Špecializačný študjiný program Zdravotnícky manažment a financovanie 2020/2021

Ďalší kurz prednášok by sa mal uskutočniť od 30. 11. do 4. 12. 2020.

Študijné materiály

Prezentácie február 2020