ERAZMUS+ MOBILITY

Absolvované pobyty na iných univerzitách

2024

 • Winter School of Latin by Polish Philological Association, Poľsko,  7. - 11. 2. 2024, PhDr. Tomáš Hamar, PhD., kurz zameraný na rozvoj komunikačných zručností v latinskom jazyku, Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training

2023

 • University of Göttingen, Nemecko, 4. - 9. 12. 2023, PhDr. Tomáš Hamar, PhD., PaedDr. Stanislav Kováč, PhD. - projekt: Fostering Effective Online Oral Communication and Critical Thinking Skills, Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training
 • European University Viadrina, Nemecko, 6. - 11. 11. 2023, PhDr. Tomáš Hamar, PhD., PaedDr. Stanislav Kováč, PhD., Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training
 • Eötvös Loránd University, Maďarsko, 24.7.-18.8.2023, Mgr. Zuzana Pekařová - The Summer University of Hungarian Language and Culture, dosiahnutá CEFR úroveň: A1
 • University of  Wrocław, Poľsko, 9.-29.7. 2023, PhDr. Tomáš Hamar, PhD. - Letný kurz NAWA organizovaný School of Polish Language and Culture for Foreigners of the University of Wrocław, dosiahnutá CEFR úroveň: A2
 • University of Madeira, Portugalsko, 6. – 12. 7. 2023, PaedDr. Stanislav Kováč, PhD. – kurz: Inclusive Teaching. A Professional Development Course, Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training
 • Trinity College Dublin, Írsko, 18.-24.6.2023, Mgr. Zuzana Pekařová - kurz Inovatívne metodológie organizovaný English Matters, Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training
 • University of Bordeaux, Francúzsko, 14. – 16. 6. 2023, PaedDr. Stanislav Kováč, PhD. – kurz: Teaching in English - International classrooms, Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training
 • Medical University of Łodź, Poľsko, 8. – 12. 5. 2023, Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD., Mgr. Angela Škovierová, PhD., Mgr. Linda Vasiľová, PhD. –Poľský jazyk pre zahraničných študentov odboru zubné lekárstvo, Latinský jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Anglický jazyk pre študentov odboru vojenské lekárstvo, Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training

2022

 • University of Göttingen, Nemecko, 9. - 15. 11. 2022, PhDr. Tomáš Hamar, PhD., PaedDr. Stanislav Kováč, PhD. – Jazyková výučba v kontexte univerzitného vzdelávania, UNIcert® a jazykové vzdelávanie na univerzitách, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training.
 • Galway Cultural Institute, Írsko, 5. - 16. 9. 2022, PhDr. Tomáš Hamar, PhD. – Rozvoj zručností akademického písania a používanie korpusových nástrojov vo vyučovaní a pri kompozícii textu – vzdelávací program pre učiteľov, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training
 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 16. - 20. 5. 2022, PhDr. Tomáš Hamar, PhD., Mgr. Stanislav Kováč, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training

2019

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 26. - 28. 4. 2019, Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD. – Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training
 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 10. - 15. 11. 2019, PhDr. Tomáš Hamar, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 8. - 12. 4. 2019, Mgr. Angela Škovierová, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training

2018

 • Univerzita sv. Klimenta Ohridskeho v Sofii, 12. - 16. 11. 2018, PhDr. Tomáš Hamar, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Erasmus+ STA - Teaching Staff Mobility
 • University of Pécs, Maďarsko, 9.-13.4.2018, PhDr. Tomáš Hamar, PhD. - Pécsi Tudományegyetem, Department of Languages for Biomedical Purposes and Communication (Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet), Erasmus+ STA – Teaching Staff Mobility 

2017

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 1. - 7. 10. 2017, Mgr. Lucia Lauková, PhD., Mgr. Linda Vasiľová, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Nemecký jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STA – Teaching Staff Mobility
 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 13. - 17. 11. 2017, Mgr. Angela Škovierová, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training

2016

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 31. 10. - 4. 11. 2016, Mgr. Lucia Lauková, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Nemecký jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STA – Teaching Staff Mobility

