RNDr. Jaroslav Varchola, PhD.

IMPACT

lektor, coach v medzinárodnom program financovaného z programu Erasmus+ Strategické partnerstvá, v ktorom je Univerzita Komenského vedúcim partnerom, číslo grantu 2019-1-SK01-KA203-060671.
https://fphil.uniba.sk/sluzby/impact/kurz-ako-ucit-zahranicnych-studentov/lektori/

 

Projektová činnosť

  • Erasmus+ Strategické partnerstvá / BELONG / Spoluriešiteľ projektu / 2022/ 2024.
  • Erasmus+ Strategické partnerstvá HOSUED: Designing Holistic and Sustainable Educational Development to improve Student Learning, Erasmus+ Strategic partnerships.2020-1-SK01-KA203-078299 / Spoluriešiteľ projektu / 2020 - 2023.
  • Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 020UK-2-1/2021 Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania. Tematická oblasť: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov. /Spoluriešiteľ projektu/ 2021/2022.
  • EÚ Erasmus + Strategické partnerstvá/IMPACT/ Spoluriešiteľ projektu / 2019/2022

Komenského College

vedúci a zakladateľ programu inšpirovaného fungovaním colleges v Oxforde a Cambridgei, organizovaného v spolupráci s vedením Univerzity Komenského
www.komenskehocollege.sk

 

Ako dobre učiť na VŠ

Lektor a coach v kurze pripravovanom v rámci nového projektu s názvom Designing holistic and sustainable educational development to improve student learning (2020-1-SK01-KA203-078299), ktorý je financovaný zo schémy Erasmus+ Strategické partnerstvá.
https://fphil.uniba.sk/sluzby/impact/kurz-ako-dobre-ucit-na-vs-v-slovencine/

 

Kvantum ideí

zakladateľ a tvorca vedecko-filozofického podcastu pre verejnosť, ktorý vychádza v spolupráci s Denníkom SME 
https://domov.sme.sk/t/8115/kvantum-idei

 

TEDx Talk, Bratislava 2020

https://www.ted.com/talks/jaroslav_varchola_spoznavanie_mozogu_mozgom