Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo 1, 2 sú povinné predmety v odbore všeobecné lekárstvo, ktoré sa vyučujú v prvom ročníku štúdia. Majú charakter praktických cvičení v špecializovaných učebniach. Prebiehajú formou simulácií a individuálneho nácviku vybraných odborných procedúr, pričom sa využívajú modely a trenažéry.

Pre podrobnejšie informácie pozrite, prosím, zónu pre študentov.