2015

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 14. - 17.9. 2015, PhDr. Valéria Jamrichová – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training

Prijaté návštevy z iných univerzít

2023

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 6.-10.11.2023, Dr. Kamenka Rangelova - Latinská lekárska terminológia, Erasmus+ STA - Teaching Staff Mobility
 • Medical University of Łodź, Poľsko, 2. – 6. 10. 2023, Mgr. Kamila Kubacka, Mgr. Kinga Magdzińska, Mgr.  Katarzyna Dyniak, Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Anglický jazyk pre študentov odboru zubné lekárstvo, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training
 • Medical University of Łodź, Poľsko, 17. – 21. 4. 2023, dr. Kinga Studzińska-Pasieka, mgr. Sławomir Wysocki, anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, anglický jazyk pre študentov odboru zubné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training

2022

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 13. - 15. 6. 2022, Mgr. Iveta Čermáková, PhDr. Petr Honč, PhD., PhDr. Václav Koutný – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Latinská lekárska terminológia, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training
 • Univerzita v Debrecíne, 14. - 15. 3. 2022 – László Répás, M.A. – Latinská lekárska terminológia, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training
 • Masarykova Univerzita v Brne, 22. - 25. 3. 2022, PhDr. Ivana Rešková, PhD., Mgr. Mária Možná – Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 23. - 27. 5. 2022, Dr. Gergana Petkova, Dr. Maya Andonova – Latinská lekárska terminológia, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training

2021

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 25. - 26. 2. 2021, Mgr. Kristina Hellerová – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training

2019

 • Univerzita Karlova v Plzni, 8. - 11. 4. 2019, Mgr. Alena Holá – Latinská lekárska terminológia, Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 7. - 11. 10. 2019, Dr. Jana Delipavlova-Mladenova – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 4. - 8. 11. 2019, Dr. Mariya Genova, Dr. Lidiya Kavrakova – Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training

2018

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 8. - 12. 10. 2018, Dr. Irina Mitarcheva – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training

2017

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3.LF, 16. - 19. 5. 2017, PhDr. Petr Honč, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 16. - 20. 10. 2017, Dr. Gergana Petkova, Dr. Maya Andonova – Latinská lekárska terminológia, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training

2016

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 11. - 15. 4. 2016, Dr. Elena Kiskinova – Nemecký jazyk pre študentov odboru všeobecné a zubné lekárstvo, Erasmus+ STA - Teaching Staff Mobility

2015

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 9. - 18. 2. 2015, PhDr. Jana Přívratská, CSc. – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training
 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 26. - 30. 4. 2015, Mgr. Iveta Čermáková, Mgr. Eva Šilhánová – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 9. - 13. 11. 2015, Doc. Dimitar Mirchev, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training

2014

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 15. - 20. 9. 2014, Mgr. Eva Šilhánová – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training

2012

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 17. - 24. 11. 2012, Doc. Ivana Ikonomova, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Erasmus+ STT - Staff Mobility for Training

Online Erazmus+ mobility

2021

 • Lekárska fakulta UK Bratislava – Lekárska Univerzita Plovdiv, 24. - 28. 5. 2021, za LF UK Bratislava: Ing. Janka Bábelová, PhD., PhDr. Tomáš Hamar, PhD., Mgr. Lucia Lauková, PhD., Mgr. Mária Šibalová, PhD., Mgr. Linda Vasiľová, PhD; za LU Plovdiv: Dr. Veronika Kelbecheva, Doc. Dimitar Mirchev, PhD., Dr. Gergana Petkova, Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training
 • Lekárska fakulta UK Bratislava – 3. lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, 25. - 26. 2. 2021, za LF UK Bratislava: Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD., PhDr. Tomáš Hamar, PhD., Mgr. Mária Šibalová, PhD.; za 3. LF UK v Prahe: Mgr. Iveta Čermáková, Mgr. Kristina Hellerová, PhDr. Petr Honč, PhD., Mgr. Eva Šilhanová, Erasmus+ STT – Staff Mobility for Training