ERAZMUS+ MOBILITY

Absolvované pobyty na iných univerzitách

2023

 • Eötvös Loránd University, Maďarsko, 24.7.-18.8.2023, Mgr. Zuzana Pekařová - The Summer University of Hungarian Language and Culture, dosiahnutá CEFR úroveň: A1
 • University of  Wrocław, Poľsko, 9.-29.7. 2023, PhDr. Tomáš Hamar, PhD. - Letný kurz NAWA organizovaný School of Polish Language and Culture for Foreigners of the University of Wrocław, dosiahnutá CEFR úroveň: A2
 • University of Madeira, Portugalsko, 6. – 12. 7. 2023, PaedDr. Stanislav Kováč, PhD. – kurz: Inclusive Teaching. A Professional Development Course
 • Trinity College Dublin, Írsko, 18.-24.6.2023, Mgr. Zuzana Pekařová - kurz Inovatívne metodológie organizovaný English Matters
 • University of Bordeaux, Francúzsko, 14. – 16. 6. 2023, PaedDr. Stanislav Kováč, PhD. – kurz: Teaching in English - International classrooms
 • Medical University of Łodź, Poľsko, 8. – 12. 5. 2023, Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD., Mgr. Angela Škovierová, PhD., Mgr. Linda Vasiľová, PhD. –Poľský jazyk pre zahraničných študentov odboru zubné lekárstvo, Latinský jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Anglický jazyk pre študentov odboru vojenské lekárstvo.

2022

 • University of Göttingen, Nemecko, 9. - 15. 11. 2022, PhDr. Tomáš Hamar, PhD., PaedDr. Stanislav Kováč, PhD. – Jazyková výučba v kontexte univerzitného vzdelávania, UNIcert® a jazykové vzdelávanie na univerzitách.
 • Galway Cultural Institute, Írsko, 5. - 16. 9. 2022, PhDr. Tomáš Hamar, PhD. – Rozvoj zručností akademického písania a používanie korpusových nástrojov vo vyučovaní a pri kompozícii textu – vzdelávací program pre učiteľov
 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 16. - 20. 5. 2022, PhDr. Tomáš Hamar, PhD., Mgr. Stanislav Kováč, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2019

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 26. - 28. 4. 2019, Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD. – Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 10. - 15. 11. 2019, PhDr. Tomáš Hamar, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 8. - 12. 4. 2019, Mgr. Angela Škovierová, PhD. – Latinská lekárska terminológia

2018

 • Univerzita sv. Klimenta Ohridskeho v Sofii, 12. - 16. 11. 2018, PhDr. Tomáš Hamar, PhD. – Latinská lekárska terminológia

2017

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 1. - 7. 10. 2017, Mgr. Lucia Lauková, PhD., Mgr. Linda Vasiľová, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Nemecký jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 13. - 17. 11. 2017, Mgr. Angela Škovierová, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2016

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 31. 10. - 4. 11. 2016, Mgr. Lucia Lauková, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Nemecký jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2015

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 14. - 17.9. 2015, PhDr. Valéria Jamrichová – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

Prijaté návštevy z iných univerzít

2023

 • Medical University of Łodź, Poľsko, 17. – 21. 4. 2023, dr. Kinga Studzińska-Pasieka, mgr. Sławomir Wysocki, anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, anglický jazyk pre študentov odboru zubné lekárstvo

2022

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 13. - 15. 6. 2022, Mgr. Iveta Čermáková, PhDr. Petr Honč, PhD., PhDr. Václav Koutný – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Latinská lekárska terminológia
 • Univerzita v Debrecíne, 14. - 15. 3. 2022 – László Répás, M.A. – Latinská lekárska terminológia
 • Masarykova Univerzita v Brne, 22. - 25. 3. 2022, PhDr. Ivana Rešková, PhD., Mgr. Mária Možná – Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 23. - 27. 5. 2022, Dr. Gergana Petkova, Dr. Maya Andonova – Latinská lekárska terminológia, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2021

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 25. - 26. 2. 2021, Mgr. Kristina Hellerová – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2019

 • Univerzita Karlova v Plzni, 8. - 11. 4. 2019, Mgr. Alena Holá – Latinská lekárska terminológia, Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 7. - 11. 10. 2019, Dr. Jana Delipavlova-Mladenova – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 4. - 8. 11. 2019, Dr. Mariya Genova, Dr. Lidiya Kavrakova – Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2018

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 8. - 12. 10. 2018, Dr. Irina Mitarcheva – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2017

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3.LF, 16. - 19. 5. 2017, PhDr. Petr Honč, PhD. – Latinská lekárska terminológia
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 16. - 20. 10. 2017, Dr. Gergana Petkova, Dr. Maya Andonova – Latinská lekárska terminológia, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2016

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 11. - 15. 4. 2016, Dr. Elena Kiskinova – Nemecký jazyk pre študentov odboru všeobecné a zubné lekárstvo

2015

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 9. - 18. 2. 2015, PhDr. Jana Přívratská, CSc. – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 26. - 30. 4. 2015, Mgr. Iveta Čermáková, Mgr. Eva Šilhánová – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 9. - 13. 11. 2015, Doc. Dimitar Mirchev, PhD. – Latinská lekárska terminológia

2014

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 15. - 20. 9. 2014, Mgr. Eva Šilhánová – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2012

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 17. - 24. 11. 2012, Doc. Ivana Ikonomova, PhD. – Latinská lekárska terminológia

Online Erazmus+ mobility

2021

 • Lekárska fakulta UK Bratislava – Lekárska Univerzita Plovdiv, 24. - 28. 5. 2021, za LF UK Bratislava: Ing. Janka Bábelová, PhD., PhDr. Tomáš Hamar, PhD., Mgr. Lucia Lauková, PhD., Mgr. Mária Šibalová, PhD., Mgr. Linda Vasiľová, PhD; za LU Plovdiv: Dr. Veronika Kelbecheva, Doc. Dimitar Mirchev, PhD., Dr. Gergana Petkova
 • Lekárska fakulta UK Bratislava – 3. lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, 25. - 26. 2. 2021, za LF UK Bratislava: Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD., PhDr. Tomáš Hamar, PhD., Mgr. Mária Šibalová, PhD.; za 3. LF UK v Prahe: Mgr. Iveta Čermáková, Mgr. Kristina Hellerová, PhDr. Petr Honč, PhD., Mgr. Eva Šilhanová