ERAZMUS+ MOBILITY

Absolvované pobyty na iných univerzitách

2022

 • University of Göttingen, Nemecko, 9.- 15. 11. 2022, PhDr. Tomáš Hamar, PhD., PaedDr. Stanislav Kováč, PhD. – Jazyková výučba v kontexte univerzitného vzdelávania, UNIcert® a jazykové vzdelávanie na univerzitách.
 • Galway Cultural Institute, Írsko, 5. - 16. 9. 2022, PhDr. Tomáš Hamar, PhD. – Rozvoj zručností akademického písania a používanie korpusových nástrojov vo vyučovaní a pri kompozícii textu – vzdelávací program pre učiteľov
 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 16. - 20. 5. 2022, PhDr. Tomáš Hamar, PhD., Mgr. Stanislav Kováč, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2019

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 26. - 28. 4. 2019, Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD. – Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 10. - 15. 11. 2019, PhDr. Tomáš Hamar, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 8. - 12. 4. 2019, Mgr. Angela Škovierová, PhD. – Latinská lekárska terminológia

2018

 • Univerzita sv. Klimenta Ohridskeho v Sofii, 12. - 16. 11. 2018, PhDr. Tomáš Hamar, PhD. – Latinská lekárska terminológia

2017

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 1. - 7. 10. 2017, Mgr. Lucia Lauková, PhD., Mgr. Linda Vasiľová, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Nemecký jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 13. - 17. 11. 2017, Mgr. Angela Škovierová, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2016

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 31. 10. - 4. 11. 2016, Mgr. Lucia Lauková, PhD. – Latinská lekárska terminológia, Nemecký jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2015

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 14. - 17.9. 2015, PhDr. Valéria Jamrichová – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Český jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

Prijaté návštevy z iných univerzít

2022

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 13. - 15. 6. 2022, Mgr. Iveta Čermáková, PhDr. Petr Honč, PhD., PhDr. Václav Koutný – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Latinská lekárska terminológia
 • Univerzita v Debrecíne, 14. - 15. 3. 2022 – László Répás, M.A. – Latinská lekárska terminológia
 • Masarykova Univerzita v Brne, 22. - 25. 3. 2022, PhDr. Ivana Rešková, PhD., Mgr. Mária Možná – Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 23. - 27. 5. 2022, Dr. Gergana Petkova, Dr. Maya Andonova – Latinská lekárska terminológia, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2021

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 25. - 26. 2. 2021, Mgr. Kristina Hellerová – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2019

 • Univerzita Karlova v Plzni, 8. - 11. 4. 2019, Mgr. Alena Holá – Latinská lekárska terminológia, Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 7. - 11. 10. 2019, Dr. Jana Delipavlova-Mladenova – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 4. - 8. 11. 2019, Dr. Mariya Genova, Dr. Lidiya Kavrakova – Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2018

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 8. - 12. 10. 2018, Dr. Irina Mitarcheva – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2017

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3.LF, 16. - 19. 5. 2017, PhDr. Petr Honč, PhD. – Latinská lekárska terminológia
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 16. - 20. 10. 2017, Dr. Gergana Petkova, Dr. Maya Andonova – Latinská lekárska terminológia, Slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2016

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 11. - 15. 4. 2016, Dr. Elena Kiskinova – Nemecký jazyk pre študentov odboru všeobecné a zubné lekárstvo

2015

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 9. - 18. 2. 2015, PhDr. Jana Přívratská, CSc. – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 26. - 30. 4. 2015, Mgr. Iveta Čermáková, Mgr. Eva Šilhánová – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo
 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 9. - 13. 11. 2015, Doc. Dimitar Mirchev, PhD. – Latinská lekárska terminológia

2014

 • Univerzita Karlova v Prahe, 3. LF, 15. - 20. 9. 2014, Mgr. Eva Šilhánová – Anglický jazyk pre študentov odboru všeobecné lekárstvo

2012

 • Lekárska Univerzita Plovdiv, 17. - 24. 11. 2012, Doc. Ivana Ikonomova, PhD. – Latinská lekárska terminológia

Online Erazmus+ mobility

2021

 • Lekárska fakulta UK Bratislava – Lekárska Univerzita Plovdiv, 24. - 28. 5. 2021, za LF UK Bratislava: Ing. Janka Bábelová, PhD., PhDr. Tomáš Hamar, PhD., Mgr. Lucia Lauková, PhD., Mgr. Mária Šibalová, PhD., Mgr. Linda Vasiľová, PhD; za LU Plovdiv: Dr. Veronika Kelbecheva, Doc. Dimitar Mirchev, PhD., Dr. Gergana Petkova
 • Lekárska fakulta UK Bratislava – 3. lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, 25. - 26. 2. 2021, za LF UK Bratislava: Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD., PhDr. Tomáš Hamar, PhD., Mgr. Mária Šibalová, PhD.; za 3. LF UK v Prahe: Mgr. Iveta Čermáková, Mgr. Kristina Hellerová, PhDr. Petr Honč, PhD., Mgr. Eva Šilhanová