Ošetrovateľstvo

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické poznatky a praktický nácvik vybraných  odborných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta.

Výsledkom vzdelávania sú:

  • vedomosti študentov o manažmente ošetrovateľskej starostlivosti a vedení zdravotnej dokumentácie pacienta, o potrebách pacienta a prevencii komplikácií imobility, o prevencii nozkomiálnych nákaz.
  • vedomosti a zručnosti potrebné pre praktický nácvik jednotlivých odborných výkonov.