Simulačné centrum UMVaS

Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bol oficiálne založený 1. septembra 2013. Hlavnou motiváciou k založeniu Ústavu bolo zlepšenie a skvalitnenie medicínskeho vzdelávania na LF UK modernými metódami. Úlohou simulačného centra je tiež čiastočne kompenzovať študentom praktické skúsenosti v situáciách, ak pacienti z rôznych dôvodov odmietajú vyšetrenie študentmi LF UK, v dôsledku čoho študentom chýbajú elementárne návyky komunikácie s pacientom.

V priebehu roku 2014 prebehla rozsiahla rekonštrukcia bývalých priestorov Ústavu súdneho lekárstva. Ústav sa do nových priestorov presťahoval 1.10.2014 a v polovici októbra 2014 bola spustená výučba. Súčasťou rekonštrukcie bolo okrem iného aj vytvorenie detašovaných pracovísk na Ústave sociálneho lekárstva LFUK, Detskej klinike LFUK a Národného ustavu detských chorôb (NÚDCH)  Centrum medicínskych simulácii a na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny LFUK a NÚDCH. 

V októbri roku 2023 sme sa premenovali na Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií.

Viac sa o nás môžete dozvedieť aj na našej facebook stránke alebo instagrame

Milí študenti, máme na vás prosbu!

Milí študenti, 

 chceli by sme vás poprosiť o vyplnenie dotazníku o simulačnej výučbe, aby sme mali feedback priamo od vás. Dotazník nájdete tu v slovenčine a anglickú verziu tu.

Ďakujeme