Ošetrovateľstvo 2

Osnova predmetu

Príprava a podávanie liekov perorálne a lokálne. Príprava a aplikácia jednotlivých druhov injekcií. Príprava a aplikácia infúzie. Kanylácia periférnej žily. Príprava a asistencia pri podávaní transfúzie. Spolupráca lekára a sestry pri menších chirurgických výkonoch. Zásady manipulácie so sterilnými zdravotníckymi pomôckami. Preväz aseptickej rany, vyberanie stehov, techniky obväzovania.

Výučba: prebieha v 1. ročníku, v letnom semestri, v rozsahu 18 hodín praktických cvičení.

Študijná literatúra

Vojteková,I., Grežďová, I., Polhorská, M., Dobiášová, E., Mazalánová, A. 2016. Ošetrovateľské postupy pre študentov všeobecného lekárstva. Bratislava: SAP, 2016. 142 s. ISBN 978-80-89607-45-7.

Kontakty na vyučujúcich

doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD. anna.mazalanova@fmed.uniba.sk

PhDr. Eva Dobiášová, PhD. eva.dobiasovafmed.uniba.sk

PhDr. Iveta Grežďová, PhD. iveta.grezdova@fmed.uniba.sk

PhDr. Miriam Polhorská, PhD. miriam.polhorska@fmed.uniba.sk

PhDr. Ivana Vojteková, PhD. ivana.vojtekovafmed.uniba.s