PUBLIKÁCIE ÚSTAVU

2024

Slovenský jazyk 2
Slovenský jazyk 5

2023

Slovenský jazyk 1
Slovenský jazyk 4
Humanista Ondrej Rochotský - Život a dielo
 

2022

2021

Angličtina pre študentov všeobecného lekárstva
Nová slovenčina pre zahraničných študentov medicíny
Slovenčina ako cvičenie

2020

Angličtina pre študentov medicíny (počúvanie s porozumením)
Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny

2019

Zborník ÚCJ LF UK
Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny
Latinská klinická terminológia pre zahraničných študentov zubného lekárstva
Latinská klinická terminológia pre zubné lekárstvo

2018

Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny,
Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny
Angličtina pre zubné lekárstvo
Angličtina pre zubné lekárstvo
On Selected Aspects of Languages for Special Purposes - Monografia
Sociálne a humanitné vedy - bibliografický výber

2009 - 2017

Angličtina pre študentov všeobecného lekárstva
Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch
Angličtina pre študentov všeobecného lekárstva
Choroby postrach ľudstva - preklad publikácie
Anglická gramatika pre študentov medicíny
Nemčina pre študentov medicíny