Pracovníci ústavu

Prednosta ústavu: 

 

doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.


tel. +421 2 90119 530
e-mail: martin.kopanifmed.uniba.sk,  
             fyzika.prednostafmed.uniba.sk

 

Zástupkyňa prednostu ústavu: 

 

RNDr. Eva Kráľová, PhD.


tel. +421 2 90119 337
e-mail: eva.kralovafmed.uniba.sk

 

Sekretariát ústavu: 


 

Vlasta Andrášová


tel. +421 2 90119 336
e-mail: fyzika.sekretariatfmed.uniba.sk
             vlasta.adrasova@fmed.uniba.sk

 

Docenti:

 

doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.  odbor Fyzika


tel. +421 2 90119 530
e-mail: martin.kopanifmed.uniba.sk
osobná stránka

 

 

doc. RNDr. Mgr.  Katarína  Kozlíková, CSc.  odbor Fyzika


tel. +421 2 90119 533
e-mail: katarina.kozlikovafmed.uniba.sk

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

RNDr.  Zuzana  Balázsiová, PhD.


tel. +421 2 90119 328
e-mail: zuzana.balazsiovafmed.uniba.sk

 

 


Mgr. Radana Gurecká, PhD.


tel. +421 2 90119 940
e-mail: radana.gureckafmed.uniba.sk

 

 

RNDr.  Eva  Kráľová, PhD.


tel. +421 2 90119 337
e-mail: eva.kralovafmed.uniba.sk

 

 

PhDr. Michal Trnka, PhD.


tel. +421 2 90119 529
e-mail: michal.trnkafmed.uniba.sk
Osobná stránka
Mefanet

 

 

Mgr. Sopio Melikishvili, PhD.


tel. +421 2 90119 860
e-mail: sopio.melikishvilifmed.uniba.sk

 

Vedeckí zamestnanci:

 

doc. RNDr. Beáta  Čunderlíková, PhD. odbor fyzika


tel. +421 2 90119 534
e-mail: beata.cunderlikovafmed.uniba.sk

 

 

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.  odbor Jadrová chémia


tel. +421 2 90119 659
e-mail: silvia.dulanskafmed.uniba.sk

 

 

Mgr. Ján Pánik, PhD.


tel. +421 2 90119 859
e-mail: jan.panikfmed.uniba.sk

 

 

Mgr. Matúš Tomko, PhD.


tel. +421 2 90119 534
e-mail: matus.tomkofmed.uniba.sk

 

Doktorandi:

 

  • Mgr. Nadja Šupčíková

 

Diplomanti:

  • Alexandros-Konstantinos Topalidis
  • Benedikt Florian Rath
  • Andrej Pilár
  • Matej Blaškovič
  • Muhammet Mustafa Yalinkilic
  • Manahul Ahmad
  • Lukas Jonathan Brockmeyer
  • Linda Melicherčíková

Ostatní zamestnanci:

 

doc. Ing. Erik Vavrinský, PhD. odbor elektronika


tel. +421 2 90119 534
e-mail: erik.vavrinskystuba.sk

 

 

Ing. Daniel Kosnáč


tel. +421 2 90119 356
e-mail: daniel.kosnacfmed.uniba.sk

 

 

 

Irena Vargová


tel. +421 2 90119 332
e-mail: irena.vargovafmed.uniba.sk

 

 

Marianna  Kupcová  -  materská dovolenka


tel. +421 2 90119 332
e-mail: marianna.kupcovafmed.uniba.sk

 

 

Andrea Račeková


tel. +421 2 90119 332
e-mail: andrea.racekovafmed.uniba.sk

 

 

Monika Kausitzová