VEDENIE ÚSTAVU

Prednosta ústavu:

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

Tel.: +421 2 90119 320
e-mail: tomas.hamarfmed.uniba.sk             

Zástupkyňa prednostu ústavu: 

Ing. Janka Bábelová, PhD.

Tel.: +421 2 90119 418 
e-mail: janka.babelova@fmed.uniba.sk

Tajomníčka ústavu: 

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

Tel.: +421 2 900119 420
e-mail: olga.vanekovafmed.uniba.sk

   Sekretárka ústavu:

Ľubomíra Lešková

Tel.: +421 2 90119 449
e-mail: jazyky.sekretariatfmed.uniba.sk

 

Terminologická poradňa:

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa správneho používania latinskej lekárskej terminológie, neváhajte sa na nás obrátiť. Veľmi radi Vám pomôžeme.

e-mail: lucia.laukovafmed.uniba.sk