Ošetrovateľstvo 1

Osnova predmetu

Úvod do predmetu. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti. Starostlivosť o potreby pacienta. Prevencia komplikácií imobility. Prevencia infekcií spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií u pacientov. Starostlivosť o vylučovanie moču - katetrizácia močového mechúra. Starostlivosť o vylučovanie stolice - klyzma. Odbery biologického materiálu na vyšetrenie.

Výučba prebieha v 1. ročníku, v zimnom semestri, v rozsahu 18 hodín praktických cvičení.

Študijná literatúra

Vojteková,I., Grežďová, I., Polhorská, M., Dobiášová, E., Mazalánová, A. 2016. Ošetrovateľské postupy pre študentov všeobecného lekárstva. Bratislava: SAP, 2016. 142 s. ISBN 978-80-89607-45-7.

Kontakty na vyučujúcich

doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD. anna.mazalanova@fmed.uniba.sk

PhDr. Eva Dobiášová, PhD. eva.dobiasovafmed.uniba.sk

PhDr. Iveta Grežďová, PhD. iveta.grezdova@fmed.uniba.sk

PhDr. Miriam Polhorská, PhD. miriam.polhorska@fmed.uniba.sk

PhDr. Ivana Vojteková, PhD. ivana.vojtekovafmed.uniba.s