. Radana Gurecká, PhD.

 

Názov témy: Meranie hrúbky ľudského vlasu rôznych farieb pomocou rastrovacej elektrónovej mikroskopie. 

Školiteľ:  Ing. Daniel Kosnáč

 

Názov témy: Meranie latencie motorických nervov.

Školiteľ: Ing. Daniel Kosnáč

 

Názov témy: Štúdium vplyvu vybraných vnútorných faktorov na variabilitu srdcového rytmu (monitorovanie podľa Holtera).

Školiteľ: doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.

 

Názov témy: Štúdium vplyvu vybraných vonkajších faktorov na variabilitu srdcového rytmu (monitorovanie podľa Holtera).

Školiteľ: doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.

 

Názov témy: Štúdium vplyvu vybraných vnútorných faktorov na krvný tlak (24–hodinové ambulatórne monitorovanie).

Školiteľ: doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.

 

Názov témy: Štúdium vplyvu vybraných vonkajších faktorov na krvný tlak (24–hodinové ambulatórne monitorovanie).

Školiteľ: doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.

 

Názov témy: Monitorovanie vybraných fyzikálnych faktorov pracovného prostredia (napríklad rádioaktivita, elektromagnetický smog, teplota, hluk).

Školiteľ: doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.

 

Názov témy: Povrchové mapovanie elektrického poľa srdca analýza vybraných typov máp a vybraných markerov pre rôzne kardiovaskulárne ochorenia.

Školiteľ: doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.

 

Názov témy: Manažment ochrany pracovného prostredia zdravotníckych zariadení & vybrané fyzikálne faktory 

Školiteľ: Dr. Eva Kráľová, PhD., Dr. Michal Trnka, PhD.

 

Názov témy: Manažment a hodnotenie profesionálnych rizík na rádiodiagnostických pracoviskách

Školiteľ: Dr. Eva Kráľová, PhD., Dr. Michal Trnka, PhD.

 

Názov témy: Fyzikálne charakteristiky zdrojov svetla vo vybraných vysokoškolských ubytovacích zariadeniach v Bratislave

Školiteľ: Dr. Eva Kráľová, PhD.

 

Názov témy: Monitorovanie svetelnej kontaminácie v životnom prostredí a jej vplyv na prirodzené biologické rytmy

Školiteľ: Dr. Eva Kráľová, PhD.

 

Názov témy: Informačné zdroje zdravotníckej osvety v podmienkach informačnej spoločnosti a perspektívy vývoja 

Školiteľ: Dr. Eva Kráľová, PhD.

 

Názov témy: Lineárny tandemový elektrostatický 3MV urýchľovač

Školiteľ: Dr. Ján Pánik, PhD.

 

Názov témy: Prvkové analýzy PIXE/PIGE, RBS poprípade EDX

Školiteľ: Dr. Ján Pánik, PhD.

 

Názov témy: Infračervená termografia na neonatologickom oddelení 

Školiteľ: Dr. Michal Trnka, PhD.

 

Názov témy: Termografický atlas novorodenca

Školiteľ: Dr. Michal Trnka, PhD.

 

Názov témy: Termovízia v medicíne.

Školiteľ: Dr. Michal Trnka, PhD.

 

Názov témy: Účinky elektromagnetického poľa na organizmus

Školiteľ: Dr. Michal Trnka, PhD., Dr. Eva Kráľová, PhD.

 

Názov témy: Účinky 5 G sietí na ľudský organizmus

Školiteľ: Dr. Michal Trnka, PhD.

 

Názov témy: 3D tlač 

Školiteľ: Dr. Michal Trnka, PhD.

 

Názov témy: Monitorovanie expozície elektromagnetickému smogu vo vybraných zdravotníckych zariadeniach

Školiteľ: Dr. Michal Trnka, PhD., Dr. Eva Kráľová, PhD.

 

Názov témy: Využitie moderných technológií v praktickej výučbe lekárskej biofyziky

Školiteľ: Dr. Michal Trnka, PhD., Dr. Eva Kráľová, PhD.

 

Názov témy: Hipokampus

Školiteľ: Dr. Jaroslav Varchola, PhD.

 

Názov témy: Metódy na detekciu mozgu

Školiteľ: Dr. Jaroslav Varchola, PhD.

 

Názov témy: AI v medicíne

Školiteľ: Dr. Jaroslav Varchola, PhD.

 

Názov témy: Fototerapia

Školiteľ: Dr. Jaroslav Varchola, PhD.

 

Názov témy: Vplyv dizajnu a drevených materiálov na fyziológiu človeka.

Školiteľ: Ing. Erik Vavrinský, PhD.

 

Názov témy: Vývoj chytrého oblečenia

Školiteľ: Ing. Erik Vavrinský, PhD.

 

Názov témy: Moderné trendy v meraní svalovej činnosti

Školiteľ: Ing. Erik Vavrinský, PhD.

 

Názov témy: Vplyv tradičnej a modernej architektúry na fyziológiu človeka

Školiteľ: Ing. Erik Vavrinský, PhD.